JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Petr Akopov: „Bláznivým liberálům“ nebyl odpuštěn jejich „morální imperialismus“ Je šance na záchranu střední Evropy, Orbán bojuje i za nás

EU: PETR AKOPOV cituje (od)vážné výroky maďarského premiéra na adresu EU a vyzdvihuje jeho pevný konzervativní postoj a vytříbený názor na současné rozkladné působení liberálních politických elit

Západ ztratil svou přitažlivost … Ve svých útocích se liberálové zaměřují právě na to, co je pro nás nejdůležitější, na základní kámen politického řádu, o který usilujeme, na základní hodnoty jako národ, rodina a náboženská tradice … Byla nám vnucena doktrína, že demokracie může být pouze liberální. Liberální demokracie může přinést chaos a kolaps, víc škody než užitku – to je jeden z důvodů, proč fandíme dalšímu vítězství Donalda Trumpa.

Kdo si dovolil říkat taková slova – kdo má tu drzost vystupovat zároveň proti „posvátné“ liberální demokracii a za Trumpa? Známý nepřítel světového liberalismu Putin, který všechny zabíjí Novičokem a podkopává Západ zevnitř? Fanatičtí teroristé íránských ajatolláhů či ďábelští čínští komunisté, kteří nakazili svým virem celý svět? – Ti to asi nebudou – ti by veřejně nefandili Trumpovi. Ačkoli Peking i Teherán by jistě souhlasily s následujícími výroky:

Bitva mezi globální elitou a národním odporem ještě neskončila … Občané evropských zemí si brzy uvědomí, že současné evropské instituce neslouží jim, ale zájmům George Sorose a jemu podobných … Cíle celosvětové sítě sorosovského typu s neomezenými finančními a lidskými zdroji jsou jasné: vytvářet otevřené společnosti smíšeného etnického původu urychlením migrace, demontovat procesy rozhodování na národní úrovni a předat je globální elitě.

Toliko o globálních procesech – a nyní o výchově budoucích generací:

Školy musí chránit ideály a hodnoty rodiny a také držet nezletilé dál od genderové ideologie a duhové propagandy. Liberálové v tom vidí v lepším případě středověkou zaostalost a v horším případě klerikalismus s fašismem.

Kdo je ten statečný muž? – Předseda vlády jedné ze středoevropských zemí – Viktor Orbán. Řídí Maďarsko už deset let (předtím, na přelomu století, předsedal vládě čtyři roky) a je v Evropské unii považován za rebela a diktátora.

Konzervativní vůdce

Ale to, co napsal ve svém článku publikovaném v pondělním vydání Magyar Nemzet, je silné i na něho. Orbán vystupuje nejen jako obránce národního státu a kritik šílených liberálů v globálním měřítku, ale také jako vůdce křesťansko-demokratického směru v Evropě a dokonce i na celém Západě. Vyjadřuje se přesně a otevřeně – způsobem, jaký evropští lídři již dlouho neznají:

Jedinou šancí pro křesťanskou demokracii je nástup do otevřeného intelektuálního a politického boje. Přestat se vytáčet a chovat jako tupci, kteří nevidí, nebo nechápou, co se děje … Artikulovat a obhajovat čtyři teze, které mohou změnit celou evropskou politiku: naše základní národní a křesťanské principy nejsou liberální; vznikly před liberalismem; příčí se liberalismu; liberalismus je dnes potírá.

Orbán soustavně hájí národní identitu Maďarů (národa, který přišel do Evropy jako poslední), včetně jejich katolicismu – v tomto případě však apeluje nejen na své krajany, ale na Evropany obecně. A v první řadě samozřejmě na bývalé spoluobčany v socialistickém táboře (Orbán obecně váží komunismus a liberalismus jako ideologii, která je Maďarům cizí):

Západ ztratil v očích střední Evropy přitažlivost a způsob, jakým si organizujeme svůj život, mu není příliš pochuti. V nadcházejících letech musíme zachovat jednotu Evropy a zároveň si přiznat, že u současných historických trendů není šance na změnu. Oni nám nemohou vnutit svou vůli a my je nemůžeme odvrátit od jejich současné intelektuální a politické cesty … Země střední Evropy si zvolily jinou budoucnost, bez imigrace a migrace … Navzdory Bruselu, který chce jít přesně opačným směrem: k takzvaným klimatickým cílům dovedeným ad absurdum, k socialistické Evropě, ke společnému daňovému systému, k multikulturní společnosti.

Evropská rozpolcenost

Čili mluví se tu o dvou Evropách, které je nutné nějak udržet v rámci jedné Evropské unie. Není tu šance na to, aby se z východoevropanů stali obyvatelé sjednocené Evropy, kteří „zapomněli na svůj původ“, ale stále existuje šance na konzervativní, respektive národně tradicionalistickou odezvu v západní Evropě. Jinými slovy na vítězství politiků typu Marine Le Penové ve všech klíčových státech staré Evropy – jinými slovy na radikální obnovu vládnoucích národních elit.

Pochopitelně, panevropské elity vytvořené atlantisty (a nejde pouze o „bruselskou byrokracii“, ale o politické kádry, které byly nejprve naverbovány z úrovně národních států na celoevropskou úroveň, a poté poslány zpět do svých zemí) budou antiliberálnímu převratu všemožným způsobem bránit. Přitom obranný proces proti „povstání národů“ budou organizovat a koordinovat globalistické struktury a tentýž „kolektivní Soros“, po němž se maďarský premiér tak vozil.

Orbán se už dávno nebojí postavit proti liberálnímu globálnímu projektu ani pranýřovat Sorose – nejslavnějšího maďarského rodáka na světě. A devadesátiletý miliardář na to reaguje jednak slovy, že Orbán je mafián a diktátor, jednak tím, že v každém směru napomáhá opozičním maďarským liberálům. Pokud se s nimi ale Orbán na národní úrovni úspěšně vyrovná, pak mu v rámci EU a NATO nastanou těžké časy. Proto pro něho bylo tak důležité vítězství Trumpa v roce 2016, jeho ideologického spojence v boji proti liberálnímu globalismu (a nyní už i proti Sorosovi).

Za skutečnou svobodu

Evropská unie samozřejmě nadále vyvíjí na Budapešť tlak, ale nyní přinejmenším americké vládní struktury Maďarům tak vehementně nekroutí ruce. Evropský tisk zaznamenal Orbánova slova o podpoře Trumpa – první takové prohlášení evropského vůdce – mimo jiné deník Times, který ovšem neocitoval celé jeho vyjádření:

„Liberálové soudí, že každá země … by měla být donucena přijmout liberální formu vlády. Naproti tomu křesťanští demokraté takovou formu zahraniční politiky odmítají, protože podle jejich názoru společnosti drží pohromadě a udržují mír různými způsoby; a jak nedávno prokázalo arabské jaro, liberální demokracie může vyvolat chaos a kolaps a přinést víc škody než užitku. A to je jeden z důvodů, proč fandíme Donaldu Trumpovi, aby získal další vítězství. Protože jsme velmi dobře obeznámeni se zahraniční politikou demokratických administrativ USA, politikou, která je postavena na morálním imperialismu. Zkusili jsme si to, i když pod tlakem. Nelíbilo se nám to a nehodláme v tom pokračovat.

Maďarsko skutečně předvádí divy v odporu vůči vnějšímu tlaku, a není to zásluha pouze Orbána, ale také většiny maďarské společnosti, která ho podporuje a dobře chápe důležitost zachování národní identity. Ale nyní je „morální imperialismus“ uplatňován proti samotným Státům – a Orbán samozřejmě chce, aby Trump ustál barevnou revoluci, která se rozhořela v USA.

Pokud Trump vydrží a zvítězí – evropští křesťané, konzervativci, tradicionalisté (kteří by se mohli nazývat křesťanskými demokraty, pokud by tento termín nebyl zdiskreditován jeho současnými nositeli, jako je německá CDU) budou mnohem snáze odolávat jak liberální diktatuře, tak morálnímu imperialismu. Proto si opravdu nezávislí evropští politici přejí, aby Trump zvítězil – tak řečeno „za naši i vaši svobodu.“

Autor: Petr Akopov

Překlad: protiproud.cz

Zdroj: https://ria.ru/

Odeslat komentář