JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AE NEWS: Zdravotní sestra z Wuhanu prozradila skutečná čísla (VIDEO), nakažených je už skoro 100,000 a nikoliv 1400, varuje starší lidi a obyvatele, že Coronavirus má ratio nakažlivosti 14:1 !

Všechna světová média poslední dva dny žijí situací v Číně, kde ve městě Wuhan vypukla virová nákaza způsobená zmutovaným kmenem Coronaviru, který napadá lidský organismus. Světová média přináší informace, podle kterých Čína oznámila, že registruje necelých 1400 nakažených osob, ovšem toto číslo je podle informací a úniků z Wuhanu naprosto lživé. Čínská lékařka z Wuhanu, která se rozhodla, že už nebude mlčet, nahrála na internet video [1], kde uvádí, že v Číně je prozatím nakaženo asi 90,000 lidí, což je v ostrém protikladu s tvrzením [2] čínské vlády, že nakažených je jen okolo 1400. Dr. Jinghui vyzývá ve videu starší lidi, aby se nevydávali na cestu za svými rodinami na novoroční večeři v souvislosti s čínským novým lunárním rokem, který v Evropě začal včera a v Číně probíhá právě dnes v sobotu. Jenže pozor, lékařka uvedla i něco velmi šokujícího a zásadního.

Podle jejích slov, pokud se nemocným nedostává odpovídající péče a nejsou dokonale izolováni, potom míra jejich nakažlivost, tzv. ratio nakažlivosti, dosahuje neuvěřitelné vysokého poměru 14:1 v otevřeném prostoru, tzn. že nakažený člověk jenom tím, že není izolovaný, nakazí v průměru dalších 14 lidí. Toto je zásadní informace, která dosud nikde nebyla zveřejněna a to znamená, že se díváme na prudce nakažlivý virus s charakteristikami viru pro bojové nasazení. Každý virus s ratiem nakažlivosti vyšším než 10:1 spadá do skupiny virů vhodných k bojovému využití. Jenom pro představu a porovnání, nakažlivost běžné chřipky v Evropě má ratio nakažlivosti dlouhodobě 2 až 2,5 : 1, epidemie SARS měla ratio nakažlivosti 6:1.

Nakažených je již skoro 100,000 a ratio nakažlivosti Coronaviru je 14:1, inkubační okno je 14 dní

Čínské úřady video lékařky ihned smazaly, ale na západním internetu video setrvalo, a proto jsem k videu v úvodu tohoto člámku udělal překlad z jednoho anglického překladu, který předtím vznikl překladem z původní mandarínštiny Dr. Jinhui. Pokud její informace jsou validní a lékařka zevnitř bio-hazard zóny ve Wuhanu snad nemá důvod přehánět, pokud opravdu čínské zdravotní systémy evidují už 90,000 nemocných v Číně, a pokud opravdu jeden nemocný člověk nakazí až dalších 14 lidí, potom se jedná o masivní epidemii, která v následujících inkubačních oknech poroste geometrickou řadou. Lidé padají na ulicích jako mouchy, agresivita viru po jeho manifestaci je doslova nevídaná. Od prvního zakašlání do ztráty vědomí a padnutí na zem podle informací z internetu uplynou jen 4 hodiny, v případě namáhavé práce nebo při vyšší fyzické aktivitě člověk kolabuje již po 2 hodinách. Níže je kompilace záběrů z Číny, jen pro otrlé.

Inkubační okno Coronaviru je 14 dní a 5 hodin v průměru, takže osoby, u kterých se dnes nebo včera manifestovaly projevy nemoci, byly ve skutečnosti nakaženy již před 14 dny. To znamená, že nás čeká druhé inkubační okno, od dnešního dne po celých dalších 14 dnů. Jelikož konec prvního okna připadl ne festival Nového lunárního roku, kdy se celá Čína sbalí a vydává se na cestu za rodinami pomocí prostředků veřejné dopravy, vzniká velmi důvodné podezření, jestli toto nebyl úmysl akcelerovat rychlost nákazy, aby se maximálně rychle roznesla po celé Číně.

Neexistuje lepší období na šíření viru v Číně, než je festival Nového lunárního roku, kdy jsou vlaky, autobusy, letadla a nádraží doslova přecpána stovkami milionů Číňanů, kteří vyráží na cesty za svými rodinami. Další podivností je místo vypuknutí nákazy. Wuhan je průmyslové město, kde pracují miliony dělníků z venkova a právě na svátky Nového lunárního roku se vracejí hromadně do domovů v celé Číně. To je nejlepší způsob, jak z jednoho místa rozšířit nákazu do celé Číny.

Čína uvrhla do izolace a karantény 50 milionů lidí, ale jak je možné, že americké Hopkinsovo centrum varovalo o nové epidemii v předstihu jednoho týdne?

Z Číny dnes unikly informace, že Čína uvedla do karantény a izolace přes 50 milionů lidí [3]. To se sice může zdát jako hodně, ale na čínské poměry je to málo. Čínská vláda nechce nařídit mohutnou karanténu, protože by to vyvolalo v Číně nepokoje, když lidé chtějí odcestovat na Nový rok za rodinami. Je to podobné, jako kdyby v Evropě někdo milionům lidí zakázal přijet za rodinou k večeři na Štědrý večer. Jenže v Číně je to mnohem zásadnější problém, protože na rozdíl od Evropy, Číňané se nevrací z práce domů denně, ale bydlí celý rok na ubytovně v místě práce a domů se vrací je jednou nebo dvakrát za rok.

Pokud by přišla karanténa, domů se lidé nedostanou celý další rok. Anebo sice dostanou, když karanténa skončí, ale přijdou o práci, protože továrna je vyhodí, že odjeli za rodinou namísto nástupu do práce po skončení novoročních svátků. Proto bude nutné sledovat toto druhé inkubační okno, které ukáže, jakým způsobem se virus šíří po uzavření prvního inkubačního okna. A objevují se první konspirace. A nutno dodat, existují pro ně důvody.

Skenování teploty cestujících vystupujících z vlaku.

Americká alternativa vypátrala zajímavé věci.  V říjnu minulého roku, konkrétně 18. října 2019, proběhlo v USA cvičení, které přineslo návody a doporučení pro případ vypuknutí virální pandemie. Kromě The Johns Hopkins Center for Health Security pod záštitou a za finančního přispění nadace Bill & Melinda Gates Foundation se tohoto cvičení s názvem Event 201 (v překladu Událost 201) zúčastnili zástupci americké vlády, zdravotních organizaci, FEMA a dalších federálních orgánů. Jenže, to hlavní přišlo teprve před týdnem. Dne 17. ledna 2020 se totiž na webu Hopkinsova centra objevila varovná tisková zpráva [4], která varuje veřejnost, že příští pandemie by mohla způsobit velké onemocnění a ztráty na životech. Text, který se objevil na webu těsně před vypuknutím nákazy ve Wuhanu, obsahuje toto prohlášení:

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Bill & Melinda Gatesové vyzývají ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro připravenost a reakci na pandemii

Organizace vydávají 7 doporučení ve společné výzvě k akci

17. ledna 2020 – Další těžká pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale může také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět k celosvětovému dopadu a k utrpení. Úsilí o předcházení takovým důsledkům nebo reakce na ně v průběhu jejich vývoje bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem.

Event 201 pandemické cvičení proběhlo dne 18. října 2019 pořádané Johns Hopkins Centrem pro zdravotní bezpečnost, Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa a Melindy Gatesových, názorně se demonstrovala řada těchto významných rozdílů v připravenosti na pandemii, stejně jako některé prvky řešení mezi veřejným a soukromým sektorem, které budou potřebné k jejich naplnění.

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a nadace Bill & Melinda Gates Foundation společně navrhují následující opatření:

 1. Vlády, mezinárodní organizace a podniky by nyní měly plánovat, jak budou během rozsáhlé pandemie využity základní schopnosti společnosti.
   
 2. Průmysl, národní vlády a mezinárodní organizace by měly spolupracovat na posílení mezinárodně držených zásob lékařských protiopatření (MCM), aby umožnily rychlou a spravedlivou distribuci během těžké pandemie.
   
 3. Země, mezinárodní organizace a globální dopravní společnosti by měly spolupracovat na udržení cestování a obchodu během těžkých pandemií.
   
 4. Vlády by měly poskytovat více zdrojů a podporu pro vývoj a výrobu surových vakcín, léčiv a diagnostik, které budou potřebné během těžké pandemie.
   
 5. Globální podnikání by mělo uznat ekonomickou zátěž pandemie a bojovat za silnější připravenost.
   
 6. Mezinárodní organizace by měly upřednostňovat snižování ekonomických dopadů epidemií a pandemií.
   
 7. Vlády a soukromý sektor by měly přikládat větší prioritu vývoji metod boje proti dezinformacím a dezinformacím před další pandemickou reakcí.

Úplný popis každého doporučení a výzvy k akci je k dispozici na webu Události 201 spolu s videi o pandemickém cvičení.

Americká vláda si nechala patentovat izolovaný kmen lidského Coronaviru v roce 2003

Takže, jak vidíte dámy a pánové, opět jsme tu svědky něčeho, co vypadá jako shoda náhod. Minulý pátek uveřejní Hopkinsovo centrum pro zdravotní bezpečnost v USA tiskovou zprávu, která vyzývá k vynakládání více peněz na výrobu vakcín, a o týden později vypuká v Číně ve Wuhanu mohutná nákaza Coronaviru. Někdo si řekne, že to je opravdu divná shoda náhod a okolností. Abyste měli ještě větší pocit, že ta náhoda je až příliš podezřelá, tak se podíváme na to, komu se vlastně podařilo poprvé izolovat lidský kmen Coronaviru.

Coronavirus pod elektronovým mikroskopem.

Byla to americká vláda, konkrétně Centers of Disease Control and Prevention (Department of Health and Human Services) a toto Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí si v roce 2003 nechalo izolovaný lidský kmen Coronaviru patentovat [5]. V květnu 2007 byl patent schválen a jeho vlastníkem se oficiálně stala americká vláda, reprezentovaná americkým ministerstvem zdravotnictví a zmíněným Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Samotná izolace lidského kmenu Coronaviru ještě neznamená nic nekalého. Ovšem pokud si soukromá firma zapatentuje použití Coronaviru jako vakcíny, resp. léku proti infekční bronchitidě, to už je potom jiná liga. A najednou se zhrozíte, co uvidíte a spatříte.

Britská laboratoř s grantem od nadace Billa a Melindy Gatesových dostala další grant na výrobu vakcín testovaných na dobytku, včetně vakcín na bázi Coronaviru pro léčbu různých nemocí

Britská laboratoř Pirbright Institue totiž na svém webu 15. listopadu 2019 s velkou slávou uvedla, že právě nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla institutu finanční grant [6] na vytvoření nových lidských vakcín testovaných na dobytku v uzavřených laboratořích s vysokou bio-hazard ostrahou. A právě Pirbright Institute si v roce 2015 v červenci podal patent [7] na využití Coronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady různých lidských nemocí, např. infekční bronchitidy. Vysoce nakažlivý Coronavirus podle patentu v podstatě má fungovat tak, že vnáší do lidských napadených buněk antigen, resp. léčivou látku a provádí interakci s RNA. Pirbright uvádí v patentu, že pro svůj patent používá vzorek Coronaviru z Číny nazvaný laboratorně jako Chinese QX získaný v 90. letech. Nadace Gatesových registruje i jiné granty [8] pro Pirbright Institute, již od roku 2013.

Kontrola teploty cestujících v metru.

Alespoň tak by to teoreticky mohlo fungovat. Každopádně si všimněte časové shody, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových uspořádá v říjnu v USA cvičení na pandemie a potom se 7 dní před vypuknutím epidemie ve Wuhanu v lednu 2020 objeví na webu Hopkinsova centra tisková zpráva s výzvou na větší financování farmaceutických firem vyrábějících vakcíny proti pandemii, která může přijít.

Nákaza se šíří dokonce i skrze oči, virus se tak dokáže do těla dostat i pře rohovku oka, varuje odborník přes virové nákazy [9]. Toto vše dohromady nejsou konspirace, dopředu předesílám, to je pouze popis faktů poskládaných dohromady, které tvoří velmi podivný obrazec shod a náhod, pokud tedy věříme tomu, že tyto souvislosti jsou čistě náhodné.  Nakažlivá nemoc, kterou vytvoříme, a lék, který na ni nabídneme? Víte, co to je? Je to typický příklad krizově-konceptuálního řízení. Nejprve vyrobíme problém, a potom nabídneme řešení. Řešení, ze kterého budou obrovské peníze a zisky. Je to jen čirá spekulace? Konspirace? To nechám na vašem uvážení.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář