Covid: Češi vakcínu odmítají. Čím vzdělanější, tím odmítají víc

ČESKO: Společnost European National Panels, dceřiná společnost agentur Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK přinesla průzkum, který ukazuje, že se Češi. Moravané a Slezané pravděpodobně příliš nepohrnou do očkování proti nemoci covid-19, až bude vakcína k dispozici. Vakcíně podle průzkumu nevěří především lidé s vysokoškolským vzděláním.

Průzkum European National Panels ukazuje, že muži jsou častěji ochotní nechat se očkovat případnou novou vakcínou proti nemoci covid-19 než ženy. Větší obavy z očkování panují na Moravě a ve větších městech.

Ochotu nechat se očkovat vyjádřilo 36 procent dotázaných, tedy něco málo přes jednu třetinu obyvatelstva. Na 19 procent lidí zatím v této otázce nemá jasno a 46 procent respondentů očkování rovnou odmítá.

Slabé místo tohoto grafu tkví v tom, že součet všech těchto skupin respondentů není 100 procent, jak by se dalo předpokládat, ale 101 procent.

Zajímavé je sledovat ochotu dát se očkovat podle dosaženého vzdělání.

U lidí s vysokoškolským vzděláním se chce nechat očkovat 26 procent dotázaných. Celých 61 procent lidí z této skupiny se nechce nechat očkovat a ostatní zatím nevědí.

U lidí s maturitou se chce nechat očkovat 33 procent lidí. Na 47 procent dotázaných se nechce nechat očkovat a 20 procent si zatím není jistých.

Ve skupině občanů se základním vzděláním a s výučním listem je očkování nakloněno 40 procent lidí, stejně velká skupina je proti a na 20 procent zatím neví.

Nedůvěra ve vakcínu

Nedůvěra ve vakcínu

Výzkum také ukazuje, že většina občanů souhlasí s restrikcemi vlády.

„Souhlas s novými vládními nařízeními, která se týkají zavření maloobchodního prodeje, služeb a omezení volného pohybu a zavedení práce z domova, vyslovily aktuálně dvě třetiny lidí. 24 % souhlasí se všemi nařízeními, 40 % potom s většinou z nich. S narůstajícím věkem se zvyšuje i míra souhlasu se všemi opatřeními, ve střední věkové skupině (25–34 let) je pak patrný nejvyšší nesouhlas se zavedením opatření,“ uvedla European National Panels.

Přes 50 procent dotázaných souhlasí i se zavedeným nočním zákazem vycházení.

Současně se ale lidé obávají tvrdé rány v podobě finanční čí ekonomické krize.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz