JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Le Figaro protestujícím v USA: Zcela mylně se pokoušíte vyhodnotit historické události z hlediska moderní morálky! Přenechte historii historikům!

USA: Bojovníci proti rasismu a kolonizaci, kteří svrhli sochy Kryštofa Kolumba napříč Amerikou, se mylně pokouší vyhodnotit minulé události z hlediska moderní morálky.

Jak uvedl publicista Renaud Girard v Le Figaro, je lepší nechat studium dějin nezávislým odborníkům, jejichž objektivní výzkum pomůže dosáhnout porozumění mezi národy.
Den po oslavě Dne nezávislosti v Baltimoru napadl malý nadšený dav sochu Kryštofa Kolumba. Publicista Le Figaro Renaud Girard klade rétorické otázky, které tito aktivisté vyčítali janovskému mořeplavci: za jeho odvahu, drzost, vizi světa, snahu o poznání nebo podnikatelskou činnost? Novinář tvrdí, že s největší pravděpodobností se mladí vandalové neobtěžovali přečíst celý životopis „admirála moře a oceánu“.

Podle Girarda nemá smysl pochodovat do Bogoty s výzvou ke změně názvu země, mají bližší cíl – svůj vlastní kapitál, kde tito „malí vojáci politické korektnosti“ budou moci uhasit svou žízeň po dekonstrukci historie s menším rizikem. Proč je nepožádat o přejmenování města a státu Washington? Opravdu, pro generála a zakladatele republiky, jak autor článku připomněl, pracovalo celý jeho život přes sto otroků připojených k plantážím na Mount-Vernon. Je přijatelné ponechat jméno hlavního města velkého moderního státu jménem zastánce otroctví, i když ke konci života činil pokání?

Zuřiví bojovníci za čistotu obviňují Kryštofa Kolumba za symbolizaci začátku kolonizace nového kontinentu Evropany a zabavení zemí, které jim nepatřily. Pozorovatel francouzských novin se tímto tvrzením nehádá, ale připomíná aktivistům, že celá lidská historie je postavena na vojenských dobýváních: před příchodem Evropanů indiánské kmeny bojovaly jeden s druhým o dobytí loveckých území, Arabové dobyli severní Afriku nikoliv mírovými prostředky, a mongolské nájezdy na Asii doprovázely oběti. Neznalost však není jejich hlavní nevýhodou, dopouštějí se „zločinu proti rozumu“: hodnotí společnost minulosti z morálního hlediska očima moderního člověka.

Renaud Girard ve svém článku poukazuje na to, že dekonstrukce historie a pokání jsou pastí, které umožňují jakoukoli manipulaci, silně rozdělují západní společnosti a také vedou k opačnému rasismu a opačnému výsledku. Kdysi nazval Emmanuel Macron kolonizaci „zločinem proti lidskosti“ – podle novináře je to příliš ubohý výraz. Říká, jak v dětství plakal nad obrázky se spoutaným Vercingetorixem (vůdcem Galů poražených Caesarem). Když se dozvěděl o brutalitě římských legií, rád by se jim pomstil a četl komiksy o Asterixovi. Nyní, když si to dobře promyslel, připouští Girard, je rád za Caesarovo vítězství: díky římské kolonizaci, jejich jazyk, jejich silnice, jejich akvadukty, zákony a veřejný pořádek došly do Francie.

„Ve vztazích mezi národy je často nejlepší nechat historii historikům,“ věří autor článku. Podle jeho názoru je důležité, aby ji popsali seriózní a nezávislí vědci. Například by hrůzy alžírské války měly být francouzskými a alžírskými experty klidně analyzovány a poté o těchto událostech informovat studenty obou zemí. „Historie (je nutná) k porozumění, ne pro oddělení,“ zdůraznil publicista Le Figaro a dochází k závěru, že pokání – produkt puritánské morálky – se stává nechutným, pokud podkopává jednotu demokratických společností a brání sbližování národů.

Renaud Girard

Překlad: prvnizpravy.cz

Odeslat komentář