JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

AKO HITLER PLÁNOVAL SLOVANSKÝ HOLOKAUST?

NEMECKO: Nacistický generálny plán „Ost“, ktorý predpokladal likvidáciu a presídlenie miliónov ľudí, bol fakticky slovanským holokaustom. Nacisti na jeho realizáciu mienili minúť vyše 100 miliárd ríšskych mariek, vyhlásil v apríli 2020 expert Ruskej vojensko-historickej spoločnosti Nikita Buranov.

 

„O generálnom pláne ´Ost´ hovoria historické dokumenty, fakticky to bol slovanský holokaust. Hitler plánoval zlikvidovať milióny ľudí a k tejto otázke pristúpil s nemeckou pedantnosťou. Napríklad, vyrátaná bola aj cena realizácie tohto programu, likvidácia slovanského obyvateľstva bola kalkulovaná na 100 miliárd ríšskych mariek,“ vyhlásil Buranov.

Historik pri tom spresnil, že jednotný dokument, ktorý by sa dal nazvať generálnym plánom „Ost“, sa nám nezachoval, pretože jeho konečný variant neexistoval. Existovalo však niekoľko projektov, ktoré sa neustále menili a prepisovali.

„Zachovalo sa niekoľko dokumentov, ktoré dokazujú ciele a úlohy nacistov vo východnej Európe. Sú to „Poznámky a návrhy na generálny plán Ost“. Ide o veľký program likvidácie a presídlenia celých národov, o čom sa rovnako hovorí v knihe Mein Kampf. Oba tieto pramene dosvedčujú, že vojna proti ZSSR bola zamýšľaná predovšetkým ako vojna proti slovanským národom,“ uviedol ruský expert.

Ďalej povedal, že existuje šesť častí rôznych dokumentov, ktoré sa týkajú plánu „Ost“ a sú dnes dostupné na výskum. Prvé dva dokumenty sa pripravovali v roku 1940 a majú súvis s územím Poľska, ktoré sa malo kolonizovať a Poliakov z neho vysídliť. Ostatné štyri dokumenty majú priamy vzťah k Sovietskemu zväzu. Práve v nich sa nachádza formulácia „generálny plán Ost”.

„V posledných štyroch dokumentoch je jasne sformulované, ako sa plánovala likvidácia obyvateľstva Sovietskeho zväzu. Rátalo sa s jeho vyhnaním a masovým presídlením. Netreba sa pritom nechať oklamať slovom „presídlenie“, pretože nacisti tento výraz používali na faktickú likvidáciu ľudí. V mnohých nemeckých dokumentoch je takáto formulácia používaná, napríklad, aj voči koncentračným táborom,“ uviedol Buranov a dodal, že tento projekt rozpracúval jeden z hlavných činiteľov Tretej ríše, nacistickej strany a ríšsky vodca SS Heinrich Himmler. Okrem neho sa na zostavovaní a rozpracovaní dokumentu podieľali právnik Erhard Wetzel a profesor Konrad Meyer-Hetling.

 

„Pri štúdiu týchto dokladov sa dá vidieť s akým cynizmom Nemci uvažovali o zabití miliónov ľudí. Podľa plánu „Ost“ sa predpokladalo, že vojna so Sovietskym zväzom bude zavŕšená na línii Archangeľsk – Astracháň. Ďalej mal byť účinný plán na kolonizáciu a ponemčovanie obyvateľstva. Priestor, ktorý si Nemci chceli „osvojiť“, obývalo 45 miliónov ľudí, z ktorých 31 miliónov bolo nežiaducich z hľadiska rasových parametrov. Tí mali byť vysídlení na Sibír. Zároveň, hneď po rozdrvení ZSSR, malo byť na voľné územia presťahovaných 5 miliónov Nemcov,“ povedal N. Buranov.

Ruský historik tiež pripomenul, že na ponemčenie sa rátalo s 25-30 rokmi, pričom každý národ mal byť vysídľovaný v rôznych proporciách. Likvidácia a deportácie sa mali týkať 80-85 % Poliakov, 85 % Litvanov, 65 % obyvateľstva západnej Ukrajiny, 75 % z Bieloruska a po 50 % z Lotyšska, Estónska a Protektorátu Čechy a Morava.

Dňa 2. októbra 1940 rozviedol teóriu o vzťahu Nemcov k Poliakom Hermann Göring?
Bolo to v rozhovore s Martinom Bormannom a ďalšími nacistickými pohlavármi. O úlohách „Generálneho gouvernementu“ hovoril takto: „…Poliaci sú zrodení, na rozdiel od našich nemeckých robotníkov, špeciálne na ťažkú prácu… Slovanom sa nesmie zverovať nič, iba to, na čo sú predurčení prírodou… Poliaci majú mať len jedného pána a to Nemcov… Preto musia byť zničení predstavitelia poľskej inteligencie…
Generálny gouvernement je poľskou rezerváciou, je to veľký poľský pracovný tábor. Poliaci sa nesmú nikdy pozdvihnúť na vyššiu úroveň, pretože by sa stali anarchistami a komunistami. Preto bude správne, ak Poliaci zostanú katolíkmi. Poľskí kňazi budú dostávať od nás stravu a za to povedú svoje ovečky po ceste, ktorá je pre nás žiaduca. Kňazov budeme platiť a tí za to budú hlásať, čo budeme chcieť… Úloha kňaza spočíva v tom, aby udržiaval Poliakov v pokoji, nevedomosti a tuposti. To je úplne v našom záujme.
Keby však Poliaci dosiahli vyšší stupeň vývoja, prestali by byť pracovnými silami, ako potrebujeme…“

Vladimír Mikunda podľa ruských prameňov

 

Zdroj: https://www.armadnymagazin.sk/

Odeslat komentář