JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 09.12.2019 Titulky CZ

Fond konceptuálních technologií uvádí
Vážení diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel II.
Kdo zradil náš domácí letecký průmysl?
Co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítinků, které se v Rusku konaly v prosinci 2011?
Jaký scénář to mělo podpořit? Co je to stát?
Jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl fungovat?
Proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jen geopolitickými body?
Zeměpisným územím, které je objektem soupeření systémů řízení nadnárodní úrovně?
Jak je realizováno řízení státem?
Na tyto a mnohé další otázky
najdete odpovědi v této knize,
která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií.
Koupit si tuto knihu můžete
přes on-line obchod ozon.ru,
na našem webu přes formulář objednávky,
a také přes odkazy pod videem na našem kanálu
v YouTube Fond konceptuálních technologií,
nebo v rubrice zboží u našich skupin na sociálních sítích.
Analytický pořad Otázka-odpověď
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 09.12.2019.
První otázka od Sergeje
je věnována další Přímé lince,
rozhovoru předsedy vlády Medvěděva
se zástupci médií, který se konal 5.12.2019.
Tento jeho rozhovor, jak píše Sergej,
probíhal ve zcela jiném formátu
s ohledem na sestavu účastníků
v porovnání se všemi minulými léty.
S čím souvisí tyto změny, a jak celkově hodnotíte formulace otázek novinářů a odpovědi Medvěděva?
Zazněly tam skutečně otázky
s významem na globální úrovni,
nebo se jednalo rutinní akci,
kvůli markýrování nějaké činnosti?
Jednalo se o absolutně rutinní záležitost
a zabíjení pracovního času, čistá píár akce.
Už jen ta skutečnost, že tu úroveň pokládaných otázek určovaly takové kanály jako STS, TNT, Muz-TV…
Nikdo tu netvrdí, že by oblast zábavy neměla být také ve středu zájmu řízení, státního řízení, ale formulovat to jako úkol mainstreamové řízení,
jako úkol formující samotný obsah řízení,
nu to mi promiňte, ale to je určitým vypovídajícím ukazatelem,
že Dmitrij Anatoljevič není nic jiného než klaun, loutka, která hraje svoji roli.
Ovšem tu svou roli hraje velmi svědomitě,
aby předvedl svému páníčkovi,
který ho do té role dosadil,
veškerý svůj potenciál.
Zdálo by se, že se jednalo
o takovou obyčejnou akci, že?
Pozvali tedy tyto kanály, ten dialog se měl věcně točit okolo otázek…
My přece máme hodně témat, problémů
v řízení, které je třeba řešit.
Jen si porovnejte, jaké otázky pokládali Putinovi a jaké otázky Medvěděvovi.
A vše je okamžitě jasné. On se pohybuje někde na okraji procesů řízení,
někde tam, kde je třeba
jen předstírat, že se něco dělá.
A zároveň opět názorně a plně
předvedl, kým ve skutečnosti je.
Zcela uceleně, pokud ho pozorně posloucháte,
vyložil, jak do hloubi duše nenávidí Rusko,
ruský národ, jak poklonkuje Západu, a že jak Rusko likvidoval, tak to má v úmyslu dělat i nadále.
Nesmíme zapomínat, že to právě Dmitrij Anatoljevič Medvěděv prohlásil,
že vzdělání, tato životně důležitá funkce každého sociálního organismu, životně důležitá!
Žádný sociální organismus, společnost nemůže bez vzdělání existovat,
a pro něj je vzdělání poskytováním služby a v souladu s tím jsou pedagogové, učitelé jen takoví lokajíčci.
A přesně podle toho jedná, pokračuje
v likvidaci školního vzdělávání.
Ten signál přece přišel od něho, aby místo vědeckých předmětů bylo více hodin výuky cizího jazyka.
Lokaj se přece musí dorozumět se svým pánem v jakémkoliv jazyce.
A proč by měl umět něco jiného?
Ty úspěchy stalinské industrializace
a vůbec celého SSSR souvisely s tím,
že vzdělání bylo postaveno na vědeckém základě,
takže se zkoumalo nejen co, ale také jak to vyučovat.
To znamená, že byly vypracovávány speciální metodiky vyučování. A co říká Dmitrij Anatoljevič?
Že žádné pedagogické vysoké školy
nepotřebujeme. My přece nepotřebujeme učitele!
Přece kterýkoliv odborník
může jít učit. Je to opravdu tak?
Takže to, na čem Sovětský svaz vzlétl do výšin a předvedl celému světu gigantický růst
úplně ve všem, v ekonomice,
umění i kultuře, úplně ve všem.
Kulturu mám na mysli v obecném významu toho slova. Umění je jen jednou z jejích složek.
A to všechno díky tomu, že u nás byla
pedagogika založena na profesionálním základě,
že pedagogové procházejí speciální přípravou…
Což je všechno tou zárukou ruské suverenity!
Je pro Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva něco
zbytečného, co je třeba zrušit, co je třeba likvidovat.
A on důsledně znehodnocuje školní vzdělání,
válcuje pedagogické vysoké školy atd.
Cožpak to nebylo téma k rozhovoru? Nebo o tom,
jak u nás bude vypadat umělecká oblast?
Zda se budou posmívat nějakým uralským pelmeňům nebo něčemu podobnému,
čímž v naší společnost
výslovně spouští degradaci,
nebo bude založena na vysokých kulturních, historických příkladech?
Na čem z toho má být
ta zábavní oblast založena?
Ne, toto téma je fakticky
odsunuto stranou,
ale o tom, jak ještě více degradovat
společnost, o tom si promluvit může.
Co je to za státního činitele, kterého se zeptají na návrh zákona o rodinném násilí
a on se v tom vůbec
neorientuje, prostě neorientuje!
Zato stoprocentně ví, že Sovětský svaz byl zplozenec pekla, že to je to zlo, kterého je třeba se zbavit,
a že jen degeneráti mohou litovat, že tu SSSR již není, zatímco ta devadesátá léta byla svatá.
Tímto je o něm řečeno vše.
To znamená, že se jedná o člověka, který upřímně
a do hloubi duše nenávidí Rusko, ruský národ,
cílevědomě provádí genocidu ruského národa,
aby si udělal oko u svého zahraničního páníčka.
V tomto ohledu je nutné
pochopit jednoduchou věc.
První prezident SSSR Gorbačov hrál v reklamě na pizzu, kečup
a měl za to, že se jedná
o vrcholek jeho kariérního růstu.
Chápete?
A proč to říkám?
Jsi-li prezidentem státu, o který jsi přišel,
tak ať už by ti to bylo jakkoliv zatěžko,
raději zdechni hladem,
než aby ses takto ponižoval.
Ale pro něj, pro laureáta Nobelovy ceny je ctí účast v takové reklamě, kterou mu zajistil sám páníček!
Takže právě tato čest sloužit páníčkovi… „Možná i já budu mít tu čest…“
Proč se asi Dmitrij Anatoljevič setkává s těmito zábavními kanály?
„Možná i já získám nějakou takovou roli
a budu za komedianta v nějaké té reklamě!
Páníček si mne všimne. Vždyť být prezidentem zaostalého Ruska, to je na nic,
ale být páníčkovým otrokem,
zahrát si v jeho reklamě…“
Čím byl pro Gorbačova Sovětský svaz? Velmocí číslo jedna? Dosud ho přezírá a proklíná!
Zato si zahrál v reklamě!
Velice rád, taková čest!
A to mu všichni takoví
jako Čubajs a Medvěděv závidí!
Závidí mu, že za jeho nenávist k vlasti, k Rusům,
k Rusku, se mu dostalo této vysoké cti!
Mohl hrát v reklamě na pizzu!
Medvěděv by taky rád,
taky by si rád zahrál.
A v tomto ohledu všechna naše „elita“,
která se stala „elitou“ jen proto,
že je do funkcí oligarchů a státních činitelů jmenovali zaměstnanci velvyslanectví USA,
všechny takové jako Čubajs,
Medvěděv a další,
kteří se ničím, absolutně ničím neliší od těch primitivů ze západní Ukrajiny, vůbec ničím!
Protože pro ty je úplně stejně nějaký výzkum kosmu,
nějaké státní řízení absolutně podružné a nedůležité.
Zato být pomocníkem číšníka, číšníka v bordelu,
to je velká věc, to je ta správná kariéra.
Stejnou mentalitu má Medvěděv
a všichni ti ostatní.
To proto ničí naši vlast.
Pro ně už je jen samotná připomínka, že člověk
by měl být skutečným člověkem, urážlivá a ponižující.
Kvůli tomu přece nelikvidovali SSSR, neuvrhli náš stát
do těch devadesátek, aby lidé měli svou důstojnost.
Oni sami už jsou dávno otroky.
A když si lidé nepřejí být otroky,
tak je to pro ně urážlivé.
Proto stejně jako dřív roztáčejí v našem státě státní převrat proti Putinovi, musí za každou cenu zlikvidovat Rusko.
Jenže ti hlupáci nechápou tu jednoduchou věc, že až bude Rusko zničeno,
tak páníček přestane
mít zájem o ně samotné, o ty….
Já už nevím jak… O ty postižené, mentálně postižené, už je nebude potřebovat.
Oni nemyslí ani
o jeden krok dopředu.
A já ještě jednou opakuji, že Medvěděv by měl dnes dělat opak
a snažit se zachránit školství, pedagogické fakulty, ale on je i nadále dusí.
Stejně jako se pořád pokouší zlikvidovat
náš letecký průmysl, výrobu,
aby to nedej Bože
nepoškodilo zájmy USA.
Když Putin odcházel ze svého druhého
prezidentského funkčního období, v roce 2008,
tak Medvěděvovi nechal dobrý základ
pro obnovu našeho leteckého průmyslu,
včetně objednávek, ušetřených peněz,
stačilo zahájit výrobu letadel.
Už na to byli i kupci. A co udělal Medvěděv? Zcela to zablokoval
a řekl, že se budou letadla
nakupovat jen od USA.
Potom vzal všechny ty peníze, které Putin ušetřil a odvezl je do Boeingu: „Tady máte na svůj vlastní rozvoj!
A když nám i dodáte nějaká
letadla, tak budeme moc rádi.“
To je přístup státníka? Není.
A v těchto podmínkách,
za takových podmínek…
Jen si to představte, jaký musí být stav našeho státního řízení,
je-li Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, stejně jako dřív, tou nejlepší možnou variantou předsedy vlády.
Více k tomuto tématu neřeknu.
Ale to není katastrofou pro náš stát,
to je naopak naše výhra.
Stejně vyhrajeme.
Zmínil jste návrh zákona
o rodinném násilí.
Tady k tomu mimochodem Irina píše, že 29.11. byl na webu Rady federace zveřejněn text tohoto návrhu zákona.
Na jeho připomínkování byla vyčleněna
doba do poloviny prosince.
Feministky tvrdí, že bez ochrany
před násilím to prostě nejde.
Hnutí rodičů tvrdí, že návrh zákona
v současném znění před násilím neochrání,
ale zato šeredně naruší
samu tkáň ruské rodiny.
Zveřejněné znění návrhu zákona obsahuje nepřesné formulace, chybí tam potřebná rozhodovací kritéria,
takže to může vést k fatálním rozhodnutím,
která budou likvidovat samu podstatu instituce rodiny,
rozvážou ruce juvenilní justici,
rozpoutají válku žen proti mužům.
Mohl byste to okomentovat?
To je úplně přesné. Ten zákon nemá jiný cíl než zlikvidovat rodinu.
Je výslovně zaměřen
proti rodině.
Proti jiným formám soužití, jako je společné hospodaření a výchova dětí, zaměřen není.
Je zaměřen proti rodině.
Tvrdí nám…
Když se zeptáte:
„Nač potřebujeme takový zákon?
Máme přece propracovaný trestní zákoník za ty či ony trestné činy,
tak nač potřebujeme
další doplňkový zákon?“
Tak vám odpoví: „Dnes přece naše policie pracuje špatně, neplní zákony,
a proto potřebujeme nový zákon,
abychom ochránili rodinu.“
Nu počkejte, když tedy ta policie pracuje takto špatně, tak nebude plnit ani tento zákon.
Takže sami sobě protiřečíte, jinými slovy,
otevřeně nám do obličeje lžete.
Nač potřebujeme tento zákon? Aby měl stát možnost likvidovat rodinu násilně.
A co se týká toho, že policie pracuje špatně, tak je třeba doladit práci orgánů činných v trestním řízení
místo toho, abyste produkovali nové zákony, které zase nebude nikdo plnit.
A co se to u nás děje? Proč najednou naše policie a další orgány činné v trestním řízení tak špatně pracují?
A zase se vracíme k Dmitriji
Anatoljevičovi Medvěděvovi.
To je tou jeho reformou transformace milice v policii. Nač byla potřebná?
Uvedu takový příklad.
Ve Vladivostoku lidé zcela mírumilovně protestovali, opravdu v poklidu
a udatný plukovník, podplukovník milice,
chrabře a hrdinně jednou ranou pěstí
udeřil ženu a zároveň i dítě,
které držela v náručí.
Takový to byl hrdina.
A co myslíte?
Úspěšně prošel atestací do řad policie
a získal novou hodnost plukovníka,
protože bylo potřeba, aby přesně takoví lidé zůstali v policii.
To je to, co svou reformou
sledoval Dmitrij Anatoljevič.
Na Ukrajině ještě ani neskončil státní převrat a už se přišlo na to, že tam policie masově mučí a týrá lidi,
zcela běžně je terorizuje, že tam pracují absolutně vyšinutí lidé,
lidé beze cti, svědomí
a se sadistickými sklony.
Ale vždyť přesně tento cíl, tvorbu přesně takové policie, sledovaly všechny řídicí kroky,
které ve vztahu k policii, prokuratuře, vyšetřovacímu výboru a soudům
provedl Dmitrij Anatoljevič
Medvěděv ve funkci prezidenta.
I teď podporuje přesně tohle, aby měli v rukou sílu, kterou bude možné vrhnout proti lidem,
aby ty neozbrojené lidi válcovala a bránila právo zahraničního páníčka drancovat Rusko a jeho zdroje.
Lidé jsou zbyteční, oni chtějí hlavně ty přírodní zdroje a to je to, oč se Dmitrij Anatoljevič úspěšně snaží.
Je třeba přeformátovat práci
orgánů činných v trestním řízení.
Pořád tam pracuje
dost slušných, normálních lidí,
kteří nezapomněli, co je to čest,
co je to svědomí a co je to zákon,
kteří se stále snaží
takto pracovat, ale to ne.
Říkají nám: „Pojďme
vypracovat jiný zákon!“
Pak se vždy najdou grázlové,
které tam nabral Dmitrij Anatoljevič,
kteří s využitím toho zákona budou svýma
prackama zasahovat do rodiny a likvidovat ji.
Což je přesně to,
proč zavádějí juvenilní justici.
Tento zákon vůbec v žádné
podobě NEPOTŘEBUJEME!
Absolutně ho nepotřebujeme.
Všechna ta porušení práva jsou
už nyní upravena trestním zákoníkem!
Zatímco otázka vnášení takovýchto právních vztahů přes státního prostředníka do rodiny
má za cíl tu rodinu ničit.
To je přesně to,
co potřebuje Západ.
A podívejte se, kolik lidí je pro tento zákon.
U nás vzniká velmi mnoho různých zákonů,
k penzijní reformě a všemu ostatnímu.
A odkud se berou?
Berou se ze stejného místa jako ty zákony předkládané v ukrajinské Radě, z amerického velvyslanectví.
Stejně jako dřív!
U nás tu jen máme mezistupeň, který stejně ne vždy…
To středisko, které prý vypracovává zákony.
Nač tam tedy vůbec sedí ti poslanci? 450?!
Když nevypracovávají zákony?
Oni mají sedět a celé dny sestavovat zákony a dělat pořádek v právní úpravě!
Že o nich budou hlasovat?
Co je to za náplň poslanecké práce?
A jak ty zákony dělají? Byl takový zákon o nacistické
symbolice. Sláva Bohu se ho povedlo potlačit.
Teď bylo Diletantské čtení, kde média Echo Moskvy
a Diletant pomlouvaly Sovětský svaz.
Kdyby platil ten zákon o nacistické symbolice,
nebylo by jim ze zákona možné oponovat,
nešlo by na ně reagovat.
Oni mohou vést protiruskou propagandu, pomlouvat náš stát a něco proti tomu namítat by nebylo možné.
Ten zákon o zákazu nacistické symboliky
zapadal do rámce rozsáhlého procesu,
kterým se u nás ve státě utváří kult zrádců.
To přece musí urážet každého, kdo jde v zástupu Nesmrtelného pluku s portrétem svého otce nebo děda,
kteří zahynuli při obraně své vlasti,
když nad průvodem vlaje vlasovská vlajka!
Nebo snad ne?
Zítra ponesou v tom průvodu portréty vlasovců. Zač jsme to tedy bojovali?
Oč se tím snaží?
Prý má za tuto válku Rusko stejnou odpovědnost jako Německo. Jakou stejnou odpovědnost?
My jsme se tak postarali o zachování života na planetě Zemi, nedovolili jsme, aby zavládla fašistická diktatura,
zachovali jsme kulturní identitu
všech evropských národů.
A najednou za to má být Rusko trestáno?
Ano, právě za to nás chtějí trestat rukama zrádců.
Dnes je nutné si uvědomit,
že se musíme přinejmenším snažit dosáhnout toho, aby nebyla ničím zakrývána tribuna,
ze které při první i druhé vojenské
přehlídce Vítězství mluvil hlavní velitel
Josif Vissarionovič Stalin
za Velké vlastenecké války.
Mauzoleum se musí ukázat v celé své kráse, protože se jedná o náš symbol Vítězství ve Velké vlastenecké válce!
A je nutné dosáhnout přejmenování Volgogradu na Stalingrad.
Tímto je nutné začít
obnovu naší suverenity.
Je nutné chápat jednoduchou věc.
Vzdali jste se… Už jste uznali
trikolóru se vším všudy!
A dalším krokem je uznání bílé vlajky na všech olympiádách a mistrovstvích světa.
Teď zakázali na čtyři roky pozvedat ruskou vlajku, dokonce i tu trikolóru.
Jakmile jste uznali bílou vlajku, znamená to konec, nemáte žádný stát!
Nemáte stát! Proto šlo
o speciální ideologickou diverzi,
když začali našemu hokejovému týmu dělat reklamu: „Je to rudá mašina, rudá mašina!“
A potom ta „rudá mašina“ zpívala hymnu,
když šla nahoru bílá, kapitulantská vlajka.
A hotovo.
A tady to máte! O jaké
suverenitě je možné mluvit?
Proti nám je vedena rozsáhlá válka na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení.
A ta juvenilní justice, včetně toho zákona o rodinném násilí, to jsou prostředky určené k rozvratu instituce rodiny.
Tedy to, čeho chtějí dosáhnout
nepřátelé Ruska.
Ani jeden slušný a čestný člověk
nebude takový zákon podporovat.
Tento zákon schválí jen absolutní zmetek,
který naprosto nenávidí Rusko a Rusy.
Ale návrh zákona někdo předložil, poslanci! Tady máte odpověď.
To jsou ti první, které je možné
si zařadit. Jen se podívejte.
Chcete, aby takoví poslanci pracovali pro Rusko?
Oni nikdy nebudou pracovat pro Rusko.
Nebudou! Protože ten návrh zákona,
který jim dali na velvyslanectví USA, předložili.
Oni tím předvedli, na jaké straně stojí
ve válce, kterou Rusko vede za své přežití.
A oni stojí na té vlasovské straně!
Oni bojují proti našemu státu i lidu.
Další otázka je od Andreje.
Valeriji Viktoroviči, hlava samozvané Doněcké republiky Denis Pušilin
navrhl udělat ruský jazyk
jediným státním jazykem v DLR.
Chápu to dobře, že tento návrh
je jasná diverze ze strany Pušilina,
aby znesnadnil integraci celého území současné Ukrajiny do Maloruska a pokračovala válka?
A Světlana se ještě ptá:
Je to kvůli zmaření vyjednávání?
Já mám na Pušilina
zcela konkrétní názor.
Už nejednou jsem říkal,
že se jedná o agenta SBU,
který nese plnou vinu za rozpoutání války
na Donbasu a tento její průběh,
že se plně podílel na vraždě Alexandra Vladimiroviče Zacharčenka.
Takže já nemám žádné iluze o jeho činnosti.
A co se týká daného návrhu zákona…
Víte, zde se projeví
efekt opičí tlapy.
Pro Západ to bude mít efekt opičí pracky,
kdy průvodní škoda převýší získaný prospěch.
Ano, do určité míry by chtěli znesnadnit vyjednávání, jenže na jaké úrovni?
Na té zahraničněpolitické, jenže Putin uplatňuje svou politiku na globální úrovni,
takže už jen kvůli tomu
tento úder směřuje mimo.
A ať už si to Pušilin a jeho pánové přáli či ne, tak nastolil otázku toho,
že každý státní jazyk musí zajistit plnohodnotné fungování státu v celé jeho mnohotvárnosti.
To znamená, že daný jazyk musí
popisovat, obsahovat terminologii,
kterou by mohl zabezpečovat všechny procesy řízení i všechny technologické procesy.
Ukrajinský jazyk je, stejně jako každý jiný místní dialekt ruského jazyka,
především jazykem všeobecně konverzačním
a nemůže tedy v plné míře zabezpečovat řízení.
V tomto ohledu bylo velice vypovídající
jedno zasedání v roce 2014 ve Lvově.
Pokud se nepletu, ale určitě to bylo někde na západní Ukrajině, ale myslím, že to bylo přece jen ve Lvově,
kde seděli a jednali o problémech
bytového a komunálního hospodářství
a obořili se na šéfa toho odboru: „Proč nemluvíš státní ukrajinštinou ale jazykem agresora?“
A on na to: „Chcete mít
zajištěnou topnou sezónu?
Tak vám teď musím vysvětlit,
jaký je stav komunálního systému!
A v ukrajinštině neexistuje odpovídající
terminologie, abych vám ty procesy popsal.
Počkáte si na lepší taxík,
nebo pojedete se mnou?“
A ten návrh Pušilina teď
vyprovokoval příslušnou diskusi
na celém území
pod kontrolou kyjevské bandy.
Což vlastně projektu
Maloruska dalo nový stimul.
A bez ohledu na to, že jsem už stokrát vysvětloval, že to nebudou republiky DLR a LLR,
které se stanou součástí Ukrajiny,
vrátí do její sestavy,
ale naopak to území, které teď není
pod kontrolou těchto republik,
tedy to území, které je zatím pod kontrolou
kyjevské bandy, která provedla státní převrat,
tak toto území zbylé Ukrajiny se naopak stane
za podmínek Doněcké a Luhanské republiky
součástí jednotného státu Malorusko.
Nového státu.
Není proč v něčem ustupovat. A v tomto smyslu tam banderovce, benderovce čeká jen jedno:
buď nápravné práce, nebo těm,
kteří se budou obzvláště vzpěčovat
a nebudou chtít skončit se svou protistátní,
protiruskou činnost proti ukrajinskému lidu…
Nezbude než je zlikvidovat.
Pokud se nepřítel nechce vzdát, musí být zničen. A ujme se toho státní aparát!
Který bude zformován na základě státnosti Luhanské a Doněcké republiky.
Ty jsou jedinými právními nástupci!
Dokud existuje Luhanská
a Doněcká republika,
tak se jim nepovede legitimizovat ten státní převrat, je to prostě zásadně nemožné.
Není to možné! Proto všichni nepřátelé
Ruska tak sní o rozčlenění Ukrajiny.
Tenhle kus je třeba dát Polsku, tenhle Rumunsku a my si necháme tohle.
Opakuji, že náš velký gosudar, imperátor Mikuláš I., Mikuláš Pavlovič řekl:
„Tam, kde jednou zavlála ruská vlajka,
nesmí už být nikdy spuštěna!“
Všichni ti politici, kteří teď navrhují rozčlenit Ukrajinu a přenechat něco Maďarsku, Rumunsku, Polsku…
Byli to snad oni, kdo přispěl něčím k tomu,
aby tato území byla součástí Ruska?
Oni jsou jako ten Bunša na trůně:
„Kemská volosť? Klidně si ji vezměte!“
Mělo by se jim připomenout: „Co to vy hovada děláte? Státní území promrháváte?“
To, co se dnes děje na Ukrajině, je celostátní nemoc.
Jen na Ukrajině se projevila jinou formou.
Je to celostátní nemoc
ruského státu.
Tam přece žijí ruští lidé
a dovolit pokračování toho nelidského experimentu banderizace a „svidomizace“ všeho obyvatelstva,
který začal strukturně realizovat rakouskouherský štáb v polovině 19. století, je svinstvo.
Jen si vzpomeňte, jak prostřednictvím Thalerhofu pěstovali „svidomismus“.
Vždyť čím byla ta Ukrajinská
dobrovolnická legie/Sičtí střelci?
Kdo stál v jejich čele? Rakouský princ! (Vilém Habsbursko-Lotrinský)
To královský dvůr dohlížel na proces
banderizace, té „svidomizace“, ukrajinizace.
Ten se v tom angažoval a teď nám navrhují:
„Co s tím? Přenecháme jim to území,
přenecháme jim lidi na něm,
oni jsou přece jiní než my!“
A možná by bylo lepší zbavit se vší té banderovské pakáže
a zajistit lidem takové podmínky, aby žili normálně?
Jako lidé?
Proč ti lidé teď žijí takto? Protože monopol na násilí náleží těmto bandám.
Moc je na konci pušky!
A tento výrok Mao Ce-tunga
má v tomto případě velkou platnost.
Ano, pomocí bodáků se můžete dostat k moci,
ale dlouho se u ní díky nim neudržíte.
Takže ta otázka, kdy bude kyjevská
banda svržena… Je to jen otázkou času.
Při jednom přístupu… Dojde-li k další státní
suverenizaci Luhanské a Doněcké republiky
a k rychlému začlenění zbylých částí Ukrajiny
do sestavy Maloruska za podmínek těchto republik,
tak to proběhne rychle a bez krveprolití.
Při tom druhém přístupu, který nám navrhují
s tím rozčleněním Ukrajiny a tak dále,
bude spuštěn nekonečný
krvavý proces.
Jestliže tam zůstane zachována ta banderovská líheň, tak na Ukrajině nikdy mír nebude.
To je přesně to, oč se snaží například
Žirinovskij, ve všech svých vystoupeních,
který navrhuje Ukrajinu rozčlenit a nějakou její část přenechat jinému státu.
Darovat ji Polsku?
Což jsme snad zapomněli, že Polsko bylo v podstatě vytvořeno na základě rozhodnutí vítězných států,
po 1. světové válce?
Žádný takový stát
tam neexistoval.
To území… Varšava
byla ruským městem.
Zbláznili jste se, lidi?
A ještě byste chtěli Polsku něco darovat.
Těch otázek je tam velice mnoho.
A proč by se ruská území měla nacházet například pod německým řízením?
No na jakém základě?
Nebo pod maďarským řízením?
O Rumunsku už vůbec nemluvím,
o tom mýtickém státu.
Je to dočasný stát zřízený k obhospodařování
daného území, aby nebylo integrováno do Ruska,
aby tak snížili, znehodnotili všechny úspěchy
Alexandra II. v rusko-turecké válce 1877-78,
kdy bylo vytvořeno Bulharsko,
přičemž v osekané podobě.
Diplomaticky jsme prohráli.
A místo velkého státu vzniklo malé Bulharsko v osekané podobě.
A mohli bychom… Kdyby Alexandr I. nezradil ruské zájmy, tak by už Černé moře dávno bylo ruské,
včetně Sinopu a dalších měst na černomořském pobřeží, které by dávno byly ruskými městy,
dávno by to byl náš
Anatolský federální okruh.
A Bulharsko by v podstatě bylo Balkánským
okruhem, stejně jako Rumunsko, Jugoslávie…
Prostě by to tam
vypadalo úplně jinak.
Jenže teď máme to, co máme.
Dále je tu otázka od Ivana.
Protestní akce fotbalových fanoušků Zenitu, Spartaku, Krasnodaru
byly vyjádřeny odchodem z tribun v první polovině zápasu. Co to mělo být?
Nácvik synchronizovaných kroků útočné síly
fanoušků před plánovaným státním převratem
prostřednictvím
zrádců olympioniků?
To není úplně přesné.
Pokud si někdo myslí, že fotbaloví fanoušci,
a jakýkoliv jiní sportovní fanoušci
nejsou řízenou silou,
tak se hluboce mýlí.
Jedná se o zcela ovladatelnou sílu. Je ovladatelná určitými klanově-korporativními silami,
které jim zajišťují financování,
podporu a to včetně té mediální.
A v dané situaci byl zvolen,
vyprovokován takový okamžik,
kdy měl Putin před sebou sérii
velice důležitých jednání
a to včetně jednání v Normandském
formátu, ukázat mu zuby:
„My máme ohromnou armádu šílenců, které kdykoliv můžeme vrhnout na smetení ruského státu,
jako jsme to už udělali na Ukrajině, kde právě fotbaloví fanoušci byli tou údernou silou
použitou pro smetení
ukrajinské státnosti.“
Byl to konkrétní vzkaz, to konkrétně vycenily zuby určité klanově-korporativní skupiny.
Ve smyslu: „My můžeme… Ty odletíš
do Paříže a my ty lidi vyženeme do ulic…“
Mamajev a Kokorin předvedli,
co mají ti fotbaloví fanoušci dělat,
chodit po ulicích a mlátit lidi
na potkání, ničit budovy a auta.
Oni jim to předvedli. To mělo
být tím podnětem, jenže je zastavili.
To ovšem neznamená, že tato ideologie,
to, co mají dělat fotbaloví fanoušci…
Vždyť se na to podívejte, když někde řádí fotbaloví fanoušci, tak je to pro lidi: „Chacha, chichi…“
Jenže to není žádná sranda, znamená to podporu jejich bojovnosti,
znamená to podporu
jejich ideologie,
aby se už potom v potřebném okamžiku
nezamýšleli nad tím, koho zabíjejí a co ničí.
A tady na tom příkladu vidíte, jak klanově-
korporativní skupina vydala rozkaz
zorganizovat Putinovi
demonstraci síly.
A také to udělali, takže by se s tou věcí měly vypořádat příslušné orgány.
Kdo má u nás na starosti
vlastizradu a diverzní činnost?
Je tu ještě jedna
otázka od Sergeje.
Okomentujte prosím nyní velmi častá prohlášení mnohých analytiků,
že jednotný světový ekonomicko-hospodářský komplex s jednotnou světovou technologickou zónou
bude po pádu USA rozdělen na samostatné
regionální ekonomické a technologické zóny
s omezeným oběhem zboží i informací a také s velkým omezením fyzických přesunů lidí mezi nimi.
Takže to vypadá, že GP nezvládá své řízení v rámci současného jednotného globálního informačního pole.
A aby dosáhli bývalé
stability svého řízení,
potřebují infopole rozdrobit pod záminkou rozdělení globální ekonomiky na samostatné ekonomické zóny?
Problém není v tom, že by to nezvládal.
Je to tak, že je realizován určitý plán řízení.
Na začátku 19. století
se globální prediktor střetnul s tím,
že se civilizace na planetě Zemi začala rozvíjet
v nekontrolovatelných parametrech.
Takže bylo nutné provést určitá korekční
opatření, aby nepřišli o řízení v celém světě.
Na konci 19. století už se to dostalo
do fáze vypracování určitých scénářů.
Ve Velké Británii byl v té době vyhlášen tvůrčí konkurz na návrhy způsobu přetváření světa.
Co by se mělo udělat.
V rámci tohoto konkurzu byla navržena metoda degradace společnosti:
provést světovou válku ve dvou etapách.
To byla 1. a 2. světová válka ve 20. století.
A předtím, než realizovali tuto válku, provedli experiment v reálných podmínkách,
kterým byla búrská válka.
A náš Jedrichin-Vandam, kterému
nezaslouženě říkají geopolitik,
generál generálního štábu Ruského impéria, Hlavní výzvědné služby…
Tenkrát ještě nebyl generálem,
se svou kariérou teprve začínal,
tak ten byl služebně vyslán sledovat tuto válku a on tento proces odhalil.
Přičemž ho odhalil natolik
hodnověrně, že pro naši generalitu,
Hlavní výzvědnou službu
a pro Ústřední dělostřeleckou správu,
jako nejvíce technologická řídící centra, kam
se soustřeďovaly všechny světové technologie,
veškerý vysoce technologický průmysl,
nebylo tajemstvím, že ta budoucí světová válka má být provedena ve dvou etapách.
A v roce 1916 se naši generálové
obraceli na cara a říkali mu:
„Vaše Veličenstvo, pokud nyní za jakýchkoliv
podmínek neuzavřeme separátní mír s Německem,
tak tu druhou etapu
války prohrajeme.“
Jenže pro našeho cara bylo důležitější posloužit svému zahraničnímu pánovi
a bojovat za zájmy Velké Británie
do posledního ruského vojáka.
Proto těm generálům nezbylo nic jiného
než v praxi realizovat variantu říjnové revoluce,
aby sami mohli uzavřít
separátní dohodu s Německem,
provést industrializaci státu a připravovat se
na druhou etapu světové války.
Když bolševici uzavřeli
Brestlitevský mír,
tak si Západ reálně uvědomil, že ho bolševici nechali s jeho plány na holičkách,
a proto byla přijata různá
jiná opatření… Ale o tom teď mluvit nechci.
Už jsme o tom mluvili mnohokrát, také je o tom práce Válka a Bolševismus jako přirozený základ Ruska.
Chci mluvit o něčem jiném.
Ta věc se má tak, že prostřednictvím války bylo nutné svět připravit na budoucí kulturní přeměnu,
a to mělo za cíl například takové
kulturní hnutí jako prerafaelité.
Tj. hledal se ten nejlepší
rovnovážný bod
mezi potřebnou úrovní technologií výroby a řízení
a kulturně mravním rozvojem společnosti.
No a bylo zjištěno, že by tomu asi nejlépe
odpovídalo něco jako novodobý středověk.
A v tomto ohledu byl ISIL tím nástrojem, který měl tento novodobý středověk
v jeho východně asijské
podobě prezentovat.
Takže kde je ta podstata?
Cílem je dostat státy, fungování všech států světa přibližně na úroveň středověku.
Kvůli tomu je zapotřebí roztříštit státní unie,
nenechat vytvořit žádnou takovou unii, jako jsou USA.
USA byly přece vytvořeny speciálně,
protože potřebovali světového četníka.
A teď jim tento světový četník svou vnější politikou zasahuje do té globální a maří jim globální řízení.
Vytváří globálnímu prediktoru
další těžkosti v jeho řízení,
které se mu beztak vymyká
z rukou kvůli zákonu času.
On o to řízení tak jako tak přichází
a potřebuje se z té situace nějak vymotat.
A podívejte se, jaká teď v USA probíhá bitka mezi jakoby „demokraty“ a „republikány“,
i když ve skutečnosti ten boj
probíhá mezi státní a globální elitou,
s dopady jeho ozvuků po celém světě.
A v tomto ohledu…
Nejednou jsme mluvili o plánu vytvořit
evropský islámský chalífát,
kdy mají přistěhovalci jiné rasy,
jiné národnosti s jinými jazyky a kulturou
smést stávající evropské státy a národy a vytvořit nové národy s novými jazyky a novými státy.
No a současně s tím má být prudce
snížena kulturně-vzdělávací úroveň.
Oni mají sebou přinést archaičnost a právě
v souladu s tím budou ty státy rozdrobeny.
A ten stát, který bude dominovat v technologickém rozvoji,
bude pak možné udržovat v ovladatelném stavu,
jak to teď není možné
ve vztahu k USA.
A proto jestliže teď udělají
centrem koncentrace Čínu
a Írán, který také má být centrem koncentrace řízení, a budou dominovat v takovém světě,
tak bude stačit čínské
obyvatelstvo v počtu 300 miliónů
a ještě daleko méně obyvatel v Íránu,
jako v pomocném centru koncentrace řízení,
aby mohli řídit všechny státy a národy, prostě všechny,
a navíc nedovolit obyvatelstvu Číny dosáhnout lidského typu struktury psychiky.
To právě proto je teď v Číně prováděn obrovský sociální experiment s tím sociálním kreditem.
Stačí se podívat, že člověk špatně přešel přes ulici,
že vyhodil nedopalek na zem místo do koše…
To je jen jako příklad, a hned mu
zakážou létat letadlem,
neboť jako člověk není dost loajální
a tak ho stát nepustí cestovat letadlem.
Zavádí se tam tvrdá sociální stratifikace
a tvrdé řízení společnosti.
Ale aby centrum mohlo fungovat
v takovémto režimu,
je nutné, aby všechno ostatní bylo
pod kontrolou. Jen si to představte,
vy plně robotizujete,
očipujete své obyvatelstvo,
které se bude podřizovat vašim příkazům a zákonům a vnější obyvatelstvo bude žít podle svých kulturních tradic,
protože jste si ho nedokázali podmanit.
Kdo koho potom nakonec přemůže?
Možná jste viděli film Demolition Man,
ve kterém hraje Stallone.
A tam je taková scéna s policisty
ve městě v budoucnosti.
Oni jim rozmrazili zločince a policista z jeho doby jim radí, jak na něj.
„Taková úroveň násilí pro nás není přijatelná.
Musíte k němu přistoupit a přísně říci:
Musíte se mi podřídit, a pokud to neuděláte, tak…
A tady uděláte mnohoznačnou pauzu.“
A tak to tak ti policisté udělali
a jak to s nimi dopadlo?
To samé se stane s každou
společností, s každou společností,
o kterou se opře globální prediktor a očipuje ji tímto způsobem (ve střetu s neočipovanou).
Což povede i k plné likvidaci globálního prediktoru. A globalisté si to uvědomují.
Proto sice udržují ty otázky čipizace v horkém režimu, ale dál zatím nejdou,
neboť potřebují řídit celou
planetu Zemi.
Protože kdyby potom přišli ti lidé,
které by neměli pod kontrolou,
tak by zlikvidovali ty lidi, kteří by se podřizovali na úrovni zombie/biorobota.
A ten projekt, který realizují,
aby tohle všechno vyřešili,
je uvést všechny státy do režimu
novodobého středověku.
To znamená prudce degradovat ovládání technologií, znalostí i návyků.
Proto je všude
likvidováno vzdělání,
aby technologické automatizované linky fungovaly pouze pro zajištění komfortu
a prostředků umožňujících dominování
ve světě jen těm nemnohým vyvoleným.
V tomto ohledu opět poukážu na ten film…
Ne, ten s van Dammem – Kyborg.
Kde je izolované technologické centrum
a všude jinde se všichni požírají navzájem.
A tam je klid a štěstí.
Takže něco podobného
je možné aplikovat na celý svět,
kde mají existovat drobné státy, které mezi sebou budou bojovat na principu středověkých států
a budou hledat ochranu u většího subjektu,
který bude mít k dispozici nové zbraně.
Pamatujete se na tu knihu od Strugackých,
teď nevím, jak se jmenovala…
Jak tam rozdávali ty meče
na té planetě? Ti civilizátoři?
Dali jim meče a oni hned byli akceschopnější,
silnější ve vztahu ke svým protivníkům.
Ale hlavní je nepřehnat to a globalisté si to velmi dobře uvědomují.
Takže s touto věcí si pohrávají
a podstatou veškeré současné politiky je
likvidace stávajícího světového řádu
aby v celém světě mohl být
zaveden novodobý středověk,
ale na novém technologickém základu,
kterým budou disponovat mocní tohoto světa.
A aby toto monopolní
centrum řízení mohlo existovat,
jsou zakládána centra koncentrace řízení v podobě Číny a Íránu.
V Rusku mají být soustředěny
dopravní tepny
začleněné do jednotného ekonomického
programu Hedvábná stezka a koridoru Sever-Jih.
Rusko jako takové má zmizet.
A na tom pracuje Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, když se vrátíme k té první otázce.
To byla poslední otázka.
Zdálo by se, že jsme dnes mluvili o otázkách,
které se vlastně rozumí samo sebou,
ale kolik vyvolávají diskusí na různých politických talk show a sporů mezi různými politology…
Proč? Protože oni nevědí, jak jsou řízeny
složité sociální supersystémy.
Neovládají Dostatečně
všeobecnou teorii řízení,
takže nedokážou identifikovat
procesy na úrovni globálního významu,
které realizuje konceptuální
nebo ideologická moc.
Až budou všechny
ty otázky vyřešeny…
Když to budete znát, tak pro vás všechno,
co se děje ve světě, bude otevřenou knihou.
A pokud tyto základní, teoretické otázky neznáte,
tak se nedokážete vyznat v aktuálních událostech,
potom se stanete rukojmím
cizích řídicích rozhodnutí, a priori.
A pokud se takovými
rukojmími stát nechcete,
tak si musíte uvědomovat, že záchrana
tonoucích je v rukou samotných tonoucích.
A tak si musíte sami, vy sami, osvojovat znalosti
o řízení složitých sociálních supersystémů.
Sami si musíte osvojovat znalosti.
Žádné takové týdenní pořady, jako je třeba naše Otázka-odpověď, vám nepomohou.
To je jen výpomoc při osvojování si znalostí. Každý musí na sobě zapracovat sám, sednout si k učebnicím.
Pokud si tyto znalosti neosvojíte, tak z toho nic nebude.
Nedokážete ubránit zájmy své ani své rodiny.
A já si přeji, abyste to dokázali,
abyste se stali samostatnými
a dokázali ubránit zájmy své i své rodiny, abyste byli šťastní.
Proto si sedněte k učebnicím, studujte nauku řízení, buďte konceptuálně mocní.
Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou, štěstí.
Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář