JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Genetika nepustí: Východní Němci jsou germanizovaní Slované

Dle genetiky mají blíže k Rusům východní Němci, částečně i obyvatelé předválečných Sudet (Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky). Obyvatelé zbývajících území ČR jsou dle genetiky příbuzní spíše s Rakušáky a Bavoráky. Jejich původní jazyk ale též nemá kořeny v germánštině. Společně jsme se bránili expanzi starověkého Říma a dvakrát jej úspěšně odrazili (1, 2, 3). Kolikrát již byla naše historie přepsána?

Haploskupiny R1a i R1b přišli do Evropy nezávisle jeden na druhém. Měli ale naprosto jiné jazyky. Z R1a se ve výsledku stal indoevropský jazyk. R1b je jazyk, který se zachoval u Basků ve Španělsku a Portugalsku. To není indoevropský jazyk. Všude, kde procházeli R1b, byl neindoevropský jazyk. Co se týče Česka — není žádná jiná slovanská země (slovanská pouze dle aktuálně používaného jazyka), kde by se nacházelo tolik R1b.

Rozbíjet jednotu vlastenců dle řeči nás za posledních 200 vyšlo velice draho. Budeme v tom pokračovat i dnes, když je útočeno na samotnou podstatu přírodou nám daného žití?

 

Anatolij Kljosov

V prvním díle jsme se soustředili na původ Čechů a Slováků. O Češích profesor Kljosov hovořil jako o národě, který je podle své „krve“ nejméně slovanský ze všech slovanských národů, protože v sobě má nejvíce haploskupiny R1b. Přesto ale jsou oba národy považovány za rovnocenně slovanské, neboť za Slovany jsou principiálně považováni lidé hovořící slovanskými jazyky. Na jejich původ se v tomto případě nebere ohled. Na německém území probíhá hranice mezi východními lidmi (R1a) a západními lidmi (R1b), řekl Sputniku Kljosov.

 

Sputnik: Pane profesore, vy jste řekl, že Češi jsou o méně Slované než Slováci. Pokud se podíváme do minulosti, tak Češi i Slováci mají společného předka — R1a — a pouze poté, co migrovali do střední Evropy, se jejich DNA začalo proplétat s jinou DNA. Je to tak správně?

Kljosov: Ne tak docela. Tam, kde nyní žijí Češi, to není území, kam migrovali pouze z jedné strany. Tam paralelně migrovali i z druhé strany. Není to tak, že někdo je tam z titulu a ostatní jsou druhořadí. Všichni jsou rovnoprávní. Dunajští Slované migrovali z jihu do oblasti dnešního Česka a Slovenska. Lidé kultury zvoncových pohárů, jak je nazývají archeologové, přišli ze západu. A R1a přišli z východu. Spolu vytvořili bratrstvo. Tak už to ale je, že nejvíce je tam (na území Československa — red.) R1a. Přibližně třetina v Česku a více než 40 % na Slovensku jsou lidé R1a.

Východní Německo je také území R1a. Pokud se podíváte na názvy měst, tak tam je mnoho slovanských názvů. Je podivuhodné, že na území Německa probíhá hranice. Ze západní strany R1b a z východní strany R1a.

 

Máte na mysli Západní Německo (NSR) a Východní Německo (NDR)?

Ano. Tam se vytvořila hranice, respektive byla po 2. světové válce vytvořena. Ti, kdo to dělali, nějakým způsobem uhodli, že z jedné strany jsou západní lidé a z druhé strany jsou lidé východní. Na mapě je to skutečně jasná hranice, jež mezi nimi prochází. Na východě se nacházejí germanizovaní Slované, poněmčení Slované (!). Ti ve svém nitru podle všeho zůstali Slovany. Právě proto je mezi nimi takový rozdíl i v ekonomice, i v chování, ve vztahu k životu. Mnohokrát jsem v Německu byl — i na východě, i na západě. Měl jsem možnost to pozorovat. Není tajemstvím, že ti lidé se od sebe velmi liší.

 

Existují i nějaké archeologické důkazy pro toto tvrzení?

 

Hranice mezi R1a a R1b tedy prochází mezi Západním a Východním Německem, dále prochází Českem, Rakouskem a dále na jih?

Ano, říkáte to správně. Hranice je velmi jasná. Probíhá od Jaderského moře nahoru po Baltské moře. Prochází přes bývalou Jugoslávii, která je od této hranice na východ. Prochází přes Rakousko, dělí Německo jasně na západní a východní. Co se týče Česka — není žádná jiná slovanská země, kde by se nacházelo tolik R1b.

 

Česko je tedy na západ od této hranice?

Česko je spíše na západ od této hranice. Někde na jeho území prochází hranice. Slovensko je na hranici s Rakouskem. Bratislava je na druhém břehu Dunaje, kde probíhá hranice. Zprava (z východu) je většina R1a, zleva (ze západu) je většina R1b.

 

Jedná se o pevnou hranici mezi R1a R1b, nebo se neustále mění?

 

R1a, R1b — odkud pocházejí?

Celá haploskupina R pochází od jednoho společného předka. Když se tento kluk narodil před mnoha tisíci lety, tak se u něho objevila mutace, jež následně přešla na jeho potomky, jeho syny. Po mužské linii se následně tato mutace předávala. Jedná se o mutace chromosomu Y, to je mužský pohlavní chromosom. Ten se předává pouze od otce k synovi. Tak se tisíce a desítky tisíc let předává stejný soubor mutací, plus se ještě objevují nové a nové. Rod R vznikl přibližně před 36 000 lety podle všeho na jižní Sibiři, protože tam našli staré vykopávky. Na Sibiři, na Bajkalu našli kostru starou 24 000 let z rodu R. Dále se u někoho z rodu R objevila mutace, vznikl R1, u tohoto R1 se opět v průběhu tisíců let objevila nová mutace — R1a. Jinou mutaci vzniklou v tom samém rodu nazvali R1b.

 

Jakým způsobem tyto dvě skupiny (R1a, R1b) dorazily do Evropy?

R1a i R1b přišli do Evropy nezávisle jeden na druhém. Něco je z jejich místa vyhnalo. R1a přišli na Balkán. Nejstarší R1b našli na Dněpru na Ukrajině, 10 000 let starou. R1a také našli na Ukrajině, ale na jiném místě, 10 600 let starou. Nebyli ale spolu, protože měli naprosto jiné jazyky. Z R1a se ve výsledku stal indoevropský jazyk. R1b je jazyk, který se zachoval u Basků ve Španělsku a Portugalsku. To není indoevropský jazyk. Všude, kde procházeli R1b, byl neindoevropský jazyk — i kavkazské jazyky, Mezopotámie, potom se stali Basky, následně odjeli na Britské ostrovy. Jazyky u nich nebyli indoevropské.

 

Obě skupiny tedy přišly do Evropy téměř ve stejnou dobu nezávisle jedna na druhé?

Hlavní vlna R1b přišla do Evropy před 5000 lety. R1a přišli do Evropy dávno před R1b, přibližně před 10 000 lety.

R1a přišli do Evropy dávno. Následně přišla hlavní vlna R1b. Ta přišla na Pyreneje — Španělsko, Portugalsko — asi před 5 000 lety. Tam byla poprvé nalezena kultura se zvoncovitými poháry. Tito lidé začali poměrně rychle pronikat do kontinentální Evropy a osídlovat ji.

 

A jakým způsobem R1b vyháněli R1a z Evropy, když R1a osídlili kontinent o mnoho dříve?

Podle všeho se jednalo o genocidu. V Evropě zemřeli prakticky všichni původní obyvatelé. Proto, když nyní nacházíme pohřbená těla a zkoumáme jejich DNA, tak zjišťujeme, že tito lidé již dávno nežijí. Všichni zemřeli. A ti, kteří dokázali přežít, ti nemnozí začali utíkat na periferii Evropy. Jedni utekli na Britské ostrovy, další do Skandinávie, další na Ruskou rovinu, další do Malé Asie. V Evropě prakticky nikdo nezůstal, pouze R1b, jež osídlili celý kontinent. Jejich potomci jsou Anglosasové, kteří se tváří, že o ničem nevědí, nehledě na to, že všechno moc dobře vědí. Genocida totiž není politicky korektní. To není hezké, ale je to fakt. Evropa byla prakticky zničena. To mimochodem historikové už dávno znají, označují to za smrt staré Evropy. Oni jen nevěděli, že to udělali R1b.

 

Poznámka: Někteří členové vědecké a akademické obce profesoru Kljosovovi vytýkají jeho údajnou nevědeckost. Mezi hlavní kritiky jeho metod a závěrů patří historikové, etnologové, antropologové, lingvisté a genetici.

Ve světle výše uvedených informací vyvstává otázka. Kdo je vlastenec? Ten který je hrdý na svou vlast. To je zem, kde žije a udržuje souručenství s nejbližšími sousedy, nebo ten, kdo se vůči sousedovi vymezuje kvůli tomu, že doma mluví jiným jazykem? Pohleďme na Švýcarsko: „Nikdy jsem od žádného Švýcara neslyšel, že je Němec, Francouz, Ital nebo Rétorománec. Všichni o sobě shodně vždy prohlásí, že jsou Švýcary.“

Jak se stát druhým Švýcarskem

 

Zdroj: https://www.kuryr.in/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář