JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Světová zdravotní organizace jako jedna velká Mafie – 2. část

Výsledný dokument „World at Risk,“ neboli „Svět v ohrožení“

Konečný dokument organizace GPMB je pozoruhodný tím, že obsahuje 7 bodů, které musí být okamžitě splněny, aby byl svět připraven na nejhorší a dokázal udržovat zdravotní pohotovost. Těchto 7 bodů se nachází na straně 7 a stojí za to je zhruba probrat. Text dokumentu je označen tučnými písmeny.

Bod č. 1:Vedoucí představitelé jednotlivých států se musí zavázat a investovat … MUSÍ? Opravdu musí? Kdo jim to přikazuje? A co když se takovému příkazu odmítnou podřídit? Má někdo právo je nutit? Kdo je ten „někdo?“ Snad WHO nebo OSN? Je to rozhodně podivné, protože přikazování hlavám jednotlivých a nezávislých států zde není na místě.

Dále se píše, že … vedoucí osobnosti státu musí (opět, „musí!“) ustanovit přednosti a opakovaně věnovat domácí zdroje na připravenost … Opakovaně věnovat domácí zdroje – to znamená, že 7.4 bilionů Euro jim nebylo dost a budou chtít víc peněz a to ještě opakovaně! A co když na to některé státy nemají dostatečné peníze? Pak také „musí“ je mít?

Bod č. 2:Jednotlivé země a zemská území musí (musí!) jít ostatním vzorem. Musí (musí!) správně splňovat jejich politické a podpůrné (finanční) závazky … Nejenže samé „musí,“ ale znovu výraz „finanční závazky.“ To je, o co se tady hlavně jedná. Nakonec i sama van der Leyen zdůraznila několikrát během jejího proslovu, že těch 7.4 bilionů je pouze začátek a že je nutno pokračovat.

all

Bod č. 3:Všechny země musí (už to nemíním zdůrazňovat, ale tento dokument je jeden rozkaz za druhým) vybudovat silný systém. Není ovšem řečeno, jaký systém to má být, ale můžeme vždycky naivně doufat, že je to nepodstatné. Hlavy států musí ustanovit vysoce-postaveného dozorčího, který bude mít patřičnou autoritu a politickou odpovědnost, aby mohl vést celou vládu a celou lidskou společnost státu a mohl bez námahy provádět mnoha-dílná simulační cvičení za tím účelem, aby udržoval všecky ve stavu připravenosti. Musí dávat na první místo zainteresovanost celé společnosti … No, tady mne teda ztrácíte, chlapci a děvčata. Takže vlády musí ustanovit dozorčí orgán, ať už je tím myšlen jednotlivec, nebo instituce, který je samotný a který nás všecky bude s bičem v ruce denně nahánět v 6 ráno k rozcvičce, pak se bude věšet prapor, poklusem budeme sbírat odpadky ze včerejšího dne … To je příliš. To, co tento dokument plánuje je totalita, to je otroctví, to je horší než komunismus.

Bod č. 4:Země, dárci a mnohostranné instituce musí být připraveni na to nejhorší. Takový rychle se šířící patogen vyžaduje přídavné požadavky na přípravu. Dárci a mnohostranné instituce musí zajistit dostatečné finanční zdroje (opět peníze!) na vývoj nových očkování a léčiv, antivirové prostředky a jiné potřebné farmaceutické nutnosti. Všechny země musí dále vyvinout systém k okamžitému sdílení informací o genomu nového patogenu, kvůli potřebám veřejného zdraví, spolu se sdílením omezených léčebných zákroků s jinými zeměmi. Zkuste zde číst mezi řádky: co je myšleno „omezenými léčebnými zákroky?“

financial

Bod č. 5:Finanční instituce musí spojit připravenost s plánováním finančního rizika. IMF (Mezinárodní finanční fond) spolu se Světovou bankou musí nutně obnovit jejich snahu a přidat připravenost do ekonomického rizika a institučního zhodnocení … Abyste rozuměli, tady se nejedná o to, že by jednotlivým státům pomohli finančně v nouzi. Ne, to všecko jsou půjčky na vysoký úrok, který zadlužené státy nestačí splácet a pak musí vyrovnat dluh tím, že západním kapitalistům podstoupí svá nerostná bohatství nebo jiné zdroje. Ale zpět k dokumentu: Doplňování financí pro IDA(International Development Association, neboli Společnost pro mezinárodní vývoj, patří pod Světovou Banku) a pro Globální fond za účelem boje proti AIDS, tuberkulóze a malarii, a také doplňování financí pro Gavi musí obsahovat přesně vyhraněné závazky ve vztahu k připravenosti. Takže opět, peníze, peníze a peníze.

Bod č. 6:Dárci, kteří podporují vývoj musí vytvořit popudy a zvýšit dary na připravenost. Další peníze. Jako ti žebráci na rohu, stále pláčou o peníze. Dárci, mezinárodní finanční instituce, globální fondy a filantropové musí zvýšit darované dávky na úkor těch nejchudších a nejvíc postižitelných zemí. Jinými slovy, my zvýšíme darované obnosy, WHO, IMF, OSN a všecky ty firmy s velkými písmeny je sbalí do svých kufrů a těm ubohým chudým zemím, nad kterými navenek tolik pláčou, poskytnou „výhodné“ půjčky. Je nutné, aby členské státy souhlasily, (poprvé kdy souhlasit nemusí!) se zvýšenými finančními částkami pro WHO příspěvky …

united

Bod č. 7:OSN musí zesílit koordinační mechanismus. Generální sekretář OSN, spolu se WHO a Kanceláří pro koordinaci humanitárních záležitostí musí zesílit koordinaci v různých zemích a také zdravotní a humanitární nouzové souvislosti tím, že zaručí zřetelnou roli a zodpovědnost OSN po celém světě … a zvýrazní celosvětové vedení OSN za účelem připravenosti, včetně použití simulačních cvičení. To znamená nejen opakování koronavirové anebo jiných epidemií, ale také ustanovení OSN jako světovládce: jedna celosvětová vláda, NWO!

Takže abychom to shrnuli, WHO a Světová banka vytvořily zdánlivě nezávislou organizaci GPMB. A GPMB si vyžádalo písemné zprávy od několika členských organizací a nadací, z těch pak dalo dohromady svůj vlastní dokument, jehož význam je pouze jeden: Musíte nás všichni poslouchat a musíte posílat víc a víc peněz, nebo vás v blízké budoucnosti postihne zdravotní katastrofa. A ještě musíte uznat OSN za svou jedinou, hlavní a NEVOLENOU celosvětovou vládu.

To je, jak postupuje Mafie. Přijdou do obchůdku a řeknou majiteli o peníze za ochranu. Ten samozřejmě odmítne a pak ho upozorní, že se v okolí často stává, že mají obchody rozbité výlohy. Majitel namítne, že takového nic se neděje. Pánové odejdou a druhý den má obchod vymlácené výlohy. No, a pak samozřejmě platí a oni s ním mávají, jak chtějí.

Event 201

Již dříve zmiňovaný „Event 201,“ to byla schůzka 130 lidí z nejrůznějších odvětví zdravotnictví, financí a průmyslu, která se konala 18. října 2019, asi čirou náhodou těsně před tím, než vypukla tak zvaná epidemie koronovirem. Video ZDE. Důvod pro toto setkání byl udán jakože příští těžká pandemie způsobí velmi mnoho škody na lidském zdraví a obrovské ztráty na životech. „Příští těžká pandemie“ jaká byla ta předešlá? Snad španělská chřipka v r. 1918? To nebyla žádná pandemie; ta byla zaviněna očkováním. A jak mohli vědět, že nějaká pandemie vůbec přijde? Píšou to najisto, přímo na jejich internetové stránce, takže o tom, že se tak stane nebyla nejmenší pochybnost. A to, že to věděli tak najisto svědčí pouze o tom, že to byl jejich plán, pandemii navodit.

Při tomto setkání byla pandemie simulována pomocí počítačů a byly zkoumány různé možnosti jak zmenšit její dopad a předejít škodám a následkům. Jednalo se o simulaci zasažení celosvětové populace nějakým neznámým a nesmírně nebezpečným virem nebo jedem. Bylo zdůrazňováno, jak je důležitá spolupráce jednotlivých světových vlád, průmyslu, mezinárodních institucí, a lidské společnosti samotné. A celým setkáním pronikala jedna skrytá a chvílemi i veřejně vyslovená myšlenka: „je nutno zařídit financování.“ A pak přišel Dr. Victor Dzau s nápadem a Ursula van der Leyen se nedala dvakrát pobízet a hned jsme měli „Koronavirovou globální odezvu.“ Nakonec, nesmíme zapomenout, jak řekla v úvodu ke konferenci s jakýmsi náznakem dojetí ve hlase Victorovi Dzau, že „bez jeho pomoci by k tomuto jednání nikdy nedošlo.“

event201

Je zajímavé, že Bill Gates celé „Event 201“ setkání a jeho záměr popřel, když se ho reportér od BBC v březnu t.r. na to ptal. Gates řekl: „Teď to tady máme. My jsme to nesimulovali, my jsme to nenacvičovali, takže co se týče zdravotních záležitostí a ekonomických záležitostí, nacházíme se v neznámých vodách.“ Pročpak se k tomu dnes Gates nechce hlásit, navíc když je celá konference důkladně dokumentována na internetu a dokonce i zfilmována? Bojí se snad něčeho? Článek ZDE.

Zpátky k WHO

Celou dobu jsme jednali o Dr. Dzau, ale je rovněž nutné se podívat na další důležitou veličinu celé zápletky a to je WHO, neboli Organizace světového zdraví. Jedná se hlavně o jejího generálního ředitele jménem Tedros Adhanom Ghebreyesus. Z videozáznamu, kde Ursula van der Leyen vítá jednotlivé členy již zmiňované konference, se rovněž velmi přátelsky přivítala s tímto člověkem a nazývala ho Dr. Tedros. Přesto, mnozí jsou toho názoru, že Tedros Adhanom je nežádoucí osoba na příliš vysokém místě.

adhanomTedros Adhanom (na obrázku) přitom nemá žádný doktorský titul, ačkoliv byl ve funkci Ministra zdravotnictví v jeho rodné Etiopii. Jako mladý se stal členem Tigray People‘s Liberation Front (TPLF, neboli Tigray strana pro osvobození lidu), což již název sám říká, není ani trochu mírumilovná strana. Původně byla založena jako komunistická revoluční strana a vedla partyzánskou válku proti Mengistově diktátorské vládě.

Tigray lidé představují asi 6% populace v Etiopii a přesto je většina generálů a vedoucích postav ve státě složena právě z těchto lidí. Oproti nim, Amharové stojí povětšině za Mengistovým režimem a Tigray je nazývají svým „nepřítelem na věky.“ Teroristická organizace TPLF, ve které byl Tedros jedním ze tří hlavních vedoucích, prováděla neustálé ozbrojené nájezdy na venkovské obyvatelstvo. Takže při sčítání populace bylo s překvapením zjištěno, že chybí nějaké 2 miliony Amharů.

Přes to všecko se Tedros stal Ministrem zdravotnictví. Když v r. 2007 vypukla ve státě epidemie cholery, vláda odmítla uznat tuto nemoc za to, co byla a nazvali ji „akutním vodovým průjmem.“ Tím pádem se zasažení nedočkali správné léčby, ale zato Ministr zdravotnictví dostával samé poklony.

V r. 2012 se stal Ministrem zahraničí Etiopie. Za 4 roky na to vypukla vzpoura, protože vláda se pokoušela zabavit velké pozemky za účelem investic. To bylo důvodem pro nucené přesídlení 15,000 lidí v  části země zvané Oromia. Protože v Etiopii je stále ještě aspoň 8.6 milionů lidí hladem, něco takového nebylo přijato přátelsky. Policie napřed používala proti demonstrantům slzný plyn, ale později do nich střílla naostro. Tyto vraždy a zmatek, který vyvolaly, způsobil smrt asi 500 lidí. Dost kruté video ZDE. Tedros se v tomto incidentu vyznamenal tím, že napřed popíral, že bylo tak moc mrtvých a později tvrdil, že policie nebyla ani ozbrojena.

A přesto všecko se nakonec stal generálním ředitelem organizace WHO. Jaká náhoda. 

osn

Takže sledujte tu symboliku. Je to snad náhodné? Stejný počet klasů, stejný návrh. Jenže tehdy měli než srp a kladivo – dnes vlastní prakticky celý svět.

CEPI, neboli Spojenectví pro novinky v připravenosti proti epidemiím (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)

Toto je další zajímavá instituce na poli organizované mediciny. Na jejich stránce CEPI hlásá, „Nová očkování pro bezpečnější svět.“ Co tím asi zkoušejí říct? Snad že když nás naočkují tak jako lidé skončíme a svět bez nás že bude bezpečnější? A jejich další prohlášení zní: „Spojením zvídavosti s léčbou, CEPI doufá, že se jí podaří odstranit epidemie.“

A samozřejmě, i zde se setkáváme se starými známými. V jejich správní radě je Jeremy Farrar, ředitel Wellcome Trustu a rovněž Dr. Victor Dzau. CEPI byla založena vládami Norska a Indie, Nadací Billa a Melindy Gates, Wellcome Trustem a Světovým ekonomickým forem – staří známí kam oko dohlédne.

eforum

Ve  videu ze schůze Ekonomického fora (viz obrázek) jsou následovně vítáni hosté této schůze: „Jsem nadšena, že vás mohu přivítat k této diskuzi, která se týká zaměření Spojenectví pro novinky v připravenosti proti epidemiím (CEPI), která je – musím přiznat – jeden z nejunikátnějších výtvorů, které vzešly v poslední době z Davosu. Vznikla z pouhého rozhovoru asi před rokem a je to dokonalé pojítko mezi vládami, nadacemi a privátními osobami. Vlády Norska, Německa, Japonska a Indie, plus dvě největší nadace na světě, Bill & Melinda Gates nadace a Wellcome Trust ji podporují. Podstatnou podporu získává rovněž od šesti největších farmaceutických firem: GlaxoSmithKline, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, Takeda and Pfizer.

Takže toto všecko jsou farmaceutické firmy, Big Farma a ti budou příjemci všech těch peněz, které Ursula van der Leyen s pokryteckým úsměvem vyždímala z účastníků konference „Globální koronavirová odezva,“ kde se vybralo 7.5 bilionů Euro. Na to byla ve skutečnosti založena CEPI, aby sloužila jako jakési skladiště, kam všecky tyto peníze půjdou a odtud už budou rozebrány na nejrůznější účely. Jsou v tom všichni, Světové ekonomické forum a všichni ti ostatní: GPMB, Johns Hopkins, Světová banka a WHO, všichni jsou v tom dohromady zapleteni, všichni ti již bohatí, kteří chtějí být ještě bohatší zítra.

Proto ta štědrost! Proto to ochotné „dávání“ a „darování.“ Při svém proslovu na zmíněné konferenci se Melinda Gates vyjádřila následovně:

„… sloučením světových odborných znalostí, mozkových schopností a zdrojů můžeme zaútočit na tuto nemoc stejným způsobem, jak ona útočí na nás: globálně. A tím, že budeme postupovat společně, ji můžeme potřít mnohem rychleji, než kdybychom se snažili každý zvlášť. Naše Nadace je hrdá na to, že může být vaším společníkem a dělá mi opravdu radost vám dnes tady oznámit, že se zavazujeme dát 100 milionů dolarů na tuto snahu.“

Takže můžete vidět, jak krásní a štědří lidé tihle boháči ve skutečnosti jsou. Sypou zde miliony dolarů do společné kapsy stejně jako my bychom mohli sypat tak leda jednotlivé koruny a i ty by nám mohly někde chybět. Takže jak to doopravdy ve skutečnosti všecko je?

Po pravdě řečeno, paní Melinda, stejně jako všichni ostatní usměvaví boháči a štědří dárci dávají ty miliony sami sobě. Tito lidé mají své cestičky na to, aby převedli takto investované peníze na své vlastní obchodní zisky. Nakonec, sám Bill Gates se před pár stránkami tohoto článku pochlubil jak vydělává 20:1 na investicích do očkování. A vůbec mu nebyla hanba.

Když tito boháči založí svoji vlastní Nadaci, tato je podle zákona neziskovka a nemá proto nesmí mít žádné zisky. Ale vedle Nadace pak založí organizaci jinou, jako na příklad Bill & Melinda Gates Foundation Trust a tam už pak jsou zisky dovoleny. Šikovně tam převedou peníze, nakonec mají na to všecko potřebné, ty nejlepší lidi, protože si to mohou dovolit. Takže pak mohou dělat s takovými lacino získanými penězi hotové zázraky.

Rejstřík organizací, jejichž jména jsou v článku používána:

 • CDC (Center for Disease Control, neboli Centrum pro kontrolu nemocí)
 • CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, neboli Spojenectví pro novinky v připravenosti proti epidemiím)
 • DCVMN (Developing countries vaccine manufacturing network, neboli Výrobci očkování z vývojových zemí)
 • EIB (European Investment Bank, neboli Evropská investiční banka)
 • FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics, neboli Nadace pro vylepšování nových diagnoz)
 • GATES (Bill & Melinda Gates Foundation, neboli Nadace Billa a Melindy Gates)
 • GAVI (The Vaccines Alliance, neboli Spojenci pro očkování)
 • GPMB (Global Preparedness Monitoring Board, neboli Globální rada sledující připravenost)
 • IDA (International Development Association, neboli Společnost pro mezinárodní vývoj, patří pod Světovou Banku, WB)
 • IFPM (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, neboli Mezinárodní federace výrobců farmaceutických léků)
 • IMF (International Monetary Fund, neboli Mezinárodní finanční fond)
 • Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, neboli Johns Hopkins, Bloombergova škola veřejného zdraví)
 • NAM (National Academy of Medicine, neboli Národní akademie pro medicínu)
 • NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, neboli Národní ústav pro alergie a infekční nemoci)
 • NIH (National Institute of Health, neboli Národní zdravotní ústav)
 • NRC (National Research Council, neboli Národní rada pro výzkum)
 • Resolve to Save Lives (Rozhodněte se zachraňovat životy)
 • The Global Fund (Globální fond)
 • UNITAID
 • WB (World Bank, neboli Světová banka)
 • WEF (World Economic Forum, neboli Světové ekonomické forum)
 • WHO (World Health Organization, neboli Organizace celosvětového zdraví)

Jane K.

Odeslat komentář