MZ SR bohapusto klame: Prečo pozitívny test neznamená ochorenie COVID-19    – INFO!!!

MZ SR bohapusto klame: Prečo pozitívny test neznamená ochorenie COVID-19

SLOVENSKO: Ministerstvo zdravotníctva SR od začiatku pandémie denne informuje na svojej facebookovej stránke o tom, ako sa vyvíja situácia s počtami infikovaných. Toto ich informovanie však trpí vážnymi nedostatkami a dezinterpretáciou faktov.

Samozrejme, každý sa môže občas pomýliť. Na ich chyby sme však upozorňovali už niekoľkokrát, no oni napriek tomu neučinili nápravu a naďalej, takmer každodenne, pokračujú v zavádzaní obyvateľov.

V čom Ministerstvo zdravotníctva permanentne klame

Ich pravidelné denné statusy skoro vždy obsahujú hneď v úvode nasledovnú vetu: „Na Slovensku v deň ABC pribudlo XYZ pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19“.

Podčiarknuté slovné spojenie je však bohapustá lož!

Už im to opakujeme asi po desiatykrát, ale pre intelektovo hendikepovaných zamestnancov Ministerstva zdravotníctva to radi zopakujeme ešte raz.

PCR testy, ktorými sa v súčasnosti testuje, netestujú priamo ochorenie COVID-19. Od testu k diagnóze preskakuje Ministerstvo zdravotníctva minimálne 5 krokov.

Dokonca aj na baleniach PCR testov je vyslovene napísané, že neslúžia na diagnostiku ochorení, ale len na „výskumné účely“. Oni sú však hluchí a slepí. Máme dokonca podozrenie, že to robia zámerne.

5 krokov od pozitívneho testu k diagnóze, ktoré ministerstvo prehliada

Poďme si teda vysvetliť, prečo pozitívny výsledok PCR testu neznamená ochorenie na COVID-19.

Krok č.1 – Testy netestujú chorobu a dokonca ani vírus

PCR testy v skutočnosti hľadajú krátke génové sekvencie RNA. Ak nejaké nájdu, ešte to automaticky neznamená, že nevyhnutne pochádzajú z vírusu SARS-CoV-2.

Senzitivita a špecificita testu totiž nie sú 100%. Vysvetlíme si to na príklade:

Podľa tohto najnovšieho zdroja sú obe uvedené veličiny PCR testov vo Veľkej Británii nad 95%. Snažili sme ich získať aj za Slovensko, ale Ministerstvo zdravotníctva nám ich odmietlo poskytnúť.

Povedzme teda, že senzitivita bude 99% a špecificita 95%.

Majme 10 000 testovaných ľudí a medzi nimi 300 nakazených a 9 700 nenakazaných. Potom výsledky testovania budú nasledovné:

  • Počet odhalených skutočne pozitívnych: 99% z 300 = 297
  • Počet prehliadnutých pozitívnych (falošne negatívnych): 1% z 300 = 3
  • Počet falošne pozitívnych (zdravých, ktorým iba vyjde pozitívny test): 5% z 9700 = 485

Čiže celkovo pozitívnych testov bude 297 + 485 = 782, no skutočne nakazených je z toho len 297 ľudí!

Na druhej strane bude 485 zdravých ľudí označených za „pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19“. Percentuálne to je vyše 62% z pozitívnych výsledkov testov, čiže väčšina.

Zopakujeme to ešte raz: Väčšina „pozitívnych“ môžu byť v skutočnosti zdraví!

A teraz si vezmite, že tých 485 zdravých ľudí štát uvrhne do izolácie. A nielen ich, ale spolu s rodinami, príbuznými, kolegami v práci a ďalšími úzkymi kontaktmi, čo môže byť nakoniec aj niekoľko tisíc ľudí len za jeden jediný deň. A úplne zbytočne!

Všetci títo ľudia sú tak neprávom šikanovaní a v podstate sa im na istý čas úplne neprávom a protizákonne zasahuje do ich osobného života obmedzením slobody a ľudských práv.

Krok č.2 – PCR testy nerozlišujú živý a mŕtvy vírus

Ak by to nájdené RNA, ktoré testy odhalia, aj skutočne bolo z vírusu SARS-CoV-2, tak testy nevedia určiť, či sa jedná o živý vírus alebo už len o jeho mŕtve pozostatky (napríklad po prekonaní ochorenia).

Čiže z výsledku testu sa vôbec nedá určiť, či daný človek je aj naozaj infekčný alebo už danú chorobu prekonal.

Avšak podobne ako v predošlom prípade, aj teraz je takýto človek opäť uvrhnutý aj s celou rodinou a blízkymi kontaktmi do izolácie.

Krok č.3 – Vírus nemusí nutne pochádzať od testovaného človeka

Ak aj boli naplnené prvé dva kroky, teda šlo o vírus SARS-CoV-2 a ten bol živý, ešte stále to neznamená, že vírus sa nachádzal aj v pôvodne odobratej vzorke.

Kľudne totiž mohlo dôjsť ku kontaminácii v procese odberu vzorky, uskladnenia, spracovania a vyhodnocovania PCR testu.

Avšak následky pre „pozitívne testovaného človeka“ sú obdobné ako predtým – izolácia jeho aj blízkych kontaktov.

Krok č.4 – PCR testy nevedia určiť skutočnú vírusovú záťaž

Dajme tomu, že sme sa dostali až sem – a teda, že ten vírus je SARS-CoV-2, je od testovaného človeka a je aj živý.

Stále však nemôžme daného človeka vyhlásiť za „chorého na COVID-19“, pretože PCR test nevie určiť, koľko toho vírusu sa v tele nachádza.

Na vyvolanie ochorenia je totiž potrebné určité množstvo vírusov – hovorí sa tomu aj „vírusová záťaž“. Ak aj človek v sebe ten vírus má, ale jeho imunitný systém ho drží na uzde, tak takýto človek nemusí vôbec ochorieť ani byť pre svoje okolie infekčný.

Niektoré novšie „kvantitatívne“ PCR testy sčasti vedia odhadnúť vírusovú záťaž, avšak na Slovensku sa toto nesleduje. Sleduje sa len, či je výsledok testu pozitívny alebo negatívny.

Nič z toho však Ministerstvo zdravotníctva nezaujíma. Aj v tomto prípade bude človek súčasťou hrozivých štatistík „pozitívne testovaných“ a samozrejme pôjde aj so všetkými svojimi blízkymi do izolácie. Buzerácia ako vyšitá!

Krok č.5 – Prítomnosť vírusu v tele neznamená automaticky ochorenie

Takže dajme tomu, že boli naplnené všetky 4 predošlé kroky. Teda, že ten vírus bol SARS-CoV-2 a nie nejaký iný, bol živý, bol od testovaného človeka a bolo ho tam veľa.

Ešte stále to však neznamená, že ten človek je „chorý na ochorenie COVID-19“.

Pre diagnózu ochorenia sa musia vyskytovať aj klinické príznaky, ako napríklad horúčka, kašeľ, bolesti svalov a podobne. Prítomnosť vírusu sa automaticky nerovná ochoreniu.

Čiže ten človek môže kľudne aj pri vysokej vírusovej záťaži to celé zvládať bez toho, aby u neho prepuklo ochorenie COVID-19.

Jedine v tomto poslednom prípade, ak bolo naplnených všetkých 5 krokov, môžeme hovoriť o teoretickej infekčnej hrozbe daného človeka pre spoločnosť. Aj to nie u každého, ale iba u časti z nich.

Záver

Takže, milí čitatelia, ako vidíte, Ministerstvo zdravotníctva preskakuje minimálne 5 krokov a na základe „pozitívneho testu“ vyhlasuje človeka za „pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19“.

Na konkrétnom príklade sme si ukázali, že pri 10 000 testovaných, ak z toho vyjde 782 pozitívnych, tak 485 z nich (vyše 62%) môže byť falošne pozitívnych, čiže úplne zdravých.

A z tých ďalších 38% skutočne pozitívnych mnohí nemusia byť vôbec chorí, či dokonca ani infekční.

Koľko percent z „pozitívne testovaných“ je aj naozaj infekčných, a teda hrozbou pre svoje okolie, ktorú je potrebné izolovať? 10%, 15% alebo 20%? To presne nevieme, no vieme, že 100% z nich musí aj so svojimi blízkymi kontaktmi nastúpiť do izolácie.

Ako vidíte, celá tá fraška s testovaním je jeden veľký obyčajný podvod a bohapustá lož! A viac ako na ochranu spoločnosti slúži ako spôsob buzerácie a šikanovania populácie.

Zachovajte si preto prosím zdravý rozum a neverte všetkému, čo nevzdelaní babráci z Ministerstva zdravotníctva vyhlasujú. Nepodliehajte ich strašeniu a hystérii.

Spolu to zvládneme! Odvážne, úprimne, pre ľudí. 🙂

Zdroj: https://www.badatel.net/

Napsat komentář