JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Americká lekárska asociácia (AMA) publikovala návod ako zlomiť odpor voči vpraveniu chemických koktailov (vakcín) do tela vzdorujúcich občanov

USA: Americká lekárska asociácia (AMA) vo svojom časopise Journal of American Medical Association (JAMA) už 18. 5. 2020 publikovala článok, ktorým pripravuje lekársku komunitu na najväčšie riziká, ktoré by mohli „brániť úspešnému očkovaniu populácie na COVID-19“ a navrhuje postupy, ktoré by tieto riziká eliminovali. Pochopíte, prečo sa v súčasných opatreniach pokračuje, lebo citujem: „pocit nutnosti podstúpiť očkovanie je najvyšší počas pandémie.“ Ide o akýsi manuál s postupmi, ako zlomiť odpor voči očkovaniu:

„Dlhodobým riešením pandémie COVID-19 bude, dúfajme, celosvetovo implementovaný, bezpečný vakcinačný program, ktorý bude mať široké klinické a sociálno-ekonomické prínosy!

Niektoré scenáre predpovedajú, že vakcína na COVID-19 bude dostupná už v roku 2021. Musí byť k dispozícii verejnosti rýchlo a plošne. Samotná dostupnosť však nestačí, vakcína musí byť tiež prijateľná ako pre zdravotnícku komunitu, tak aj pre širokú verejnosť.

Nedôvera v očkovanie je hlavnou prekážkou v prijímaní vakcíny a dosiahnutí kolektívnej imunity, ktorá sa dosiahne preočkovanosťou 55% až 82% populácie. Nedávne prieskumy naznačujú, že iba 75% populácie by sa nechalo očkovať a iba 30% ľudí by chcelo vakcínu dostať v najbližšej dobe po tom, ako bude k dispozícii.“

Možné námietky proti vakcíne COVID-19 

1. Otázka nutnosti očkovania

Medzi najčastejšie mylné predstavy patrí, že benefity vakcíny neprevážia riziká, a že imunita získaná po absolvovaní ochorenia je lepšia ako imunita po vakcinácii. Bolo dokázané, že pocit nutnosti podstúpiť očkovanie je najvyšší počas pandémie, pred a bezprostredne po uvoľnení novej vakcíny. Zdravotnícka komunita by preto mala využiť existujúce verejné nadšenie pre vakcínu COVID-19 a prísť s dobre organizovaným a rýchlym plánom distribúcie tejto vakcíny. Sociálne médiá slúžia ako sprostredkovateľ faktických aj nepravdivých informácií a je dôležité, aby komunita zdravia pôsobila proti vakcinačným trolom na sociálnych sieťach v reálnom čase, inak môžu jednotlivci tieto škodlivé myšlienky šíriť. Podľa Public Good Projects, ľudia v súčasnosti spochybňujú bezpečnosť budúcej vakcíny, kritizujú mandát očkovania ako „tyranský“ a propagujú konšpiračné teórie, že povinné očkovanie sa použije na zavedenie mikročipu na sledovanie jednotlivcov, ako aj na globálnu depopuláciu. Kampane v oblasti verejného zdravia sa musia teraz zapojiť do platforiem tradičných a sociálnych médií s cieľom monitorovať, čeliť a zabrániť šíreniu týchto predstáv o budúcej vakcíne COVID-19 skôr, ako sa vo verejnej psychike zakorenia nebezpečné mýty.

2. Otázka bezpečnosti vakcíny

Bezpečnosť vakcíny bude pravdepodobne významným problémom vzhľadom k rýchlemu procesu vývoja a testovania. Z tohto dôvodu by mali byť obavy týkajúce sa bezpečnosti vakcíny riešené pred a počas zavedenia očkovacieho programu. Verejnosť by mala byť informovaná o dôslednom testovaní a priebežnom monitorovaní, ktoré vyžaduje schvaľovací proces vakcíny. Vzdelávacie kampane by mali zahŕňať informácie o prínose individuálneho očkovania k dosiahnutiu kolektívnej imunity. Podávanie správ by malo byť opatrné, aby sa zabránilo nadmernému zdôrazňovaniu rizika zriedkavých nežiaducich účinkov. Zdravotnícka komunita by ako taká mala ťažiť z očakávaného a včasného nadšenia verejnosti pre vakcínu COVID-19 pomocou dobre organizovaného a rýchleho plánu distribúcie vakcín.

3. Sloboda voľby

Argumenty založené na slobode voľby môžu odrážať nedôveru k samotnej lekárskej komunite, ale môžu byť tiež zakorenené v príslušnej kultúre.

Príprava proaktívnych vzdelávacích kampaní o vakcíne COVID-19.

Masívne kampane v oblasti verejného zdravia by mali využívať tradičné a sociálne médiá so zapojením rôznorodého publika. Musia zároveň sledovať, čeliť a predchádzať šíreniu nebezpečných mýtov o vakcinácii. Pri podpore očkovanie proti COVID-19 budú hrať ústrednú rolu pracovníci v zdravotníctve. Mnoho štúdií zistilo, že lekári sú najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi rozhodovanie o očkovacích látkach. Lekári, ktorí zdieľajú informácie o tom, že sú zaočkovaní a očkujú svojich rodinných príslušníkov, účinne podporujú dôveru v očkovanie v rodinách, ktoré s očkovaním váhajú. Dosiahnutie vysokej úrovne pokrytia očkovania u zdravotníckych pracovníkov umožní zdravotníckym inštitúciám zdieľať s pacientmi svoje pozitívne skúsenosti s očkovaním. Dôležitý je tiež vplyv zdravotných sestier a príbuzných zdravotníkov na postoje pacientov k očkovaniu.

Zdravotnícki pracovníci sú vystavení rovnakým mediálnym príbehom ako široká verejnosť a môžu podliehať rovnakým kognitívnym predsudkom, ktoré vedú k falošným záverom. Poslaním lekárskej komunity je zabezpečenie toho, aby všetci jednotlivci, ktorí sú v kontakte s pacientmi v klinickom prostredí, boli presvedčení o bezpečnosti a účinnosti budúcej vakcíny. V kampaniach by medzi šampiónmi očkovania mali byť kultúrni vodcovia a lídri aj mimo tradičných lekárskych a zdravotníckych spoločenstiev.

Závery a odporúčania

Predtým, než bude vakcína k dispozícii, musia byť starostlivo stanovené základy pre verejné prijatie vakcíny COVID-19. Zdravotnícka komunita bude pravdepodobne ťažiť z včasného verejného nadšenia pre vakcínu. Pre podporu budúceho príjmu vakcíny navrhujeme nasledujúce prístupy.

  1. Vakcína COVID-19 by mala byť dodaná verejnosti rýchlo, akonáhle budú dokončené prísne testy a stanovená účinnosť a bezpečnosť.
  2. Plán hromadného očkovania COVID-19 by sa mal aktívne zaoberať známymi potenciálnymi prekážkami v prijímaní vakcíny pomocou jazykovo a kultúrne relevantných správ.
  3. Zástupcovia organizácií verejného zdravia by mali vyvinúť mohutnú vzdelávaciu kampaň pre vakcíny COVID-19 využívajúcu tradičné a sociálne médiá, s osobitným zameraním na boj s dezinformáciami.
  4. Prední zdravotnícki pracovníci by sa mali učiť, ako vydávať presvedčivé odporúčania pre vakcináciu COVID-19, vrátane prípadného zdieľania osobných skúseností s vakcínou COVID-19.

Zodpovedajúci autor: Sarah Schaffer DeRoo, MD, divízia všeobecnej a komunitnej pediatrie, Detská národná nemocnica, 111 Michigan Ave NW, Washington, DC 20010

 

Autor:

·

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář