JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Další skandální odhalení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ): Česko mělo k dispozici 14 miliard dotací na vysokorychlostní internet. Za 5 let nevyplatil stát ani korunu!

ČESKO: Na vysokorychlostní internet nevyplatil stát za 5 let ani korunu, odhalil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom mělo k dispozici 13,8 miliardy korun z fondů EU. Chtělo tak do roku 2023 zajistit vysokorychlostní připojení pro 77 % domácností. Jenže už v roce 2018 se díky investicím podnikatelů podařilo bez pomoci státu pokrýt 90 % domácností. Pokrytí vysokorychlostním internetem se v Česku zvyšuje jen díky podnikatelům.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace na vysokorychlostní připojení k internetu v letech 2015 až 2019. MPO ale za téměř pět let trvání programu nevyplatilo žádnou dotaci, a to kvůli špatně nastavené podpoře a nedostatečné přípravě programu.

První výzvu pro žádosti o dotace z programu Vysokorychlostní internet vypsalo MPO v březnu 2017, tedy dva roky po schválení programu. Vypsání se zdrželo především kvůli tomu, že ČR neměla do roku 2016 připraven Národní plán rozvoje sítí nové generace.

Ten byl přitom předběžnou podmínkou Evropské komise pro čerpání podpory. Zpracování plánu trvalo dva roky a provázel jej spor mezi MPO a ministerstvem vnitra, který se týkal způsobu poskytování dotací.

V době vyhlášení první výzvy se ale díky investicím podnikatelů blížilo pokrytí domácností vysokorychlostním internetem původně stanovenému cíli 77 %. O dotace nebyl zájem.

Přihlásili se pouze tři zájemci. Těm MPO na doporučení Evropské komise dotace nemohlo přidělit.

Resort totiž nerespektoval podmínku, že podpora má směřovat jen do oblastí, kde pokrytí není a ani jej podnikatelé neplánují v následujících třech letech vybudovat.

MPO mělo při přípravě výzvy neaktuální data, a tak nevyřadilo některé oblasti ČR, které už pokrytí vysokorychlostním internetem měly.

Druhou výzvu pro žádosti o dotaci vyhlásilo MPO v únoru 2019, téměř po dvou letech od první. Tu už mělo lépe připravenou.

Přihlásilo se 40 zájemců a žádosti o podporu přesáhly o 11 % jednu miliardu korun přidělenou pro tuto výzvu.

Většinu žádostí podala jedna společnost. V době kontroly NKÚ probíhalo hodnocení žádostí a MPO nevydalo žádné rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Žádné dotace na vysokorychlostní internet MPO ani po pěti letech nevyplatilo. Téměř polovinu z 13,8 miliardy korun vyčleněné na tento program přesunulo MPO po dohodě s Evropskou komisí na Integrovaný regionální operační program a na operační program Životní prostředí.

Odeslat komentář