JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Orwell v hrobě bledne závistí před Koudelkou a Hamáčkem

ČESKÁ REPUBLIKA: Jste volič SPD? Tak to se máte na co těšit, dostanete se do nové policejní databáze pro předcházení teroristických a hybridních hrozeb! Hamáčkovo vnitro předložilo do sněmovny novelu zákona o policii, ve které rozšiřuje právo policistů shromažďovat citlivé osobní údaje o občanech, jedná-li se o prevenci předcházení hrozeb terorismu, třeba právě jako v nemocnici v Ostravě! Zase jenom shoda náhod? V databázi bude i vaše sexuální orientace nebo zdravotní stav! Orwell v hrobě bledne závistí před Koudelkou a Hamáčkem, protože do databáze se dostane kdokoliv, kdo kritizuje evropský liberalismus!

Pouhý den po masakru ve fakultní nemocnici v Ostravě předložilo Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka do poslanecké sněmovny novelu zákona o policii [1], která uděluje policistům nové drakonické pravomoci proti občanům České republiky. Policie podle této novely bude moci třeba zabavovat majetky občanům České republiky při přestupkových řízeních, policie dostane pravomoc rušit signál a spojení mobilní a telefonní sítě, blokovat a rušit internetová připojení, pokud to bude nezbytné k ochraně bezpečnosti ČR, ale rovněž i při policejních cvičeních. Jenže, ta nejhorší změna spočívá v novelizaci paragrafu 79, v odstavci 3, kde novela rozšiřuje seznam vyjmenovaných okolností, na základě nichž má policie oprávnění shromažďovat o občanech České republiky citlivé a neveřejné osobní údaje, a to při poskytování ochrany osob nebo při předcházení a odhalování konkrétních hrozeb terorismu. Na tuto novelu již upozornil i Sputnik [2]. A právě v tomto paragrafu č. 79 je zakopaný Orwell.

Předcházení terorismu je totiž natolik neurčité a gumové označení, které lze aplikovat na jakéhokoliv nepohodlného občana, standardně na voliče SPD. Hamáčkovo vnitro již dlouho usiluje o vytvoření seznamu všech voličů a sympatizantů SPD, ale chybí jim právní nástroj a opora v zákoně. A právě to má změnit tato novela o policii. Členové a voliči SPD jsou mezi zpravodajci a policisty na vnitru zařazeni do sekce extrémistů a sympatizantů s extrémistickými stranami a hnutími, neustále při školeních policistů je předkládán model sympatizanta SPD Jaromíra Baldy, který byl odsouzen za terorismus, když na koleje železniční tratě údajně pokácel stromy. Od té chvíle je Jaromír Balda pravidelně při školeních policistů předkládán jako příklad politického extrémisty, který byl “infikován” a radikalizován ideologií extrémistické politické strany. Tomio Okamura vůbec netuší, že SPD hraje pro ministerstvo vnitra klíčovou roli exemplárního příkladu, na kterém policie a vnitro chce teď stavět svoji agendu.

Policejní databáze s politickými oponenty evropského liberalismu, tedy prakticky se všemi příznivci alternativy

Když teroristický útok mohl provést důchodce Jaromír Balda, který chodí o berlích, potom si snadno domyslíte, že vnitro chce do své databáze dostat naprosto všechny voliče SPD, ale i voliče dalších alternativních stran. Dosud to není možné, protože seznam okolností pro sběr osobních údajů o občanech to zatím neumožňuje aplikovat na všechny voliče a členy SPD, ale po schválení novely to již bude velmi snadné. Předcházení terorismu znamená, že policie řekne, že vytváří seznam osob, které sympatizují s extrémistickou stranou, která brojí proti uprchlíkům a migrantům, a protože zde máme mediálně známý případ z minulosti, pana Baldu, policie si obhájí své právo shromažďovat osobní informace o sympatizantech a členech SPD.

Novela zákona o policii to totiž umožní a ošetří, protože předcházení terorismu je věc, kterou lze aplikovat prakticky na všechny občany, kteří jenom náznakem se profilují na veřejnosti, na internetu, na Facebooku nebo v diskusích na serverech v tom smyslu a náznaku, že odporují migraci, nelíbí se jim v Evropské unii, podporují Donalda Trumpa, podporují Miloše Zemana, nekritizují a neplivou na Rusko atd.

Jan Hamáček, ministr vnitra za ČSSD a za Aspen Institute.

A co všechno bude moci police sbírat o občanech? Informace se budou shromažďovat o rasovém nebo etnickém původu, náboženském, filosofickém nebo politickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování a o sexuální orientaci. Police si tak vytvoří databázi lidí a postupně si vytvoří seznam voličů SPD a dalších alternativních stran.

K vytvoření databáze budou požity i video záběry a fotografie obličejů účastníků demonstrací v ČR. Policie již několik let shromažďuje interní foto dokumentaci účastníků demonstrací tzv. extrémistických stran, ale dosud pořizování údajů a dat balancovalo na hraně zákonnosti. Právě proto pouhý den po teroristickém útoku v Ostravě, asi čirou náhodou, přistála v poslanecké sněmovně novela o policii, která policistům mohutně rozšiřuje pravomoci s odkazem na “předcházení terorismu”. No řekněte sami, není to dokonale načasované?

Napíšete něco na Facebook proti migraci a policie si vás zařadí do databáze osob podezřelých z radikalizace a předsudečné nenávisti, kteří by mohli v budoucnu jít střílet do nemocnice pacienty

Policie argumentuje prevencí, že potřebuje mít přehled o potenciálních hrozbách, protože česká společnost se polarizuje proruskými elementy, které prý polarizují českou společnost a podkopávají demokratické principy a transatlantické vazby. Rovněž prý vzrůstá riziko radikalizace skupin ve společnosti, které používají téma migrační krize k posilování protievropských nálad ve společnost. Novela policejního zákona tak má umetenou cestu do sněmovny, protože po teroristickém činu v Ostravě si málokdo z poslanců dovolí zvednout ruku proti této novele policejního zákona.

Bude se totiž ukazovat prstem do Ostravy a říkat, že se tomu dalo zabránit, kdyby taková databáze radikálů již existovala a fungovala. Dostáváme se tak do situace zobrazené v hollywoodském filmu Minority Report, kde jsou lidé zatýkáni na základě výpočtu rizik z databáze obyvatelstva. Pokud osoba v databázi je spočítána algoritmem, že má znaky radikalizace, policie přistoupí k pro-aktivnímu opatření, např. osoba dostane sledovací náramek, případně nedostane povolení k držení střelné zbraně, anebo je preventivně zatčena apod.

Jaromír Balda, o kterém se dnes policisté učí jako o vzorovém příkladu radikalizace člověka, kterého na dráhu zločinu přivedla sympatizace s údajně extrémistickou stranou.

Nová policejní databáze tak zavede nový sledovaný údaj, kterým bude tzv. “ideozločin”, např. nenávistný příspěvek v diskusích na internetu nebo komentář na sociální síti. Jakmile napíšete komentář, který bude mít znaky radikalizace, policie si vyžádá údaje od firmy Facebook a zanese si vás do své databáze pro předcházení teroristickým činům. Tragédie masakru v Ostravě spočívá v tem, že tento útok se stane opěrným bodem pro přijímání drakonických zákonů v ČR, které posílí pravomoci policie a tajných služeb na úkor občanských práv a svobod, jako jsme to viděli v USA po 11. září 2001, kde bez problému prošel Patriot Act v americkém Kongresu, přestože ten samý zákon o rok dříve americký kongres jednoznačně zamítl. Jakmile proběhne teror, všichni politici a poslanci mají strach kritizovat posilování pravomocí policie. Nikdo z politiků si to v takové situaci nedovolí.

Pouhý den po střelbě v Ostravě posunulo vnitro novelu zákona o policii do poslanecké sněmovny. To samé se stalo po 11. září 2001 v USA se zákonem Patriot Act, který rovněž americkým orgánům umožnil vytvářet databáze stovek tisíc Američanů s podezřením, že mohou představovat hrozbu

Nic se neděje náhodně, časová shoda teroristického útoku v Ostravě a předložení drakonické novely zákona o policii do poslanecké sněmovny je příliš podezřelá na to, abychom mohli uvěřit, že jedná jen o náhodu a časovou souhru. Je nepodstatné, jestli je to součástí onoho postoje, že je potřeba kout železo, dokud je žhavé, takže předložení novely přišlo v reakci na událost v Ostravě jako výhodný okamžik pro předložení novely do sněmovny, nebo jestli je zatím chováno něco mnohem hrozivějšího, co by se dalo označit za manipulaci, nebo dokonce za spiknutí proti lidu. Když se přijímají novely a zákony proti svobodám občanů, nemůžete se divit, že okolo toho najednou vidíme teroristické útoky, protože ČR se zjevně inspiruje v USA u amerických bratří, kde většina zákonů na omezení občanských svobod byla přijata těsně po teroristických útocích, nejen z 11. září 2001, ale i po bombovém útoku v Bostonu, po střelbě v Sandy Hook atd.

Tuto fotografii Tomia Okamury a Jaromíra Baldy při náhodném setkání používají na přednáškách policisté jako materiál dokazující, že vrcholní politici extrémistických stran se baví se svými “radikalizovanými” sympatizanty.

Sami se zeptejte, co je to za vládu, která chce shromažďovat o občanech skrze policii soukromé citlivé údaje, a to jenom kvůli tomu, že mají jiný ideový nebo politický světonázor? Je právem občana ČR nechtít členství své země v EU a ve zločinecké organizaci NATO, je právem občana nechtít v zemi americké rozvědčíky CIA, kteří úkolují českou vládu a ministerstvo zahraničí skrze operativní assety v Aspen Institute Prague, který slouží jako safe house v Praze pro činnost Ústřední zpravodajské služby CIA.

Nelze se potom divit, že policie chce stíhat české občany za to, že komentují uniklou fotografii z ostravské nemocnice, jako kdyby snad vyjádření názoru k fotografii bylo v ČR najednou už trestné, a to jenom to, že se díváte na fotografii, která unikla z CCTV kamery. Ještě neproběhly ani pohřby obětí z nemocnice, ale Hamáčkovo vnitro má tu odvahu, až bych řekl drzost, hned druhý den po střelbě předložit do poslanecké sněmovny návrh na obrovské posílení pravomocí policie nad občany, od zabavování majetku podle libovůle policisty podle nového paragrafu 34 v novele, až po shromažďování osobních údajů o komkoliv, koho si policisté zařadí do skupiny alternativců, vlastenců, odpůrců migrace a členství v NATO.

Hamáčkovo vnitro dává novelou policii právo k vytvoření nechvalně proslulé databáze VN o Vnitřním nepříteli, který vedla předlistopadová StB

Tato šmírovací novela se stane nástrojem proti nepohodlným občanům, která bude shromažďovat seznamy občanů, kteří vykazují závadové chování, vyjadřují se proti EU, NATO, proti migraci, nelíbí se jim politika vlády, nelíbí se jim protiruský narativ mainstreamových médií, nelíbí se jim vliv neziskového sektoru na politiku a na školství, nelíbí se jim, že čeští vojáci namísto ochrany hranic ČR anebo Schengenu chrání v Afghánistánu maková pole pro své nadřízené ze CIA. jaký význam má objíždění českých hlídek v autech okolo makových polí? Proč s česká armáda podílí na okupaci islámské země? Proč americká CIA pere špinavé peníze z opia vypěstovaného v Afghánistánu přes banky ve Střední Evropě?

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přijal dne 13. listopadu 2019 vedoucí představitele Světového židovského kongresu (WJC), konkrétně ředitele Centra bezpečnosti a krizového řízení WJC Ernesta Herzoga a specialistku na krizový management Centra Gabrielu Ben David [2].

Proč mají čeští vojáci poskytovat informační krytí těmto operacím? Toto všechno jsou důvody, proč nemá smysl členství v NATO a lidé mají právo nechtít setrvání v této alianci. Stejně tak mají právo na Czexit. A jak na to reaguje vnitro? No přece jako reaguje každá despocie a diktatura na světě: posílením pravomocí policie na šmírování vlastních obyvatel a vytváření seznamů a databází stovek tisíc lidí, jako dělala StB nebo východoněmecká Stasi.

Takže, zatímco Míša Koudelka chce přepisovat školní učebnice [2] kvůli ruskému vlivu v narativu letitých učebnic, Honza Hamáček chce vytvářet nové seznamy VN, tedy vnitřního nepřítele. A co tomu poslouží? Masakr v nemocnici v Ostravě, jen měsíc po schůzce ministra vnitra s bezpečnostními experty Světového židovského kongresu, a důchodce o berlích s motorovou pilou, který pokácel na koleje stromy. A víte, co je nejhorší? Lidi si to budou pochvalovat, že kdyby taková databáze byla už dřív, k události v Ostravě a ani s panem Baldou by nikdy nedošlo. Vox populi, vox dei. Éra ideozločinů se stává realitou, po 30 letech, už zase. Opět někdo bude naslouchat a hlásit, co kdo píše, říká a zpívá.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář