JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Americký nacismus: Dva američtí senátoři poslali šéfovi švýcarské firmy vyděračský dopis plný výhrůžek, aby jeho firma okamžitě zastavila pokládku potrubí pro plynovod Nord Stream 2, jinak bude švýcarská společnost čelit zdrcujícím a likvidačním sankcím, zákazu podnikání v USA a zmrazení veškerých účtů v USA a v dosahu amerických předpisů! Přinášíme český překlad výhrůžného dopisu! Vyděšený ředitel okamžitě nařídil svým zaměstnancům, aby v Baltském moři zastavili práce na plynovodu, Moskva hovoří o kroku na pomezí vyhlášení války Rusku!

Není pochyb o tom, že američtí neoconi vedou otevřenou válku proti Rusku, ale dosud se jednalo pouze o mohutný tlak za zavřenými dveřmi v diplomatické rovině. Od dnešního dne je to úplně jinak. Republikánští senátoři Ted Cruz a Ron Johnson totiž napsali dopis [1] Edwardu Heeremovi, šéfovi švýcarské firmy Allseas Group, jejíž mořské plošiny budují v Baltském moři zbývajících 80 km podmořského potrubí pro nový plynovod Nord Stream 2.

Dopis není nijak tajný, protože senátor Ted Cruz jej zavěsil v kopii na svůj web [2] a také na svůj Twitter. Po přečtení dopisu spadne čelist i těm nejotrlejším z vás, protože toto není diplomatická pošta a politický text, to je prachsprostý vyděračský a výhrůžný dopis, kterým americká státní moc vyhrožuje naprostou, totální a zdrcující ekonomickou likvidací veškerého podnikání této švýcarské firmy v USA, ale i jinde na světě, kde mají dosah americké orgány, především organizace SWIFT pro mezibankovní převody.

Loď Pioneering Spirit společnosti Allseas Group, na kterou se vztahují americké sankce.

Vyděšený ředitel švýcarské firmy proto okamžitě telefonoval na plošinu v Baltském moři, aby zaměstnanci okamžitě pozastavili práce na pokládce potrubí a vyčkali na další instrukce, dokud se prý výhrůžka nevysvětlí. Jak se zdá, ředitel švýcarské firmy Allseas Group asi dosud žil na jiné planetě a teď si myslí, že jde ze strany amerických bratří jenom o nějaké nedorozumění. Jenže, to je krutý omyl. Všechno, co je napsáno na hlavičkovém papíře amerického Senátu, je oficiálním postojem amerického kongresu a nejde o žádný omyl.

Senator Ted Cruz

@SenTedCruz

Today @SenRonJohnson & I put (the company installing Putin’s Nord Stream 2 pipeline) on formal legal notice. When @realDonaldTrump signs into law & my bipartisan bill to stop the pipeline, Allseas risks crippling sanctions. –> https://bit.ly/2rQuZXu 

Zobrazit obrázek na TwitteruZobrazit obrázek na TwitteruZobrazit obrázek na Twitteru
O tomto tématu mluví hned několik lidí: 115.

Je to válečný akt proti Rusku, který má zhatit a alespoň zpozdit pokládku posledních kilometrů potrubí plynovodu, který má být uveden do provozu v polovině příštího roku. Tento termín se tak zjevně nestihne, i když konsorcium Nord Stream 2 prý má přichystanou náhradní plošinu od jiné firmy. Naše redakce vám níže přináší český překlad celého dopisu dvou amerických senátorů, abyste měli představu, s jakými grázly se paktuje česká vláda, a nejen ona. Tohle se totiž jednoho dne stane i českým firmám, až nedejbože američtí bratři zjistí, že třeba prodávají Rusům broušené sklo nebo tavené sýry.

UNITED STATES SENATE

18. prosince 2019

Edward Heerema
generální ředitel, Allseas Group
Route de Pra de Plan 18, Case Postale 411
1618 Châtel-Saint-Denis
Švýcarsko

Vážený pane Heeremy,

tento týden prezident Trump podepíše zákon o autorizaci národní obrany (NDAA) na fiskální rok 2020. Oddíl 7503 uvedeného zákona ukládá prezidentu, aby uvalil široké sankce na zahraniční osoby nebo společnosti, které se podílejí na zajišťování plavidel pro instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2. Po jeho podpisu jsou tyto činnosti okamžitě předmětem plné moci těchto sankcí.

Tento dopis upozorňuje vás, vaše zaměstnance, vaši společnost a vaše akcionáře na formální a právní upozornění. Tato legislativa byla přijata konkrétně proto, aby okamžitě zastavila práce vaší společnosti na Nord Stream 2. Jediným zodpovědným postupem je, aby Allseas Group SA a její zaměstnanci okamžitě zastavili aktivity na Nord Stream 2.

Chápeme, že Rusko platí Allseas velmi značné množství peněz na dokončení plynovodu Nord Stream 2. Důsledky toho, že vaše společnost bude pokračovat v práci – byť i jen jediný den poté, co prezident podepíše právní předpisy o sankcích – by však vaši společnost vystavily zdrcujícím a potenciálně fatálním právním a ekonomickým sankcím.

Vaše smlouva jistě obsahuje cestu ke stažení se z kontraktu v případě, že předpisy nebo sankce brání dokončení plynovodu; s průchodem NDAA nemáte jinou rozumnou volbu, než uplatnit tuto cestu a okamžitě zastavit instalaci hlubinného potrubí pro projekt Nord Stream 2.

Sekce 7503 byla výsledkem téměř ročního dvoustranného, ​​dvoukomorového a mezioborového úsilí zaměřeného na okamžité zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vyžaduje od prezidenta, aby podával zprávy a ukládal sankce jednotlivcům a společnostem, které prodaly, pronajaly nebo poskytly plavidla, která prováděla pokládku potrubí v hloubce 100 stop nebo více pod hladinou moře pro stavbu Nord Stream 2. Není jiné volby. Rovněž ukládá sankce vůči zahraničním osobám nebo společnostem, které usilují o obcházení těchto zákazů usnadněním klamavých nebo strukturovaných transakcí za účelem zajištění těchto plavidel pro výstavbu plynovodu.

Zákazy jsou okamžité a sankce jsou povinné. Zakázané činnosti se staly sankcionovatelnými počínaje dnem přijetí tohoto zákona, tj. dnem, kdy prezident podepíše NDAA a kdy „prezident“ určí porušovatele.

Na základě sankcí v kap. 7503 budou porušovatelé zcela odříznuti od Spojených států a budou mít veškerá aktiva v USA blokovaná po dobu 5 let. Každé určené osobě bude zamítnuto vydání víza potřebného pro vstup do USA a bude zrušeno jakékoli stávající vízum nebo vstupní dokumentace. Kromě toho je v případě jednotlivců i společností prezident povinen vykonávat veškeré pravomoci, které mu byly uděleny podle zákona o mezinárodních ekonomických silách pro mimořádné situace (50 USC 1701 a násl.) za účelem blokování a zákazu všech transakcí ve všech věcech majetkových a v rozsahu, v jakém jsou ve Spojených státech, přicházejí do Spojených států nebo spadají do vlastnictví či kontroly osoby Spojených států.

Allseas má několik plavidel, která se podle materiálů publikovaných v projektu Nord Stream 2 účastní projektu: stavební loď Pioneering Spirit (IMO: 9593505, MMSI: 249110000, volací značka: 9HA4112), potrubní plavidlo Solitaire (IMO: 7129049, MMSI: 249118000, volací značka: 9HA4114) a potrubní plavidlo Audacia (IMO: 9305130, MMSI: 249117000, volací značka: 9HA4111). Plavidla Pioneering Spirit a Solitaire se v současné době nacházejí v Baltském moři a přinejmenším Pioneering Spirit se zabývá činnostmi kladení hlubinných trubek, které jsou nyní sankcionovatelné.

Pokud porušíte právní předpisy o sankcích a vaše plavidla vplují do jurisdikce USA, tato plavidla se stanou zmrazenými aktivy.

Allseas a její klíčoví pracovníci, kteří vědomě prodávají, pronajímají nebo zajišťují tato plavidla pro projekt Nord Stream 2, budou potrestáni, pokud tyto činnosti okamžitě nepřestanou. V příštím půlroku bude vaše společnost a tito zaměstnanci zcela vykázáni ze Spojených států. Mezitím budou všechny transakce, které se pokusí provést s kýmkoli v USA nebo používající finanční systémy USA, blokovány. Kromě toho bude veškerý majetek, který máte v naší jurisdikci, zmrazen, včetně aktiv souvisejících s Allseas USA se sídlem v Houstonu, TX, veškerých finančních aktiv v amerických bankách a veškerých fyzických plavidel nebo materiálů vlastněných Allseas, které přicházejí do USA

Je důležité znovu zdůraznit bezprostřednost, kterou vyžaduje Sec. 7503, protože tento aspekt právních předpisů byl obecně nepochopen a nesprávně ohlášen. Za dva měsíce bude prezident podávat zprávu Kongresu, pokud se Allseas přestane účastnit sankčních činností, a pokud jste tak neučinili, budete potrestáni. Přestože je rozhodnutí účinné do 60 dnů, vaše právní angažovanost je okamžitá od okamžiku podpisu.

Jistě, existuje třicetidenní „ukončovací“ období, během něhož má prezident možnost neuložit sankce, ale aby tuto možnost využil, musí prezident potvrdit Kongresu, že Allseas se v dobré víře snaží ukončit operace. Spěchání na dokončení projektu Nord Stream 2 během této doby by vyloučilo možnost takové certifikace.

Pokud byste se v příštích 30 dnech pokusili dokončit plynovod, zničili byste hodnotu svých akcií a zničili byste budoucí finanční životaschopnost vaší společnosti. A určitě byste museli čelit žalobám o miliardy dolarů z akcionářských derivátů za porušení povinností správců investic.

Stojíte před dvojí volbou: zastavte práce TEĎ a nechte plynovod nedokončený (výslovný záměr právních předpisů o sankcích, které jsme vytvořili), nebo udělejte pošetilý pokus o uspíšení dokončení potrubí a riskujete, že vaše společnost navždy skončí.

Americká vláda ví, že plynovod Nord Stream 2 je téměř dokončen a považuje to za vážnou hrozbu pro evropskou energetickou bezpečnost a americkou národní bezpečnost. Vrcholoví úředníci ministerstva zahraničí a ministerstva financí opakovaně zdůrazňovali závažnost těchto hrozeb a snažili se jim předcházet. Kap. 7503 představuje přístup celé vlády k zajištění toho, aby potrubí zůstalo neúplné a tyto hrozby nebyly nikdy realizovány.

Je na čase, aby Pioneering Spirit a Solitaire našly jiné vody, ve kterých se mohou plavit.

S pozdravem,

Ted Cruz a Ron Johnson.

Níže je ofocený anglický originál dokumentu.

Americký nacismus se začíná odkopávat a obdiv amerických generálů k důstojníkům SS najednou začíná dávat smysl

Když jsme si v redakci dokument přečetli, zastavil se nám doslova dech. Dokonce jsme na okamžik zapochybovali, jestli nejde o hoax nebo podvrh, ale dokument je skutečně originální a původní, je zavěšen na profilech Teda Cruze a ten se k němu hlásí. Dopis takového znění lze přirovnat k vyhlášení války Rusku a k rozesílání dopisů mafie, které jsou plné vydírání a vyhrožování likvidací.

Tohle je americký kongres koncem roku 2019 a když si dáte tento střípek a informaci do mozaiky s dalšími informacemi o oslavách nacismu v Evropě, když si všimneme, že americké ministerstvo obrany si dává na Twitter fotografii německého esesáka a válečného zločince [3], tak vidíme zkrátka proces návratu nacismu, který po II. sv. válce sice skončil v Německu, ale jeho čelní představitelé se přesunuli v tichosti do USA, kde postupně ovládli americkou zákulisní moc ve Washingtonu. Chování USA totiž naprosto dokonale kopíruje agresivní ultimáta a politiku Hilterovy vlády ve 30. letech minulého století. Posílání výhružných a vyděračských dopisů je přesně ten styl.

Loď Solitaire společnosti Allseas Group.

Ředitel Allseas Group Edward Heerema se z toho sesypal a nařídil pozastavení prací v Baltském moři. Smlouvy mezi švýcarskou firmou a konsorciem Nord Stream 2 nejsou jasné, ale dovedu si představit, že smlouva obsahuje sankce, pokud by smluvní strana od projektu odstoupila, a to i bez ohledu na sankce 3. země. Tomu nasvědčují informace, že ředitel Edward Heerema nařídil pouze pozastavení pokládky, ale plavidla mají zůstat na místě [4]. Z toho lze uvozovat, že ve smlouvě s konsorciem jsou zřejmě mohutné pokuty a sankce, pokud by švýcarská firma chtěla cuknout a z projektu odstoupit. Takový dopis od dvou amerických senátorů se rovná vyhlášení války Rusku i Německu, což jsou dvě hlavní země, které na projektu Nord Stream 2 participují.

Zpoždění dostavby Nord Stream 2 může být Američany využito k destabilizaci německé vlády v novém roce

Alespoň teď všichni vidíte, s jakými grázly se paktuje česká vláda a od koho nakupuje zbraně a helikoptéry pro českou armádu. Moskva zatím zhodnocuje situaci a dostavbě plynovodu nic nezabrání, ale dojde ke zpoždění a z Moskvy už několik dní zaznívají slova o otevřené válce. Otázkou je, zda-li toto zpoždění výstavby nebude americkými neocony využito k destabilizaci německé vlády, aby došlo k jejímu pádu a výměně za jinou, která přestane projekt Nord Stream 2 podporovat a ukončí jej. Vláda Merkelové totiž za dokončením Nord Stream 2 tvrdošíjně stojí, a to kvůli národnímu plánu Německa na odchod od jaderných a uhelných elektráren a přechod k zemnímu plynu jako surovině, která zanechává nejmenší emisní stopu.

Edward Heerema, šéf Allseas Group.

S tím souvisí elektromobilita a změny v německých automobilkách, které již počítají s tím, že zemní plyn z Ruska a plynové elektrárny vyrovnají výpadek odstavených jaderných a uhelných elektráren. Tady alespoň vidíte, že válka proti Rusku je totální. Kdo nepůjde s Američany, je považován za toho, kdo jde proti Američanům a bude zničen. Tento americký nacismus se tak odhaluje ve vší zrůdnosti a pokud senátoři píší takovéto výhrůžné dopisy šéfovi švýcarské lodní firmy, ani se netroufáme představovat, jaké vyděračské dopisy dostávají od Američanů třeba čeští politici.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář