JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Ze státních muzejních sbírek se ztratily tisíce předmětů, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

ČESKO: Ze státních muzejních sbírek se ztratily tisíce předmětů. Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) se nepodařilo dohledat 3 tisíce předmětů, ale ve skutečnosti jich chybí mnohonásobně více. Stát o tom navíc vůbec nemá přehled, odhalila kontrola.

NKÚ o tom informoval na svém webu.

Úředníci prověřili deset správců sbírek a zjistili, že v letech 2016 až 2018 se u nich nepodařilo dohledat téměř tři tisíce sbírkových předmětů. Podle NKÚ je tak možné, že tyto předměty se ze sbírek ztratily nebo byly ukradeny.

Pokud se správcům sbírek nepodaří při inventurách předměty dohledat ani po několika letech, požádají ministerstvo kultury o vyřazení těchto předmětů z centrální evidence.

Kontroloři zjistili, že správa a evidence sbírek je roztříštěná. Údaje o předmětech se liší a pravidla jsou jen obecná.

Protože ale není stanoven žádný postup, správci sbírek tak většinou ani neřeší osobní zodpovědnost za nedohledané předměty. Ročně se jedná o stovky takových předmětů.

Stát navíc nemá přehled o tom, jaký je skutečný stav sbírek. Údaje v centrální evidenci a u samotných správců sbírek se liší. V některých případech jde o tisíce nebo i desetitisíce položek.

U 19 z 20 sbírek, které kontroloři prověřili, byl uveden jen výčet evidenčních čísel jednotlivých předmětů bez dalšího popisu, o jaký předmět se jedná. Centrální evidence tak ani nesloužila veřejnosti jako zdroj informací o sbírkách.

Nedostatky zjistili kontroloři i u vývozu sbírkových předmětů do zahraničí. MK jej povolilo i v případech, kdy nemělo od správce sbírky všechny potřebné doklady, jako jsou smlouvy o výpůjčce nebo pojištění.

Stačila mu pouze informace od příslušného správce sbírky. V evidenci výpůjček pak mělo jako probíhající výpůjčky i ty, které se vůbec neuskutečnily nebo skončily už před lety.

Odeslat komentář