JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Základný kurz sociálneho inžinierstva cez médiá – snaha normalizovať absurdnosti

USA: Venujete niekedy pozornosť trendom v médiách? Niektoré príbehy a naratívy sa cyklicky vynárajú a upadajú a tiež naše vedomie o nich.

Je to trochu ako hra so škrupinkami, keď pouličný podvodník kvôli odpútaniu pozornosti upriami vašu pozornosť na jednu škrupinku, pričom odsúva nabok tú, pod ktorou niečo je. Niečo ako ´teraz to vidíte a teraz nie´.

Ako fungujú média hlavného prúdu

Keď vidíte, ako sa v mainstreamových médiách často objavuje ten istý príbeh, môžete sa staviť, že ide o niečo, na čo chcú, aby ste upriamili svoju pozornosť.

Viete, hlavné korporátne médiá fungujú na základe zadaných tém a príkazov zhora. Iba 6 korporácií vlastní približne 90% všetkých hlavných oznamovacích prostriedkov a, ako to korporácie robia, riadia sa príkazmi z najvyšších miest.

Hosť dnešného večerného programu Conan O´Brien to vie a médiám vyčíta šialenú homogenizáciu lokálnych správ.

Konkretizuje to na mieste, kde jeho tím strihá skutočnú metráž miestnych hlásateľov z celej krajiny, ktorí hovoria presne to isté, slovo za slovom, ale každý moderátor to personalizuje sebe vlastnou moduláciou, pauzami, intonáciou a podobne.

Je to zábavné, ale zároveň znepokojujúce, lebo to šokujúco demonštruje, ako násilne sú vnášané idey do mainstreamu dnešnej korporátnej kultúry.

Pozrite si to. Mňa to vždy dostane. Ale nie tým spôsobom, že ´ha-ha´; skôr ´ha-ha, akí sme naivní´. A to je veľký rozdiel. Tu je predmetné video (v angličtine):

Pointou je, že keď vidíte opakovane prehrávať rovnaký príbeh v rôznych oznamovacích prostriedkoch, máte dobrý dôvod veriť, že tie informácie k vám neprichádzajú organicky. Nejde o niečo, čo naozaj potrebujete vedieť, alebo čo je naozaj relevantné pre každodenný život vo vašej komunite. Ide o uskutočňovanie nejakej agendy.

Informácie sú šírené zámerne pre vytváranie povedomia a prekalibrovanie štandardu toho, čo je normálne. Sú niečím, na čo chcú korporátne médiá zamerať vašu pozornosť. Ako v tej hre so škrupinkami.

Keď chápete tento základ korporátnych médií, vyzerá krajina dnešných informácií úplne inak. Ste schopní vidieť otvárajúce sa a vznikajúce naratívy a uvedomiť si, kedy je vaša pozornosť zámerne priťahovaná k nejakej téme. Alebo od nej odpútavaná.

Príklady častej mediálnej manipulácie

Tuto je niekoľko príkladov zo súčasnosti, ktoré sa môžu zdať neškodné, keď sa berú ako každodenné náhody, no majú závažné dôsledky pre budúcnosť spoločnosti a ľudskej rasy ako takej.

Fakt, že sa tieto témy v týchto dňoch prezentujú nápadne často, je varovným znamením, že prebieha nejaká väčšia agenda. Opakovaním takých informácií sa prekrúcajú, spochybňujú a napádajú normy, hodnoty a štandardy našej kultúry.

Vakcíny– Toto je snáď jedna z najbežnejších tém predhadzovaných verejnosti, aby sa u nej vytvorila široká podpora spornej a veľmi výnosnej praxe.

Jednostrannosť diskusie o tejto citlivej téme úspešne vytvorila spoločnosť, v ktorej sa teraz ľudia otvorene dožadujú zdravotných zákrokov na iných, kvôli zmierneniu pociťovaného strachu.

Rodová neutralita – Ide o predstavu, že biologické pohlavie človeka je do istej miery voliteľné podľa toho, ako sa sám vníma. Ide o očividnú snahu donútiť nás uveriť, že tí, ktorí si nie sú istí svojím pohlavím, sú strašne utláčaní a ohrození a že potrebujú byť chránení cenzúrou a slobodou prejavu.

Cieľom je tu propagovať cnosti cenzúry a vytvoriť generáciu ľudí, ktorí si necenia rozmnožovanie a pokrok ľudskej rasy, ale skôr plytké spoločenské témy a vnímaný zmysel pre spravodlivosť.

Sexuálne roboty – Verejnosti sú čoraz častejšie predkladané robotické sexuálne hračky a ospevované ako budúcnosť spoločenského styku.

V týchto dňoch sú všade prítomné novinové správy o najnovších pokrokoch vo výrobe robotických sexuálnych figurín. Hovoria nám, akí sú z nich skvelí životní partneri a že dostatočne vytvárajú zážitok kontaktu so skutočnou ženou (alebo mužom).

Cieľom tejto hry je ešte viac navzájom odlúčiť ľudí a snáď aj napomáhať širšej agende znižovania počtu obyvateľov naším presviedčaním, že sex s plastom a elektronikou je rovnako dobrý, ak nie lepší, ako ten skutočný.

Všímajte si potom ďalší pokles pôrodnosti, keď sa tieto čudné sexuálne hračky stanú populárnejšími.

Mikročipovanie– Niektorí ho nazývajú ´znamením šelmy´, no predstava mikročipovania ľudí pre ich údajné dobro sa presadzuje na všetkých kanáloch hlavných médií ako skvelý spôsob účasti na našej technologickej budúcnosti.

Témy súkromia, tyranie a zneužívania moci sa takmer neskúmajú. Fejtóny o neprotestujúcich zamestnancoch firiem, ktorí sa ochotne dávajú čipovať, vytvárajú dojem, akoby čipovanie bolo v móde.

Vždy sa prezentuje len jeden, ten pretláčaný názor

Toto je len niekoľko príkladov, ale tu použitá technika je základnou metódou sociálneho inžinierstva prostredníctvom médií.

V pravidelnom toku informácií sú isté témy či motívy, ktoré sú pravidelne vkladané do povedomia verejnosti. Problémy nie sú nikdy celkom formulované ako kriticky dôležité, sú stavané skôr ako vecné, ako znamenia doby.

Opačné argumenty či názory sa nikdy celkom neskúmajú. Naopak, pretláčané naratívy sa formulujú spôsobom, ktorý pôsobí vzrušujúco a ostro. Normalizujú ich zmiešaním s každodennými záležitosťami a dokola to opakujú to.

Má to vždy vyzerať, že budúcnosť je tu a teraz a je tu nejaký alegorický voz, do ktorého treba nastúpiť, aby ste boli súčasťou partie.

Táto metóda funguje. Nazýva sa podmieňovanie. Hanebná predstava výmeny medziľudskej lásky za sex s umne zostrojeným robotom by bola pred niekoľkými generáciami šokujúca a totálne neakceptovateľná.

Pomaly však časom zvyšujte povedomie o zázrakoch tejto novej technológie a ľudia začnú byť skôr zvedaví než zhnusení. Stáva sa to normálnym.

Záver

So životom v takom meniacom sa svete nemôžete robiť iné, než vystúpiť z toho šialenstva, stupídnosti a sebadeštruktívnych sklonov, vykresľovaných ako prospešné kultúrne pokroky.

Aby ste v tomto ohľade robili dobré rozhodnutia, je nesmierne dôležitá schopnosť spracovávať informácie spôsobom, ktorý reaguje na skutočnú povahu propagandy korporácií, resp. vlády.

Sociálne inžinierstvo je skutočné. Deje sa všade okolo vás. Venujete mu pozornosť?

 

Zdroj: https://www.badatel.net/

Odeslat komentář