JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

COVIDOVÝ TEROR NA SLOVENSKU: MAJITELÉ NÁJEMNÍCH BYTOVEK NA SLOVENSKU ZAČALI VYHROŽOVAT NÁJEMNÍKŮM, ŽE BUDOU OKAMŽITĚ VYSTĚHOVÁNI, POKUD SE NEZÚČASTNÍ CELOPLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ NA COVID-19 A NEPŘEDLOŽÍ ZÁSTUPCI SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI POTVRZENÍ O ANTIGENNÍM NEBO PCR TESTU! VLÁDA IGORA MATOVIČE DOVEDLA ZEMI DO STAVU APARTHEIDU, KDY PODNIKATELÉ A MAJITELÉ PROVOZŮ ZAKAZUJÍ LIDEM CHODIT DO PRÁCE BEZ TESTU, VYHROŽUJÍ JIM VYSTĚHOVÁNÍM, ZAKAZUJÍ DĚTEM ÚČASTNIT SE VÝUKY, A TO VŠECHNO V ROZPORU SE ZÁKONY A LIDSKÝMI PRÁVY! SLOVENSKÁ PREZIDENTKA VYZVALA VLÁDU A ARMÁDU, ABY SE NEUPLATŇOVALO ČLENĚNÍ OBYVATELSTVA NA DVĚ KATEGORIE PODLE APARTHEIDOVÉHO KLÍČE, ALE SLOVENSKÝ PREMIÉR SE NEZDÁ, ŽE BY JI BRAL VÁŽNĚ! – TOP INFO

SLOVENSKO: Nechce se tomu ani věřit, ale procesy na Slovensku doslova hýbou celou Evropou, protože už je nepochybně jisté, že země pod Tatrami se stala laboratoří nových procesů globálního řízení, které ukazují pravou tvář Nového světového řádu. Do čela tohoto procesu byl dosazen politický nýmand, který má naprosto nulovou sociální empatii vůči obyvatelstvu, jinými slovy, je dostatečně bezohledný vůči všem, kteří nesdílí jeho pohledy a nemá se slovenským obyvatelstvem slitování. Bezohlednost, s jakou prosazuje globální farmaceutickou lobby zadanou úlohu, je neuvěřitelná.

Celoplošné testování na Slovensku odmítají lékaři, odborové svazy zdravotníků, epidemiologové, odmítají ho i politici, ale premiér je neslyší. Igor Matovič včera dokonce zaútočil na prezidenta Slovenské lékařské komory Mariana Kollára, že prý šíří bludy o koronaviru [1], přičemž slovenští lékaři se opírají o studii WHO. Situace je natolik vážná, že Igor Matovič se stává neřízenou střelou a ztrácí mocenskou podporu ve státě. Rezignace premiéra visí ve vzduchu.

Igor Matovič si slovenskou ústavu vykládá vskutku svérázně, pokud sledujeme jeho řádění na Slovensku v těchto dnech

Jenže, společenské procesy na Slovensku už jedou do značné míry samovolně, volným pádem a ani premiér už nad nimi nemá kontrolu. Matovičovi se podařilo mezi Slováky vyvolat stav naprosté hysterie, která přechází do stavu fašizace. Již před několika dny jsme přinesli informace, že slovenské firmy mají v plánu zakázat vstup na pracoviště, pokud nepředloží potvrzení o negativitě z celoplošného testu. Jenže, situace je dalo horší, protože stav fašizace dosáhl úrovně, který bychom spatřili jen v zemi s naprostou totalitou. Do redakce se nám dostali dokumenty o otřesné události v Banské Bystrici.

Tamní správcovská firma HVH správa domov, s.r.o. IČO 50122801, která zastupuje sdružení vlastníků bytů v rámci bytovek, které majitelé poskytují k pronájmu lidem, rozeslala nájemníkům papír, ve kterém upozorňuje vlastníky, resp. nájemníky v bytech, že jsou povinni se zúčastnit celoplošného testování a předložit potom certifikát o testu zástupci správcovské společnosti. Pokud nájemník nepředloží certifikát, bude to považované za hrubé porušení nájemní smlouvy následované okamžitým ukončením nájemní smlouvy, tedy vyhazovem z bytu na hodinu.

Kdo nepředloží potvrzení o testu, poletí z bytu na ulici, oznámila správcovská společnost v bytovkách v Banské Bystrici a dopustila se tím trestného činu apartheidu a potlačování práv skupiny osob

Naše redakce nemá k dispozici nájemní smlouvy dotčených obyvatel, jestli mají v nájemních smlouvách ustanoveno, že pronajímatel má právo po nájemníkovi požadovat předložení osobní zdravotní dokumentace, kterou certifikát o testu na Covid-19 jednoznačně je, ale dovolujeme si pochybovat v redakci, že by něco takového bylo v nájemní smlouvě, jelikož by to bylo kromě jiného nezákonné a neplatné ustanovení ve smlouvě, protože by se jednalo o trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny osob podle Tr. Z. § 424a slovenského trestního řádu.

Ofocený dokument z jedné bytovky v Banské Bystrici

Podezření na spáchání trestného činu

Na Slovensku není dovoleno zakládat, uzavírat nebo rozvazovat smlouvy na základě zdravotního klíče jedné ze smluvních stran, jestli je někdo invalida, nemocný, nepohyblivý, tělesně postižený atd. Je to nezákonné nejen na Slovensku, ale v celé Evropské unii. Jenže, tohle samozřejmě zástupci správcovské společnosti nevědí, nebo se ani nenamáhali konzultovat věc s právníkem, takže s lehce může stát, že tento papír, který podle informací do této chvíle visí na nástěnkách v přízemí bytovek, které spravuje tato správcovská společnost, někdo prostě vezme a předá advokátovi.

Reakce na Facebooku

Slovenská lidsko-právní advokátka Adriana Krajníková se tímto případem už podle našich informací také zabývá, fotografie dokumentů totiž pochází z jejího fanouškovského Facebooku. Náš právník, kterému tyto jobovky přeposíláme, už ani nevěří vlastním očím, co se na Slovensku děje. Jenže tato hysterie nevznikla samovolně v hlavách majitelů nemovitostí, majitelů podniků, obchodů a závodů, je to prostě indukovaná hysterie, kterou vyrobil slovenský premiér Igor Matovič uvnitř slovenské občanské společnosti, kdy ve stavu naprosté hysterie z viru, který je vykreslován slovenským premiérem jako nemilosrdný zabiják, začínají mnozí Slováci propadat hysterii, podnikatelé a vlastníci budov a provozů pomalu na své zákazníky a nájemníky chystají pistole a kulomety, aby je postříleli ve strachu, že přichází bez testu a bez certifikátu.

Matovičova vláda rozpoutala na Slovensku hysterii proti skupině osob, která byla mezi obyvatelstvem k vidění naposledy ve 30. letech minulého století v Německu

Takováto hysterie naposledy zachvátila Evropu ve 30. letech minulého století, když nacistické Německo vyvolalo hysterii proti Židům, kteří byli nejprve zbaveni občanských práv na základě Norimberských zákonů, potom museli nosit hvězdu na kabátech, nesměli chodit do kin, divadel, později nesměli už ani podnikat, museli zůstávat doma a nevycházet ven, s výjimkou nákupu v židovských potravinových obchodech, protože do německých je nepustili. A řekněte sami, nepřipomíná vám to dnes něco? Ano, paralela se Slovenskem dnešních dní jako vyšitá. Nemáš hvězdu na kabátě, pardon, certifikát v ruce, nesmíš do obchodu, nesmíš bydlet v našem paneláku, nesmíš do práce! Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se zaštiťuje občanskou společností, má jedinou šanci a možnost, jak se zapsat do dějin jako skutečná prezidentka, a ne jenom jako loutka George Sorose.

Svolávací list na celoplošné testování

Jako vrchní velitelka ozbrojených sil Slovenska může vydat rozdat k návratu vojáků do kasáren a v tom okamžiku by plošné testování skončilo. Igor Matovič by musel přijmout zodpovědnost za celou situaci, kterou vyvolal, a odstoupil by z funkce premiéra. Jenže, tohle se nedá očekávat. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes sice měla jednání s veliteli slovenského generálního štábu [2], ale žádný rozkaz jim nevydala, jenom je požádala, aby přehodnotili nápad, že armáda a Matovičova vláda bude dělit Slováky na dvě kategorie, tedy na ty, kteří mají test, a na ty, kteří test nemají.

Z hlediska slovenského trestního řádu náš právník upozorňuje, že slovenský premiér a představitelé armády, pokud opravdu začnou od pondělí 2. listopadu uplatňovat dělení na lidi s testy a bez testů, se mohou dopouštět výše uvedeného trestného činu apartheidu a diskriminace skupiny osob podle Tr. Z. § 424a slovenského trestního řádu. Náš právník doporučuje paní doktorce Andreje Krajníkové, aby šla touto cestou v případných žalobách na ochranu svých klientů proti nezákonným krokům slovenské vlády a jejích mocenských těles jako je např. armáda.

Slováci jsou manévrování Matovičovou vládou do situace, aby se vzdali svých občanských a lidských práv

Náš právník upozorňuje na následující důležitá fakta, o kterých by měli Slováci vědět. Za prvé, všechny testy a zdravotní certifikáty na Slovensku jsou považovány za lékařské spisy či jiný osobní zdravotní doklad, který podléhá lékařskému tajemství a nikdo nesmí nikoho nutit zdravotní certifikát předložit. Testovací certifikát má stejnou ochranu jako očkovací průkaz nebo jiný zdravotní doklad, kdy nikdo nesmí občana nutit předkládat osobní zdravotní doklad, pakliže s tím nevysloví souhlas.

Zdravotní doklad není dokladem totožnosti, který může po občanovi vyžadovat příslušný orgán za účelem ztotožnění. Zdravotní certifikát není veřejným dokladem, protože zdravotní záznamy všeho druhu podléhají ochraně GDPR a ochraně osobních údajů, mezi které patří i zdravotní údaje a výsledky testů. Policie, vojenská hlídka, ochranka v obchodě, nikdo nemá právo požadovat po občanovi Slovenské republiky předložení osobní zdravotní dokumentace, mezi kterou patří certifikát o testu.

Testovací stánek

Za druhé, na Slovensku nelze udělovat sankce za neúčast na dobrovolné akci pořádané státem. Zásadní právní princip demokratické společnosti říká, že občan může být sankcionován pouze po nesplnění mandatorních požadavků státu, nikoliv po nesplnění voluntárních žádostí po občanovi. Cokoliv je dobrovolné, není sankcionovatelné, protože pokud by to bylo sankcionovatelné, už by to nebylo dobrovolné.

V právním řádu demokratických zemí je nepřípustné podmiňovat voluntární žádosti státu benefity, a při odmítnutí voluntarity uvalovat na občany sankce. Pokud při nesplnění požadavku má být na občana uvalena sankce, potom stát musí nejprve přijmout zákon, kterým se požadavek na občana stane mandatorním. Jedině tak lze v demokratickém státě uvalovat sankce. Pokud požadavek na občana je dobrovolný, potom nesplněním požadavku nesmí být občan nijak trestán, ani postihován, ani umenšován na svých právech.

Slovenskému premiérovi hrozí, že skončí před tribunálem kvůli utlačování skupiny osob s charakteristickými znaky apartheidu

Za třetí, rozlišování občanů na kategorie osob s různými občanskými a lidskými právy je zločin apartheidu a rovněž v rozporu s Chartou lidských práv OSN, která říká, že všichni lidé jsou si rovni svými právy a povinnostmi ve společnosti, nikdo není upřednostněn nebo upozaděn před ostatními. Pokud by Matovičova vláda od 2. listopadu/novembera začala omezovat práva lidí bez testů, např. by bránila lidem vstupovat do prodejen, do obchodů, do škol, do zaměstnání, do bytových domů, a to na základě apartheidového klíče, tedy podle toho, jestli osoba má anebo nemá certifikát o účasti na dobrovolném testování, potom by se vláda slovenské republiky dopustila mezinárodního zločinu apartheidu a potlačování práv skupiny osob ve společnosti.

Igor Matovič na tiskovce označil informace lékařů o nízké smrtnosti koronaviru za bludy o odkázal se na český dezinformační web Manipulatori.cz, který se živí lživým vyvracením faktů a dokonce už i informací WHO

Tyto tři výše uvedené body jsou v demokratické společnosti nepřekročitelné. Slovensko se pod vládou Igora Matoviče fašizuje do stavu nacistického Německa ve 30. letech minulého století. Metody jsou podobné, nátlak na obyvatelstvo je enormní, pošlapávání zákonů, práva a lidských práv vychází už přímo od slovenské vlády a od silových mocenských orgánů státu.

Slabá prezidentka nemá sílu zastavit šíleného kancléře, pokud bychom to měli obrazně přirovnat k situaci v Německu v roce 1933. Globalisté samozřejmě čekají na výsledek tohoto procesu na Slovensku. Pokud se Slováci podvolí, bude to katastrofa pro celou Evropu. Bude tím vyslán signál, že když to šlo na Slovensku, půjde to i ve 26 zbývajících zemích EU. Proto celá alternativa musí v této kritické situaci podpořit svobodu slovenského lidu a musíme odmítnou fašizační procesy na Slovensku, které vedou k rozlomení společnosti na dvě rozvrácené skupiny podle apartheidového klíče.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.cz/news/covidovy-teror-majitele-najemnich-bytovek-na-slovensku-zacali-vyhrozovat-najemnikum-ze-budou-okamzite-vystehovani-pokud-se-nezucastni-celoplosneho-testovani-na-covid-19-a-nepredlozi-zastupci/

Komentář

Odeslat komentář