JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

VAKCÍNY ASTRAZENECA JSOU KONTAMINOVÁNY LIDSKÝMI HEAT SHOCK PROTEINY (HSP) ZODPOVĚDNÝMI ZA ZPŮSOBOVÁNÍ AUTOIMUNITNÍCH REAKCÍ A TĚŽKÝCH ZÁNĚTŮ, PRUDCE ZESILUJÍ IMUNITNÍ ODEZVU ORGANISMU! A to se dozvídáme teprve teď, když už zemřeli tisíce seniorů po aplikaci této vakcíny!

Německá regionální stanice Südwestrundfunk (SWR) přinesla [1] minulý týden šokující, ale pro nás na alternativě ne příliš překvapivou zprávu. Skupina německých výzkumníků z univerzity v Ulmu zahájila na vlastní pěst laboratorní rozbor a zkoumání několika šarží vakcíny proti Covid-19 od britské farmaceutické společnosti AstraZeneca, jejíž očkovací látky jsou v poslední době spojovány s vysokým počtem úmrtí německých seniorů v domovech důchodců a v pečovatelských zařízeních. Ve většině případů úmrtí seniorů byl objeven společný vzorec průběhu.

Senior po obdržení očkování obvykle do 72 hodin začne vykazovat zhoršení zdravotního stavu a dojde u něho k propuknutí jeho dlouhodobé diagnóze odpovídající chronické nemoci s těžkým průběhem. Pokud se např. senior dlouhá léta léčí s bércovými vředy, potom po aplikaci vakcíny do několika dnů dojde u seniora k prudké a rozsáhlé infekci bércových vředů, přičemž se spustí i zánět podbřišnice a v takto kritickém stavu tělo přejde do stavu autoimunitní reakce a senior do několika dnů umírá.

Očkování seniorů experimentálními vakcínami

Tento průběh nemá přitom nic společného s virem Covid-19, nemá nic společného s koronavirovou infekcí. Jedná se pouze o prudkou autoimunitní reakci organismu na chronicky nemocný orgán v těle. Tyto případy úmrtí seniorů v Německu již nejde bagatelizovat, a proto se objevila první studie německých vědců, kteří podle všeho právě objevili příčinu a důvod těchto projevů. Vakcíny AstraZeneca jsou totiž podle laboratorních testů neuvěřitelným způsobem kontaminovány lidskými proteiny teplotního šoku, tzv. Heat Shock Proteins (HSP), které vznikají v lidském organismu v důsledku vystavení organismu vysoké teplotě.

Proteiny vznikají v místech popálené kůže, kdy HSP proteiny mají za úkol napadat a likvidovat cizorodé organismy, mrtvé tkáně a rekultivovat tkáň tzv. načisto, kdy během kódování proteinů dochází k likvidaci konkurenčních proteinů, poškozených proteinů atd. Tento proces vzniku HSP proteinů je tak dáván do úzké souvislosti s projevem vypuknutí autoimunitní reakce v těle, kdy imunitní systém začne napadat vlastní a relativně zdravé orgány.

Ve vakcíně AstraZeneca jsou lidské proteiny HSP vznikající zejména při popáleninách. Kontaminace anebo úmysl, jak zvýšit odezvu imunitního systému na vakcínu?

Autoimunitní reakce je dávána do souvislosti právě s proteiny HSP, které startují v organismu rekonstrukci tkání metodou spálené země, kdy všechno, co stojí v cestě obnovy tkáně, je napadeno a zničeno. Každý biolog zná onu známou poučku, že žádný člověk ve skutečnosti není úplně zdravý, žádný orgán v lidském těle není stoprocentně bez chyb. Jenže v případě autoimunitní reakce v souvislosti s proteiny HSP se zdá, že imunitní systém v případě autoimunitní reakce nebere ohledy na drobné nedostatky a nemoci orgánů, které jsou zanedbatelné, a snaží se je napadnout jako poškozené.

A tady přichází odpověď na otázku, co proboha tyto lidské proteiny dělají ve vakcínách AstraZeneca. Tyto proteiny HSP totiž velmi výrazným způsobem posilují imunitní odezvu organismu na vakcínu, povzbuzují imunitní systém, aby si všiml oslabeného viru podaného ve vakcíně, na který si má organismus vytvořit imunitní obranu, takže teoreticky to funguje tak, že farma společnost do vakcíny přidá lidské proteiny HSP, aby se posílala účinnost vakcíny.

Vakcíny AstraZeneca

Jenže zatímco u některých lidí to může fungovat, u seniorů to podle všeho funguje jinak. Jakmile senior dostane vakcínu obsahující lidské HSP proteiny, imunitní systém si vůbec oslabeného koronaviru ve vakcíně nevšimne, vykašle se na vytváření imunity proti oslabenému viru, protože imunitní systém vyhodnotí, že větší hrozbou pro organismus seniora je přítomnost HSP proteinů v organismu než nějaký oslabený koronavirus.

Takže imunitní systém spustí alarm, že zřejmě někde v těle seniora došlo k popálení kůže a dojde ke spuštění autoimunitní reakce. A je vymalováno. Imunitní systém neví, jestli došlo nebo nedošlo k popálení doopravdy, rozhoduje se výhradně podle přítomnosti poplašných proteinů HSP, které vznikají při tepelném šoku. Panečku, a je to venku. A to se dozvídáme teprve až teď. Podívejme se, co objevili němečtí výzkumníci a co sdělili německé stanici.

Kontaminace vakcín AstraZeneca proteiny lidského původu

Vědci pod vedením profesora Stefana Kochaneka, vedoucího oddělení genové terapie v Univerzitní nemocnici v Ulmu, zkoumali tři šarže vakcíny AstraZeneca pomocí biochemických metod. Vědci zjistili, že vakcína obsahovala bílkoviny, které nebyly podle dokumentace výrobce její součástí. Více než polovina z nich byla lidského původu. Kochanek v rozhovoru pro SWR vysvětlil, že se jedná o zbytky z výroby vakcíny společnosti AstraZeneca. Tyto bílkoviny by měly být po výrobě odstraněny. Kochanek předpokládá, že nečistoty lze určitě snížit při výrobě a doufá, že společnost AstraZeneca na tom určitě pracuje, ale s jistotou to říct nemůže.

Mezi těmito proteiny byla zvláště patrná akumulace tzv. proteinů tepelného šoku (Heat Shock Proteins – HSP). Podle profesora Kochaneka je o nich známo, že modulují vrozené a získané imunitní reakce, a že jsou schopny zesílit stávající či chronické zánětlivé reakce. Jsou také spojovány s autoimunitními reakcemi. Podle něj zatím není jasné, do jaké míry tyto bílkovinné kontaminanty snižují nebo zvyšují účinnost vakcíny společnosti AstraZeneca. Kochanek se také v současné době nedomnívá, že by nečistoty souvisely s trombózou sinusových žil, tedy s krevními sraženinami. Nemůže to však vyloučit. Je pravděpodobnější, že objevená proteinová rezidua jsou zodpovědná za další silné reakce na očkování, které se objevují u mnoha lidí krátce po očkování. Výzkumník však nepovažuje zastavení očkování za rozumné, protože přínosy společnosti AstraZeneca jsou prý stále větší než rizika.

Ulmský virolog a předseda společnosti Stiko Thomas Mertens řekl stanici SWR, že kontaminace vakcíny lidskými proteiny HSP byla “poměrně výrazná”. Podle zprávy se nečistoty lidského původu nacházejí v buňkách, v nichž byl vakcinační virus vyroben. Mertens uvedl, že nečistoty by se ve vakcíně v takové míře vyskytovat neměly. Studie Ulmské univerzity zatím nebyla vědecky recenzována; tento proces v současné době stále probíhá v renomovaném vědeckém časopise. Pro vědce však bylo důležité zveřejnit studii již nyní, aby “kolegové vědci věděli o těchto nečistotách a mohli provést vlastní šetření, která by prokázala nebo vyloučila možnou souvislost mezi nečistotami a nežádoucími účinky“.

Podle univerzity v Ulmu studie také pomůže společnosti AstraZeneca zlepšit výrobní proces a kvalitu. Ve farmaceutickém průmyslu je odstranění nečistot z biotechnologicky vyráběných terapeutických proteinů v co největší možné míře považováno za velmi důležitou vlastnost kvality. V případě vakcíny AstraZeneca je kontrola dosud používanými standardními detekčními metodami zřejmě nedostatečná, pokračují vědci. Vědci z Ulmu doporučují doplňkové vyšetřovací metody. “Velké množství zjištěných nečistot, z nichž alespoň některé mohou mít negativní účinky, vyžaduje revizi výrobního procesu a kontroly kvality vakcíny. To by mohlo zvýšit nejen bezpečnost vakcíny, ale také její účinnost,” řekl profesor Kochanek.

Lidé, kteří přicházejí do očkovacího centra v Ulmu, zatím nejsou kvůli kontaminaci vakcíny znepokojeni. SWR to řekl to koordinátor očkovacího centra Hagen Feucht. Podle očkovacího centra v Ulmu se stále očkuje pouze malé množství vakcíny AstraZeneca. Jedná se výhradně o druhé očkování. Ministerstvo sociálních věcí Bádenska-Württemberska oznámilo, že na základě výsledků výzkumu v Ulmu povede jednání s očkovacími centry ve spolkové zemi.

Jak sami vidíte, v Německu to leze z výzkumníků pomalu a opatrně jako z chlupaté deky, nechtějí se dostat na černou listinu jako odmítači neprověřených vakcín, ale z uvedených informací je jasné, o jaký průser se jedná. Lidské proteiny se při výrobním procesu používají k výrobě oslabených virů. Do vakcíny se tak mají dostat jen oslabené viry, na které si potom tělo očkovaného člověka má vytrénovat imunitní odpověď. Jenže, imunitní odpověď v lidských tělech je dosud nepopsaná a záhadná věc.

Zatímco u jednoho člověka nastartuje imunitní odpověď okamžitě, u jiného člověka nehne imunitní systém ani brvou, protože imunitní systém nevyhodnotí oslabený virus jako hrozbu, kterou by se mělo smysl zabývat. Toto rozhodování nezajišťuje lidský mozek, aby bylo jasno, ale jedná se o rozhodnutí na biochemické úrovni imunitního systému, který vede a spravuje rejstřík imunitních odpovědí. Takže, jak to udělat, jak vyburcovat imunitní systém člověka, aby si všiml i oslabeného viru? Už vás to napadá?

Přidávání proteinů HSP do vakcín je vysoce nebezpečné hazardování s přírodou a logikou imunitního systému, která na přítomnost proteinů HSP v těle může zareagovat propuknutím autoimunitní reakce

Ano, udělá se to tak, že se k oslabenému viru něco přidá, nějaký červený hadr jako na býka, který ho rozzuří k aktivitě. A tím červeným hadrem jsou lidské proteiny tepelného šoku HSP. Na ty totiž imunitní systém vystartuje okamžitě, ihned, protože signalizují, že někde v těle došlo k popáleninám kůže. A tady nastává neuvěřitelná hrozba. Imunitní systém okamžitě skrze nervový systém spustí alarm a hledání lokace, kde se nachází popáleniny na lidském těle, kde má začít rekonstrukce poškozené tkáně.

Jenže nervový systém podá imunitnímu systému nečekanou odpověď, že nikde na těle žádné popáleniny nejsou detekovány. A teď nastává ten rozhodující okamžik. Imunitní systém se musí rozhodnout, jestli jde o falešný poplach a jedinou hrozbou je ten oslabený virus z vakcíny, takže proteinů HSP si imunitní systém nemá všímat, anebo to imunitní systém vyhodnotí jako selhání celého nervového systému, že někde dochází na těle k pálení kůže, ale nervový systém to nedetekuje, protože je poškozený.

Pravidelně se opakující a evidované vakcinace jako nástroj k zavedení totální kontroly nad společností

A protože imunitní systém netuší, kde se popálené místo na těle nachází, spustí imunitní systém autoimunitní reakci v celém těle. Organismus začne popálené místo hledat jinak, začne napadat a kontrolovat všechny orgány a hledat v nich sebemenší chyby naznačující následky popálení, poškození atd. A protože žádný orgán v lidském těle není 100% zdravý a bezchybný, začne imunitní systém útočit na svůj celý organismus. A to jenom kvůli tomu, že v organismu nejde najít místo s popáleninami, ze kterých dochází k vypouštění HSP proteinů do organismu jako varovný poplašný signál. Přesně takto si farma společnosti pomáhají k vyšším ziskům, k vyšší účinnosti svých vakcín, nechají ve vakcíně lidské HSP proteiny, aby “nakoply” pozornost imunitního systému v těle očkované osoby. Doufám, že víte, co to znamená. Ruce pryč od vakcín, nepřibližovat se k nim ani na krok!

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj: https://aeronet.cz/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář