JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Co vedlo k prudkému nárůstu počtu Židů žijících v ČSR hned po roce 1945?

ČESKO: Před 3 týdny jsme oslavili 75. výročí porážky nacistického Německa. To mě vede zamyšlení nad velmi zajímavou nesrovnalostí, které mě praštila do očí pří studium poválečných pramenů o počtu jednotlivých etnických skupin na našem území. Jde konkrétně o prudký nárůst počtu Židů na našem území po roce 1945, tedy po židovském holokaustu, který měl mít oficiálně za oběť 6 milionů Židů.

Ale pěkně po pořádku. Při sčítání lidu v roce 1921 se k židovské národnosti hlásilo 35,6 tisíc osob. Židé se ke své národnosti mohli tehdy hlásit i bez ohledu na náboženskou příslušnost. Mnoho z nich totiž v průběhu let konvertovalo ke křesťanství, nebo byli ateisté. V roce 1930 to bylo 37 tisíc osob, které se hlásily k židovské národnosti. Pak následovalo temné období německé nacistické okupace a rozsáhlé perzekuce židovského obyvatelstva. Podle oficiálních údajů bylo obětí židovského holokaustu 277 tisíc osob, které byly podle německých rasových zákonů považovány za Židy.

Rok 1921 1930 1950 1961
Počet Židů 35,6 tisíc 37 tis. 160 tis. 134 tis.
Počet lidí v ČSR hlásících se k židovské národnosti

“Šok” ale přineslo první poválečné sčítání obyvatelstva v roce 1950, kdy se k židovské národnosti hlásilo neuvěřitelných 160 tisíc osob, a ještě v roce 1961 se k židovské národnosti oficiálně přihlásilo 134 tisíc osob.

Pozorný čtenář si asi řekne, jak je to možné?! Jak mohlo nacistické řádění a velmi precizní dohledávání a likvidace všech osob považovaných za Židy v konečném důsledku vést k prudkému nárůstu počtu osob židovské národnosti na našem území?

Počet židovských obětí nacistického holokaustu (277 tisíc) versus předválečné počty osob hlásících se k židovské národnosti lze asi snadno vysvětlit: Většina Židů se hlásila k německé, případně maďarské národnosti podle své jazykové příslušnosti. Na to ale nacisté nebrali ohledy a tak počet oficiálních obětí židovského holocaustu snadno významně převýšil počty osob hlásících se k židovské národnosti před válkou. To dává smysl.

Co ale smysl nedává, je prudký nárůst počtu Židů u nás po válce. Kde se tu vzali? Byla to statistická chyba při sčítání obyvatelstva? Nebo snad nějaký nacistický šlendrián a válku přežilo významně víc Židů, než by se dalo očekávat? Nebo došlo k masové imigraci židovského obyvatelstva do ČSR po roce 1945? Nebo snad….ještě něco úplně jiného? Odpověď neznám, byť ji možná tuším. Bohužel současná právní úprava trestního zákona neumožňuje svobodnou diskuzi na tohle zajímavé téma. Je jen otázkou, co v roce 2000 vedlo poslance ODS Payneho a Marka Bendu (podle alternativních zdrojů prý bylo jméno jeho otce Chaim Afterduft a jeho rodina přišla z Ukrajiny) k prosazení zákona, který de facto zakázal svobodnou diskuzi na téma židovského holocaustu? Touha po pravdivém poznání naší minulosti je asi nemotivovala.

Spisovatel

Odeslat komentář