JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Český ministr zahraničí půjde na kobereček před izraelského velvyslance v Praze a bude vysvětlovat komuniké proti anexi palestinského Západního břehu Izraelem! Víkendové prohlášení 3 ministrů zahraničí ČR zafungovalo jako granát vhozený do vlastních chazarských řad pod egidou Židů! Všichni prezidenti ČR po roce 1989 nasadili jarmulky. Válka mezi Domem Sion a Domem JHVH nad jámou Mahralu v Praze zuří na plné obrátky!

ČESKO: Skandál s víkendovým prohlášením tří současných a bývalých ministrů zahraničí ČR proti izraelskému plánu na anexi palestinských území podél západního břehu řeky Jordán nebere konce a jak se zdá, dokonce se prohlubuje. Do celé věci se dnes zapojil i stranický šéf ČSSD Jan Hamáček, který ujistil Izrael, že česká zahraniční politika ve vztahu k Izraeli se nemění, a že ČSSD je připravena předložit v českém Knessetu, tedy pardon, v poslanecké sněmovně, opět další usnesení na ujištění Izraele, že Česká republika Izrael bezmezně podporuje.

Ano, další usnesení poslanecké sněmovny na podporu Izraele opravdu chybělo, to minulé z října minulého roku je asi už moc staré, takže je potřeba znovu ujistit Izrael o bezmezné loajalitě Prahy vůči Izraeli. Ministr zahraničí Tomáš Petříček na to reagoval slovy, že nikdo nezpochybňuje českou politiku vůči židovskému státu, s tím prý nikdo problém nemá, ale otázka anexe palestinských území Izraelem není v pořádku a mělo by se o tom jednat. Jenže, celou věc už řeší izraelské ministerstvo zahraničí a Petříček půjde své výroky vysvětlovat izraelskému velvyslanci v Praze. Daniel Meron bude chtít slyšet, jak to český ministr zahraničí o víkendu myslel s tou kritikou Izraele kvůli anexi palestinských území.

Tomáš Petříček v Jeruzalémě u Zdi nářků.

Celá věc začala českému ministru zahraničí přerůstat přes hlavu a začaly se objevovat výzvy k jeho odvolání z funkce. Tomáš Petříček spolu s Lubomírem Zaorálkem a Karlem Schwarzenbergem jako dvěma bývalými ministry zahraničí publikoval o víkendu komuniké s názvem “Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?” a na toto komuniké dnes reagovali další politici, konkrétně bývalý premiér Mirek Topolánek (2006-2009), bývalí ministři zahraničí Alexandr Vondra (2006-2007), Cyril Svoboda (2002-2006) a Jan Kohout (2009-2010, 2013-2014), kteří sepsali kontra-komuniké na obranu Izraele s názvem “Odmítáme podrážet Izrael”.

V tomto prohlášení kritizují Tomáše Petříčka za pasivitu a laxnost, že stále dosud nepřestěhoval české velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jinými slovy, pokud čtete Aeronet pravidelně, tak teď se vám naskýtá ojedinělá příležitost v přímém přenosu pozorovat válku mezi židy a Židy, tedy válku mezi sionisty (Dům Sion) a halachisty (Dům JHVH). Protože chápu, že v této řeži je těžké se orientovat, velice stručně si to rozebereme.

Kritika plánu Izraele na anexi palestinských území vyvolala skandál a řev ze všech směrů

Trojice bývalých ministrů zahraničí stojí v opozici vůči Izraeli, resp. vůči jeho politice anexí. Tomáš Petříček i Lubomír Zaorálek jsou klasickými zastánci Domu Sion a jejich úkolem je útočit na Izrael, protože to je doktrína Evropské unie, Bruselu a Domu Sion, který kontroluje a řídí politické procesy Evropské unie. Naproti Domu Sion je postavený Dům JHVH (Yehovah Halachim), což jsou halachisté, jejichž úkolem je chránit a bránit Izrael a Jeruzalém.

Největší problém spočívá v pochopení tohoto chaosu a této války pro obyčejné góje, kterým tato válka obou domů je cizí, skrytá, neznámá a nikdy o ní neslyšeli. Ve zkratce se jedná o dvě židovské doktríny světové vlády, kdy světoví sionisté na základě Talmudu a jeho proroctví usilují o zničení a obětování Izraele naproti naplnění proroctví o získání vlastnictví nad celou planetou, kterého nepůjde dosáhnout, dokud bude existovat Izrael.

Mirek Topolánek v roce 2008 v Jeruzalémě u Zdi nářků.

Naproti tomu halachisté, z nichž hlavní skupinu tvoří etničtí Chasidé, usilují o naplnění proroctví Tóry o znovuvybudování Chrámu, přeměně Jeruzaléma na hlavní město světa v podobě nového Babylonu a rozšíření Izraele do hranic Velkého Izraele od Eufratu až po Nil. Oba dva domy mezi sebou vedou válku, ale ne přímo. Válku vedou skrze své úslužníky, poddané, podřízené, zasvěcené, pověřené, zaplacené, tedy zkrátka skrze své vazaly, a to jak fyzické jednotlivé osoby, tak stejně tak i skrze celé národy.

Lépe řečeno, nejde o národy, ale jejich národní vlády, které jmény svých zahraničních politik buď plní povely a příkazy na ničení Izraele a jeho izolaci (pod velením Domu Sion), anebo naopak chrání Izrael a Jeruzalém (pod velením Domu JHVH). V obou případech však jde o válku mezi židy a Židy skrze vazalské vlády gójských národů, aniž by občané těch národů tušili, že vůbec nějaká taková válka existuje a vlády těchto zemí by se měly na Izrael a Jeruzalém vykašlat a nechat oba domy, ať se mezi sebou řežou oni sami.

Jediným vítězem amerických prezidentských voleb v roce 2016 je v konečném důsledku jen a pouze Izrael

Přesto ale tomu tak není, a tak dochází k bizarním představením, ze kterých obyčejným lidem jde hlava kolem, kdy čeští politici, z nichž drtivá většina nemá etnický židovský původ, se řežou a bijí za nebo proti Izraeli jako lvi, jako kdyby byli židovštější než Židé, ortodoxnější než ortodoxní Charedim. To je komedie, že? A přitom ta komedie nejen, že není k smíchu, ale je to děsivá podívaná, jak chazarští politici,  kteří si hrají na největší přátele Židů, se ve skutečnosti řežou mezi sebou o to, kdo přikloní českou zahraniční politiku na podporu Izraele, nebo proti Izraeli.

A tyto procesy řežeb a bitek probíhají ve všech gójských vládách na této planetě. Ať se podíváte do jakékoliv vlády jakékoliv země, její zahraniční politika je buď ovládána proti-izraelsky, tedy sionisty a Domem Sion, anebo pro-izraelsky, čili halachisty a Domem JHVH. A jediný proces, o který se hraje při volbách do parlamentů v těchto zemích gójů, je snaha jednoho Domu o svržení a odstavení druhého Domu a jeho vlivu na danou národní vládu. Valerij Pjakin tomu říká velice opatrně a diplomaticky “Globální prediktor”, ale to je kalech, podvod na góje, protože právě tato skrytá a utajená válka mezi židy a Židy o světový dominát je jediným objektivním procesem globalizace. Nic jiného, pouze toto!

Václav Havel v Jeruzalémě u Zdi nářků.

S tím souvisí i zajímavý faktor, kterého si mnoho gójů také nevšimne, že bez ohledu na to, jestli volby v dané zemi vyhraje levice nebo pravice, tak politika k Izraeli se nemění. Jediná a skutečná změna, která může ve volbách nastat, je změna politiky dané vlády vůči Izraeli. A k tomu došlo v roce 2016 při prezidentských volbách v USA. Do té doby vláda Baracka Obamy od roku 2008 do roku 2016 izolovala Izrael, oslabovala jej, blokovala plány na anexe území Izraelem, pokoušela se o vytvoření palestinského státu. Když se ovšem v listopadu 2016 dostal do Bílého domu Donald Trump jako zástupce Chasidů, došlo v USA v podstatě k revoluci, kdy halachisté uchopili v USA moc s jediným cílem, aby USA uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele a aby USA začaly pomáhat budovat Velký Izrael. A stalo se.

Dalším cílem bylo donutit USA, aby uznaly Golany a Západní břeh za izraelské území. A stalo se. Donald Trump tak splnil Izraeli to, co mu nesplnili žádní američtí prezidenti předtím. Donald Trump to dokázal a paradoxně s pomocí americké alternativy, která nepochopila, že globalizaci neřídí Deep State v USA, ale pouze světový židovský kaganát, tedy egida obou dvou židovských Domů. Důkazem je to, že nyní USA trpí pod virem, zatímco Izrael v době korony triumfuje a chystá se na triumfální anexi Západního břehu a likvidaci Palestiny. Panečku, a svět si toho díky virovému chaosu ani nevšimne.

Soumrak nad existencí Palestiny byl zpečetěn už při vyhlášení Jeruzaléma za hlavní město židovského státu Izrael

Šokujícím zjištěním pro americké góje jsou poslední události v USA. Nezaměstnanost atakuje historická maxima kvůli Covid-19, vliv USA upadá v Evropě i v Asii, americký ekonomický zázrak se nekoná, Američané zjišťují, že se nemají ani o trochu líp než za minulých prezidentů, a to ani navzdory tomu, že Donald Trump zahájil obchodní války s Čínou a s EU. Američané tak tvrdí, že žádná změna nepřišla. Jenže, to je omyl.

Vláda Donalda Trumpa přinesla obrovskou změnu do Izraele, protože díky Trumpovi od této chvíle USA oficiálně uznávají Jeruzalém za hlavní město Izraele a oficiálně uznávají Golany a nejdůležitější úrodnou část Západního břehu za izraelské území, které si může Izrael připojit a anektovat se souhlasem americké vlády reprezentované Donaldem Trumpem. Zvolení Donalda Trumpa tak bylo triumfem pro Izrael, který poprvé od roku 1948 dosáhl od USA uznání Jeruzaléma za své hlavní město.

Václav Klaus v Jeruzalémě u Zdi nářků.

Tímto uznáním padá soumrak na existenci státu Palestina, protože pro Palestince je Jeruzalém jejich stejně, jako patří křesťanům a židům. Od této chvíle již Jeruzalém patří jen Izraeli a má status hlavního města židovského státu Izrael. A toto uznání mu garantuje jaderná velmoc, Spojené státy. Bez Jeruzaléma se vize na vznik Palestiny limitně přiblížila nule, a když se nyní chystá i izraelská anexe úrodné palestinské oblasti podél západního břehu řeky Jordán, tak to znamená faktický konec Palestiny.

V přímém přenosu dojde k úplnému vymazání a vykořenění Palestinců z jejich domoviny, což povede k jejich masovému exodu do Evropy, protože Jordánsko a ani Egypt ty miliony Palestinců už nepřijmou jako uprchlíky. Dojde k tomu samému jako v říjnu 1938 po obsazení Sudet. Stovky tisíc Čechu opustily své domovy a vznikl masový exodus do vnitrozemí zbytku republiky. To samé bude čekat Palestince po vyhlášení anexe Izraelem, jenže oni nebudou prchat do vnitrozemí Negevské pouště, ale namíří si to přímo do Evropy.

Válka mezi židy a Židy je ve skutečnost válkou jejich vazalů a úslužníků mezi sebou

Jedná se o důsledek války mezi židy a Židy a zánik Palestiny se stane prvním objektivním výsledkem této války a první obětí. Evropa bude druhou obětí, která bude čelit v následujících letech mamutí migraci Palestinců do Evropy. Poděkovat za to budeme moci všem českým vazalům pod egidou Izraele, všem šábesgójům a chazarům, všem vazalům Izraele, všem českým halachistům, kteří se staví na ochranu a obranu politiky Izraele. Na straně druhé je to válka, která nám nepřísluší a neměli bychom se na ní podílet. Komuniké proti anexím Izraele o víkendu podepsali Tomáš Petříček a Lubomír Zaorálek.

Lubomír Zaorálek u Zdi nářků v Jeruzalémě.

Oba dva v minulosti byli v Jeruzalémě, nasadili si jarmulky, poklonili se u Zdi nářků, ale přesto se rozhodli postavit na stranu Domu Sion. To není nic zvláštního, tato válka mezi ž a Ž má mnoho přeběhlíků, stejně jako ty války skutečné. Dokud slouží druhé straně, ta první, od které přeběhli, nemá moc je potrestat. To je další taková zajímavost v této válce. Pokud přeběhnete, máte ochranu od druhé strany. Zlo by vás potkalo a postihlo jen tehdy, pokud byste opustili jednu stranu této války a postavili byste se na obranu svého národa gójů proti oběma Domům. To byste nepřežili!

Miloš Zeman v Jeruzalémě u Zdi nářků.

Co je však jiné, to je Karel Schwarzenberg, který jako třetí podepsal komuniké. Ten si nikdy jarmulku na hlavu nedal, ale jeho pozice proti Izraeli vychází ze šlechtického stavu. Byli to právě sionisté, kteří po I. sv. válce převzali po šlechtě veškerou světskou moc. Byl by nesmysl podporovat Izrael v procesech anexí, které právě na konci I. sv. války a během konference ve Versailles překreslily mapu Evropy, anektovaly stovky území a připravily šlechtické domy v Evropě o veškerou moc.

Proto se Karel Schwarzenberg připojil ke komuniké Petříčka a Zaorálka, ale z jiných výchozích ideových důvodů než oni dva. Takovou velkou fackou na závěr je informace z Holandska. Spojenec Tomia Okamury a Marine Le Pen, holandský aktivista a šéf Strany pro svobodu Geert Wilders, který v prosinci 2017 v Praze podepsal memorandum o spolupráci s SPD a Národní frontou Marine Le Pen, přijel 21. května 2020 do Jeruzaléma a poklonil se u Zdi nářků s přáním “Yom Yeru-shala-yim” a Happy Jerusalem Day. K tomu přidal vzkaz, že “Jeruzalém je nerozdělitelné a navěky hlavní město Izraele.” Bože, éto děbil, viz. jeho tweet níže.

Geert Wilders šokoval své holandské alternativní voliče, během karantény a pandemie přiletěl do Izraele, poklonil se u Zdi nářků a vyjádřil podporu Izraeli

Jeho fotografie u Zdi nářků vyvolala u jeho voličů smíšené reakce, které Geert postupně smazal, hlavně ty nejvíce antisemitské, ale pro mnoho lidí je toto dobrá lekce, protože se ukazuje, i takový velký matador, údajný extrémista a xenofob, jak ho nálepkují evropská média, je více než za dobře s Izraelem a jak se zdá, je i on halachistou a ochráncem Izraele a Jeruzaléma. To jsou věci, že?

Pro mnoho voličů Strany pro svobodu je to poměrně drsné probuzení do reality, protože jak uváděla holandská média při posledních volbách, Wilderse volili hlavně voliči nejrůznějších holandských národních frakcí, které mají blízko k vlasteneckému nacionalismu a vlně tzv. oranžistů, a ve chvíli, kdy vidí Wilderse v Izraeli u Zdi nářků, tak to mnozí ani nerozdýchají. Pravdou však je, že Wilders byl v Jeruzalémě už mnohokrát předtím, na internetu jsou stovky fotografií z minulých let. Nemůžete se potom divit, že i česká SPD v poslanecké sněmovně hlasuje v usnesení na podporu Izraele. Nemůžete se divit, že na volební kandidátku za SPD do komunálu v Praze je dosazen bývalý velmistr zednářské lóže Ordo Pragensis.

Geert Wilders dne 21. května 2020 u Zdi nářků v Jeruzalémě.

Nemůžete se potom divit, že i Marine Le Pen a její poslanci v EU parlmaentu hlasují pro usnesení Evropského parlamentu o paměti národů, že prý Sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí II. sv. války. Protože kdokoliv se kloní u Zdi nářků, kdokoliv si nasazuje jarmulky, kdokoliv si nasazuje zednáře na kandidátky, kdokoliv hlasuje pro přepisování dějin v EU parlamentu, tak každý takový politik je plně zapojen a zaangažován do této války mezi ž a Ž. A toto zaangažování je dané, je neoddiskutovatelné, je transparentní a nedá se odestát nebo okecat.

A tak nepřekvapí, že všichni čeští prezidenti po roce 1989 byli u Zdi nářků s jarmulkami na hlavách, na rozdíl od prezidentů před rokem 1989. A tím je to dané, tím je to zpečetěné. Kdo chce pohlédnout do králičí nory na alternativě, má možnost tady u nás na Aeronetu v našich článcích. Je to ale na vlastní riziko, protože to, co v té noře spatříte, vám může ukousnout hlavu a už to nikdy nebude jako předtím. Svoboda je, když… když vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lide český. A na to pořád čekáme a s touto sestavou v české politice se toho jen tak nedočkáme.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář