JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Veřejné IT zakázky – obrovský byznys spojený s řadou často se opakujících subjektů. 36 milionů za 80 hodin. Žádný vtip. Zaorálek má problém. A velký

ČESKO: Minulý týden jsme informovali o zakázce v Národní knihovně České republiky, která je spojena s firmou INOWIT. Ta s NK uzavřela začátkem letošního roku smlouvu na zhruba 15 milionů korun za poskytování oprav, údržbu a servisní podporu pro infrastrukturu a aplikace.

Poslední den v říjnu roku 2019 spolu tyto dva subjekty uzavřely ještě jednu smlouvu, a to v hodnotě necelých 36 milionů korun. Šlo o komplexní řešení pro zálohované ukládání dat.

To INOWIT dodala. A zabralo jí to, jak stojí ve smlouvě a jak bylo potvrzeno i Národní knihovnou, maximálně 80 hodin.

To jsme se ovšem ocitli na konci příběhu. Pojďme od začátku.

Samotný předmět smlouvy je dlouze rozepsaný a člověk, který se v tomto odvětví nepohybuje, nemusí vůbec vědět, oč vlastně jde. „Účelem smlouvy je vytvoření uceleného řešení, které umožní efektivní plánování a využívání úložných kapacit, zabezpečení uložených dat a alokaci k tomu nezbytného výpočetního výkonu s ohledem na potřebu kupujícího konsolidovat provozovaná datová úložiště a připravit své prostředí na očekávaný prudký nárůst kapacitních požadavků u kupujícího. K dosažení tohoto účelu smlouvy je nezbytné zvýšit úroveň integrace celého řešení, kdy prodávající garantuje kupujícímu plnou kompatibilitu jednotlivých komponent dodávky a jednotnou správu celého řešení vzhledem k omezeným lidským zdrojům ICT útvarů kupujícího,“ stojí ve smlouvě, běžně dostupné v registrech.

Ze smlouvy

Konkrétně za to dostala pražská firma sídlící na adrese Národní 365/43, kterou lidé z branže pravidelně označují jako „kluky z Národní“, celkem 35.852.300 korun. Pro upřesnění dodejme, že smlouva byla uzavřena 30. září 2019 a doba dodání byla stanovena na 80 hodin. Během této extrémně krátké doby INOWIT stihl veškeré činnosti instalace, uvedení do provozu a také základní proškolení, což bylo součástí pevně stanovené ceny za dodávku.

Firma tedy získala celou sumu během prvního týdne v říjnu minulého roku.

Požadavek na nové řešení ukládání dat prý vyplynul z provozní situace v Národní knihovně, která pro krytí požadavků na ukládací kapacity, jejich výkon, zabezpečení a zálohování do té doby využívala vesměs starší zařízení různých typů, z nichž byla některá již za hranicí zastarání.

„Bylo nutné řešit také ekonomickou smysluplnost udržování takových zařízení v provozuschopném stavu stejně jako zvážit rostoucí riziko možné ztráty dat v důsledku havárie. Roztříštěné prostředí také neumožňuje pružně reagovat na požadavky navyšování alokovaného datového prostoru podle aktuálních potřeb, nedovoluje plně využít výhod virtualizace, jednotné správy apod,“ sdělilo tiskové oddělení Národní knihovny na přímé dotazy PL.

Nás rovněž zajímalo, jak Národní knihovna rozliší, zda dotyčné pracovníky firmy INOWIT neplatí dvakrát, jelikož kromě této smlouvy víme i o současně probíhající smlouvě za 15 milionů korun z letošního ledna. To ale prý není možné, smlouvy se časově nepřekrývají.

„Předání plnění, tedy dodání zboží, provedení instalace a implementace komplexního řešení, uvedení do provozu a proškolení smluvní strany potvrdily na akceptačním protokolu. Výkaz práce, o který žádáte, není smluvním závazkem nebo plněním. Plnění dotazované smlouvy se skládá z dodávky technologie, její instalace a uvedení do provozu a základní proškolení administrátorů Národní knihovny. Žádná z těchto částí se neshoduje s plněním z jiné smlouvy,“ upřesnilo tiskové oddělení NK.

Další zajímavostí je také výběrové řízení na tuto zakázku. To bylo vypsáno 6. srpna 2019 a přihlásily se do něj tři firmy. C SYSTEM CZ, YOUR SYSTEM a právě INOWIT. Dne 16. října bylo zveřejněno, že C SYSTEM CZ a YOUR SYSTEM byly z výběrového řízení vyloučeny.

„Dodavatel byl povinen v nabídce vyplnit do návrhu smlouvy hodnotu celkové doby předání plnění v celých hodinách,“ stojí v písemné zprávě zadavatele. A vzhledem k tomu, že obě jmenované firmy zadaly celkovou dobu dodání ve dnech, byly pro nesplnění vyloučeny.

„Je všeobecně doporučováno, aby hodnocení nabídek v zadávacích řízeních nebylo založeno pouze na ceně, ale také na dalších, například kvalitativních kritériích. Národní knihovna v dané veřejné zakázce stanovila třicetiprocentní váhu hodnocení na dobu dodávky. Současně v zadávací dokumentaci od počátku jednoznačně definovala, že tato doba musí být v nabídkách uvedena v celých hodinách. Národní knihovna zde postupovala podle zákona 134/2016 Sb. v §48 odstavec (2) písm. a) – vyloučila účastníka, protože údaje předložené účastníkem nesplňovaly zadávací podmínky. Jestli jsou ustanovení zákona „banální či nikoliv, nemá vliv na povinnost postupovat podle tohoto zákona,“ sdělilo nám tiskové oddělení Národní knihovny.

Pro ještě lepší dokreslení nastalé situace zdůrazněme, že firmy mohly být vyloučeny, protože místo čísla 24 hodin uvedly 1 den.

A tak zbyl pouze INOWIT, který zakázku získal.

Na závěr uveďme celou časovou osu:

  • 6.8 2019 – výběrové řízení bylo zveřejněno
  • 5. 9. 2019- lhůta pro podání nabídek
  • 30. 9. 2019 – smlouva s Národní knihovnou byla uzavřena
  • 4. 10. 2019 – všechna práce vykonána a INOWIT si mohl vyfakturovat 35 852 300 korun
  • a teprve 16. 10. 2019, již po vyplacení celé částky, byla generálním ředitelem Martinem Kocandou podepsána písemná zpráva o vyloučení dvou účastníku a o vítězi výběrového řízení

Reakce Národní knihovny:

Rozhodnutí o vyloučení bylo podepsáno 9. 9. 2019 a neprodleně odesláno účastníkům přes NEN (Národní Elektronický Nástroj je systém pro administraci a zadávání veřejných zakázek, poz. red.) Od okamžiku doručení rozhodnutí o vyloučení běžela lhůta 15 dnů na podání námitek (§242). Lhůta marně uplynula 25. 9. 2019. Smlouvy byla podepsána vítězným účastníkem 29. 9. 2019, zadavatelem 30. 9. 2019. To znamená, že smlouva byla poprvé podepsána 21 dnů po rozhodnutí o vyloučení. Lhůta pro podání námitky (15 dnů) se tedy do této doby beze zbytku a s rezervou vešla, lhůta pro podání námitek byla dodržena. Lhůta 30 dnů na uveřejnění písemné zprávy zadavatele (§217) začíná ukončením zadávacího řízení, kterým je uzavření smlouvy (§51), tj. lhůta končila 30. 10. 2019. Písemná zprávy byla podepsána 15. 10. 2019 a uveřejněna v NEN 16. 10. 2019, lhůta tedy byla dodržena.

V čele Národní knihovny stojí Martin Kocanda, o němž náš vysoký zdroj z resortu kultury hovoří v souvislosti s odvoláním. To se prý týká rovněž Kocandova náměstka Ivo Gottwalda. „Oba muži jsou propojeni nejen Národní knihovnou, ale také Vězeňskou službu, v níž oba působili,“ přiblížil personální detaily blízký muž ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), jemuž IT zakázky zjevně uberou několik politických bodů.

Ačkoli jsme ve dvou konkrétních případech popsali byznys za desítky milionů, nelze mluvit ani o špičce ledovce. Tématu se proto redakce bude věnovat i nadále.

Odeslat komentář