JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Reálně hrozí rozpad Severoatlantické aliance NATO! Šokující zpravodajská svodka varuje Evropskou komisi, že Řecko může aktivovat článek 5 Washingtonské smlouvy do 6 měsíců, pokud EU tvrdě nezakročí proti Turecku! Jenže, v takovém případě Turecko hrozí vypuštěním několika milionů uprchlíků do Evropy! Jedinou záchranou celistvosti NATO je tak rozpuštění migrantů z Turecka v EU, aby Erdogan ztratil svůj hlavní nástroj na vydírání EU! Ursula von der Leyen proto zatroubila k migrační reformě!

EU: Všechna alternativní média v Evropě jsou dnes zaplavena jediným tématem, a to projevem šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen, která oznámila [1] nový plán komise na reformu migračních pravidel v Evropské unii. Podle tohoto nového plánu by celá věc měla fungovat podle úplně nového modelu přerozdělování, který je v podstatě variací na předchozí návrh Jean-Claude Junckera. Přerozdělování by v první instanci fungovalo tak, že členská země by měla na výběr, jestli migranta přijme a udělí mu azyl, anebo druhá možnost, členská země na vlastní náklady zajistí návrat uprchlíka do země původu.

Pokud členská země EU zvolí první variantu, dostane od Evropské unie finanční příspěvek ve výši 10 000 EUR (cca. 250 000 Kč) na každého přijatého azylanta. Tyto peníze by s největší pravděpodobností skončily v neziskovém sektoru, který dostane azylanta na starosti, aby se integroval do občanské společnosti dané země. Jednalo by se tak o mohutný finanční mechanismus pro neziskový sektor v dané členské zemi.

Ursula von der Leyen

Druhou možností je volba, že země EU řekne, že migrantovi azyl neudělí, ale zajistí vlastními náklady jeho repatriaci zpátky do země původu. Co to znamená? No, ve výsledku by to znamenalo, že členská země EU by oficiálně migranta nepřijala, nedostal by azyl, ale daňoví poplatníci daného státu EU by museli hradit veškeré náklady spojené s návratem uprchlíka do země původu. Jenže, tohle má jeden zásadní háček.

Podle platného Migračního kompaktu OSN a rovněž podle Marakéšské deklarace, která je součástí Globálního kompaktu OSN, nesmí být migrant, bez ohledu jeho nárok na azyl, vrácen do země, kde by mu hrozilo nebezpečí, týrání, mučení, genocida, anebo smrt v důsledku nestabilní bezpečnostní situace v regionu. Jinými slovy, migrant sice nedostane nárok na azyl v členské zemi EU, ale nelze jej vrátit do země původu. Nestane se azylantem v EU, stane se strpěncem v EU! Dojde přesně k tomu, co již od roku 2015 vlastně vidíme v Řecku a v Itálii v uprchlických táborech.

Země EU budou mít na výběr, jestli se o migranty postarají v roli azylantů, anebo v roli strpěnců, které nejde vrátit do původní země

Ve všech těchto táborech jsou migranti, kteří v EU nedostali azyl, protože buď nesplňují podmínky pro azyl, anebo prostě členské země EU nechtějí migranty přijímat vůbec. V Itálii je např. půl milionu migrantů z Libye, což je země zmítaná občanskou válkou a tím pádem podle zákonů a mezinárodních smluv není možné do takové země migranty vracet, protože jim tam hrozí smrt ve válečném konfliktu, který ale paradoxně v roce 2011 pomohla zažehnout Evropská unie a USA, když došlo k rozvrácení arabského světa v rámci barevné revoluce s názvem Arabské jaro.

Takže, co se stane, když si členská země EU vybere druhou variantu a postará se o repatriaci migranta zpátky do země původu? No, stane se přesně to, co vidíme v Řecku a v Itálii. Tito migranti se stanou “strpěnci” a skončí na státní náklady a výdaje v uprchlickém táboře, kde daný členský stát bude muset po nejasně dlouhou dobu živit a starat se o migranta, který sice nebyl přijat, nedostal azyl, nachází se v repatriačním procesu, ale tím to hasne, protože k realizaci repatriace do země původu nikdy nedojde, protože migranta podle mezinárodních smluv nelze vrátit proti jeho vůli do válkou zmítané země.

Francouzské námořnictvo v Egejském moři se snaží zabránit vojenskému střetu mezi Řeckem a Tureckem

A nový plán Ursuly von der Leyen má ještě třetí variantu. Pokud si členská země EU nevybere ani jednu variantu, nepřijme migranta, ani se nebude chtít postarat o jeho repatriaci do země původu, tak Evropská komise v krajním případě bude mít právo nařídit členské zemi EU přijetí migranta, a to i proti její vůli. Podle návrhu by šlo až o krajní variantu. Na něco takového mnoho členských zemí EU nepřistoupí, zejména s tím budou mít problém země skupiny V4 a pod něco takového se nepřipojí.

Problém je však někde úplně jinde. Možná si řeknete, proč v době koronavirové krize přichází šéfka s EU s tak výbušným a krizovým návrhem, který prostě vyvolá mohutnou bouři a odpor? Cože tak najednou v době, kdy EU má plno problémů s virovou nákazou, se náhle vytahuje znovu téma migrační reformy v EU? Situace je totiž v úplně jiné rovině než byla před rokem a půl. Do redakce jsme dostali totiž znepokojivé informace z bruselského zákulisí, které odhalují skutečný důvod tohoto náhlého posunu Evropské komise k tématu, který nešel vyřešit ani v době klidu, natož v dobé Covidu. Co se tedy za tím ukrývá?

Pokud se něco neudělá s armádou 4 milionů migrantů v Turecku, Erdoganova agresivita a sebevědomí dojde až do bodu války s Řeckem a do bodu rozpadu NATO, varuje BND

Evropská unie totiž zažívá něco daleko horšího, než jsou virové a migrační krize dohromady. Německá tajná služba BND totiž podle zákulisních informací varovala německou vládu na přelomu srpna a září, že bezpečnostní krize v Egejském moři a mezi Řeckem a Tureckem je tak kritická, že reálně hrozí, že Athény nejpozději do 6 měsíců budou čelit takové turecké vojenské agresi ve vodách, které podle mezinárodního práva patří Řecku, že vláda v Athénách aktivuje článek 5 Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance a požádá o vojenskou pomoc členské země NATO, aby kolektivně bránily Řecko před agresorem, jenže v tomto případě před členskou zemí NATO, před Tureckem.

Pokud k této situaci dojde, bude to znamenat rozpad Severoatlantické aliance, protože země NATO se rozštěpí. Důvodem štěpení je podle BND vydírání, které Ankara používá proti Evropské unii už několik let. Téměř 4 miliony uprchlíků od roku 2015 zadržuje turecká armáda v uprchlických táborech v Turecku a turecký prezident Erdogan požívá tuto hordu migrantů jako nástroj vydírání Evropské unie, ale nově i jako nástroj vydírání NATO, uvádí ve zprávě BND. A to už mění situaci.

Uprchlický tábor v Turecku

Celá věc se má takto: Turecko si nárokuje části Egejského moře, které patří Řecku. Spory o rozdělení mořských hranic se táhnou desítky let zpátky, ovšem turecký prezident v posledních měsících začal obsazovat donedávna prázdné a pusté turecké ostrůvky, kde buduje vojenské základny a z nich vysílá lodě k průzkumu mořského dna kvůli těžbě plynu a ropy.

Tento průzkum ale probíhá v oblastech moře, které patří Řecku. Athény tomu nehodlají jen přihlížet a došlo k mobilizaci řeckého vojenského námořnictva, které se snaží blokovat turecké vojenské lodě. Je jenom otázkou času, kdy jedna ze stran zahájí palbu a dojde k rozpoutání války mezi dvěma členskými zeměmi NATO. A teď přichází ten zásadní problém. Athény bombardují Brusel se žádostmi jednak o vojenskou pomoc, která přichází jen od Itálie a Francie, ale současně řecká vláda tlačí na Brusel, aby uvalil sankce na Turecko za agresi proti Řecku. A přestože v EU by pro to byla morální podpora, politicky je to neprůchodné.

Když EU uvalí na Turecko sankce, nebo když EU či NATO pomůže vojensky Řecku proti Turecko, Erdogan vypustí do EU 4 miliony migrantů z uprchlických táborů

Tayyip Erdogan totiž varuje, že pokud EU uvalí na Turecko sankce, bude to vyhlášení války a Turecko otevře hranice a pustí 4 miliony migrantů do Evropy. Pokud by k tomu došlo, ani celá řecká armáda, pokud by se shromáždila na hranicích, by takovou hordu nedokázala zastavit. EU tak nemůže proti Turecku zasáhnout, a to ani prostřednictvím sankcí, ani vojensky skrze společnou evropskou vojenskou pomoc Řecku. A řešení této situace je podle BND jenom jedno jediné: Turecko musí ztratit svůj nástroj na vydírání EU a NATO, to znamená, že EU musí být připravena přerozdělit si většinu migrantů z tureckých uprchlických táborů tak, aby tato Erdoganova armáda přestala představovat hrozbu. Dokument BND tak odhaluje, že za současnou snahou o migrační reformu stojí už samotné velení NATO v Bruselu.

NATO vyslalo do Egejského moře hlídkovací lodě a stíhačky

Pokud by totiž Athény byly zahnány do kouta a viděly by, že po aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy nikdo a pomoc nepřichází, nebo pomoc je jen symbolická v rovině materiální pomoci, ale jinak nic dalšího, tak by to znamenalo konec členství Řecka v NATO, což by spustilo lavinový efekt v dalších zemích, když by v reálném přenosu všichni viděli, že nikdo nepřišel Řecku na pomoc proti Turecku, anebo přišel jenom někdo. Turecký prezident má obrovskou poziční výhodu a mohutnou neregulérní armádu, proti které EU a NATO nemají obranu. Skoro 4 miliony nedotknutelných lidí, na které se nesmí střílet, kteří mají ochranu Globálního kompaktu OSN, kteří nemají zbraně, ale přesto dokážou zničit celé civilizace importem své kultury. Evropská unie nemůže proti Turecku zasáhnout, Erdogan by otevřel stavidla.

Přerozdělení migrantů v EU zachrání Řecko, ale zničí křesťanskou podobu Evropy, což povede k odštěpení části zemí EU a jejich přechodu do amerického projektu Trojmoří

NATO nemůže proti Turecku zasáhnout, aliance by přišla o druhou největší armádu v NATO a o strategické území na jižním pobřeží Černého moře. Plán na přerozdělování migrantů je tak úplně v jiné pozici v současné době. Není to už jenom o kalergiovské Panevropě prostoupené smíchanými rasami, ale je to už o záchraně NATO. Proti Turecku se musí zasáhnout, pokud se nemá NATO rozpadnout, jenže zásah proti Turecku nesmí vést pro změnu k rozpadu EU poté, co Erdogan vypustí do EU svoji migrační armádu. To by Evropskou unii položilo a dovedlo k rozpadu, a v Bruselu to vědí moc dobře. Takže ten plán je takový, že EU se reformuje a připraví se na nával uprchlíků z Turecka, přičemž ti migranti nevytvoří kolaps EU, ale budou plynule přerozděleni.

Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident

Erdoganova armáda migrantů tak bude pohlcena v EU a rozmělněna. V tom okamžiku Ankara ztratí svůj nástroj na vydírání EU a Brusel bude moci uvalit sankce na Turecko a zakročit proti regulérní turecké armádě. Erdogan nepůjde do války a bude se muset stáhnout. NATO se nerozpadne a EU se očima globalčiků posílí. Přesně toto se skrývá za současným plánem Ursuly von der Leyen.

V každém případě platí, že neexistuje členství v EU bez přijímání migrantů. Znovu se to potvrzuje, a je jedno, jakou podobu to přijímání bude mít, jestli to bude příjem ve smyslu udělování azylů, nebo příjem zodpovědnosti za odmítnuté žadatele o azyl, které nepůjde ale vrátit do země původu, což vyjde potom nastejno, stát se bude muset o strpěnce starat tak jako tak.

Migrace nakonec rozštěpí EU na dva bloky zemí, půlka půjde proti Izraeli, druhá půlka se bude zuřivě zastávat Izraele. Rozděluj a panuj!

Nebude dovoleno, aby migrační otázka a neochota některých zemí k přijímání migrantů vedla k rozpadu NATO. To ne bude dovoleno. Všimněte si navíc českých politiků, kteří neustále opakují, že místo přerozdělování migrantů je potřeba chránit hranice Schengenu. Jenže přesně to selhává v přímém přenosu na řecko-turecké námořní hranici, kde Turecko porušuje bezpečnost námořní hranice Schengenu a EU spolu s NATO odhalují svoji bezmocnost. Dokud bude mít Erdogan svoji migrační armádu a EU nebude schopna tuto armádu asimilovat, protože střílet na ni nemůže, do té doby bude hrozit rozpad NATO kvůli konfliktu mezi Řeckem a Tureckem. Hrozivý je pouze ten důsledek. Buď se zachrání NATO za cenu islamizace EU, což povede k rozštěpení EU a část zemí EU skončí v americkém objetí s neocony a v projektu Trojmoří.

Angela Merkel v říjnu 2015 na návštěvě v Ankaře u Erdogana. Právě na této schůzce se dohodlo, že EU bude Turecku platit každý rok peníze za zadržování migrantů v tureckých uprchlických táborech

Anebo se zachrání EU a nebude přijímat hordy migrantů, ale povede to k rozpadu NATO a zřejmě k ozbrojenému konfliktu mezi Řeckem a Tureckem. Nic to ale nezmění na tom, že v Řecku a v Itálii jsou už několik let migranti, se kterými si EU neví rady. A teď by si měla EU poradit s dalšími miliony migrantů z Turecka? Ne, to nebude fungovat. EU pojede setrvačností tak dlouho, dokud i v Bruselu nepřevládne názor, že to, co je třeba reformovat, nejsou pravidla o migraci, ale že je třeba změnit podobu EU. Nová Evropa pro země s migrací, kde jsou migranti vítání a hlavním nepřítelem je Izrael, a projekt Trojmoří jako protipól, pro odpůrce migrace, odpůrce Číny a Ruska, kde hlavním přítelem je Izrael. Teze a antiteze. To jsou ty dvě finální varianty, které goyim dostanou na výběr na chucpe podnose. Stačí si prý vybrat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: https://aeronet.cz/news/pokud-si-clenske-zeme-eu-nezacnou-prerozdelovat-podstatnou-cast-ze-4-milionu-uprchliku-dosud-zadrzovanych-v-turecku-realne-hrozi-rozpad-severoatlanticke-aliance-sokujici-zpravodajska-svodka-varuje/

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Komentář

Odeslat komentář