JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

UNIKOL NÁVRH OPATRENÍ MATOVIČOVHO GANGU: POVINNÉ RESPIRÁTORY, NOČNÝ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA, TESTOVANIE V ŠKOLÁCH…

SLOVENSKO: V boji s koronavírusom sa dostalo Slovensko do katastrofálnej situácie. Chorých ani mŕtvych neubúda a situácia sa nezlepšuje. Aj preto odborníci navrhli opatrenia, ktoré by tento stav mali zvrátiť.

Parlament včera schválil predĺženie výnimočného stavu do 21. marca, pričom odborníci sa s premiérom zhodli, že ak dovtedy nastavené opatrenia nepomôžu, Slovensko sa zrejme uzavrie a zastaví sa aj výroba. Približne také je resumé zo štvordňového stretnutia premiéra s odborníkmi, ktoré majú za cieľ zlepšiť kritickú situáciu u nás.

Ak pandémiu nezastavíme prídu tvrdé opatrenia, zastavenie výroby aj uzavretie krajiny

Situácia na Slovensku je v súčasnosti až taká kritická, že potrebujeme zahraničnú pomoc. Denník N má k dispozícii návrh opatrení, ktoré vzišli z diskusie s odborníkmi. Ide zatiaľ len o predbežný návrh, na rokovaní vlády, ktorého termín ešte nie je celkom jasný, sa totiž ešte môže meniť. Návrh opatrení má dve roviny a celkovo ide o súbor desiatich oblastí. Ich cieľom je, aby sa v  priebehu nasledujúcich troch týždňov – od 1. do 21. marca 2021 znížila mobilita, spomalilo šírenie infekcie, zamedzil import nových variantov vírusu z rizikových krajín a spomalil nárast hospitalizácií. Ak by sa do 21. marca nepodarilo naplniť tieto ciele a opatrenia neprinesú efekt, má sa podľa dokumentu krajina pripraviť na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Hlavné opatrenia v návrhu:

 • testovať sa bude najmä samotestami – v školách, firmách, ale budú posielané aj domov
 • školy budú otvorené pre deti ľudí, ktorí nevyhnutne musia chodiť do práce
 • všeobecní lekári dostanú pokyny, ako sa starať o pacientov doma
 • FFP2 respirátory budú povinné v MHD, obchodoch a neskôr vo všetkých interiéroch
 • mimo okres sa už do prírody nebude dať ísť
 • bude nočný zákaz vychádzania

Opatrenia majú okrem zákazov zmierniť pandemickú únavu, a to tak, že by malo dôjsť k zlepšeniu podmienok pre ľudí, ktorí dodržiavajú protipandemické opatrenia. Časť z opatrení má pomôcť aj nemocniciam, tým, že sa zavedie zlepšenia starostlivosti o pacientov, ktorí sa liečia doma, aby ich menej skončilo v nemocnici.

Aké majú byť teda opatrenia prerokované a prijaté premiérom a odborníkmi?
 1. okruh: Zlepšenie dodržiavania

Medzi návrhmi, o ktorých musí ešte rokovať vláda je zavedenie COVID-príplatku, ktorý má motivovať k dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti. Posilniť by sa mali aj kontroly, a to náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény, zvýšiť by sa mal aj počet kontrol, ktoré robí polícia a zapojiť by sa mala aj mestská polícia.

S kontrolou opatrení majú pomôcť aj príslušníci ozbrojených síl. Striktne by sa mala dodržiavať povinnosť minimálnej plochy 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka v predajni. Ak by vláda prijala opatrenia, mala by sa zabezpečiť denná medializácia počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov. Pomôcť s dodržiavaním opatrení má aj zavedenie aplikácie e-karanténa, hneď keď bude dokončená, to by malo byť do apríla.

 1. okruh: Zlepšenie liečby doma

Viaceré nemocnice kritizujú ambulancie, že nezvládajú liečbu pacientov, ktorí sa s covidom liečia doma a do nemocníc prichádzajú už vo veľmi vážnom stave. Mnohí sa lekárom nevedia ani dovolať. To by sa malo opatreniami zmeniť. Takmer rok od začiatku pandémie by tak mali všeobecní lekári dostať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta. Lekári budú mať aj povinnosť presne evidovať komunikáciu s pacientmi chorými na covid-19.

Pre pozitívnych by sa mala pripraviť verejne dostupná informácia, ako majú postupovať a na koho sa obrátiť. Súčasťou by mali byť aj odporúčania, ako sa doma liečiť a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie. Vláda by podľa opatrení mala požiadať župy, aby zriadili mail, linku či webstránku, kde by pacienti nahlasovali nedostupnosť lekárov. Potvrdenie o prekonaní covidu by po novom mali dostať ľudia na základe symptomatického priebehu a prítomnosti protilátok. V návrhu je aj požiadavka o rýchle obstaranie terapeutických monoklonových protilátok na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.

 1. okruh: Osobná ochrana

Od 8. marca by mohli byť povinné respirátory FFP2 v obchodoch a mestskej hromadnej doprave a od 15. marca vo všetkých interiéroch. Dôchodcom sa dôrazne odporučí, aby nakupovali len v hodinách, ktoré sú pre nich určené. V tomto čase by si mohli nakúpiť aj zdravotne ťažko postihnutí.

 1. okruh: Obmedzenie mobility

Zastaví sa prezenčná práca všade, kde to je možné. Pri ceste do práce by sa ľudia mali po novom preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská a školská dochádzka sa má umožniť deťom zamestnancov, ktorí musia prezenčne chodiť do práce. Žiaci by mali testovať samotestami 2-krát do týždňa.

 1. okruh Bezpečnosť v práci

Zamestnanci by mali mať možnosť samotestovať sa 2-krát do týždňa na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných testov. Zriadiť by sa mal mail, stránka či linka na nahlasovanie porušovania protiepidemiologický opatrení na pracovisku. Samotesty by sa podľa návrhu mali zasielať aj do domácností, pozitívne výsledky by sa mali overovať PCR testom.

 1. okruh: Úprava výnimiek

Mala by sa zrušiť výnimka pre covid pozitívnych na odchod z domu. Môžu ísť len do lekárne či k lekárovi, ale do obchodu by už ísť nemohli. Ak návrh prejde, do prírody mimo okres sa už nebude dať ísť. Bratislava a Košice sa budú vnímať ako okres. Výnimky zo zákazu vychádzania budú platiť od 5. do 20. hodiny. Medzi 20. hodinou až 1. hodinou nasledujúceho dňa bude zákaz vychádzania, výnimku bude mať len cesta na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

 1. okruh: Hranice

Sprísnia sa kontroly prechodu hraníc a registrácia v aplikácii e-karanténa. Pendleri zo susedných krajín sa budú musieť preukázať 72-hodinovým negatívnym testom pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu.

 1. okruh: Zmena v testovaní

Zisťovanie prítomnosť mutácie v minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzorkách týždenne. Mutácie by sa mali okrem toho zisťovať aj u ľudí, ktorí pricestovali z rizikových oblastí a COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia. Raz za dva týždne navrhujú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu

 1. okruh: Očkovanie

Návrh je v tejto časti nekonkrétny a žiada o čo najskoršie aktualizovanie stratégiu očkovania podľa dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí. Podľa toho by sa mal aktualizovať COVID automat.

 1. okruh: Komunikácia

Návrh sa venuje aj komunikácii o pandémii, ktorá by sa mala zlepšiť. Navrhuje, aby sa kládol dôraz na spoločné stanoviská a  zrozumiteľné vyjadrenia. V čo najkratšom čase sa majú pripraviť návrhy ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení, a to podľa poklesu mobility, poklesu percenta pozitívnych PCR testov, poklesu príjmov a hospitalizácií a podľa zachytených nových mutácií.

 

Zdroj: https://www.hlavnydennik.sk

Odeslat komentář