JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Demonstrace v Berlíně proti omezením kvůli ‚pandemii‘

NĚMECKO: Včera, 29.8. 20 demonstrovaly v Berlíně statisíce lidí proti koronovým omezením. Podle oficiálních údajů byla demonstrace už ve 14.00 policií ukončena a účastnilo se jí ca 38 000 lidí.
Jak ukazují videa pořadatele i mnohých účastníků, pokračovala demonstrace až do pozdních nočních hodin, účast se odhaduje na ca. 1,5 milionu.
Michael Ballweg, zakladatel iniciativy Querdenken, iniciátor a pořadatel demonstrace, uvádí kromě jiného:
„Nejprve bych chtěl uvést, co je hlavní pro naše hnutí Querdenken: trváme na prvních dvaceti článcích naší ústavy, tedy na
článku 1: Lidská důstojnost, lidská práva, justiční závaznost těchto práv,
článek 2: Právo osobní svobody,
článek 4: Svoboda víry a vědomí,
článek 5: Svoboda názoru, umění a vědy,
článek 8: Svoboda shromaždování,
článek 11: Svoboda pohybu,
článek 12: Svoboda práce/zaměstnání,
článek 13: Nedotknutelnost bydliště. Požadujeme okamžité zastavení omezování našich základních práv v důsledku koronových nařízení a odstoupení německé spolkové vlády!“
Následuje potlesk a skandování
‚Merkel weg – Merklová pryč!, které je tak hlučné, že dalšímu proslovu nelze rozumět. Ballweg dále poděkoval za spolupráci policejním sborům i iniciativě Querdenken, které přípravu demonstrace umožnily. „Jsme demokraté – levicoví ani pravicoví radikálové nebo extremisté u nás nemají místo. Odmítáme jakoukoliv formu násilí, jsme mírové hnutí“, dodal Ballweg a pokračoval: „Querdenken znamená: nevěř všemu, ověřuj si fakta a vytvoř si vlastní mínění“. Kriticky se vyjádřil o berlínském senátorovi, který chtěl demonstraci z politických důvodů zakázat – soud však nakonec jeho rozhodnutí zrušil, takže demonstrace byla povolena. Ballweg požaduje, podporován mohutným potleskem, odstoupení tohoto senátora.
Dále dodal, že ústava garantovala lidská práva po 70 let. Ale v tomto roce lid neochránila před tím, aby si vláda vytvořila svoje vlastní zákony – na názory lidu se nikdo neptá.. Jako poslední v ústavě zmínil článek 146, který uvádí:Tato ústava ztratí platnost v den, kdy německý lid na základě vlastního a svobodného rozhodnutí vytvoří vlastní zákony. „Proto musíme získat naše práva zpět, pokud nechceme, aby nám někdo nařizoval, co si máme myslet a jak se máme chovat. Vyzývám proto všechny obyvatele přijet do Berlína a podílet se na tvorbě nové ústavy.“ Ballweg dále zmínil, že nabízí pro tuto diskusi momentálně ideální podmínky – 60 nákladních aut s upravenou obytnou plochou, které zůstanou v Berlíně, umožní četná setkání a prodiskutování budoucích zákonů. Nakonec vyjádřil naději, že policie bude tuto diskusi s cílem vytvoření nové ústavy chránit.
Sobotní demonstrace se účastnil i Robert Francis Kennedy junior, synovec amerického prezidenta Johna F. Kennedyho – právník a zastánce lidských práv, zaměřený především na ochranu zdraví.
Před nadšeným publikem kritizoval především farmaceutický průmysl a obrovské technologické koncerny (5G), které chtějí pod záminkou ‚pandemie‘ dosáhnout ještě většího zisku.
Obdobně zkouší současná politika zneužít pandemie pro dosažení maximální kontroly a omezení lidských práv. Robert Kennedy požaduje celosvětový návrat k demokracii a oceňuje shromáždění v Berlíně jako jedinou možnou překážku, která je schopna zastavit převzetí politické moci miliardáři, jako je například Bill Gates.
Překlad textu a komentář k videu: HS, Némecko

Odeslat komentář