JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

V Česku žije 341 tisíc cizinců ze států mimo EU. Nejvíce z nich je Ukrajinců a Vietnamců

ČESKO: V Česku žije 341 tisíc cizinců ze států mimo EU. Nejvíce z nich je Ukrajinců a Vietnamců. Ke konci srpna letošního roku pobývalo v ČR legálně celkem 341.496 cizinců z tzv. třetích zemí, tzn. ze států mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Z toho přes 140 tisíc lidí pocházelo z Ukrajiny. Druhou největší skupinou jsou občané Vietnamu, třetí pak občané Ruska.

Téměř dvě třetiny cizinců ze třetích zemí pobývalo na území Česka na základě povolení k trvalému pobytu.

V posledních letech výrazně stoupají počty dětí, žáků a studentů z řad cizinců na mateřských, základních, středních i vysokých školách.

Podle připravované vládní koncepce integrace cizinců je prý pozitivním trendem pro integraci nárůst počtu dětí v mateřských školách.

Vládní materiál uvádí, že podíl cizinců ze třetích zemí na čerpání sociálních dávek v České republice je minimální. V prosinci loňského roku činil zhruba 1,5 procenta z celkového objemu.

Na integraci cizinců ze třetích zemí je na rok 2020 v rozpočtu ministerstva vnitra vyčleněno přes 48 milionů korun.

Integrační politika se podle ministerstva vnitra více zaměřuje na cizince ve zranitelném postavení, zejména jde o ženy.

Důraz se klade na to, aby se mohly integračních aktivit zúčastnit a tím se snížilo riziko, že budou ve společnosti izolovány. Dále se integrační politika zaměřuje na děti a seniory.

V loňském roce evidovalo ministerstvo vnitra v Česku celkem 566.931 cizinců. Proti roku 2017 jich bylo o 40.120 více, tedy o 7,6 procenta.

Nejvíce cizinců s povoleným pobytem pocházelo loni z Ukrajiny (131.709), ze Slovenska (116.817) a z Vietnamu (61.143). Dohromady lidé z těchto tří zemí tvoří více než polovinu cizinců v Česku.

Cizinci ze třetích zemí představovali podle zprávy o migraci za loňský rok 59 procent cizinců pobývajících v ČR. (sfr)

Odeslat komentář