JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

3500 vědců zkritizovalo způsoby průmyslového zemědělství či systém zemědělských Euro-dotací a varovalo: Dotace Evropské unie do zemědělství ničí přírodu!

EU: Dotace Evropské unie do zemědělství ničí přírodu, varovali odborníci. Přes 3 a půl tisíce vědců včetně těch z Česka zkritizovalo způsoby průmyslového zemědělství či systém zemědělských dotací. Varovali také před celkovou neudržitelností.

„Ekonomický efekt je enormní. Musíme na to jít z druhé strany a jasně říct, že takhle to nejde kvůli udržitelné produkci potravin, biodiverzitě a kvalitě vod dělat donekonečna,“ uvedl profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR a České geologické služby.

Měly by se podle něj nastavit jasné hranice, „jak může být pole velké, co na ně sypat a jaké mít maximální dotované hektarové výnosy.“

„Většinou vás ‚odignorují‘, nedočkáte se žádné reakce. Mimo jiné proto, že je na to navázaný obrovský byznys,“ podotkl.

Nový návrh společné zemědělské politiky států Evropské unie se podle vědců nezasazuje o zlepšení zemědělství směrem k udržitelnosti a řešení klimatické krize.

Neobsahuje navíc žádná konkrétní opatření.

„Kromě velikosti polí bych tam přidal i jejich strukturu, tedy povinné množství krajinných prvků na plošnou jednotku, aby rozdělily ty velké lány, a vrátit krajinné prvky, jako například vodoteče, které jsou dnes často zakopané, právě kvůli získání plochy,“ řekl Hruška pro Aktuálně.

Upozorňují zejména na ztrátu biologické rozmanitosti, zhoršování podnebí, degradaci půdy nebo kontaminování vod hnojivy a pesticidy.

Evropští vědci proto přišli s peticí o 10 bodech, ve které požadují nápravu.

Kritizují velkolepou podporu zemědělství, které je ale současně neudržitelné a poškozuje veřejné statky.

Jejich návrh zahrnuje zrušení plateb pro intenzivní produkční systémy, kroky pro zachování biodiverzity a ekosystémů nebo rozšíření podpory ekologického zemědělství.

Několik bodů je pak zaměřeno na skutečné dopady a monitorování životního prostředí.

Odeslat komentář