JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

VIDEO: Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení z jiného světa v podobě přednášky o Vnitřním kruhu rodiny a o řízení státu na 1. prioritě!

VIDEO: Státnický projev Vladimira Putina k Novému roku 2020 byl jako zjevení z jiného světa v podobě přednášky o Vnitřním kruhu rodiny a o řízení státu na 1. prioritě! Od začátku až do konce pouze o rodině, o dětech, o rodičích, o životním prostoru a o národu! Vladimir Putin mohl mluvit o rostoucí ekonomice, o nových zbraních ruské armády, ze kterých Američané blednou závistí, mohl mluvit o porážce USA v Sýrii, mohl mluvit o otevření mostu na Krym a o dalších věcech! Jenže ruský prezident místo toho mluvil o rodině, o dětech a o jejich výchově! Kádr rozumí pravidlům války, sionisté ji vedou proti rodině a dětem slovanských národů, takže proto projev nebyl o konceptuálních výsledcích, ale o ochraně rodiny!

Ruský prezident Vladimir Putin odvysílal na ruské televizi pár minut před půlnocí na Nový rok tradiční novoroční projev, který ovšem tentokrát byl značně jiný. Vladimir Putin ve svém krátkém a zhruba 4 minuty dlouhém projevu mluvil de facto pouze o jedné jediné věci, o ochraně Vnitřního kruhu rodiny a potažmo tím o ochraně 3. kruhu národa. Na rozdíl od všech ostatních prezidentů na světě úplně vypustil jakékoliv bilanční zmínky o úspěších, o ekonomice a průmyslu, nezaznělo ani slovo o HDP, ani zmínka o armádě a o úspěších v oblasti reforem ruské armády, o nových hypersonických zbraních, o novém mostu na Krym, o rekordně vysokém domácím ekonomickém růstu, prostě ani slovo o těchto věcech. Namísto novoročního projevu totiž zazněla přednáška de facto jako z Aeronetu a z mého pátečního pořadu na SVCS. Vladimir Putin totiž hovořil o potřebě ochrany rodiny.

Vladimir Putin v projevu nejprve připomněl, že Rusko si letos připomene 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce nad nacistickým Německem. Poděkoval ruským veteránům, tedy starému ruskému pokolení, za veškeré oběti, které přinesli na ochranu vlasti a doplnil to slovy, že se před nimi hluboce sklání. A potom začal mluvit o rodině. Podle Vladimira Putina je hlavní sjednotit všechny Rusy dohromady na bázi rodiny. To je prostě klasická přednáška o 3 kruzích národního řízení, o kterých pořád dokola mluvím na rádiu a píšu v článcích. A podívejte se ne ruského prezidenta. Přijde Nový rok a on namísto povídání o ekonomice, obraně, politice, o úspěších a dalších věcech hovoří namísto toho o rodině.

Projev Vladimira Putina byl jako z jiného světa, byla to přednáška o procesech národního řízení na bázi 3 kruhů národa

Zásadní důraz v projevu byl kladen na děti, aby každé dítě vědělo od rodičů, že je to nejoblíbenější. Ruský prezident rovněž ocenil, že tento novoroční čas přináší v lidech to lepší z nás. Pokud člověk poslouchá projev prezidenta světové a navíc jaderné velmoci, očekává silácký a politický projev. Vladimir Putin místo toho začne mluvit ruských předcích, kteří pokládali životy ve válce, potom mluví o rodině, tedy o současnosti, a nakonec zakončuje projev zmínkami o důležitosti dětí. Jinými slovy, Vladimir Putin neměl novoroční projev, ale přednášku o národních procesech řízení 3 kruhů na 1. prioritě. A tomu prostě říkám, že tohle je vizitka kádra! Takto pracuje kádr!

Novoroční Kreml.

Projev Vladimira Putina se vymyká naprosto všem novoročním projevům ostatních státníků. Nikdo z nich neopřel své projevy o ochranu rodiny, protože to buď nepovažují za důležité, anebo nesmí o těchto věcech mluvit. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se spletla novoroční projev s volební kampaní, když vyzvala k další občanské aktivitě ve volbách tento rok, český prezident Miloš Zeman ve Vánočním poselství hodnotil a kritizoval výsledky z uplynulého roku a německá kancléřka Angela Merkel si spletla novoroční projev s klimatickou konferencí a využila prostor k agitaci za ochranu klimatu. Nikdo z ostatních prezidentů světa nevěnoval svůj novoroční projev tématu ochrany Vnitřního kruhu rodiny v rámci procesů řízení na 1. prioritě. A to je strašná zpráva pro obyvatele světa, snad právě s výjimkou Ruska. Jednotlivé země světe jsou totiž ve svých politických čelech řízeny diletanty a marionetami globalizace, tedy rozumějte světového sionismu.

Základem Ruska i jakékoliv jiné země je tradiční rodina, která čelí brutální likvidaci a rozvratu ze všech směrů s cílem rozpoutat generační válku mezi mladými a starými o ideologickou podobou světa

Vladimir Putin jako jediný prezident na světě mluvil k věci a o tom nejdůležitějším, co je nezbytné k záchraně tzv. křesťanské civilizace a kultury. Je to tradiční rodina muže a ženy, která tvoří základ společenských struktur státu, které potom tvoří společně národ a stát s vlastním jazykem, kulturou, zvyky, obyčeji, politikou, obranou a ekonomikou. Základem státu, který je skutečným státem se suverenitou, a nikoliv jen napodobeninou se servilními kašpary v rolích zaplacených marionet ze zahraničních a nadnárodních fondů, je pochopitelně rodina. A zdůrazňujme, že tradiční rodina, ne paskvil vytvořená z binárních a neutrálních entit, kterým se nesmí říct zájmenem on nebo ona. V jednotlivých zemích Evropy dochází k vytváření procesů občanských mezigeneračních válek, kdy jednotlivé části společnosti jsou štvány proti sobě nástroji globalizace. Část společnosti je infikována na 1. až 5. prioritě, postupně degeneruje a začne utlačovat druhou, degenerací nepostiženou část populace na jejich právech.

V České republice lze tento proces pozorovat na příkladech v Praze, kde část zdegenerované společnosti je zastupována pro-sudetskými a neonacistickými organizacemi, které propagují revizionismus výsledků po II. sv. válce a zaštiťují se společenskými pseudo-hodnotami, jako je např. boj proti korupci některých politiků, zatímco korupce jiných politiků jim nevadí, neboť tyto spolky s nimi přímo spolupracují. Společenské štěpení a degeneraci řídí média veřejné služby, zejména pak Česká televize, a to ve spolupráci s mediální a kulturní frontou, nezřídka sponzorovanou právě ze zahraničí.

Součástí procesu je subliminální propagace homosexualismu a dosazování homosexuálních celebrit do mediálních rolí v televizích, na pozicích moderátorů, herců, aktivistů, influencerů a youtuberů, což má za úkol institucionalizovat homosexualismus jako novou společenskou normu nezbytnou k rozvoji post-urbanistické společnosti. Tento deviantní proces je silně podporován z nadnárodních procesů řízení a mládež je těmito procesy infikována od útlého dětství, čímž je ukotvován nový vzorec v chování mladých lidí.

Národy Evropy čelí ve vyhlazovací válce brutální genocidy tradiční rodiny, pouze elity se tomuto brání a posílají děti na školy v zahraničí

Pouze skutečný kádr v procesech řízení chápe a rozumí, že právě v této chvíli se nacházíme v brutální válce, jejímž procesem není nic menšího než naprostá a úplná genocida a deviace všech tzv. západních národů, přičemž tohoto procesu budou ušetřeny jen vybrané elity, které posílají své děti na soukromé a izolované školy, které jsou naprosto chráněny od těchto globálních degenerativních procesů. Ve většině případů se jedná o školy, o kterých jste nikdy neslyšeli, které ani nemají své webové stránky, nejsou ani zakresleny na mapách ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, v Lucembursku a v dalších lokalitách.

Novoroční Kreml.

Všechny ostatní školy v Evropě jedou agendu a doktríny deviantně-degenerativního procesu útoku na Vnitřní kruh rodiny. A pouze některé alternativní servery představují pro globalisty hrozbu, když upozorňují na to, že je potřeba se věnovat ochraně rodiny a neztrácet čas zástupnostmi ve věcech, kde už je stejně hotovo. V každé zemi západní civilizace je to dnes stejné. Část populace je na straně globalizace, druhá část na straně ochrany toho, co z národa zůstalo. Mezi těmito skupinami se schyluje k občanské a mezigenerační válce. A to je cílem světového sionismu, který usiluje o světovou globální vládu nad kontinenty ve chvíli, kdy ztratí své národy a státy, státy poté ztratí své hranice, svoji obranu a armádu, svoji měnu, svoji suverenitu, svoji kulturu, barvu pleti, svoje zvyky a obyčeje a v poslední fázi své vlastní děti, a tím pádem i svoji budoucnost.

Ochrana ruské rodiny je ochranou nejen Ruska, ale i Chasidské Rusi

Pouze Vladimir Putin o této hrozbě ví a odvážil se věnovat ochraně rodiny novoroční projev. Nic jiného teď nemá větší prioritu. Na straně druhé je potřeba se dívat do důsledku na Rusko v tom pohledu, že když prezident Ruska chrání Rusko, chráním tím kromě jiného i ruské Židy, Chabad Lubavitch a všechny procesy řízení, které jsou z Moskvy napojeny na Izrael a Jeruzalém.

Novoroční Kreml.

Ochrana Ruska je tak ve druhé řadě i ochranou Jeruzaléma, potažmo. A proto se projev Vladimira Putina natolik lišil od všech projevů ostatních státníků. Projev byl proto nejen důležitý pro Rusy, ale rovněž pro Chasidskou Rus, protože ta má v Rusku svého ochránce a obránce před procesy světového sionismu. Mluvit na Nový rok o rodině je tím nejdůležitějším v dnešní době. Mluvit o čemkoliv jiném je projevem diletantismu a chybějících kádrů v čelech národů. Ovšem i kádry je potřeba kontrolovat, protože i kádr nemusí pracovat čistě a výhradně jen pro zájmy národa a státu. V konečném důsledku to jsou činy, které potvrzují pozice kádrů, anebo je vylučují.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář