JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Zuckerbergův Instagram označil statistiku FBI o mezirasové násilné kriminalitě v USA za projev nenávisti, ta totiž za rok 2018 odhaluje 9x více násilných útoků černochů na bělochy než obráceně! Přestože v USA je jenom 13% černochů v populaci, mají podle statistiky FBI na svědomí 60% všech loupežných přepadení! Bílý policista v USA je 18x častější obětí černocha, než je černoch obětí bílého policisty! Fordova nadace, Borealis Philanthropy a Sórošova Open Society nadace nasypaly hnutí Black Lives Matter více jak 133 milionů dolarů na podporu jejich demonstrací! Velká neomarxistická revoluce s penězi od Rothschildů jako v roce 1917 v carském Rusku

USA: Na americké alternativě to neustále vře okolo protestů za práva černochů v rámci hnutí Black Lives Matter a každý den se objevuje spousta nových zpráv, které nám připadají doslova jako z jiného světa. A nejinak je tomu i v případě policejních statistik a oficiálních statistik americké FBI. Ty se totiž v posledních dnech staly v USA na sociálních sítích předmětem cenzury, když Zuckerbergův vedlejší projekt Instagram začal cenzurovat [1] několik policejních statistik, které jsou politicky výrazně nekorektní a ukazují tzv. mezirasovou kriminalitu v USA, počty útoků mezi členy jednotlivých ras.

Instagram zcenzuroval obrázek vpravo. Prý hlásá nenávist.

Podobné statistiky vede i česká policie, ovšem na rozdíl od USA jsou tyto statistiky v ČR přísně utajené. Ve Spojených státech jsou tyto statistiky volně dostupné, pouze média nemají odvahu je veřejně vytahovat. A tak americká alternativa je vypustila na veřejnost a nastal řev, přičemž sociální sítě začaly tyto statistiky a grafy mazat, a to i přesto, že jde o zdrojované a oficiální statistiky nejen FBI, ale hned několika amerických veřejných organizací.

Šokující statistiky americké FBI a justice o mezirasovém násilí v USA

Začneme nejprve statistikami vražd v USA z pohledu mezirasového hlediska. V roce 2013 podle statistiky FBI připadalo na 1 milion osob bílé rasy celkem 0,77 černochů zabitých bělochy. Naproti tomu na 1 milion černochů připadalo 9,83 vražd bělochů. Černošská populace v USA tak v přepočtu téměř 10x častěji zabíjí bělochy, než běloši zabíjejí černochy. Tato statistika je stará sice 7 let, ale její výpovědní hodnota je naprosto jasná. V roce 2018 v další statistice spáchali černoši v USA celkem 53% všech násilných trestných činů v domácnosti a dokonce spáchali 60% všech násilných a ozbrojených loupeží v USA, a to přesto, že černoši tvoří v americké populaci jen 13% obyvatelstva.

Statistika FBI o mezirasových vraždách v přepočtu na 1 milion osob v populaci dané rasy.

Informace [2] přinesla Heather Mac Donald v listu The Wall Street Journal. V roce 2018 zemřelo v USA celkem 7 407 černochů jako obětí násilí, ale z tohoto počtu těch 9 (policisty zastřelených) černochů za minulý rok 2019 tvoří jen 0,1% z celkového úhrnu zabitých černochů. Takže celá hysterie, celé hnutí Black Lives Matter a tisíce bílých sójových demonstrantů tak vedou kampaň proti policejní brutalitě, když ve skutečnosti jsou to bílí policisté a běloši, kteří čelí útokům od černochů.

Černoši útočí na bělochy téměř 10x více než běloši na černochy. To není hoax, to je oficiální statistika!

Dále statistika uvádí, že bílý policista čelí útoku na sebe ze strany černocha 18x častěji, než čelí černý policista ze strany bělocha. Nejzajímavější je statistika Bureau of Justice Statistics, tedy od Úřadu soudních statistik USA, který ve statistice za rok 2018 ukazuje počet mezirasových útoků a násilí.  Za tento rok zaútočilo v USA na černochy celkem 59 778 bělochů. Naproti tomu za stejné období zaútočilo 547 948 černochů na bělochy, což je skoro 10x tolik, a to i přesto, že černoši v USA tvoří právě jen zmíněných 13% populace. To je síla, že?

Mezirasové násilné trestné činy v roce 2018.

Černošská 13% menšina v USA tak má na svědomí 60% loupeží v USA, má na krku 53% všech násilných trestných činů v USA a za rok 2018 útočili na bělochy 10x více než běloši na černochy. A bílá chátra, sojoví bojovníci z Antify, zapalují ulice, auta a obchody a křičí za práva černochů v rámci Black Lives Matter kampaní. To je chucpe, že? A těžko nás to překvapí, když se potom z amerického mainstreamového tisku dočteme, kdo financuje hnutí Black Lives Matter, to zunamená, kdo financuje Antifu a další organizace bílého sójového revolucionáře.

Demonstrace Black Lives Matter financují peníze a fondy napojené na Rothschildovo impérium

Americký list The Washington Times již v srpnu 2016 přinesl [3] informaci, že Black-Led Movement Fund (BLMF), tedy fond stojící za hnutím Black Lives Matter, dostal od Fordovy nadace, Borealis Philanthropy nadace a od Open Society Foundations nadace celkem 133 milionů dolarů na svoji činnost, přičemž Sórošova nadace přispěla z této částky rovnými 33 miliony dolarů. Alespoň tak vidíme a máme zdokladováno z amerického mainstreamu, kdo financuje současné protesty v USA. Ano, jsou to znovu a opět nosaté fondy napojené na Rothschildovo finanční impérium.

Nadace Borealis Philanthropy sponzorující BLM.

Za Fordovou nadací, kromě dalších osob, totiž stojí [4] Lynn Forester de Rothschild, manželka Roberta Adriana de Rothschilda. To je ale náhoda, že? Za Open Society Foundations a za Georgem Sorosem stojí kapitál Rothschildovy banky a veškerý majetek George Sorose pochází z Rothschildova bankovního kapitálu [5]. Všude v čele BLM demonstrací vidíte bílou sójovou mládež, hlavní úderné křídlo neomarxistické revoluce, která po 100 letech konečně dorazila z carského Ruska i do Spojených států. Demonstrace BLM jsou předvojem Velké neomarxistické revoluce v USA.

Velká neomarxistická revoluce dorazila do USA

Ve všech procesech řízení demonstrací je v této chvíli bílý sójový muž a jeho bílá kolegyně. Cílem útoků jsou americké policejní sbory, které udržovaly v USA odjakživa pořádek. Hlavním požadavkem BLM demonstrantů je rozpuštění policejních sborů v USA a tím pádem nastolení systému anarchie. To je nezbytný předpoklad pro vypuknutí občanské války a revoluce, která smete současný americký režim. Jeho obětí se stanou obě dvě hlavní politické strany v USA, jak demokraté, tak i republikáni. Demokraté netuší, že pro účely Velké neomarxistické revoluce jsou demokratičtí kongresmani, senátoři, starostové a guvernéři jenom užitečnými idioty na cestě k provedení neomarxistické a rozuměj tím sionistické revoluce v USA.

Takových užitečných idiotů bylo hodně při všech revolucích na světě, ale veškerou špinavou práci na ulici odvede vždy bílý sójový muž a jeho feministická bílá kolegyně, která nechce mít bílé děti. Když se kácí les, jsou zapotřebí sekyry a lítají třísky. Když je ale hotovo, sekyry musí pryč, jsou zabaveny, odstraněny, zmizí z dohledu a přichází tuhé řízení a diktatura, a zatímco v roce 1917 v carském Rusku to byla diktatura proletariátu pod vedením zejména J. V. Stalina, v USA to bude diktatura elit, rozuměj sionistických globalistických elit. A na tuto práci rozvratu amerického impéria, stejně jako kdysi toho carského, potřebují do ulic profesionální revolucionáře, novodobé Leniny, Trocké, Džeržinské a další, jenom ale ne žádného dalšího Stalina, toho se sionisté bojí jako čert kříže.

Neomarxismus je obrácenou hodnotou marxismu. A s tím souvisí převrácení veškerých hodnot v západní civilizaci na úrovni všech 3 kruhů národa

Zatímco marxismus byl založen na 3 pilířích boje, to znamená třídního boje, boje proti kapitálu a boje proti vykořisťování, tak neomarxismus naproti tomu je založen na boji za genderovou, rasovou a sociálně-kulturní rovnost. Druhým zásadním rozdílem je, že marxismus usiloval o převedení veškeré moci do rukou lidu, tedy přesun moci směrem dolů, neomarxismus ale usiluje o zcela opačný proces, veškerá práva lidu, práva svobod, práva jedince a práva rodiny mají být přesunuta od lidu nahoru do rukou elit, rozuměj do rukou neomarxistů zaštítěných globalizací Domu Sion. Je to krádež za bílého dne, kdy bílá sójová mládež s diagnózou grandiózní konceptuální slepoty likviduje vlastní rodinu, ze které mládež vzešla.

Bílí muži a bílé ženy vyzývají k ukončení financování policie v zájmu boje za práva černochů.

Likviduje vlastní životní prostor v místě, kde mládež dosud žila a v bezpečí vyrůstala, a likviduje vlastní stát a jeho hranice, kulturu a suverenitu, kterou vlast této mládeže kdysi měla. Neomarxismus se tak ve skutečnosti stal z hlediska matematické formulace převrácenou hodnotou marxismu. A převrácené hodnoty tradičních hodnot rodiny, životního prostoru a státu, to je přesně neomarxismus. Takže, co je převrácenou hodnotou logiky bílé civilizace? Je to autogenocida! Je to situace, kdy naše vlastní bílé děti přivádí vlastní rodinu, svůj životní prostor i národní stát k zániku. A přesně o tom se už prorocky a dávno v předstihu psalo v Protokolech sionských mudrců. Nikdo tak nemůže být překvapen, kdo je konceptuálně gramotný. Pro překvapení zde už není naprosto žádný prostor!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář