JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Šílenství Bruselu nebezpečně narůstá: Nová evropské směrnice o sexuální výchově tvrdí, že sexuální výchova by měla začít od narození!!!!!!

EU: Fakt, že nové evropské směrnice o sexuální výchově tvrdí, že sexuální výchova by měla začít od narození!!!!!! vyděsil předsedkyně Aliance národních sil Vladimíru Vítovou.

V Evropě byly přijaty tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později. A víte z jakého důvodu? Novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je prý nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita,“ konstatovala předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítová.

Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku 2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem. Norsko se v tomto světle jeví jako pilotní projekt evropské „elity“ na přeformátování společnosti evropských států,“ dodala dál Vítová.

Byly vydány podrobné evropské pokyny, které mají pomoci tvůrcům rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví vyvinout vhodné učební osnovy pro sexuální výchovu. Pokyny byly vypracovány skupinou 20 odborníků z 9 evropských zemí pod vedením Federálního centra pro vzdělávání ve zdravotnictví (BZgA) v německém Kolíně nad Rýnem a Regionálního úřadu WHO pro Evropu. Poskytují podrobné pokyny a podrobnou matici na podporu zdravotnických a vzdělávacích pracovníků v jejich úsilí zajistit dětem přesné a citlivě prezentované informace o sexualitě,“ píše se dál v komentáři Vladimíry Vítové.

Tyto pokyny, které jsou určeny všem zemím EU k implementaci zdůrazňují, že by se měla začít sexuální výchova. od narození dítěte. Také uvádějí, jaké konkrétní dovednosti by si děti a mladí lidé měli osvojit, a jaké postoje by se měly podporovat v konkrétních věkových obdobích,“ píše dál Vítová.

V prvé části publikace autoři uvádějí své pansexualistické přístupy, zdůrazňující sexuální potěšení již v raném předpubertálním věku a operují „sexuálními právy a právy dítěte“. V druhé části je pro jednotlivé věkové skupiny (0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 a více roků) uvedeno, jaké informace mají získat, jaké dovednosti si osvojit a jaké postoje mají mít. Má sem patřit i přijetí masturbace od narození, přijetí homosexuality a respekt vůči různým jiným formám sexuality,“ vyděsilo Vítovou.

Nizozemská televize NTR odvysílala v únoru letošního roku rozhovor s pedofilním aktivistou Nelsonem, který chce založit politickou stranu, která by prosazovala legalizaci sexu s dětmi! Nelson uvedl do slova toto: „Batolata jsou schopna se sama rozhodovat, jestli chtějí anebo nechtějí sex. Dítě ve věku 2 nebo 3 let je dostatečně vyvinuté, aby rozhodlo samo, jestli chce anebo nechce zmrzlinu anebo, jestli chce jít na hřiště. Myslím, že tyto věci je velmi lehké porovnat,“ popsala neuvěřitelný pořad nizozemské televize Vítová.

Místo toho, aby byl tento člověk a ti, co ho pozvali do televize, okamžitě zavřen, tak došlo k tomu, že tohoto člověka pozvala Amsterodamská univerzita k přednášce na univerzitě o pedo-sexualitě,“ podivila se předsedkyně ANS.

Poslanci PS PČR se nyní zabývají Istanbulskou úmluvou, kterou se má ČR zavázat, že se o tom (všem výše popsaném) děti budou učit „na všech stupních vzdělávání“, tedy ve škole i školce. Pokud snad chce někdo tvrdit, že se tímto Istanbulská úmluva přímo nezaobírá, je na omylu. Ve Vysvětlující zprávě se konkrétně uvádí problematika výuky této zvrácenosti na všech stupních vzdělávacího procesu,“ napsala Vítová dál.

Istanbulská úmluva nebere v potaz přirozenost a počet chromozomů daného člověka, ale vychází z zcela zcestné úvahy, že pohlaví je jen přibližná biologická kategorie a že se dítě může samo rozhodnout podle svých genderových pocitů, zdali je muž nebo žena nebo něco jiného. A výše uvedené dokumenty dokonce vychází z toho, že mateřský instinkt není přirozený, ale údajně jde jen o kulturní stereotyp. Vůbec není brána v potaz lidská přirozenost, nevinnost batolat a ani to, že do tří let nevnímá dítě samo sebe samostatně, ale psychicky je spojeno s matkou, která ho porodila!“ má jasno Vítová.

Vážení přátelé, po přečtení tohoto textu snad musí každý normální člověk dojít k závěru, že ti, co nám v EU „vládnou“ nejsou psychicky v pořádku. Na stole leží zásadní otázka: proč tyto nemocné lidi a jimi předepisované direktivy – podle kterých se má přeformátovat doposud normální lidská společnost na společenství zvrácených jedinců – akceptujeme?! Z jakého důvodu stále setrváváme v EU, když nám předepisují styl života evidentně nesvéprávní jedinci?“ uzavřela svůj příspěvek Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Facebook Vladimíra Vítková

Odeslat komentář