JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Thorsten Wiethölter, rakúske noviny Wochenblick: S (MRNA) OČKOVANÍM RASTIE POČET ÚMRTÍ

RAKÚSKO: Komentár Thorstena Wiethöltera (Wochenblick)

Väčšina krajín s nízkou a veľmi nízkou mierou očkovania proti koronavírusu zaznamenala pokles COVID úmrtí. Naopak, v krajinách s vyššou mierou očkovania je počet takýchto úmrtí vyšší. Je to logické?

Za 30 dní od začatia očkovania prirodzene ešte nemožno očakávať preukázateľne pozitívny efekt. Neočakávané ale je, že pokým krajiny s nízkou mierou očkovania hlásili menej COVID úmrtí, väčšina krajín s vyššou mierou očkovania zaznamenala paradoxne ich vyšší počet.

 

Viac COVID úmrtí v krajinách s vysokých tempom očkovania

Je pozoruhodné, že už vo februári krajiny s rýchlymi kampaňami očkovania mali tendenciu evidovať aj viac COVID úmrtí, a to na rozdiel od krajín, kde sa očkuje pomalšie. Najlepším príkladom v tomto smere je Izrael.

 

Medzinárodné porovnanie miery zaočkovanosti a COVID úmrtí

Samozrejme je jasné, že pri rozsiahlejšom porovnávaní krajín zohrávajú významnú úlohu aj  ďalšie faktory, napríklad sezónnosť vírusových ochorení či dosiahnutá úroveň kolektívne imunity. Thorsten Wiethölter sa však snažil z analýzy vylúčiť mnohé ďalšie faktory a účinnosť očkovania skúmal podľa možnosti izolovane.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že krajiny očkujú rôznou rýchlosťou a očkovanie začali v rôznom čase.

 

Porovnanie pred a po očkovaní

Porovnával sa počet COVID úmrtí 30 dní od začiatku očkovania a 30 dní predtým. Mierka 30 dní sa zvolila preto, lebo v niektorých krajinách sa ešte dlhšie neočkovalo. Navyše pri analýze rozhodujúcu úlohu zohráva rýchlosť očkovania.

Do vyhodnotenia boli zahrnuté všetky krajiny, ktoré dali OWID-u (Our World in Data) k dispozícii potrebné údaje. Celkovo je to 178 krajín.

Krajiny typu Gibraltár s jednou z najvyšších mier zaočkovanosti, ale tiež s najväčším rastom úmrtí, sa do analýzy nezahrnuli, pretože OWID nemal k tomu potrebné celkové údaje.

Vo všetkých krajinách sa analyzoval počet COVID úmrtí pripadajúci na 1 milión obyvateľov za obdobie 30 dní od odštartovania očkovania, čo sa porovnávalo s časovým úsekom 30 dní pred samotným očkovaním.

 

Výsledok: viac COVID úmrtí po očkovaní než pred ním

Iba v 10 krajinách sa za prvých 30 dní od začiatku očkovania podalo viac ako 10 dávok  vakcín na 100 obyvateľov. Po očkovaní sa tu zaznamenalo viac COVID úmrtí, než pred ním. U krajín, ktoré podali viac ako 20 dávok  na 100 obyvateľov, je tento rozdiel ešte väčší.  Zo šiestich krajín päť vykázalo viac COVID úmrtí  po očkovaní, než pred ním, a len jedna krajina menej. V prípade krajín s podaním viac ako 30 dávok vakcín na 100 obyvateľov za 30 dní bol počet mŕtvych ešte vyšší, konštatuje Thorsten Wiethölter v komentári v rakúskych novinách Wochenblick.

 

Zdroj: https://www.hlavnydennik.sk

Odeslat komentář