JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Poslanecká sněmovna českého parlamentu proti občanům ČR kvůli ochraně zájmů státu Izrael!

VIDEO: Usnesení Bundestagu proti antisemitismu a kritice Izraele proběhlo už v květnu, slovenský a český parlament se připojily!

Česká verze usnesení parlamentu je konečně venku a uvnitř jsou takové věci, že z toho doslova přechází zrak! Kdokoliv z poslanců se připojí pod toto usnesení, dostane nálepku vlastizrádce a úlisného lokaje Izraele!

Tohle naprosto nemá obdoby, co si to poslanci dovolují vůči občanům země, která čelila Mnichovu 1938, vyhánění Čechů ze Sudet a okupaci svých území stejně, jako dnes čelí Palestinci!

Poslanecká sněmovna českého parlamentu konečně zavěsila na svůj web textové znění [1] návrhu usnesení zahraničního výboru sněmovny proti antisemitismu a na ochranu zájmů státu Izrael. Usnesení odsuzuje a vyzývá české orgány moci, aby zasahovaly proti občanům ČR, kteří kritizují stát Izrael, kteří vyzývají k bojkotu zboží a služeb izraelských firem. Toto usnesení je v příkrém rozporu se stanoviskem Ústavního soudu ČR, který nedávno přijal rozhodnutí, že bojkotování poskytování služeb ruským občanům je v pořádku a není v rozporu s ústavním pořádkem, protože provozovatel hotelu prý má právo si rozhodnout, jaké hosty ubytuje, a to i na základě svého politického přesvědčení, kdy majitel hotelu odmítne ubytovat ruské občany, protože nesouhlasí s politikou ruské vlády.

Protesty proti Izraeli jsou v reflektorech médii vydávány za antisemitismus.

Takže, dámy a pánové, to se nám poslanecká sněmovna pěkně postarala o další skandál, protože navrhované usnesení navrhuje potlačovat bojkot v oblasti služeb, které mají vztah ke konkrétnímu státu, protože je to prý skrytý antisemitismus. A co třeba skrytá rusofobie? Co dělat v případech, když majitel hotelu trpí rusofobií a odmítá ubytovat ruské zákazníky, protože maskuje svůj bojkot odporem proti ruské vládě, ale ve skutečnosti trpí rusofobií proti ruskému národu jako celku? Jinými slovy, zahraniční výbor českého parlamentu se opět odkopal jako skupina lidí, která zakazuje oprávněnou kritiku izraelské vlády a maskuje to tím, že přijímá usnesení proti antisemitismu. Izrael v květnu tohoto roku provedl anexi Golanských výšin na základě dohody mezi Izraelem a USA. Jednalo se o kopii Mnichovské dohody, kdy dvě země se dohodly o odtržení území třetí země (Sýrie), která k jednání vůbec nebyla pozvána.

Izraelská vláda prokazatelně kopíruje na Blízkém Východě politiku nacistického Německa a lidé snad nemají mít právo proti tomu protestovat třeba i formou bojkotu?

Čeští poslanci k tomuto  skandálnímu kroku Izraele v květnu žádné usnesení a odsouzení nepřijali, mlčeli jako zrádci, kteří tolerují židům v Izraeli to, co v roce 1938 provedlo Německo ve spolupráci a v dohodě s Francií, Velkou Británií a Itálií Československu, když Sudety byly odtrženy od ČSR a připojeny na základě Mnichovské dohody k Německu. Československá vláda k jednání pozvána vůbec nebyla. Jak je možné, že v roce 2019 čeští poslanci přijímají usnesení na ochranu státu, který provádí na Blízkém východě stejnou nacistickou a anektační politiku jako kdysi nacistické Německo? Kdyby poslanci českého parlamentu četli důsledně Aeronet, věděli by, jaké nacistické postoje zastávají rabíni na izraelských vysokých školách a vojenských akademiích.

Výbušné video s českými titulky [3] jsme přinesli letos v květnu, kdy na veřejnost unikly skandální výroky izraelských rabínů natočené skrytou kamerou při přednáškách na vojenské akademii B’nei David v Izraeli. Video zachycuje, jak izraelští vojáci v přípravné akademii poslouchají nacistické a rasové teze rabínů v rolích přednášejících, kteří citují vojákům teze z Talmudu o podřadnosti Palestinců jako rasy a oceňování Adolfa Hitlera, že měl pravdu, byl to člověk se správnými názory.

Stál ale prý na špatné straně v historii, tedy nestál na straně Židů. Pokud by stál na straně Židů, neříkalo by se mu dnes Hitler, ale Netanyahu. Protože přesně tak by Adolf Hitler vypadal a přesně takovou politiku by dělal, jako Benjamin Netanyahu, který bombarduje cizí země, nařizuje nálety a bombardování bytovek, kde bydlí Palestinci, aby utekli a Izrael aby mohl místo potom zkonfiskovat jako opuštěné a vybudovat na něm izraelské osady. Takhle vznikla většina židovských osad na Západním břehu, mimochodem.

Nelegální výstavba izraelských osad na Západním břehu Jordánu.
České utajované usnesení je konečně venku a je v rozporu s Evropskou konvencí o lidských právech

Takže, členové zahraničního parlamentního výboru předloží poslanecké sněmovně návrh usnesení, které ochraňuje Izrael, které odsuzuje kritiku Izraele a jeho vlády, které zakazuje občanům bojkot produktů a služeb, které pochází z Izraele, a které exkluzivně uděluji Izraeli ochranu v rozporu s občanskými právy v ČR a jejich právy na svobody vyjadřování, mezi které patří i bojkot, jak uvádí Evropská konvence lidských práv, která je nadřazena českým zákonům. Všichni poslanci, kteří zvednou ruku pro toto usnesení, tak budou hlasovat v rozporu s Evropskou konvencí. Sami si přečtěte, co poslanci vymysleli a sesmolili do kusu papíru, který zjevně snese fšecko, stejně jako celé Česko.

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
101
USNESENÍ
zahraničního výboru
z 33. schůze
ze dne 19. září 2019

k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu. Po úvodním vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře, M.Sc., zpravodajské zprávě posl. Bc. Jaroslava Bžocha a po rozpravě

zahraniční výbor

I. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;

II. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

III. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

IV. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu a proti bojkotu Státu Izrael;

V. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

VI. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků;

VII. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění.

Bc. Jaroslav B ž o c h v.r.
zpravodaj výboru

Ostře sledované hlasování o usnesení

Český parlament tak bude schvalovat usnesení, které již dříve přijali slovenští zákonodárci, ale jako první s tím přišli poslanci z německého Bundestagu. Již v květnu tohoto roku přijali prakticky totožné usnesení, které odsuzuje jakékoliv kritiky proti Izraeli a veškeré projevy bojkotu izraelského zboží a služeb. Ten proces se tak z Německa okopíroval do českého a slovenského Protektorátu jen se zpožděním několika málo měsíců. Poslanci v Německu, v Česku i na Slovensku [4] se stávají spolupachateli zločinného izraelského režimu, který páchá genocidu palestinského obyvatelstva. Poslanci mlčí, když Izrael ve spolčení s USA anektuje území Sýrie, přestože je to stejný proces, kterým prošlo Československo v roce 1938. Servilita poslanců vůči státu Izrael je neuvěřitelná, pošlapává práva vlastních občanů a bráním jim ve svobodě projevu a bojkotu, který je ukotvený v Evropské konvenci lidských práv.

Účastníci Mnichovské dohody.

Naše redakce bude pečlivě a pozorně sledovat hlasování poslanců českého parlamentu při hlasování o tomto usnesení, které v blízké době přijde. Toto hlasování vám dá odpověď na to, kterým politikům můžete věřit, kteří mají charakter, kteří nezapomínají na Mnichov 1938, a kteří jsou vlastenci. Kdokoliv z poslanců bude hlasovat proti usnesení, prokáže konceptuální gramotnost a vlastenecké ukotvení. Kdokoliv zvedne ruku pro usnesení, odkope se jako šábesgój nacistické vlády Izraele.

A kdokoliv se zdrží hlasování, tak prokáže svoji vypočítavost a alibismus. Když se ruští turisté dočkají diskriminace a bojkotu ze strany majitele hotelu, je to prý v pořádku. Když ale lidé kritizují Izrael za anexi Golanských výšin a vyzývají tak k bojkotu izraelského zboží, tak je to prý antisemitismus. Toto vám chtějí na nos navěsit poslanci ve svém usnesení! Nenechte si to líbit a sdílejte tento článek, ať se lidé dozví, jaký dvojí metr berou poslanci na bojkot občanů, zboží a služeb ve vztahu jednou k Rusku a jednou k Izraeli.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Odeslat komentář