JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 20.04.2020

Fond konceptuálních technologií uvádí
Knihu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel I.
si můžete objednat na: https://zakazanevzdelani.cz/
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den.
Zdravím naše vážené diváky,
posluchače a kolegy ve studiu.
Dnes je 20.04.2020.
První otázka nás vrací k jednomu z minulých pořadů Otázka-odpověď s prosbou o vysvětlení.
A konkrétně zní ta otázka následovně.
Gosudar Putin vyzval bezplatně vyčlenit peníze byznysu, který utrpěl v důsledku pandemie.
Tyto peníze podniky budou moci použít
pro vyřešení aktuálních, nejnaléhavějších úkolů,
včetně výplaty mezd.
Důvěrné informace ekonomů se potvrdily,
mluvilo se mimochodem o jednom biliónu rublů a dokonce o vnějších půjčkách.
Ale vy jste ve svém pořadu mluvil o tom, že to povede k hyperinflaci,
a tak to přece také je a gosudar to přece nedělá kvůli tomu.
Proč tedy Putin souhlasil se zaplavením ekonomiky biliónem?
No ano, otázka je to zajímavá, v podobných případech vždy narážíme na očekávání,
jak se ten Pjakin zase bude vykrucovat
z dalšího zvratu okolností?
Ale problém spočívá v tom, co bylo řečeno, a jak si to lidé přebrali.
Lidé si často to, co bylo řečeno, mylně vykládají.
O čem jsem tedy mluvil?
A já to teď v podstatě znovu zopakuji.
Mluvil jsem o tom,
o čem neustále mluví gosudar.
Mluvil jsem o tom, že ruská
ekonomika se zásadně liší
od ekonomik států toho takzvaného vyspělého Západu.
Je to tak, že ekonomika Ruska
je kryptokoloniální, a řízení této ekonomiky je v mnohém ovládáno
ze zahraničí, není ve státních rukách.
Takže při řízení ekonomiky je státní řízení nuceno tuto okolnost vždy zohledňovat!
A i to nejmenší selhání při zohledňování tohoto faktoru by mohlo vést k tomu,
že se ekonomika Ruska zhroutí a my se znovu proměníme v surovinový přívěšek Západu,
jako tomu bylo
v devadesátých letech.
A v souladu s tím se také záchranné metody západních států, o které se opírá řízení globálního prediktoru,
a způsoby, jakými je řízena
ruská ekonomika, liší.
Oni si mohou dovolit mnohé.
Tedy přesněji mohli si to dovolit,
do koronaviru, mohli si dovolit mnohé,
neboť díky vykrádání koloniálních
a kryptokoloniálních států,
jakým je například Rusko,
si své ztráty mohli kompenzovat.
Například tu krizi z roku 2008
si kompenzovali díky vykrádání Ruska.
Proto také byla Nabiullinová
označena za nejlepší bankéřku světa.
Ona nejlépe ze všech
plnila podmínky.
Peníze jsou maximálně zobecněnými informacemi o oběhu zboží.
A vzhledem k tomu, že Rusko není plně samostatné,
že neřídí svou ekonomiku zcela samostatně,
omezuje to Putina v jeho
manévrování při záchraně ekonomiky.
Putin je v tomto ohledu nucen tak či onak
vstupovat do dialogu s globálním prediktorem,
který pracuje pomalu,
neboť jeho řízení je bezstrukturní,
a proto je Putin neustále nucen odrážet vnější útoky na ruskou ekonomiku
ze strany americké státní elity
a místních ruských podpindosníků.
Přece si vzpomínáte, jak Kudrin požadoval
poskytnout finanční pomoc výslovně bankám?
Vždyť Putinův úkol spočíval
v proplutí mezi Skyllou a Charybdou.
A tento úkol je stále aktuální
bez ohledu na již vyčleněnou pomoc.
Úkolem bylo zachovat
funkční mechanismy.
Rusko se nepodřídilo globálnímu
prediktoru, jako to udělaly západní státy.
A jak tam to dopadne? Nu to je něco
ve stylu: „Zásobte se popkornem“.
Putin zachraňoval ekonomiku
těmi způsoby, které měl,
aby ji zachránil právě teď.
To neznamená, že si do budoucna neponechává možnost tyto dluhy odpustit a uhradit ze státního.
On v současné době neměl možnost pomoci drobnému a střednímu byznysu tak,
aby ruská ekonomika nebyla
přetížena inflačními penězi,
které by nás odrovnaly
jako Výmarskou republiku.
To je to, oč šlo.
On musel pomáhat úzce cíleně.
To, že se Putin snaží chránit drobný a střední byznys, je možné pozorovat už dlouho.
Nám se v ekonomice
katastroficky nedostává peněz.
A Putin například realizací těch dětských programů fakticky vlévá tyto peníze do ekonomiky,
prostřednictvím těch dávek na děti.
Vlévá je tak přímo do ekonomiky a pomáhá tak přežít drobnému a střednímu byznysu. Rozvíjet se.
A když už se objevila nyní ta možnost
uhradit dluhy malých a středních podniků,
malého a středního byznysu, do určité míry je kompenzovat hned, tak to také udělal,
a to způsobem, kterým
nenafouknul inflační bublinu,
která by nás odrovnala
a proměnila náš stát v kořist.
To je, oč tu jde.
Vždyť ta situace, se kterou se střetl Putin, ta současná,
ten úkol záchrany ekonomiky, který teď řeší,
cíleně vytvořili podpindosníci, kteří ten střední a drobný byznys schválně zaháněli do stínové zóny.
A udělal to Medvěděv and Company.
Oni cíleně tuto situaci vytvářeli,
aby se stala základem pro majdan.
Neboť kdyby vyčleňovali peníze
tak, jak to oni navrhují,
tak by to znamenalo, že se drobný
a střední byznys zhroutí,
protože by se zastavila výroba zboží a poskytování služeb
a všechny peníze by se přelily do spekulativního sektoru.
A aby neskončily ve spekulativním sektoru,
ale dostal je drobný a střední byznys,
to je ten úkol, který Putin neustále řeší.
Nevidět tohle všechno, neslyšet to, o čem neustále mluvím… Nu, to už opravdu nevím.
Takže to bylo mimo.
A to, že Putin teď dostal možnost podpořit malý
a střední byznys zase automaticky neznamená,
že bude skutečně podpořen, protože je tu ten úřednický mezistupeň skládající se z podpindosníků,
kteří usilovně pracují na tom,
aby mohl být proveden státní převrat
a ve státě opět nastalo něco ve stylu, jak si oni myslí,
těch takzvaných „svatých devadesátých let“,
kdy mohli bezostyšně okrádat stát a utíkat
potom i se svým lupem na nějakou tu Riviéru.
Další otázka je od Andreje.
Russia Today na svém webu v ruštině zveřejnila krátkou
zprávu pod názvem Safin o epidemii koronaviru.
Upřesněte jaký Safin.
Bývalý ruský tenista Marat Safin se podělil svým názorem na situaci šíření koronaviru.
„Myslím si, že lidi připravují
na čipizaci“, řekl.
„Bill Gates už v roce 2015 mluvil o tom, že nás čeká pandemie,
že příštím nepřítelem
bude virus a ne jaderná válka.
Na fóru v Davosu provedli simulaci toho, jak to vše bude probíhat.
A já si nemyslím, že Bill Gates je takový věštec, on to prostě věděl.“
Podle jeho názoru je situace s virem jiná, než jak ji popisují
a upozornil na to, že to donutilo lidi sedět doma.
Safin si myslí, že to, co se děje, mohli nastrojit lidé, kteří mají větší vliv než světoví lídři.
„Je možné je nazvat stínovou
vládou“, citují Safina.
„Jakkoliv. Já si myslím,
že lidé vůbec netuší, že existují.
Rothschildové a Rockefellerové, to jsou zviditelněná jména, ale za nimi stojí ještě někdo.“
Valeriji Viktoroviči, co je to za narušení hermetizace z úst Safina, to se prořeknul, nebo to mělo zaznít?
Mělo to zaznít. Tenis není jen tak nějaký obyčejný druh sportu.
Tenis byl vždy elitním druhem sportu. Vždyť elita se vždy schází právě na Wimbledonu.
I náš bývalý p-rezident Boris Nikolajevič Jelcin si myslel, že když se naučí hrát tenis,
tak ho přijmou mezi světovou
elitu, to se ale krutě zmýlil.
Jen toto Jelcinovo zaujetí špičkovým tenisem skokově napomohlo rozvoji tenisu v Rusku.
A Safin nemluví
o žádných svých fantaziích.
Všichni ti tenisté mají určité vztahy s elitou,
kterou takříkajíc oblažují svou hrou,
takže nějaké ty řeči tak či onak prosakují
i do jejich sportovního prostředí.
Ta otázka existence světové vlády tu nyní zcela očividně vyvstala,
proto je nutné tento proces svést na opačnou
stranu, aby neohrožoval skutečné globální řízení.
Abychom pochopili, oč se jedná,
o jakou světovou vládu,
musíme vědět, že existují dva typy řízení:
strukturní a bezstrukturní, které se v reálu prolínají.
Ale když se podíváme čistě na to,
kde jaké řízení převládá,
tak strukturní řízení uplatňují země, státy
a bezstrukturní řízení zase globální prediktor,
tedy ta světová vláda.
A proto také existují spiknutí strukturní, která tajné služby dokážou odhalit a spiknutí bezstrukturní.
A pokud nevíte, jak je praktikováno bezstrukturní řízení, tak takové spiknutí nemáte šanci odhalit.
Americký podnikatel číslo jedna, Henry Ford vynaložil celé milióny ve snaze odhalit světové židovské spiknutí.
Platil ohromné peníze, aby odhalil, kde se ukrývá celé to spiknutí! Kde jsou ti spiklenci?!
Odkud přicházejí rozkazy?
Kde je ten řídicí štáb?
A dokázal, že žádné světové
židovské spiknutí neexistuje.
Neboť nechápal, jak je
realizováno bezstrukturní řízení,
jak ve světě funguje ideologická moc,
a jak funguje konceptuální moc.
Takže lidé, kteří těmto věcem nerozumí, se pokoušejí najít nějaké věcné,
hmatatelné objekty, které by bylo možné označit za světovou vládu.
Jednou za světovou vládu
vyhlásí jakýsi Výbor tří set,
podruhé Římský klub, potom zase
Bilderbergský klub, či něco dalšího.
„Už už je máš a najednou jsou ti démoni zase fuč.“
(film Ivan Vasiljevič mění profesi)
Vymysleli takovou věc,
světová centra koordinace a řízení.
Ano, všechny tyto nadnárodní
struktury, které řídí státy a národy,
jsou skutečně světovými
centry koordinace a řízení.
Ale jak mohou být světovou
vládou? Nemohou.
Takže tu vzniká otázka.
Máme tu centrum koordinace a řízení,
ale na základě čeho tam přijímají svá rozhodnutí?
Jak vědí, o čem jednat?
Podle čeho směřují své řízení?
Tvrdit, že v Bilderbergském klubu přijímají jedna
rozhodnutí a ve Výboru tří set jiná, se přece říci nedá.
Ale když si uvědomíme,
že stejní lidé se míhají tady i tam…
Můžeme si z toho odvodit, že nejspíš existuje jakási referenční skupina soudruhů,
která je součástí státních struktur,
kde může šířit bezstrukturní informace
a budovat tak jednotné
informační pole.
A řízení, to je přece proces informační.
Šíření informací je řízením!
Takže když si takto vybudují jednotné informační pole,
běží potom světové procesy zdánlivě samy od sebe.
Když se jim zachce, tak přesměrují rozvoj umění
a světových technologií určitým směrem
a lidstvo se začne zajímat právě
o tohle nebo zase o něco jiného.
Ve skutečnosti má
ta konceptuální moc dvě náplně.
Jedná se o moc idejí,
kterými se lidé řídí ve svém životě.
A druhou náplní je skupina lidí, člověk nebo skupina lidí, kteří tyto ideje dokážou zformovat,
zformulovat tyto ideje, kterými se potom
budou lidé řídit ve své praktické činnosti.
A zde potom platí to pravidlo: Každý
v míře svého chápání pracuje pro sebe
a v míře své nevědomosti pro ty,
kteří toho vědí a chápou více.
A když si skupina lidí jasně uvědomila,
že rozměry planety Země jsou omezené,
takže jednou na ní budou všechny
státy ve vzájemném kontaktu
a zákonitě se tedy na ní jednou zformuje jednotný světový národohospodářský komplex národů na planetě Zemi,
tak ve výsledku půjde o to, kdo a s jakými cíli tento národohospodářský komplex bude řídit!
Všichni neustále slyšíme
o probíhající globalizaci.
Gosudar o tom řekl,
že globalizace je proces objektivní,
jenže už nedodal, že řízení tohoto
objektivního procesu je subjektivní!
A takové řízení je uplatňováno.
Pojďme si něco připomenout.
Před nedávnem jsme tu měli hnutí
nazývající se antiglobalistické.
Tvrdili nám: „To jsou lidé, co protestují
proti globalizaci! Jen se na ně podívejte!“
Ale vždyť oni pluli na parnících,
které někdo musel najmout.
Létali charterovými lety, které někdo musel zaplatit, jezdili vlaky, které jim někdo zajistil.
Obsazovali místa, která někdo musel pronajmout.
Vozili jim jídlo, které někdo musel zaplatit.
A co takto předváděli? Předváděli alternativu!
„Lidi, nelíbí se vám globalizace? Tak
se podívejte, co jsou zač ti antiglobalisté!
Kam přijedou, tam všechno rozmlátí a zničí. To je to, co byste si přáli?“
Lidi to vystrašilo, a raději kývli na tu globalizaci realizovanou podle určitých pravidel.
A antiglobalisté se okamžitě
vypařili. Takže úkolem…
Nyní, když tu máme ten koronavir, kdy reálně všechny státy na rozkaz najednou přešly
na režimy samoizolace a karantény…
Všechny státy se takto stejně rozhodly!
A uzavírají se před nemocí,
která vůbec nepatří mezi ty nejhorší.
Měli jsme tu daleko horší
epidemii v listopadu roku 2019 a nic.
Školy sice uzavřeli, ale nic jiného,
neuzavírali celá města.
Takže v čem to spočívá?
Znovu opakuji. Je to o tom, že každá epidemie zcela přeformátuje svět.
A globální řízení, které vstupuje do strukturního řízení přes, použijeme tuto terminologii,
přes světová centra koordinace a řízení, takové jako Bilderbergský klub, Římský klub, Výbor tří set a další…
Globální řízení řídící globalizaci
ve svých cílech,
tedy to, na koho má pracovat veškerá ekonomika,
a jak mají být využity přírodní suroviny…
Neboť je jasné, že kapitalismus s takovým neudržitelným růstem spotřeby planetu zplanýruje a lidstvo vymře.
Ty zdroje je tedy nutné začít šetřit.
To proto všechna ta ekologická hnutí,
to odtud to přání stát se smrtelným virem
a vnést svůj vklad
do vyřešení problému přelidnění.
Ale to je přece „elita“.
A cožpak ten princ, vévoda z Edinburgu
figuruje někde ve státním řízení?
Zasedá v nějakých lóžích?
A kde vzal tuto myšlenku?
Já to vysvětlím na takovém příkladu.
Jste v nějakém podniku,
chodíte do práce,
a najednou se tam objeví nějací dva tři
kolegové, kteří se domlouvají mezi sebou
a vytvářejí takové informační pole,
že bez ohledu na zadané parametry fungování tohoto podniku,
jsou všechny otázky řešeny tak, jak to vyhovuje těmto dvěma třem kolegům.
Protože oni vytvořili informační pole, v jehož rámci všichni ostatní přijímají tato rozhodnutí.
A zdánlivě tu není
žádný konflikt ani žádné řízení.
Lidé sice můžou sýčkovat: „To oni se tam mezi sebou domlouvají, šéf je jeho kámoš…“ a tak dále.
Ale reálně žádná struktura řízení neexistuje,
přestože jednotlivé figury jsou vidět.
Tak takto vypadá globální řízení.
Lidé, kteří zformulovali úkol globalizace
a realizují ho celá staletí, jsou tou vládou.
Ale hledat tuto vládu
strukturním způsobem je marné.
Můžete ji detekovat, jestliže víte,
jak funguje bezstrukturní řízení.
Ale i v tomto případě je lepší s ní navázat dialog než s ní vstupovat do konfrontace.
Což v podstatě Putin udělal,
navázal s ní dialog.
Prostřednictvím tohoto dialogu
a s porozuměním role a místa Ruska ve světě
vede globální politiku Ruska, se kterou globalisté musí počítat, jinak se jim všechno zhroutí.
A tak po kouskách ustupují, ustupují.
A úkolem takových prohlášení, jako je
to Safinovo, je hledat strukturní světovou vládu:
„Ukažte mi prstem, kde sídlí? Á, tak to je ten Bilderbergský klub, kde se scházejí…“
Nebo si vymyslí nějakou
další tajnou strukturu.
Pamatujete, jak z lidí svého
času, není to tak dávno,
dělali hlupáky tím „bojem“
mezi Rothschildy a Rockefellery?
A jak dlouho bylo nutné vysvětlovat,
že se jedná o švindl, o absolutní klam.
Takže ta světová vláda existuje
ve smyslu světového řízení.
Není to tak, že by jeden plnil roli ministra zahraničí, druhý premiéra a tak dále.
Existuje tu určitá referenční skupina,
která má konceptuální moc,
díky níž dokáže řídit světové procesy formováním kultury každého státu.
V tomto ohledu opět doporučuji přečíst si tu práci Stát jako systém pro přežití národa.
Čtěte práce vnitřního prediktoru Sad roste sám..?, Principy kádrové politiky: státy, „antistáty“, veřejné iniciativy.
Další otázka.
Valeriji Viktoroviči, jak bude vypadat střednědobá budoucnost Číny jako centra koncentrace řízení,
jestliže ji očekávají možné
biliónové žaloby za virus,
a když v celém světě prudce
poklesla poptávka na její zboží?
Vždyť přední státy vracejí výrobu zpět k sobě
a vyčleňují na to dost velké peníze.
To je takové přeformátování ze strany GP nebo čeká Čínu reálný pokles?
Samozřejmě, že přeformátování.
Opět se k tomu vracíme.
Pokud si někdo myslí, že centrum
koncentrace řízení je výslovně stát,
který má v tomto ohledu nějaké kompetence,
tak to tak ve skutečnosti vůbec není.
Globální prediktor může přenést své nadnárodní systémy řízení do jakéhokoliv bodu světa
a vytvořit tam centrum koncentrace řízení,
protože potom odtud budou řízeny světové procesy.
Nyní se tento bod řízení nachází ve Velké Británii
a USA, je takto rozložený a částečně v Evropě.
No a na principu tandemu je zapotřebí přenést řízení do nových bodů,
neboť tam již dochází ke změně klimatických zón, to místo už nijak zvlášť…
Jak bych to řekl, přestává být pohodlné pro život, je třeba přesídlit.
Globální prediktor se
v podstatě pořád přesouvá.
Už jsem o tom mluvil, napřed Egypt, potom Benátky a Janov a nakonec Evropa, Velká Británie a USA.
Čínu k tomu, aby se stala centrem koncentrace řízení, začali připravovat už v 15. století,
kdy se uzavřela
před celým světem.
Už tenkrát ji začali připravovat k tomu,
aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení.
A co pozorujeme v poslední etapě,
která zasahuje život našeho pokolení?
Jak dříve průmyslově a vědecky nerozvinutá Čína
udělala prudký skok, ve všem, učinila průlom kupředu.
Najednou se u ní
objevily jaderné zbraně.
Stát, který musel překonat občanskou válku, zahraniční intervenci, který přišel o 36 miliónů svých obyvatel,
a který měl pouze lehký průmysl,
najednou dokázal vyrobit jaderné zbraně.
Jak to? Všichni vědí,
že je mají od SSSR a USA.
A takto byla Čína
postupně pozdvihována.
Čína udělala krok k vesmíru a ukazuje se,
že využili staré sovětské technologie.
Čína začala rozvíjet automobilový,
letecký průmysl a další.
Do Číny přesunuli výrobu
a ona se stala fabrikou pro celý svět.
Dokonce se objevila průpověď:
„Ať uděláte, co uděláte, je to vždy uděláno v Číně.“
Tento přenos výroby do Číny
s levnou pracovní silou
měl za cíl zajistit její infrastrukturní rozvoj
a přenos nových moderních technologií do Číny.
Ale už tehdy se Čína začala připravovat
ke svému dalšímu skoku.
To byla politika jednoho dítěte, aby bylo možné lidem vštěpit jiný kulturní stereotyp lidského chování.
Potom potřebovali tuto masu lidí zvýšit,
a tak tu politiku jednoho dítěte zrušili.
Fakticky se nyní tato civilizace asi tří set miliónů lidí rozkládá podél pobřeží.
Všechno v čínském vnitrozemí
je v podstatě bráno jako biologická masa.
Čína teď buduje prázdná města pro budoucí odborníky,
jenže tu došlo k určitému zpoždění s tím přenosem.
Neboť Rusko se v určenou
dobu nezhroutilo.
A to hlavní je, že nebyl přeformátován jeden z bloků centra koncentrace řízení euroatlantického bloku,
Spojené státy.
USA neprošly rozkladem
a opětovnou obnovou a la SSSR.
Rusko také ještě nebylo
plně obnoveno.
Ještě existují různé státy bez suverenity,
které byly dříve svazovými republikami,
jež nejsou součástí Ruska
a některá další území.
A proto nehledě na to, že Čína nejvíce pokročila k tomu, stát se centrem koncentrace řízení,
zatímco v Íránu všechno stále stagnuje,
je před ní pořád ještě hodně práce.
A jednou z věcí, kterou Čína musí udělat,
je prudce zlepšit své ekologické prostředí
a získat intelektuální zdroje pro vysoce technologickou produkci,
které by disponovaly kompetencemi nadřazujícími je nad jinými státy a národy, stejně jako svého času USA.
Ale ne k tomu, aby budovali Pax Americana jako nedávno Američané, ale… čínský svět.
A co je pro to třeba udělat?
Je nutné část špinavé výroby, a obzvláště výroby běžného spotřebního zboží,
přenést do těch států, které nyní
odebírají toto zboží z Číny.
Koronavirus předvedl, že musíme, že je zapotřebí vyrábět pláště i masky a mnoho dalšího u sebe.
To všechno se přenese, Čína si ponechá
dostatečné výrobní kapacity pro vlastní spotřebu,
a zaměří se na vysoce technologickou výrobu,
čímž se zlepší její ekologické prostředí,
a udělá tak další krok k tomu,
aby se stala centrem koncentrace řízení.
A všechen ten humbuk okolo Číny,
že oni tam to, oni tam tamto…
Vždyť si to vezměte, ve všech státech se tak či onak lidem předhazuje, že všude je ten virus odlišný.
Všechny státy byly vystaveny
útoku jiného viru.
Ale Čína se s její sociální organizací ukázala být nejefektivnější v tom, jak si s tím virem poradit,
zatímco celý svět teď dostává
díky tomu koronaviru zabrat.
A je teď slyšet: „Čína je vinna,
je to přece čínský virus…“
A jiní vědci namítají: „To není čínský virus, to je
milánský virus…“, který teď prý byl přenesen do USA.
Oni tak vlastně ukazují,
jaká je Čína mocná…
Vidíte to? USA žijí na dluh, už ve výši dvaceti biliónů, a říkají, že si to vezmou od Číny.
A Čína, která je světovou výrobní
fabrikou, a kterou chtějí takto skásnout,
ta těch 20 miliard, oj biliónů má,
oni tam nežijí na dluh.
Víte, to je jako v matematice, buď
může být důkaz přímý, přímé řešení,
nebo můžete provést nepřímý
důkaz, důkaz sporem.
A v daném případě dělají Číně
reklamu s opačným efektem.
Čím více špíny na ní vylévají, tak tím více lidé slyší, že ta Čína vlastně byla efektivnější:
„Čína je ekonomicky daleko silnější, Čína to ustála. A my žijeme na dluh a ještě budeme něco na té Číně chtít.“
To znamená, že se jedná o propagandu čínského sociálního modelu v celém světě.
Jedná se o protičínskou
reklamu s opačným efektem.
Řeknete si: „To není možné!“
A jak se zhroutil SSSR?
Cožpak v SSSR nebyla vedena protikapitalistická
a protiimperialistická propaganda?
Ta propaganda byla tak moc výkonná, že si většina obyvatelstva ten kapitalismus začala přát.
To je úplně ten samý algoritmus.
Úplně stejné metody.
Proto s ohledem na Čínu
vše běží, jak má.
V tom ohledu, že se Čína stává
centrem koncentrace řízení.
Ale znovu opakuji, že klíč od všech
světových procesů leží v Rusku,
což umožňuje Putinovi dost efektivně vyjednávat
s globalisty a čelit americké státní elitě
a podpindosníkům v Rusku s tím jejich přáním
ho zlikvidovat a proměnit v surovinový přívěšek USA.
K další otázce.
Valeriji Viktoroviči, Státní duma schválila návrh zákona
o přenesení dne konce 2. světové války ze 2. září,
kdy se v Rusku slavil den
Vojenské slávy,
na 3. září, tedy den konečné porážky
Kuantungské armády naší armádou. K čemu…
Ne, 2. září byla podepsána
kapitulace na křižníku Missouri.
No, já čtu tu otázku, jak jsme
ji dostali. K čemu je to dobré?
A proč proti tomu Rada pro lidská práva
při prezidentovi s odkazem na to,
že ve stejný den došlo k tragédii
v Beslanu, tvrdě protestovala?
Okomentujte prosím,
co se to děje.
Přece mají všichni mají plné ruce práce
s koronavirem a tady se řeší historická otázka,
kterou bylo možné projednat
v klidnějších dobách.
V každém státě se nyní, kdy panuje
ta hysterie okolo koronaviru,
řeší různé politické úkoly
okolo přeformátování států.
A teď je potřebné… To, co se nyní děje v Rusku,
vyžaduje velice důkladné teoretické zajištění,
aby Rusko mohlo
dosáhnout své suverenity.
Jinak to bude dopadat právě takto. 2. září roku 1945 Japonsko podepsalo kapitulaci.
Druhého září!
Takže žádné důvody, rozumné důvody na přenesení tohoto data na třetího září, tu nejsou.
Kromě jednoho, kterým
je likvidace ruských dějin.
Chtějí tyto dvě události
postavit proti sobě.
Zastřít ten teroristický útok v Beslanu,
Den paměti dětí, které zahynuly v Beslanu.
Cožpak je vůbec možné…
Není vůbec žádný důvod k tomu přenosu, protože
na východě byla kapitulace podepsána 2. září.
I kdyby byla podepsána někdy
ve 23:30 hod. tam na východě,
tak je to stejně jedenáct hodin do Moskvy.
Chápete to? Půl dne,
ještě celého půl dne.
Takže to pořád je 2. září a ne jako
na Západě v noci z osmého na devátého.
Kdy v Moskvě již bylo 9. května
a v Evropě ještě 8. května.
To je něco zcela jiného.
Kapitulace byla 2. září.
Ale aby mohli vychovat Ivany,
co si nepamatují svůj původ,
aby zlikvidovali ruské dějiny,
jsou prováděny podobné akce.
A to tím spíše, znovu opakuji, že tak navíc cíleně urážejí velkou skupinu lidí truchlících kvůli smrti tolika dětí.
A normální člověk přece nemůže na tuto
událost myslet bez zármutku,
na ten teroristický čin
nelidí v Beslanu, to není možné.
A to, co provedli, to je svinstvo,
jednoduše svinstvo.
Další otázka tu
je od Světlany Alexejevny.
A mimochodem, minutku, já jen, to je opět k té otázce, zda máme reálnou suverenitu nebo ne.
Proč se podobné rozhodnutí
stalo možným?
Rozhodnutí, které podrývá základy a útočí proti Rusku
na 2. prioritě zobecněných prostředků řízení?
Jak o tom hlasovali?
Ozval se snad někdo
z Rady federace, ze Státní dumy?
Obrátili se k lidem a řekli:
„Podívejte se, jaké chystají svinstvo!
Lidé, podívejte, překrucují
a ničí ruské dějiny.“
Nikdo se neozval.
A to je k té otázce kvality, čí zájmy zastupují poslanci Státní dumy a Rady federace, členové Rady federace.
Další otázka
je od Světlany Alexejevny.
Valeriji Viktoroviči, ten koronavirus jako by se schválně časově shodoval se všemi závažnými událostmi v Rusku:
hlasování o změnách v Ústavě a oslavy
75. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce.
Je to náhoda, nebo se jedná o informační útok sledující nějaké cíle?
A konkrétně, znamená ten přenos oslavy
Dne vítězství, přehlídky k Vítězství určitou porážku?
Jaké je rozložení sil v tom celkovém obrázku boje Ruska o svou suverenitu?
Rovnou řeknu, že se o žádnou porážku nejedná a jít nemůže,
bez ohledu na již přijaté
rozhodnutí o odložení.
Je prostě jen třeba pochopit, jak jsou vedeny moderní války. Přečtěte si tu práci Válka.
Co je to hybridní válka,
a jak probíhá.
To je k té otázce, aby člověk
vůbec pochopil, oč se jedná.
Takže podstata toho zrušení
spočívá v jednoduché věci.
Mám na mysli zrušení té oslavy
9. května, protože byla přece zrušena.
A mimochodem,
na jaké datum to bylo posunuto?
Podívejte se, jak to bylo uděláno na příkladu Solovjova s odstřelem data 7. listopadu.
Šlo o hru na přihrávky rozehranou dvěma lidmi.
Jeden kovaný liberast říká: „Na sedmý listopad!“
a druhý kovaný patriot: „Ne, na sedmý listopad raději ne, to je ideologický svátek…“
Kdy se konala první vojenská přehlídka Vítězství? Všichni odpoví: „24. června 1945.“
A já řeknu, že 7. listopadu 1941!
To byla přehlídka Vítězství, která předvedla: „My zvítězíme! Zvítězíme silou ducha bez ohledu na cokoliv.“
Ti vojáci šli z té přehlídky přímo na frontu,
z té vojenské přehlídky konané 7. listopadu.
A na tribuně tehdy stál
jeden člověk, vrchní velitel.
Dokonce ani novináři, dokumentaristé
nestihli začátek té přehlídky.
Ale ta přehlídka se konala! Vojáci pochodovali
a dali tak celému světu najevo, že Rusko není zlomeno,
že Rusko vítězí, že vítězí silou ducha.
Nebýt této vítězné přehlídky, bylo by dost těžké vyhrát.
Chyběl by ten emocionální náboj k vítězství,
který zasáhl duše všech vojáků na frontě,
všech pracujících v týlu.
Všichni okamžitě pochopili, že jestliže se přehlídka konala v takových podmínkách, tak zvítězíme.
Ta přehlídka smetla všechny pochyby.
To právě ta přehlídka 7. listopadu 1941 je tou první přehlídkou Vítězství.
A přehlídka z 24. června je tou druhou přehlídkou Vítězství,
už po faktickém ukončení
té války: „My jsme vyhráli!“
Tenkrát jsme vyhráli silou ducha
a bylo jasné, že jsme pevní,
že žádné plány vyvolat paniku,
apatii jim nevyšly.
Opakuji, že se jednalo
o vítěznou přehlídku.
A aby tato přehlídka nebyla využita, aby
přehlídka nebyla přesunuta na sedmý listopad,
aby nebylo odhaleno Mauzoleum…
Teď se snaží zorganizovat
nějakou takovou….
Víte, do určité míry takové civilní
představení pod vedením magistrátu,
něco ve stylu rekonstrukce
přehlídky ze 7. listopadu…
Přehlídka na počest přehlídky. Víte,
to je urážka zdravého rozumu.
Takže aby se nekonala skutečná přehlídka, bylo to zablokováno.
„A jaké tedy datum?“
„Pojďme to vůbec tento rok zrušit…“
Ale ono není tak důležité, že to nebude v tomto roce,
ale to, že se v podstatě všichni demaskovali.
Ukázali, kdo je skutečný ruský vlastenec,
a kdo si na něj jen hraje.
Ukázali se všichni nepřátelé Ruska
a to je vítězství, žádná porážka.
A že přehlídka možná letos vůbec nebude?
Protože ta otázka s přenosem na 24. června je velice, opravdu velice problematická,
vůbec neznamená žádnou porážku.
Ano, je teď vedena válka nového typu.
Ano, chtěli bychom, aby se ta přehlídka konala.
Ale jestliže tu existuje riziko, že v důsledku této přehlídky bychom mohli přijít o stát,
ať raději není přehlídka, a zachováme si stát a tu vítěznou přehlídku stejně jednou uspořádáme.
A ještě tu máme několik otázek, které nás vracejí
k minulému pořadu Otázka-odpověď ze 13. dubna.
V minulém pořadu jste řekl, že po roce 1991 obyvatelstvo začalo zaprvé budovat stínový sektor ekonomiky
a zadruhé obnovovat tu sociálně ekonomickou formaci,
jaké společnost dříve v nejvyšším stupni dosáhla.
Ne, ne, já jsem jen říkal, že ta úroveň rozvoje státu zafixovaná v kultuře národa,
začala být obnovována
na základě veřejné iniciativy.
Pochopil jsem to správně, píše Pavel,
že kdyby globální prediktor opakovaně nespustil rozkrádání zdrojů „elitami“,
tak by lidé provedli druhou socialistickou revoluci
a právě tomu se globální prediktor chtěl vyhnout?
Ne, to vůbec ne.
Stejně jako když si někdo myslí, že záchrana mohla vzejít od jakýchsi mafií, z jakýchsi kriminálních struktur.
Mluvil jsem o tom, že ta situace
se zformovala tak, že když státní řízení,
struktury státního řízení zradily
zájmy lidí, zradily zájmy státu,
tak lidé na základě své veřejné iniciativy začali budovat paralelní stínový okruh výměny zboží a řízení.
A ta otázka, nakolik se toho
účastnily kriminální struktury,
spočívá v tom, že dokonce i ty kriminální
struktury byly nuceny zaujmout postoj k tomu,
za kým budou stát, za lidmi a státem,
nebo za podpindosníky, kteří přišli vykrádat stát.
To je to, o čem jsem mluvil. Kriminální struktury už z principu, žádná mafie už z principu
nemůže vybudovat státní řízení.
Absolutně ne, mafie toho prostě
není schopná, není to její podstatou.
Buduje ho národ na základě dosažené úrovně rozvoje státu zafixované v jeho kultuře.
A jak to vypadalo?
Různí ředitelé závodů, různí
podnikatelé měli zájem na tom,
aby mohli vyrábět nějakou tu produkci a prodávat ji, aby mohli platit mzdy svým zaměstnancům.
A když se tím stát, státní
plánování přestalo zabývat,
tak začali sami lidé hledat kontakty mezi sebou,
mezi podniky a budovali tak jiný okruh.
Jenže vzhledem k tomu, že zformovaný stát byl absolutně koloniální a okrádal obyvatelstvo,
sám likvidoval výrobu, měly ty kooperační vazby mezi podniky, mezi různými výrobními odvětvími
z hlediska nadnárodního řízení, koloniálního řízení nezákonný charakter.
Takže byly jakoby kriminální, ale přitom nebyly
nemorální, protože byly zaměřeny na obhajobu zájmů lidí.
A jedny kriminální struktury…
Pochopte to, celý ten výrobní sektor tak fakticky spadnul do kriminální zóny,
aniž by jeho podstata byla nemorální.
Takže jedny kriminální struktury
začaly napomáhat rozvoji výroby
a ty druhé zase napomáhaly tomu, aby výroba v podniku byla zastavena a stroje odvezeny do šrotu.
Aby si na tom nahrabali, a potom utekli
do Řecka, nebo někam jinam, a žili si tam.
To je to, o čem jsem mluvil.
Mluvil jsem o tom, že lidé na základě svého kulturního kódu, na té úrovni rozvoje státu,
která se zafixovala v jeho národní kultuře, začali obnovovat stát
mimo oficiální struktury
řízení ekonomiky a politiky.
A protože to samozřejmě bylo
v rozporu s tím koloniálním řízením,
které bylo vybudováno ze strany USA přes státní řízení v čele s p-rezidentem Jelcinem,
tak to spadalo do kategorie
jakéhosi kriminálního řízení.
Ale to řízení takto fungovalo jen proto, že to
(oficiální) řízení bylo svou podstatou protilidové.
Ježíš Kristus, aby byl pochopitelný ten rozdíl,
Ježíš Kristus byl podle tehdejších zákonů zločincem.
Ale byl on sám nemorální? Nebyl.
On mluvil o něčem úplně jiném,
o tom, jak žít lidsky.
To samé probíhalo v našem státě
v devadesátých letech,
kdy došlo k rozhraničení nemorálních,
skutečně kriminálních struktur,
a národních struktur,
které začaly stát znovu obnovovat.
To je to, oč šlo.
A globalisté samozřejmě neměli zájem na tom, aby se Rusko postavilo na nohy a získalo zpět svou suverenitu.
Proto samozřejmě různými
způsoby vyvíjeli nátlak.
A co se týká reálně kriminálních struktur, tak si vzpomeňte, kdo vyvedl lidi na protesty a posadil je na koleje?
Aby se tak zcela zablokoval oběh zboží ve společnosti?
Aby musely být zastaveny nepřetržité provozy?
Tímto způsobem, tyto kriminální struktury,
mafie, protože se reálně jednalo o mafie,
ohrozily existenci celého národohospodářského
komplexu SSSR, v celém jeho původním komplexu.
V důsledku toho by se potom začala sypat celá světová ekonomika.
Proto to globalisté v podstatě nemohli připustit. A co zorganizovali?
Zorganizovali černé úterý.
A Kirijenko, který ten default zařídil… Jen se podívejte, jeho kariéra je zcela v pořádku.
A ještě jedna otázka od Vadima.
V minulém pořadu ze 13. dubna jste mluvil o tom,
jak v Rusku v devadesátých letech kriminální svět,
tedy v podstatě skutečná mafie, začal obnovovat ekonomiku a státnost zničenou sovětským…
Vždyť jsem na to teď
odpověděl. – Fakticky ano.
Proč by se konceptuálně zdatná mafie nemohla účastnit obnovy řízení podle plné funkce?
Protože mafie nemůže
být konceptuálně zdatná.
Mafie je budovaná na základě koncepce hermetismu,
na základě koncepce davo-„elitářského“ zasvěcení.
To je všechno, to je celá odpověď.
Mafie vždy znamená jinou koncepci,
která je alternativní k ruské konceptuální moci,
alternativní ke Koncepci sociální bezpečnosti.
Nemůže být konceptuální mafie jiného typu kromě té starozákonně biblické. To je vše.
To byla poslední otázka.
Opět jsme tu mluvili v podstatě o věcech, které se rozumí samo sebou,
ale z určité úrovně porozumění procesům,
které probíhají ve složitých sociálních
supersystémech, v řízení těmito procesy.
Víte, v dané situaci, tedy s odkazem na minulý pořad, mafie je určená pro vyvolené,
kdežto sobornost/soudržnost
je pro všechny.
Vybudovat sobornost na základě nějakého souboru mafií není možné!
To je prostě nereálné.
Abyste to pochopili, čtěte práce vnitřního prediktoru SSSR zveřejněné do června roku 2018.
Učte se! Stávejte se konceptuálně mocnými.
Braňte zájmy své i své rodiny.
Přeji vám mírové nebe nad hlavou
a štěstí. Do příštích setkání.
Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz

Odeslat komentář