JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Český Ústavní soud zrušil omezení týkající se maloobchodního prodeje a služeb. ODPOVĚDNOST ZA KRIZOVÉ OPATŘENÍ NESE VLÁDA, NIKOLIV JEJÍ ODBORNÍ PORADCI,” ZDŮRAZNIL SOUD.

ČESKO: Ústavní soud ve svém rozhodnutí vyhověl návrhu 63 senátorů a zrušil část omezení týkajících se maloobchodů a služeb, která byla předtím zavedena kvůli šíření nového koronaviru. Nebyla podle slov soudu dostatečně odůvodněna.

Jedna z věcí, která Ústavnímu soudu vadila, byl výběr provozoven, které mohou zůstat otevřené a těch, které byly vládou přinuceny zavřít.

Senátoři ve svém návrhu uváděli, že zákaz nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat podle článku 26 Listiny základních práv a svobod. Současně s tím omezuje podnikatele ve smyslu rovného přístupu.

Usnesení, na která si stěžovali senátoři, již nejsou v platnosti. Byla ale nahrazena novými, která jim jsou obsahově velmi podobná.

Odůvodnění soudu

Podle vyjádření Ústavního soudu není možné pomocí právního předpisu „obecně a zcela neodůvodněně zakázat ‚vše‘ a formou výjimek pak určité oblasti zasažené zákazem ‚zpětně povolit‘ (opět bez jakéhokoliv odůvodnění)“, stojí verdiktu. Vláda musí být podle přesvědčení soudu schopna náležitě odůvodňovat svá rozhodnutí, a ne používat paušální zákazy prodeje s obrovským seznamem výjimek, jež jsou zdrojem nejistoty pro podnikatelské subjekty.

„Každé krizové opatření je politickým rozhodnutím, které musí být založeno na odborných podkladech, nicméně odpovědnost za ně nese vláda, nikoliv její odborní poradci,” uvedl Ústavní soud.

Vláda, podle slov soudu, v rámci řízení „nebyla schopna či ochotna uvést žádné relevantní a konkrétní důvody, proč je daný zákaz nezbytný, proč nelze vystačit s méně robustními zásahy do základních práv a v čem spočívá racionalita uvedených výjimek”.

Nehledě na rozhodnutí Ústavní soudu bylo zmíněno, že to nepovede k otevření prodejen, neboť soud zrušil ustanovení z 28. ledna, které platilo pouze do 14. února. Vláda následně na základě nového nouzového stavu vyhlásila stejná opatření, ale technicky se již jedná o jinou normu.

„Ústavní soud si je vědom okolnosti, že k publikaci tohoto nálezu, a tedy i k jeho vykonatelnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů, dojde až po uplynutí platnosti napadeného krizového opatření (14. 2. 2021). Jakkoliv je proto zřejmé, že v důsledku tohoto nálezu bezprostředně nedojde ‚k otevření maloobchodního prodeje‘, přesto však Ústavní soud považuje závěry obsažené v odůvodnění tohoto nálezu za velmi zásadní, jelikož představují jakési ‚memento‘ pro případná další omezující opatření vlády,” prohlásil Ústavní soud.

Soud dále podtrhl, že regulace práv a povinností jednotlivců, respektive rozhodování o tom, jaké skupině obyvatel zůstanou práva zachována a jaká ponese břemena spojená s jejich omezením, nesmí být v prostředí právního státu výhradně projevem politické vůle.

 

Zdroj: https://cz.sputniknews.com

Komentář

  • Sedmý.7

    22. února 2021

    Když se vláda rozhodne, že zavře krám, měla by mít nejspíš dostatečné odůvodnění k tak zásadnímu kroku. Na druhé straně je zvláštní, že ani Ústavní soud nebyl 100% za jedno, zda kroky vlády byly v tomto případě kosher, či nikoliv. Z celé kauzy by se dle závěru Ústavního soudu měl vytvořit jakýsi precedens pro podobné případy v budoucnu. Přeloženo do Češtiny …. Aby se vláda v budoucnu vyhnula možnosti odlišného právního výkladu, než na základě jakého zavádí omezující opatření, měla by nejdříve zákon postoupit k posouzení Ústavnímu soudu. Teprve po jejich schválení by bylo možno materiál propustit do dalšího schvalovacího procesu. Hezká představa. Nejsem si jistý, jestli v době pandemie budeme mít pokaždé tolik času.
    „S“

Odeslat komentář