JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Ústavní soud Německého státu Hesenska potvrdil zákaz šátků v soudních síních právníkům a advokátním koncipientům

NĚMECKO: Německý stát Hesensko zakazuje v soudních síních právníkům a advokátním koncipientům nošení šátků, proti čemuž se postavila studentka práv, která nařízení napadla jako protiústavní. Nejvyšší soud v zemi to však viděl jinak, informoval server Deutsche Welle.

Nejvyšší německý rozhodl, že zákon zakazující nošení šátků v soudních síních pro právníky a koncipienty není protiústavní.

Zákon studentce neumožńuje náboženskou svobodu

Německo-marocká studentka práv doufala, že dokáže, že zákon ve středoněmeckém státě Hesensko je protiústavní. Tvrdila, že jí neumožňuje uplatňovat její právo na náboženskou svobodu a osobní projev.

Vzhledem k ideologické a náboženské neutralitě státu může zákonodárce zakázat nošení šátků, rozhodl německý Ústavní soud. „Povinnost státu být neutrální není nic jiného, než povinnost jeho úředníků být neutrální, protože stát může rozhodovat pouze prostřednictvím lidí,“ dodal soud.

Jednohlasné rozhodnutí ústavních soudců

Soudci Ústavního soudu s takovým rozhodnutím souhlasili jednohlasně. Soudce Ulrich Maidowski uvedl, že si nemyslí, že zásah do svobody vyznání může být ospravedlněn Ústavním soudem.

Krátce poté, co mladá žalobkyně započala svou právní stáž v roce 2017, jí bylo řečeno, že nebude smět v rámci své role v soudní síni nosit šátek. V návaznosti na to podala stížnost k Hesenskému vyššímu správnímu soudu, kde neuspěla. A poté předložila věc k Ústavnímu soudu.

Záleží na jednotlivých státech, zda zákaz vynutí

Zákon v německém státě Hesensko soudcům zakazuje jakékoliv vyjadřování náboženství v soudních síních a v roce 2007 byl rozšířen i na advokátní koncipienty.

Rozsudek Ústavního soudu zdůraznil, že všechny státy v Německu mohou vynutit zákaz šátků – ale nemusí – rozhodnutí, zda tak chtějí, nebo nechtějí učinit, je ale na jednotlivých státech samotných.

Odeslat komentář