JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Americká kongresmanka vysvětluje raketový nárůst kriminality, vražd a loupeží v New York City hladem a krádežemi chleba v obchodech, protože lidé prý mají hlad a nedostali zatím dávky v nezaměstnanosti a stimulační šeky! Lidé, kteří mají hlad, mají morální právo krást, vzkazuje AOC! Mezitím soud v Brně odsoudil na 1 a půl roku do vězení muže, který ukradl 5 housek v době Nouzového stavu, protože měl hlad! A černoch z Afriky za znásilnění české nezletilé dívky dostal 2 roky! (VIDEO)

USA: Americká média zaplavily informace o masivním nárůstu kriminality v amerických státech, kde jsou u moci guvernéři za Demokratickou stranu a ve městech, kde jsou u moci starostové a radní za Demokraty. Nejhůře je na tom New York City, kde za měsíc červen podle NYPD vzrostl počet zločinů a vražd s použitím střelné zbraně o 130% [1], což je nejvíce od konce prohibice ve Spojených státech ve 30. letech minulého století. Newyorská policie provedla o 40 000 méně zatčení a velký podíl na kriminalitě má i rozhodnutí vlády státu New York o zrušení kaucí pro nenásilné trestné činy ve státě New York.

Vraždy v NYC stouply o skoro 37%

Rozhodnutí [2] přijaté již minulý rok tak nařizuje policii propouštět na svobodu bez kauce všechny pachatele nenásilných trestných činů, tedy především pachatele krádeží a prodejů drog, kteří již nemusí skládat peněžní kauce, které by je donutily dostavit se posléze k soudu. Tento systém v posledních dnech vede v New Yorku k něčemu naprosto nevídanému, k masivní vlně krádeží v obchodech.

Kongresmanka omlouvá krádeže hladem lidí, ve městě se přitom vraždí a střílí

Jelikož krádeže v obchodech jsou považovány za méně závažný zločin a již není potřeba skládat kauce, pachatelé jsou po zatčení a sepsání protokolu ihned propuštěni a jdou znovu krást. Pokud jsou znovu zatčeni, celé se to opakuje. Mnoho lidí se nyní před americkými prezidentskými volbami ptá, kdy toto neskutečné šílenství amerických liberálů skončí, ale ve skutečnosti je to mnohem dál a mnozí Američané asi nechápou, kam tyto procesy vlastně směřují. Americká kongresmanka z Demokratické strany Alexandria Ocasio-Cortez natočila video, které jsem otitulkoval a máte jej v úvodu tohoto článku.

Alexandria Ocasio-Cortez

Svým sympatizantům ve videu vysvětluje [3], že lidé v New Yorku páchají kriminalitu proto, že v Americe je největší nezaměstnanost od 30. let minulého století, lidé mají hlad a nemají jak nakrmit své děti, a proto jdou ven a ukradnou v obchodě chleba, aby měli čím nakrmit své děti a aby večer neměli hlad. Pokud na video budete hledět s otevřenými ústy, že takové sračky nemůže myslet přece vážně, když de facto omlouvá vraždy a násilí hladem a eliminuje to na pouhé krádeže chleba, tak vás musím upozornit, že toto už se jednou někde stalo.

Před 103 v Rusku na podzim vypukla revoluce, letos na podzim může vypuknout v USA

Přesně takto argumentoval v roce 1917 v carském Rusku při projevech jistý Vladimir Iljič Uljanov, který omlouval ruský proletariát, že rabuje potravinové obchody ruské buržoazie, a že chléb je právem dělníků a rolníků. Ve skutečnosti v Rusku od ledna do listopadu 1917 probíhala mohutná vlna nárůstu kriminality, kterou carská policie nedokázala vůbec eliminovat. Jednalo se o vraždy, loupeže, rabování, ale Lenin toto omlouval hladem dělníků a rolníků.

A podívejte se na to, uběhlo 103 let a americká kongresmanka v červenci 2020 omlouvá loupeže, střelby, vraždy a rabování hladem Američanů, kteří musí krást chleba pro své děti. A stejně jako v roce 1917 došlo ke změně režimu a k revoluci v listopadu podle tehdejšího ruského kalendáře, tak přesně tak i letos 3. listopadu budou v USA volby, které lehce se mohou zvrtnout v revoluci jako v carském Rusku v roce 1917.

Šéf NYPD na tiskovce o nárůstu kriminality v NYC

Alexandria Ocasio-Cortez totiž přesně jede oprášenou bolševickou agitku o proletariátu, který má hlad a má tudíž morální právo vzít si ten chleba v obchodě. Vůbec se nebere v úvahu to, že ten nárůst kriminality se týká vražd a loupeží, nikoliv drobných krádeží chleba, i když ke krádežím v obchodech dochází v masivním měřítku v posledních týdnech, ale jde o politickou omluvu amerického proletariátu, který má hlad, který nemá na zaplacení nájmů a bydlení, na jídlo pro své děti, a proto má proletariát morální právo vzít si, co potřebuje. Tohle neříká zloděj chycený za ruku v obchodě, tohle říká americká kongresmanka za Demokratickou stranu. A to znamená, že jsme svědky přípravy Velké americké revoluce letos na podzim.

Donald Trump se nebezpečně podobá vůdci Bělogvardějců v létě 1917 v Rusku

Dosud to Američanům nedochází, americká alternativa, která ví naprosté kulové o procesech Bolševické revoluce a Kominterně v Evropě počátkem 20. století, zatím jenom těžko interpretuje tyto procesy rozvratu americké republiky. Dnes jsem se díval na Trumpa a najednou jsem měl pocit, že se dívám na vůdce Bělogvardějců v létě 1917, na ruské elity, které se snaží zastavit jednosměrný proces vedoucí k revoluci a k nástupu Bolševismu. Stejně jako tehdy v létě 1917, tak i dnes nechce Donald Trump tvrdě zakročit proti nepříteli, nemá k tomu sílu, ale hlavně ani podporu od svých spolustraníků.

Donald Trump

Bolševici neměli v roce 1917 v Rusku všelidovou podporu, to je lež vybudovaná po roce 1917. Měli podporu mezi chudými a mezi úzkou skupinou Židů, kteří pro Dům Sion zajišťovali podřezání krků ruským šlechticům a důstojníkům carské armády, což po uchopení moci Bolševiky bylo provedeno s děsivou precizností. Totéž se dá očekávat v USA, pokud se k moci dostane Demokratická strana a bude mít svého prezidenta.

Nemluvíme zde o letošních volbách, ale o tom, že po skončení Trumpa, třeba i za 4 roky, nebude už nikdo mezi Republikány, kdo by Demokraty a jejich liberální revoluci v USA mohl zastavit. Budou je hnát miliony migrantů, sójových povstalců, degenerátů, LGBT aktivistů a všemožných individuí, kteří z americké ulice a USA udělají pro bílé a gójské obyvatelstvo peklo na Zemi. Protože jak je psáno v Talmudu, na góje musí být přísnost.

Za krádež 5 housek 1 a půl roku natvrdo, za znásilnění nezletilé dívky jen o půl roku více, to je protičeské soudnictví ve své čiré podobě

Přesně to je možné už vidět i v ČR, kde před několika dny v Brně došlo u tamního soudu k dalšímu neuvěřitelnému skandálu, který vstoupí do dějin. Tamní soud odsoudil muže na 1 a půl roku do vězení natvrdo za to, že ukradl v obchodě 5 housek, protože měl hlad. Udělal to v době Nouzového stavu a kvůli podobnému činu byl v té době již v podmínce. Krádež 5 housek přitom vůbec není trestným činem v ČR, škoda nepřesahuje sumu 5 000 Kč, aby to byl trestný čin, ale soud si řekl, že když je muž v podmínce a sebere 5 housek, půjde si sednout na 1,5 roku. Co by na to řekla Alexandria Ocasio-Cortez v USA? Zatímco v USA je extrém omlouvat loupeže a vraždy hladem lidí, tak v ČR je to druhý extrém, trestat drakonicky góje za to, že mají hlad. V čem je tedy rozdíl? Rozdíl je v konceptu řízení v Praze a v USA.

Muž odsouzený na 1,5 roku za krádež 5 housek

Praha je okultním centrem Světového židovstva. Proto všechny rozsudky v ČR jsou po roce 1989 namířeny ostře proti gójům, protože rozsudky padají podle písma Talmudu, který říká, že v zemi pod správou Židů je gój vinen vším a musí být přísně potrestán. Naproti tomu Židé nesmí být dotknuti. Proto v kauze arbitráže Lauderovy CME proti České republice nepadla po vyplacení částky 10 miliard odškodného ze státního rozpočtu žádná žaloba na Vladimíra Železného (Eisenkrafta). Proto nikdy nepadla žádná žaloba na Zdeňka Bakalu (vídeňská rodová linie Rothschild) za vytunelování OKD.

Nikdy nebude v zemi nad Mah’ralem dovoleno stíhat a soudit tuneláře a šíbry pod ochranou židovské egidy

Proto nikdy nepadla ani žaloba za vytunelování a likvidaci Agrobanky (Josef Tošovský). Kdepak, ti všichni jsou nedotknutelní. Přísnost je pouze na góje, kteří ukradnou rohlík nebo housku. A naopak soudy pod egidou Židů projevují shovívavost nad Afričany, kteří přijdou do ČR a u Litoměřic znásilní českou nezletilou dívku. Pachatel dostane 2 roky, jen o 6 měsíců více, než dostal český gój za krádež 5 housek! To je možné jen v zemi nad Mah’ralem, protože na góje, podle Talmudu, musí být přísnost. A tyto rozsudky v ČR to pouze potvrzují. A tak zatímco v USA sionisté plánují Velkou americkou revoluci na podzim, ve které proletariát smí krást a je to omlouváno hladem, v Česku je moc nad Mah’ralem pevně ukotvena pod židovskou egidou a krádež 5 housek dostane góje do vězení.

Afričan odsouzený na 2 roky za znásilnění nezletilé dívky u Litoměřic

Liberálové chtějí v USA rušit policii, ale přitom paradoxně daleko rozumnější by bylo zrušit a rozpustit protičeské soudy v kotlině nad Mah’ralem a nahradit je soudy lidovými, soudci z lidu, senáty z lidu, protože tohle, co po 30 letech po Kabátovce předvádějí v ČR soudy, to je vlastizrada. Proto každá vlastenecká strana, která se bude ucházet o hlasy vlastenců, musí mít ve volebním programu mohutnou reformu českého justičního systému, který musí být zbaven všech zednářských, talmudických a klientelistických vlivů.

Nelze akceptovat situaci, že v ČR budou soudci za znásilnění nezletilé dívky dávat 2 roky natvrdo pachateli a za krádež 5 housek jen o 6 měsíců méně. To potom není spravedlnost, to je genocida gójů, na straně jedné přísnost proti gójům za drobnou krádež a na straně druhé ochraňováním tunelářů a násilníků, kteří gójovi zrovna znásilňují dceru. V Americe se tak schyluje k revoluci, v ČR k národní likvidaci. A tak v Americe řádí nad procesy řízení zástěry a v ČR pro změnu čepce. Dva různé procesy, ale tatáž egida.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář