JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů!

NĚMECKO: V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů! Německo se znovu probouzí do nové epochy, kde vojáci Wehrmachtu a jednotek SS budou znovu oslavováni jako obránci Evropy před komunismem, bolševismem a především Ruskem! Současné procesy v Evropě na přepisování dějin nebudou probíhat odděleně v jednotlivých zemích, ale budou mít charakter společné vlny, která bude přepisovat dějiny, učebnice, školní osnovy, novinové titulky a veškeré mediální a politické projevy! A starosta z Prahy, známý v Rusku už jako “Borat z Čech”, který chce pověsit ruského ministra zahraničí, zahájil hybridní válku proti Rusku!

Německá a posléze i všechna světové média [1] přinesla včera informaci, že v noci nad ránem 12. prosince se někdo pokusil na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof (Hřbitov invalidů) vykopat z neoznačeného hrobu ostatky bývalého Říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava, SS Obergruppenführera a generála říšské tajné policie Reinharda Heydricha. K pokusu o vykopání ostatků došlo v noci nad ránem 12. prosince, kdy si vykopaného hrobu ráno při pravidelné obchůzce všiml správce hřbitova. Podle německých médií nebyl výkop ani 30 cm hluboký, kdokoliv se o otevření hrobu pokusil, tak buď neměl dostatek času, nebo přecenil své síly. Ostatky Reinharda Heydricha tak zůstaly na svém místě, ovšem je velmi pravděpodobné, že cílem nebylo vykopání ostatků ze země, ale mediální vzkaz a vyslání symbolu.

Pohřební služba na hřbitově již uvedla hrob do původního stavu, vykopaná zemi je zpátky na místě.

Otevření hrobu, resp. náznak jeho otevření, totiž přišlo 12. prosince. Pokud se nezajímáte o nacistickou historii, tak vám toto datum asi moc neřekne, nicméně toto datum patří k nejdůležitějším bodům III. Říše. Dne 12. prosince 1941 totiž Adolf Hitler svolal do Říšského kancléřství v Berlíně všechny své věrné. Přítomny byly všechny špičky nacistické moci v čele s Heinrichem Himmlerem a Josephem Goebbelsem. Jak bylo zaznamenáno přímo Goebbelsem do jeho deníku, na této schůzce [2], která proběhla přímo v Hitlerově soukromé pracovně, se Adolf Hitler rozhodl, že je potřeba Židy vyhladit, doslova zamést s nimi. Joseph Goebbels do deníku zachytil přímo Hitlerův postoj, kde znovu odhaluje, kdo rozpoutal světové války. Goebbels si poznamenal:

Co se týče židovské otázky, Führer se rozhodl vyhladit všechny. Prorokoval Židům, že pokud znovu přinesou světovou válku, zažijí své vlastní zničení. Nebyla to jen věta. Světová válka je tady a nutným důsledkem musí být zničení Židů.

Tato schůzka rozhodla o tom, že Německo definitivně ruší se světovými sionisty a Domem Rothschild smlouvu Haavara [3], která ve 30. letech byla programem Hitlerovy vlády a zástupců Světového sionismu o tom, že Židé budou z Německa vystěhováni do Palestiny, kde nakoupí pozemky za peníze utržené z prodeje svých majetků v Německu. Program měl ale jednu vadu na kráse, zájem o vystěhování do Palestiny měla jen malá a zanedbatelná hrstka Židů v Evropě, protože Palestina byla a dodnes je v podstatě polopoušť, kde je nedostatek vody, orné půdy a v žádném případě se nelze na tehdejší Palestinu dívat jako na dnešní Izrael.

Židé v Německu smlouvu Haavara odmítli a označili ji za “zlo z Londýna”, byl to totiž plán, jak se Dům Rothschild chtěl dostat k majetkům Židů v Německu nenásilně. Rothschildové nakoupili v Palestině pozemky a předraženě je chtěli prodat Židům v Evropě. Ti na to ale nepřistoupili. Peníze na odkupy majetků v Německu od Židů měly poskytovat právě britské banky Domu Rothschild, které měly Říšské bance na tyto odkupy poskytovat krytí a Rothschild organizoval nákupy pozemků v Palestině. Jenže Židé v Německu to ale odmítli jako zlodějinu. Pozemky byly bez vodních zdrojů a bez orné půdy, úplně bezcenné. Plán Haavara definitivně selhal.

Heydrichův hrob v Berlíně někdo částečně vykopal přesně na den výročí Hitlerova oznámení v Říšském kancléřství o konečném řečení židovské otázky

Právě v tento den 12. prosince 1941 tak v Berlíně bylo definitivně rozhodnuto, že Německo se Židů zbaví. A ihned o měsíc později, dne 20. ledna 1942 proběhla konference ve Wannsee [4], kde se už dojednávaly jenom podrobnosti a samotná logistika celého procesu likvidace Židů. Nešlo přitom primárně o Židy jako takové, ale o jejich majetky. Dům Rothschild neposkytl NSDAP a Adolfu Hitlerovi peníze na volby a na kampaně, aby se stal vůdcem, jen tak zadarmo. Adolf Hitler měl rozpoutat válku proti Sovětskému svazu a zajistit Domu Rothschild kontrolu nad obrovskými zdroji SSSR a majetky ruských Židů.

Reinhard Heydrich

To, co se nepovedlo Rothschildům kvůli předčasné smrti jejich agenta Vladimira Iljiče Lenina v Rusku v roce 1924, měl napravit Adolf Hitler a jeho Wehrmacht, který měl Domu Rothschild získat veškerý přístup ke zdrojům v Rusku. Smlouva Haavara byl německý pokus na pokyn Rothschildovy banky, jak obrat německé Židy o majetky výměnou za písek a poušť v Palestině. Nikdo se nemůže divit, že to němečtí Židé odmítli, protože se nejednalo o výhodný obchod. Tím si ale podepsali rozsudek smrti. Jejich majetky už totiž v té době patřily v Německu, naproti gigantickým úvěrům německé vlády u Rothschildových bank, někomu úplně jinému.

Katafalk Heydrichova hrobu z roku 1942.

Datum 12. 12. 1941 je tak historickým klíčovým datem, kterým Německo definitivně odstoupilo od smlouvy Haavara a přistoupilo na plán konfiskace židovských majetků v celé III. Říši a původní majitelé těchto majetků, tedy Židé, museli být zlikvidováni. Tento den znamenal vyhlášení války mezi židy a Židy, od tohoto dne jedni židé, kteří ovládali světový sionismus, likvidovali skrze svého sponzorovaného agenta Adolfa Hitlera jiné židy.

A tak nacistické Německo, které vzniklo díky mohutným investicím a dotacím židovské Rothschildovy pařížské banky do NSDAP, Adolfa Hitlera a jeho volebních kampaní od roku 1929, provádělo exterminaci jiných Židů, kteří měli tu drzost, že se nechtěli nechat za pár šupů na základě smlouvy Haavara vystěhovat do malebného prostoru pouště a polopouště v Palestině. A právě tento den historicky je i v zednářských lóžích označovaný za výstřel, který spustil válku mezi bratry ve víře.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině
Zbytek katafalku po jeho zbourání sovětskou armádou, Nedatované foto, přibližně polovina 60. let minulého století.

A právě na den tohoto výročí někdo v Berlíně otevře hrob Reinharda Heydricha, který stál v čele projektu Konečného řešení židovské otázky. Je to na jedné straně provokace, která má ukázat, že v Německu a obecně v Evropě se nacisté a přinejmenším duch nacistů opět vrací.

Všude vidíme přepisování dějin, dokonce i v České republice jste toho svědky, jak šéf kontrarozvědky BIS úkoluje ministra školství, jak mají vypadat školní učebnice bez ruského výkladu dějin, čeští europoslanci v EU parlamentu hlasují pro usnesení, které staví Německo a Sovětský svaz společně do role viníků, kteří rozpoutali II. sv. válku, v Česku se chystá odstraňování pomníků sovětských maršálů a místo nich se budou stavět pomníky kolaborantům a Vlasovcům. A najednou slyšíte a čtete, že se někdo v Berlíně na hřbitově pokusil otevřít hrob Reinharda Heydricha, a to přímo v den výročí legendární schůzky Adolfa Hitlera s ostatními špičkami říšské moci, kde Adolf Hitler rozhodl o konečném řešení Židovské otázky.

Česká média včera uvedla, že neoznačený hrob na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof je prý těžko dohledatelný a o jeho poloze vědí jen zasvěcení. Nevím, jestli novináři jsou dnes tak tupí a naivní, ale lokace a poloha hrobu Reinharda Heydricha je velmi dobře známá. Heydrichův hrob leží v sekci A hned vedle hrobu slavného pruského generála Bogislava Friedricha Emanuela von Tauentziena, pruského generála z dob napoleonských válek. V roce 1942 byl Heydrichovi postaven vedle hrobu pruského generála zděný katafalk, u kterého držela stráž dvojice vojáků SS.

Heydrichův neoznačený hrob lze poznat jen podle soklu, který v zemi zůstal po původním katafalku.

V květnu 1945 byl katafalk zbourán sovětskými vojáky a na místě zbyly jen základy, i když Heydrich chtěl jen obyčejný hrob s dřevěným křížem, jak uvedla jeho žena Lina v pamětech. Dřevěný kříž na hrobu sice zpočátku měl, ale jen pár týdnů, Adolf Hitler nařídil, že musí mít hrob odpovídající jeho významu. A tak byl vybudován dočasný zděný katafalk, až po válce měla být na místě vybudována velká hrobka, ale na to už nedošlo. Dnes již na místě zděné základy katafalku nenajdete, protože celý prostor byl zavezený několika centimetrovou vrstvou zeminy a zatravněn. Na místě však přesto něco zůstalo, spodní podstavec hlavního náhrobku, který kdysi tvořil čelo katafalku a dnes trčí z trávníku. Hrob se potom nachází na místě za tímto soklem. Po Heydrichovi je dokonce pojmenována i nedaleká hospoda přes řeku, hned naproti hřbitovu, která se jmenuje “U Reinharda”.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině

Nechci být zlým prorokem, ale přijde den, kdy se jméno Reinharda Heydricha bude uctívat a velebit stejně, jako se dnes uctívá a velebí jméno Stěpana Bandery na Ukrajině, nebo generála Andreje Vlasova v Praze. Jakmile se začnou ve společnosti objevovat politici a starostové, kteří na sociálních sítích otevřeně říkají, že esesáci nebyli špatní, protože bojovali proti ruským švábům, a pokud společnost proti tomu nevystupuje, pokud vidíte, že policie nekoná, státní zastupitelství nekoná, ministerstva nekonají, vláda mlčí, tak to znamená, že nazrál čas a je potřeba otevírat hroby a vynášet zločince na světlo jako hrdiny, kteří bojovali proti bolševismu a proti Rusku.

Aktuální foto hrobu po jeho opětovném zasypání pracovníky hřbitova.

Jistě jste zaregistrovali v bulváru, že Pavel Novotný včera poskytl ruské televizi Zvezda rozhovor, kde mj. uvedl, že až dobude Rusko, tak osvobodí v Rusku všechny politické vězně a ministra zahraničí Sergeje Lavrova oběsí [5]. Toto uvedl pro ruskou televizi. Tohle není recese, drsný humor, ani provokace. Tohle, co předvádí Pavel Novotný, je součástí hybridní války proti Ruské federaci. Ve chvíli, kdy zvolený politik mluví o válce s Ruskem, o jeho dobytí a o věšení ministra zahraničí, tak to znamená, že se otevírají nacistické hroby, už nejen obrazně, ale doslova.

Drang nach Russland a Pavel Novotný jako Borat z Čech

Ten symbol z berlínského hřbitova je signálem, že už je čas. Symbol návratu nacismu, symbol návratu bojovníků SS proti bolševismu a proti Rusku. Drang nach Russland je zpět.  Rusové to zatím vracejí Čechům symbolicky během hokeje, když organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku zahráli české reprezentaci hymnu Kazachstánu [6], což je typický ruský vzkaz a odkaz na kultovní film Borat, který zesměšňuje národ Kazachstánu. Pavel Novotný totiž má v Rusku přezdívku “Borat z Čech” a lze si tudíž domyslet, že organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku to takto vracejí Čechům skrze české hokejové reprezentanty. Jak už jsem psal minule, je to válka proti Rusku, která má zatím jen studené obrysy, zatím se ještě nestřílí a nelétají rakety. Ovšem létají už drsná slova o věšení ruských politiků českými okupanty z Řeporyjí, až porazí Rusko.

Detail soklu, který jako jediný zbyl po původním katafalku.

Tento Borat z Řeporyjí ovšem není komediant, funguje totiž jako zkušební balónek na veřejnost, kterým je testováno, co všechno česká veřejnost snese, jestli už je ryba pečená. A podle všeho, podle nulových reakcí politiků, vlády, orgánů státu a koneckonců i většinové české veřejnosti, je česká ryba už pečená, má totiž hnědou barvu, která se objevuje nejen v barvě košil a kalhot Mikuláše Mináře, ale i v hlavách českých politiků. Hnědou barvu teď razí nejen Pavel Novotný, ale komplet i všichni čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM, která jako jediná hlasovala proti usnesení EU parlamentu o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí II. sv. války [7]. A proto i české soudy vrací v restitucích zámky a majetky vdovám po Sudeťácích a vojácích Wehrmachtu.

Česká politika vůči Rusku nebezpečně “hnědne” a už je dovoleno velebit kolaboranty, nacisty i esesáky, jen když bojovali proti ruským švábům
Dřevěný kříž, který byl na místě po pohřbu Heydricha jako provizorium, než byl postaven velký katafalk.

Velebit nacisty bylo dříve trestné, nevídané, neslýchané. Dnes je to naopak žádoucí, pakliže se to podloží argumentem, že Wehrmacht a oddíly SS bojovaly proti ruským švábům. Hnědé košile, hnědé rajtky, jáhnové ze Sudet na pódiu Milionu chvilek na Letné, německé neziskovky v ČR, česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu, Miroslav Kalousek litující odsunu sudetských Němců v roce 1945, pomníky Vlasovcům a sudetským Němcům v Jizerkách, kteří padli na Východní frontě během Drang nach Russland. Může vám to připadat jako izolované a nesouvisející kauzy, ale to je omyl.

Tyto jednotlivé kauzy vytváří hrozivou ucelenou mozaiku vzrůstajícího nacismu v ČR, který navíc neadoruje nacionální nacismus, ale ten německý. České chucpe, na které celý národ dojede. Vynášení Heydricha z hrobu je tak vzkazem, že v Evropě se mění doba a výklad dějin, zločinci se pomalu stanou hrdiny.

Stěpan Bandera, Andrej Vlasov, Reinhard Heydrich, brzy K. H. Frank a další. Po 30 letech od sametu je už normální, když starosta hájí esesáky, protože bojovali proti ruským švábům. A po 30 letech bývalý lidovec Miroslav Kalousek lituje odsunu sudetských Němců. Zdá se vám to šílené? Ne, prostě jenom dozrál čas jako ovoce na stromech v sadu. Ty plody sadu po 30 letech teď pouze jenom sklízíme.

Vánoce a konec roku na Aeronetu

Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Po celý rok jsme Vám přinášeli zásadní informaci, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce zbývá 14 dní a zatím jsme vybrali jen skromných 41% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.

Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář