JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Je dokázané, že vakcíny používané již delší dobu v rozvojových zemích, obsahují látky proti plodnosti. Je možné, že vakcína proti koronaviru způsobí také neplodnost?

Zjistilo se, že vakcíny, které se používají v rozvíjejícím se světě, obsahují látky proti plodnosti. Je možné, že vakcína proti koronaviru způsobí také neplodnost? Více v článku.

S výzkumem, co začal před téměř 20 lety, ingredience k omezení plodnosti se ve vakcínách nachází už nějakou dobu.

Položili jsme si otázku: „Můžou se také stát tajnou nebo skrytou ingrediencí v blížící se vakcíně proti koronaviru?”

Zatímco se vakcína proti covid-19 protlačuje fázemi testování nebývalou rychlostí, pro mnoho lidí už nemusí být volbou.

Zasloužíme si větší svobodu a právo na to, vybrat si, co si necháme dát do svého těla, a také, jak to ovlivní naše děti a jejich děti. To, k jakému nárůstu v očkování v tak krátké době jako je desetiletí došlo, je neuvěřitelné. I když si myslíte, že ti, co jsou proti očkování, jsou jen „konspirační teoretici”, alespoň se můžeme shodnout na tom, že zahrnovat takové ingredience do vakcín není správné, a pokud se takové ingredience mají zahrnout do těchto nadcházejících vakcín, které budou potenciálně povinné, jako veřejnost máme právo na to, to vědět.

I když zahájit opozici se zdá těžké, když je spousta lidí přesvědčena o existenci o neviditelném nepříteli. Imunoterapie je obecně dobrá, ale když chamtivost průmyslu a korporací podkopává přírodu v zájmu bohatství, my jako lidé máme právo vědět a vybrat si na základě důkazů, které jsou nám dostupné. Ten, kdo vakcíny podává, musí mít tady nejvyšší zodpovědnost. Máme právo na konzultaci před takovým lékařským zákrokem. Ti, co vakcíny podávají, mají důsledku povinnost, přistupovat k vám (a vašemu dítěti) jako pacientům pod svým dohledem.

Je třeba, aby osobně byli zodpovědní za výsledky svých činů. Nedostatek vědomostí v této fázi by nikdy nemělo být důvodem, aby se něco zavedlo. Máte naprosté právo, nechat je podepsat smlouvu, že budou zodpovědní za jakékoliv možné škody. Mají lékařskou povinnost, informovat vás o nebezpečích léků, které se vám chystají podat. Pokud je to v rámci jejich praxe nebo lékařského zařízení, jsou také zodpovědní a vázání Hippokratovou přísahou, nezpůsobovat žádnou újmu. Jinak jdou proti celému Norimberskému kodexu.

Ať už s vakcínami souhlasíte nebo ne, prosím pamatujte, že se v nich už používají tyto 2 zásadní ingredience:

Ženský antigen neplodnosti: Anti HCG

Mužský antigen neplodnosti: Anti GNRH.

Je třeba se obeznámit s určitými fakty v souvislosti se skutečností, že vy nebo vaše dítě budete možná přinuceni, abyste se nechali očkovat.

Tyto ingredience se už ve velké míře použily v rozvíjejícím se světě.

V říjnu 2015 farmaceutická společnost Agrig-Quest Ltd přišla o svoji licenci v Keni za to, že půl milionů dívek udělala neplodnými za použití antigenu Anti HCG ve vakcíně proti tetanu. Tato společnost byla ve sporu s keňským ministerstvem zdravotnictví ohledně svých vakcín proti tetanu a obrně. Skupina katolických doktorů přišla s obviněním, že vakcíny mohou obsahovat hormon (Anti HCG), který je pro mladé ženy nebezpečný a může je potenciálně učinit neplodnými – varovali, že to, co se stalo na Filipínách, v Nikarague a Mexiku, se také děje v Keni:

„Stanovisko církve vychází z toho, co se stalo v Mexiku, Nikarague a na Filipínách, kde různé vlády společně s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) a UNICEF provedly podobné kampaně s použitím toxoidů tetanu napuštěnými beta lidským choriogonadotropinem (Anti HCG), který u dívek a žen způsobuje permanentní neplodnost,” uvedl Odinga

Pokud tohle mohou dělat v rozvíjejícím se světě, proč ne tady?

Doporučujeme, abyste se člověka, co podává vakcíny, zeptali:

Jakákoliv lékařská praxe by měla spadat pod Hippokratovu přísahu a tudíž člověk, co podává vakcínu, by měl vědět, jestli tato ingredience se v ní nachází, nebo ne, a pokud si není jistý, tak nemá právo vás nebo vaše dítě vystavit takovému riziku. Pokud skutečně neví o existenci těchto ingrediencí, máte právo odmítnout riziko, že se stanete neplodnými, stejně jako všichni mají právo, si vybrat, mít děti. Možná máte manželku či manžela, který si také chce vybrat čas, kdy už nechce mít děti. Jde o společné rozhodnutí.

Ale odebrat tohle právo výběru svému dítěti je jiná záležitost.

Výzkum a tudíž následná produkce těchto hormonů sahá do roku 1994.

Je možné, že souvisí s nárůstem neplodnosti u žen?

S tím, jak se do očkovacího harmonogramu přidává více vakcín, je to děsivé pro kohokoliv, kdo chce vytvořit rodinu.

Anti HCG je hormon, který dovoluje menstruačním cyklům, aby pokračovaly, ale znemožňuje otěhotnění.

Skutečností je, že po očkování můžete od doktora odejít neplodní, aniž byste to věděli. Podle dat z CDC (Centrum pro kontrolu nemocí): Neplodnost žen v USA je:

– Procento žen ve věku 15-49 let s omezenou plodností: 13,1 %

– Procento vdaných žen ve věku 15-49 let s omezenou plodností: 16,2 %

– Procento vdaných žen ve věku 15-49 let, které jsou neplodné: 8,8 %

– Procento žen ve věku 15-49 let, které někdy použily služby v důsledku neplodnosti: 12,7 %

Vakcína, která u žen zabraňuje otěhotnění

Studie z roku 1994 uvádí: „Tato studie předkládá důkazy o možnosti použití vakcíny pro kontrolu lidské plodnosti.”

Studie popisuje, jak protilátka ANti HCG funguje: „Uvádíme zde výsledky klinických testů s antikoncepční vakcínou, která obsahuje heterodruhový dimer beta podjednotky lidského choriogonadotropinu (hCG – těhotenský hormon) spojeného nekovalentně s alfa podjednotkou ovčího luteinizačního hormonu a konjugovaným s toxoidy tetanu a záškrtu jako nosiči, které obsahují protilátky s vysokou aviditou (K(a) zhruba 10(10)M-1) proti hCG.

Počkat chvíli, řekli tam tetanus?

Studie zjistila, že plodné ženy vystavené početí v rámci 1224 cyklů zaznamenaly pouze jedno těhotenství. 

Zatímco reakce protilátek časem klesá; plodnost byla znovu získána, když titry spadly pod hladinu 35ng/ml..

Studie dále uvádí: „Výhoda ve výběru hCG jako cíle pro imunoantikoncepci je v tom, že jeho inaktivace nenaruší ostatní fyziologické procesy u žen, jako ovulaci a produkci pohlavních steroidních hormonů.” 

Takže kdokoliv, kdo tento hormon ve vakcíně dostal, by nikdy nevěděl, že to byl důvod, proč nemohla žena počít. Ani na chvíli byste se nezamysleli, že vakcína, kterou jste dostali, vás udělala neplodnými.

Vraťme se k tomu bodu o tetanu. O rok později v roce 1995 se na PubMed zveřejnila tato publikace:

Vakcína proti tetanu je možná naředěná lékem proti plodnosti. Mezinárodní / Rozvíjející se země.

Přehled

Priest, prezident Human Life International (HLI) se sídlem v Marylandu, požádal kongres, aby prošetřil zprávy žen v některých rozvíjejících se zemích, které nevědomky dostaly vakcínu proti tetanu naředěnou lékem proti plodnosti choriogonadotropinem (hCG).

Komise Pro Life Committee z Mexika na podzim 1994 podezírala protokoly pro kampaň vakcín proti tetanu, protože vylučovaly veškeré muže a děti, a cílily pouze na několik vakcinací pouze žen v reproduktivním věku. Zatímco jedna injekce poskytuje ochranu na alespoň 10 let. Komise nechala vakcínu proti tetanu analyzovat pro přítomnost hCG. Informovala HLI ohledně vakcíny s toxoidem tetanu. HLI poté o tom řekla svým členům Světové rady a společníkům ve více než 60 zemích. Podobná vakcína proti tetanu ředěná hormonem hCG byla objevena na Filipínách a v Nikarague.

Kromě Světové zdravotnické organizace (WHO), ostatní organizace byly zapojené do vývoje vakcíny proti plodnosti za použití hCG – mezi nimi byly UN Population Fund, UN Development Programme, Světová banka, Population Council, Rockefellerova nadace, Americký národní institut dětského zdraví a lidského vývoje, All Indie Institute of Medical Sciences, Uppsala, Helsinki a univerzity ze státu Ohio. Priest namítá, že pokud je účelem hromadné vakcinace skutečně zabránění těhotenství, ženy jsou neinformovanými, netušícími a nesouhlasnými obětmi.

Vzhledem k tomu, že veškerá negativní kritika vůči vakcíně proti tetanu byla z veřejné sféry odstraněna, je těžké tohle více ověřit. Podívejme se teď na mužskou verzi.

Mužský antigen neplodnosti se nazývá Anti GNRH a také se mu jinak říká imunokastrace.

Anti GNRH je mitochondriální antigen specifický pro spermie, který v podstatě ničí mitochondriální DNA ve spermatu. Spermie jsou stále schopné pohybu, ale když vajíčku přinesou DNA, jsou mrtvé. Což může i ženu učinit neplodnou.

Takže v podstatě očkovaný muž může neočkovanou ženu udělat NEPLODNOU.

Anti GNRH je myší hormon, který předávkovává imunitní systém a tvoří autoimunitní odpověď, která muže udělá neplodným s nízkou hladinou testosteronu. Podle NCI lékařského slovníku: Anti-GnRH vakcína PEP223 je peptidová vakcína derivovaná ze syntetického peptidu pyroEHWSYGLRPG, odpovídající aminokyselinám 22-31 myšího hormonu uvolňujícího gonadotropin (GnRH).

Anti-GnRH vakcína PEP223 může stimulovat imunitní systém a vyvolat cytotoxickou reakci lymfocytu T proti GnRH, čímž neutralizuje jeho aktivitu. Následovně se omezí produkce testosteronu a růst nádorových buněk v nádorech citlivých na testosteron. Ověřte si aktivní klinické testy používající tohle činidlo. (NCI Thesaurus)

To znamená, že tohle také omezí produkci testosteronu, mužského hormonu. Vedlejšími účinky jsou erektilní dysfunkce, deprese a snížený zájem o sex. Podle WebMD, ”Spyros Mezitis, MD, Ph.D si v posledních letech všiml, že za ním chodí více mužských pacientů s nízkým testosteronem a tato diagnóza se stává čím dál častější.”

„Více mužů stárne, a jsou otevřenější, mluvit o erektilní dysfunkci,” řekl Mezitis, endokrinolog z nemocnice Lenox Hill v New Yorku.

Chodí za mnou a říkají, že se cítí velmi unavení, slabí, deprimovaní, a že přišli o svou touhu po sexu – vše jsou běžné symptomy poklesu testosteronu. 

„Jako endokrinolog mě ihned napadají hormony,” říká Mezitis, který odhaduje, že asi čtvrtina až třetina mužů, které testuje na nízký testosteron, mají menší hladiny testosteronu než je norma. „Někdy je to testosteron, někdy štítná žláza, a někdy je to něco souvisejícího s hormony.”

Také je udivený z tohoto nárůstu nízkého testosteronu mezi muži. Testosteron je hormon, který dává mužům chlupy na hrudi. Je to síla za jeho touhou po sexu.

Testosteron během puberty pomáhá mužům vybudovat si svaly, prohloubit si hlas, a zvětšit velikost jejich penisu a varlat. V dospělosti udržuje svaly a kosti muže silné a udržuje jeho zájem o sex. Ve zkratce, testosteron je to, co dělá muže mužem (alespoň fyzicky).

Většina mužů po věku 30 let začíná prožívat pokles v hladině testosteronu. Snížená touha po sexu někdy doprovází pokles testosteronu, což mnohé muže vede k přesvědčení, že jejich ztráta zájmu o sex jednoduše souvisí se stářím. „Někteří říkají, že je to součástí stárnutí, ale to je mylná představa,” říká Jason Hedges, MD, Ph.D, urolog na oregonské univerzitě zdraví a vědy v Portlandu. Postupný pokles testosteronu nelze vysvětlit například téměř nulový zájem o sex. Pro Hedgesovy pacienty, kteří jsou ve svých 20., 30. a 40. letech a mají problémy s erekcí, větším problémem mohou být jiné zdravotní problémy než stárnutí.

Je možné, že tohle souvisí s vakcinací a nárůstem ve vakcínách, které muži dostávají? Znovu to sahá zpět do minulosti, jak ukazuje tato studie z roku 1989: „Nyní se vyvíjí vakcíny pro kontrolu plodnosti u mužů a žen. Tohle posouzení mluví o vývojích vakcín proti plodnosti v Národním institutu imunologie v Novém Dillí v Indii. Procedura spočívající v jedné injekci pro sterilizaci nebo kastraci zvířecích samců v závislosti na místě, kde byla injekce podána, prošla testováním v terénu a očekává se, že v blízké budoucnosti vstoupí na trh.

Vakcíny obsahující protilátky proti lidskému choriogonadotropinu prošly první fází testování s uspokojivými výsledky. Vakcína konzistentně produkující bioefektivní odpověď protilátek proti hormon uvolňující gonadotropin je připravená pro fázi 1 a 2 klinických testů u pacientů s rakovinou prostaty po náležitém experimentování u zvířat v rámci toxikologických studií. Právě probíhá výzkum k identifikaci spermovitých antigenů pro začlenění do druhé generace vakcín.

Je velmi těžké prokázat, jestli tohle souvisí s vakcínou proti spalničkám, jelikož většina seznamů ingrediencí ve vakcínách je dnes nedostupných. Ale podle studie s názvem:

Imunogenicita rekombinačních a dimerních vakcín s hormonem uvolňujícím gonadotropin zahrnující pomocný epitop T a GnRH nebo opakované jednotky GnRH

V této studii jsme navrhli dva lineární peptidy, GnRH-hinge-MVP, který se skládá z lidského hormonu uvolňující gonadotropin (GnRH), fragment 225-232/225′-232′ lidského IgG1 a pomocného T peptidu z bílkoviny viru spalniček (MVP) a GnRH3-hinge-MVP, který obsahuje tři kopie GnRH (tzv. GnRH3). DNA konstrukty kódující dva peptidy byly spojeny do sekvence asparaginásy, zahrnující zbytky 199-326, skrze kyselino-labilní aspartyl-prolylovou spojkou.

„Tyto výsledky ukazují, že kombinace několikanásobných kopií nebo jednotlivých kopií peptidu s fragmentem lidského IgG a pomocného T peptidu z bílkoviny viru spalniček může vyvolávat anti-peptidní imunitní odpověď. Naše data také ukazují, že tyto metody přípravy a dimerizace rekombinačních polypeptidů mohou poskytnout užitečnou strategii pro další vývoje polypeptidních vakcín.”

Takže tohle se už nachází ve vakcíně proti spalničkám? Znovu to nemůžeme potvrdit, jelikož je těžké najít skutečné seznamy ingrediencí, jelikož výrobci nejsou zákonem povinni je zveřejňovat. Ale virus příušnic (který je také ve vakcíně) může potenciálně způsobit orchitidu (zánět varlete), který souvisí s nateklými a zanícenými varlaty a může i způsobit permanentní neplodnost. Objeví se tohle ve vakcíně proti koronaviru, jak tvrdí jeden informátor z farmaceutické firmy GSK?

Myslíme si, že Billu Gatesovi, velkému zastánci snižování populace a vakcín, jehož otec vedl hnutí Plánované rodičovství, se možná tajně líbí představa této metody jako způsobu, zabránit tolik diskutovanému populačnímu růstu? Rozhodně by to znamenalo, že další velkou hrozbou pro lidstvo budou mikrobi a ne rakety. S tím, kolik lidí koronavirus postihl, je otázkou, kolik lidí stále touží po ochraně ve formě vakcíny poté, co se stává zřejmým, jak se s daty kolem koronaviru manipuluje ve snaze prosadit potřebu po vakcíně.

Generální ředitelka farmaceutické firmy GlaxoSmithKline Emma Walmsley (která je také členkou rady v Microsoftu) řekla Jimu Cramerovi, že nové partnerství GSK s další velkou farmaceutickou společností Sanofi v souvislosti s vývojem vakcíny proti covid-19, je „nebývalá spolupráce” mezi konkurenty. „Pokud budeme úspěšní, doufáme, že do konce příštího roku vyrobíme stovky milionů dávek,” řekla v rozhovoru v pořadu „Mad Money”. Společnost GlaxoSmithKline už tyto dva uváděné hormony vyrábí.

Prosím, sledujte tento prostor a „zůstaňte ostražití”, jak nám rádi říkají.

Poznámka: Jsme nezávislá skupina jedinců a tudíž fungujeme bez platu nebo reklam. Neprofitujeme z dezinformací. Pokud kdokoliv dokáže PROKÁZAT, že jsou tyto informace nesprávné, tak tento článek odstraníme. Jsme nezávislí a jsme schopní přijmout, pokud se něco prokáže, že je nepravdivé. Uplatňujeme první dodatek a právo na svobodu projevu.

Překlad: David Formánek

Odeslat komentář