JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Slovenská inteligencia sa postavila proti špinavým totalitným praktikám súčasnej Matovičovej vlády a jej gestapáckeho politického komanda NAKA: Tentoraz je obeťou študent Ján Pastuszek za predaj tričiek s portrétom bývalého slovenského prezidenta

SLOVENSKO: Na stránke Kulturblogu predával tričká s fotografiou prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisu. Za to ho národná protiteroristická jednotka NAKA obvinila zo zločinu „šírenia extrémistických materiálov“

Verejný protest Združenia slovenskej inteligencie voči nekalým praktikám NAKA

Ako príslušníci slovenskej inteligencie sme povinní pozdvihnúť svoj hlas voči neprávostiam a násiliu, ktoré sa dnes odohráva prostredníctvom nezákonného nasadzovania organizačnej zložky PPZ NAKA proti obyčajným a bezúhonným občanom. Pod maskou boja s „extrémizmom“ je štátna moc zneužívaná na likvidáciu neželaných názorov, ako aj zastrašovanie nositeľov týchto názorov. To však vybočuje z rámca demokratického konania a je prejavom diktatúry.

Posledným príkladom nekalých praktík je prípad z 22. septembra 2020, keď Národná protiteroristická jednotka NAKA vzniesla obvinenie voči vysokoškolskému študentovi a občianskemu aktivistovi Jánovi Pastuszekovi. Dôvodom mal byť predaj tričiek s podobizňou prvého prezidenta SR Dr. Jozefa Tisu prostredníctvom internetového obchodu, čo predkladateľ obvinenia pokladá za zločin „šírenia extrémistických materiálov“.

Voči takýmto prejavom násilia na základe nepravdivých a skonštruovaných obvinení ostro protestujeme. Pokladáme za škandalózne, aby spomienka na osobnosti a symboly modernej slovenskej štátnosti bola riešená Národnou protiteroristickou jednotkou. Objasňovaniu historických otázok sa majú venovať výlučne historici resp. akademickí pracovníci v odborných verejných diskusiách. Sme proti spolitizovaniu histórie, kriminalizácii vybraných historických postáv, či období a proti zneužívaniu štátnej moci na hrubé prenasledovanie ľudí.

Vo všetkých úrovniach života si želáme pokojné a rozumné prístupy k riešeniu problémov. Trestné stíhanie za vykonštruovaný trestný čin pripomína prax ŠtB z 50. rokov. Vnímame ho tiež ako útok na názorovú platformu mladých ľudí z nezávislého webového portálu. Súčasne ho vnímame aj ako snahu o prekrytie skutočných problémov spoločnosti, ktoré štát dlhodobo nedokáže riešiť. Za obzvlášť pokrytecké ho pokladáme v čase, keď naši politickí predstavitelia kritizujú predstaviteľov iných štátov za údajný nedemokratický prístup, prenasledovanie opozičných aktivistov, policajnú brutalitu, či potieranie slobody slova.

Občania sú stále viac znechutení neustálym a jednostranným perzekvovaním aj napriek tomu, že nedochádza k porušovaniu zákona. Upozorňujeme, že pokračovanie takéhoto represívneho konania zo strany štátnych orgánov môže znamenať výrazný nárast nespokojnosti občanov a následné nepokoje.

Okamžite preto žiadame o zastavenie všetkých podobných hanebných útokov vo forme vykonštruovaných trestných stíhaní a ospravedlnenie sa poškodeným osobám. Sme toho názoru, že trestné stíhanie by si zaslúžili skôr tí, ktorí za tridsať rokov zdevastovali Slovensko a doviedli ho do stavu, v akom sa nachádza dnes.

V Bratislave 1. 10. 2020

Signatári:

Ing. Branislav Čech – podnikateľ

PhDr. Martin Lacko, PhD. –  historik

RNDr. Igor Serváček – podnikateľ

Mgr. Margaréta Vyšná –  kulturologička

 

K protestu sa pripájajú:

Ignác Juruš, plk. v. v.  a rím. kat. kňaz

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc., ekonóm

Ľudovít Števko, publicista

Doc. Ing. František Vnuk, historik

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSC., historik a aktivista za dodržiavanie ústavy

MUDr. Štefan Paulov, spoluautor Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity Slovenskej republiky

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSC., vedec a vysokoškolský učiteľ

Margita Behúňová, dôchodkyňa

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

Ján Maršálek, básnik a publicista

Mgr. Ľudovít Košík bývalý katechéta, regionálny historik, publicista

Teodor Križka, básnik, vydavateľ

Vlado Gregor, knihovník a publicista

Mgr. Branislav Kinčok, PhD., historik

Ing. Marián Šuran, dôchodca

Ladislav Nebus, dôchodca

MUDr. Ján Lakota, CSc., onkológ

Ing. Miroslav Čajka, C.Cs.R, rehoľný kňaz

František Gajdoš, podnikateľ

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD., historik, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Ivan Varšo, PhD., historik

Ing. Monika Školnová, projektantka

Dr. Darina Vergesová, slavistka, prekladateľka, publicistka

Ing. Peter Kohút CSc., vedec

Ing. Ivan Lehotský, redaktor, publicista

Slovenské Hnutie Obrody zastúpené predsedom Mgr. Róbertom Švecom

Mgr. Rafael Rafaj, predseda Inštitútu národnej politiky, syn politického väzňa komunizmu

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., lekár

Odeslat komentář