JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Dag Daniš: WHO nemusí predstavovať riešenie pre pandémiu. WHO je súčasťou problému

Vyzerá to tak, že pri informovaní o možných príčinách pandémie nového koronavírusu sa zamlčiavajú dôležité fakty.
V piatok sme v komentári týždňa upozornili na možnosť, že za pandémiou koronavírusu nemusí byť „náhoda a príroda“, ale človek. A jeho umelé zásahy do prirodzených patogénov.

Tento názor je v rozpore s tvrdeniami Svetovej zdravotníckej organizácie a viacerých vedeckých autorít. Tvrdia, že SARS-Cov-2 pravdepodobne pochádza zo zvierat, nie z laboratórií.

Na druhej strane: túto oficiálnu líniu čoraz častejšie spochybňuje americká vláda. Avizuje, že virologické inštitúty, laboratóriá a sponzoring výskumných projektov treba preveriť. Aby sa zistilo, či za pandémiou nebol únik z laboratória, kde sa s koronavírusmi pracovalo.

Áno, túto možnosť treba preveriť. Ukazuje sa totiž, že pred pandémiou v dôsledku vysoko rizikových laboratórnych experimentov a možných únikov vírusov vedci varovali už pred šiestimi rokmi.

Nebezpečné GOF experimenty

V roku 2014 skupina amerických vedcov varovala pred nebezpečenstvom „gain-of-function“ výskumov (GOF). V hrubom preklade GOF znamená takú genetickú (laboratórnu) modifikáciu vírusov, ktorá má masívne posilniť ich funkcie. Až do takej miery, akej by v prirodzenom, prírodnom stave nikdy neboli schopné.

Podľa magazínu Science sporné GOF výskumy boli v tom čase zamerané na vírusy vtáčej chrípky, MERS-koronavírusy a SARS-koronavírusy. „Gain-of-funkcion“ sa sústreďovala na umelé „vylepšenie“ (posilnenie) infekčného, resp. pandemického potenciálu vírusov. Robilo sa to pre účely skúmania pandémií a vývoja účinných sezónnych vakcín proti chrípkam.

Skupina amerických vedcov po „viacerých nehodách v laboratóriách“ naliehala, aby sa GOF výskumy zakázali, pretože v prípade únikov umelo zdokonalených, teda vysoko infekčných vírusov by hrozila nákaza človeka a ničivá pandémia.

Niektorí vedci dokonca tvrdili, že prípadné úniky geneticky upravených vírusov by mali pre človeka a svet „hrozné následky“.

V roku 2014 americký Národný inštitút zdravia rozhodol, že pozastavuje nebezpečné GOF výskumy.

Všetko fungovalo tak, ako by malo. Pre bioinžiniering sa nakreslila červená čiara.

No netrvalo to dlho.

Bitka o laboratórne programy

Niektorí vedci a ich sponzori naliehali na pokračovanie GOF výskumov, ktoré po roku 2015 uviazli.

Medzi hlavných sponzorov výskumných projektov s genetickou modifikáciou vírusov patrili Pfizer a Merck. Svetoví výrobcovia vakcín. A nadácia Billa Gatesa. Tá sa zameriava na výskum GMO potravín. A na globálne vakcinačné projekty.

Možno si teraz položíte otázku, prečo by mali „sponzori vedy“ ako Bill Gates záujem na pokračovaní kontroverzných výskumov.

Odpoveď: geneticky upravené vírusy majú široké využitie pri vývoji sezónnych protichrípkových vakcín. Ich účinnosť sa totiž ukazuje ako nedostatočná, pretože pandemické (chrípkové) vírusy veľmi rýchlo mutujú. Sezónne, každoročné vakcíny sú častokrát krok za novými mutáciami vírusov. Preto sa tlačilo na hlbší výskum pandémií – a na vývoj pandemických vírusov, ktorých správanie sa malo skúmať v izolovanom, prísne zabezpečenom laboratórnom prostredí.

Pred rokom 2014 sa napríklad geneticky modifikoval vírus vtáčej chrípky tak, aby bol infekčný pre fretky. Následný výskum sa mal zamerať na štúdie pandemických procesov a na zdokonalenie vakcín.

Ďalšia oblasť, v ktorej sa využívajú umelo modifikované vírusy, sú GMO potraviny.

V roku 2017 americký Národný inštitút zdravia pod tlakom vedcov a ich sponzorov urobil ústupky. Uvoľnil moratórium na GOF výskumy, zamerané napríklad na zvýšenie infekčnej sily koronavírusov. Úrady však zároveň zaviedli pomerne zložité obmedzenia.

Následok: niektoré americké a kanadské laboratóriá časť výskumu ponechali partnerským tímom za oceánom.

Jedným z nich mal byť aj Wuchanský inštitút virológie v Číne.

V roku 2019 sa vo Wuchane objavili prvé prípady nákazy človeka novým koronavírusom. Otázka, či nákaza súvisela s činnosťou wuchanského inštitútu, je stále otvorená.

Nejde len o Číňanov

Trump a jeho vláda minulý týždeň oznámili, že budú preverovať, ako sa v minulosti používali miliardy z Národného inštitútu zdravia na vysoko rizikové GOF projekty.

Americká vláda a viaceré americké médiá neukazujú prstom len na Číňanov, ale nepriamo aj na domácich sponzorov mikrobiologických výskumných projektov: na Gatesa alebo Bloomberga. Teda na magnátov, ktorí, zhodou okolností, roky podporovali Demokratov.

Áno, Trumpova motivácia je celkom zjavne aj politická. No ťažko proti tomu namietať. Jednou z výhod západnej slobodnej spoločnosti je rivalita viacerých strán. A možnosť celkom otvorenej kritiky a kontroly tých, ktorí boli roky pri kormidle.

WHO a jej sponzori

Viacerí možno budete na tomto mieste namietať, že jedna vec sú spory medzi vedcami, sponzormi a politickými stranami, a druhá vec sú renomované inštitúcie ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).

A WHO predsa jasne hovorí, že nový koronavírus má prirodzený pôvod – pochádza zo zvierat.

Tvrdenie WHO v tejto podobe je ukážka zamlčiavania súvislostí.

WHO tvrdí, že koronavírus má pravdepodobne prirodzený pôvod. Iste, súhlasíme. Pochádza zrejme z netopiera. To však nič nemení na fakte, že koronavírusy s prirodzeným pôvodom boli roky predmetom laboratórnych, resp. genetických modifikácií – zameraných na zvyšovanie ich pandemickej sily. To bol predsa dôvod, prečo boli GOF výskumy v roku 2015 zastavené.

A presne toto – dlhoročné GOF experimenty s koronavírusmi – WHO zatiaľ zamlčiava. Hoci kontrola prípadných slabých miest pri sporných výskumoch by mala byť jej priorita.

Dôvod tohto opatrného prístupu?

Zistíte ho rýchlo, keď si pozriete, kto patrí medzi najväčších sponzorov WHO:Nadácia Billa Gatesa (v roku 2017 prispela na WHO sumou 324 miliónov dolárov), Pfizer, Merck, nadácia Bloomberga…

Áno, WHO masívne sponzorujú súkromní hráči z farmaceutického biznisu alebo magnáti s rozsiahlymi záujmami vo výskume geneticky modifikovaných vírusov (a iných organizmov). Títo hráči financovali výskumy, financovali politické strany a financovali aj WHO. Teda: mali nepriamy dosah na národnú aj nadnárodnú reguláciu.

Niektoré vyhlásenia WHO preto treba brať s odstupom. Ukazuje sa totiž, že WHO nemusí predstavovať riešenie pre pandémiu. WHO môže byť súčasť problému.

Naplnené varovania?

Zatiaľ veľa nasvedčuje tomu, že obavy vedcov z roku 2014 sa mohli naplniť – únikmi vírusov z laboratória, za ktorými mohla byť „nehoda“. Máme tu pandémiu koronavírusu. Hoci zvieracie koronavírusy až do rozmachu bioinžinierstva nemali pre ľudstvo vážnejšie pandemické riziká.

Napokon, riziká únikov tých mutácií zvieracích vírusov, ktoré sú infekčné aj pre človeka, tu boli a sú v oboch prípadoch. Pri práci s modifikovanými vírusmi, ale aj pri laboratórnej práci s nebezpečnými mutáciami patogénov, ktoré majú prirodzený pôvod.

Na zvládnutie pandémie sme celkom nepripravení.

To spôsobuje rozsiahle škody na zdraví a životoch ľudí, ale aj na ekonomike. Účinné lieky alebo vakcíny sú zatiaľ v nedohľadne, pretože nový koronavírus rýchlo mutuje, za pár týždňov je známych 30 rôznych kmeňov vírusu.

A tí, ktorí to mohli spôsobiť (niektorí vedci a ich sponzori), zamlčiavajú informácie a hrajú na tu záchrancov a autority, ktoré treba vzorne počúvať. Ľuďom, ktorí sa snažia upozorňovať na nebezpečenstvo laboratórnych programov, sa nadáva do konšpirátorov (napríklad českej molekulárnej biologičke Pekovej).

Pánom by asi nezaškodilo pripomenúť, že modifikovať a manipulovať (žiaľ) môžu mikroorganizmy. Nie ľudí.

Teda, aspoň nie všetkých…

Odeslat komentář