JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Všude je pouze „Black Lives Matter“ a na Antifu se málem zapomnělo

Rozdělování populace na menší a menší skupiny, přesně podle návodu „rozděl a panuj,“ stále pokračuje. Touto dobou málem všichni volají do světa, že jejich životy mají cenu, málem jakoby předtím žádnou cenu neměly. Můžete najít „Čínské Lives Matter,“ „LGBT Lives Matter“ a dokonce i cikáni se ozvali a napsali na Hlinkův pomník „Roma Lives Matter.“ 

Ale jak říkám, na Antifu se v té tlačenici pozapomnělo a přitom to je možná ten hlavní a velmi nebezpečný element v celé situaci. Antifa je celosvětová organizace, ale je obtížné ji vypátrat, protože jednotlivé složky, kterých mohou být desítky a i stovky, nepodléhají zjistitelnému centrálnímu vedení. Toto ještě ztěžuje skutečnost, že hodně protestujících poctivě navléká přes obličej roušky, takže jednotliví kriminálníci nejsou poznat. Dokonce se nabízí dotěrná myšlenka, že ty roušky byly nařízeny přesně na to, aby zločinci měli snadnější život. A my jako ti oslové jsme věřili, že je to opravdu na ochranu proti chřipce.

Roušky proti chřipce nefungují, ani plastikové ochranné bariéry nefungují a už vůbec nefunguje distancování. Ve skutečnosti, kdoví jestli i to distancování nemá v pozadí jiný důvod. Na příklad, přes mobil je možno přesně zjistit, kde se určitá osoba nachází. Tento člověk ale musí stranou od druhých a ne v davu, kde se vyskytují další mobily, takže ho není možno izolovat. A tak přikázali distancování!

Řeknu vám proč nic z toho nefunguje, vím to totiž z vlastní zkušenosti. Mám velmi špatný imunní systém a pokaždé, když jdu na nákup, přijdu domů se slabou chřipkou. To proto, že obchody jsou nevětrané, vystřídá se tam spousta lidí, hodně z nich jsou nemocní a bacily jsou ve vzduchu, na zboží a všude kolem. Můžete otírat držadlo od vozíku jak chcete, na nic to není. Dokonce jsem zažila v jednom obchodě, kde byl takový odlehlý kout, že každý, kdo tam vstoupil, prvně kýchl. Stála jsem tam a pozorovala lidi, neselhalo to ani v jednom případě.

Té slabé chřipky, kterou si donesu z každého obchodu, se zbavím většinou během jednoho dne, ale pokaždé ji dostanu, i s těmi rouškami, s plastikovými štíty, s distancováním. Předtím, než začalo šílenství zvané „koronavirus,“ to bylo to stejné. Takže – při veškerých opatřeních, žádný rozdíl. Zkuste si toho také všímat, možná mně dáte za pravdu.

Ale zpátky k Antifě. Přes zdánlivý nedostatek centralizovaného vedení je Antifa velmi dobře vycvičena, organizována a používá vysoce efektivní, zakódovanou komunikační síť. Jejím cílem, jak v Evropě, tak i v Americe, je svrhnout současný vládní systém a nastolit komunismus. Protože je to v podstatě organizace teroristická, která neváhá využít extrémní násilí spolu se zničením všeho, co jí stojí v cestě, jejími hlavními protivníky jsou policie a jakýkoliv pořádek.

Původ Antify sahá o sto let do minulosti a do tehdejšího Sovětského svazu, kde v r. 1921-22 vyvinula Komunistická internacionála taktiku na „spojení davů pracujících skrze agitaci a organizaci,“ což mělo fungovat na mezinárodní úrovni, ve všech zemích světa a bylo to zaměřeno proti kapitalismu a fašismu. Tyto dva výrazy byly často zaměňovány, zřejmě měly pro ně stejný význam.

Brzy na to vznikla skupina tohoto druhu v Italii, „Arditi del Popolo“ (Kurážná milice) a v Německu založila tamnější Komunistická strana paramilitární organizaci „Roter Frontkämpferbund“ (Přední rudí bojovníci). Ve Slovinsku to bylo fašistické hnutí „TIGR,“ ve Španělsku „Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas“ (Protifašistická milice dělníků a rolníků). Článek ZDE.

Antifa bojůvky mají většinou kolem 20 členů, kteří jsou pod přímou kontrolou svého velitele. K nim patří jezdci na kolech, kteří fungují jako špehové, projíždí okolí a informují o situaci. Velitel má k dispozici DX SDR jednotku, což je širokopásmový přijímač/vysílačka, používající nejnovější digitální radiovou technologii. Toto zařízení je poměrně malé a často bývá připojeno přímo k mobilu. Pokud dojde k zatčení, první, co tento člověk udělá je, že se zbaví vysílačky a pak zničí mobil. Velitele je možno poznat podle toho, že všichni jezdci na kolech se k němu postupně sjíždějí a podávají mu hlášení.

Každé čtyři takové jednotky spadají pod „kapitána,“ který jim udílí příkazy. Kapitán se volně pohybuje mezi protestujícím a ničícím davem a opět, je ho možno poznat podle časného styku s jezdci na kolech a také podle určitých venkovních znaků, což je hlavně video kamera určitého typu a tvaru. Když svolávají své podřízené, je možno tyto kapitány vidět, jak drží kameru vysoko nad okolním davem a signalizují bleskem. Mikrofon na DX SDR vysílačku má kapitán většinou na krku a takto udílí nepozorovaně rozkazy jednotlivým velitelům.

Během útoku je možno poznat tyto kapitány jak pomocí video kamery a jejích signálů upozorňují jednotlivé velitele na změnu akce. Také je upozorňují na některé předem vybrané cíle útoku a ničení, které mají zmapovány.

Existují i „plukovníci“ a ty je možno poznat podle toho, že jejich podřízení jim klestí cestu davem a opět, neustálý příliv cyklistů na kolech, předávajících jim zprávy. Tento druh velitele má vždy na hlavě helmu, často vybavenou anténou. Tyto helmy jsou opět součástí zakódovaného DX SDR vysílacího systému, který je během útoku čile využíván.

Pomocí video nahrávek byl zjištěn ještě další element, který se zúčastňuje současných loupeživých a ničivých útoků, vydávaných mediemi za mírumilovné protestní demonstrace. Tento „Neznámý“ se pohybuje mezi rabujícím a ničícím davem a může mít pod svým velením značné množství „podřízených.“ Celá operace je opět velmi dobře organizována. Tito lidé se nezaměřují na popuzování davu, ani se nezúčastňují loupeží a ničení. Soustředí se na členy Antify, které označují neviditelnými čarami jak na oblečení, tak i na těle, kde možno, které jsou pozorovatelné pouze s použitím UV světla. Také jim připevňují UV-odrážející samolepivá kolečka na oblečení. Není známo kdo tito lidé jsou a co sledují. Článek ZDE.

Bývalý člen Antify říká, že je to organizace, skládající se z několika jiných levicových skupin, které předstírají, že bojují proti fašismu/kapitalismu. Ale ve skutečnosti jsou ochotni bojovat proti každému, kdo nesdílí jejich levicové názory na socialismus a komunismus. Článek ZDE.

Podle pozorování různých a podle výpovědí bývalých členů, členství Antify tvoří hlavně ženy, lidé tmavších rasových skupin, členové LGBTQ (Q je „queer,“ neboli vadný/á) skupin a jim podobní. Nejedná se ale o běžné lidi z ulice. Velké procento jsou jak studenti z universit, tak profesoři od tamtéž, umělci, spisovatelé a jiní vzdělanci. Často mají svoji vlastní „agendu,“ kvůli které se nechali naverbovat, což bývá důvodem pro jejich odpor k organizovanému pořádku.

Jelikož je zjevné, že neprotestují sami proti sobě, z toho vyplývá, že se sami za bílé nepovažují. Proč brojí proti nacionalismu je další otázka. Zřejmě jde o globalisty; těm je každý národní stát trnem v oku, stejně jako je trnem v oku naší globalistické Evropské unii. Ta si to dokonce nechala vytesat do kamene a pověsit na veřejnou budovu, viz obrázek dole. Video ZDE.

Deska, visící přímo u vchodu do Návštěvnického centra Evropského parlamentu.

Nápis říká: „ … národní samostatnost je kořen všeho nejhoršího zla naší doby, (který) vede přímou cestou celé lidstvo zpátky k tragickým situacím a barbarismu … Jediné konečné řešení pro toto vrcholné a katastrofální zlo naší doby je federální spojení národů …“

JANE K.

Odeslat komentář