JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

COVID-19 VERZUS CHRÍPKA. FAKTY A ŠTATISTIKY. KTO Z NÁS ROBÍ BLÁZNOV?!?

Pred niekoľkými dňami sme počuli z úst českého ministra zdravotníctva, že COVID-19 je štandardné infekčné ochorenie rovnako ako iné infekčné ochorenia. Médiá hlásia, že COVID-19 nemilosrdne udrel v novej vlne. Zasadol Ústredný krízový štáb, ktorý bol nútený prijať drastickejšie opatrenia s platnosťou od 1.9.2020. „Máme tu druhú vlnu prípadov, druhá vlna nám rastie nielen na Slovensku ale aj v Európe, počty hospitalizovaných prípadov nám rastú,“ vyjadril svoje znepokojenie minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zverejnil hrozivú štatistiku v tabuľke:

V nej sa uvádza 14-denná incidencia na 100 000 obyvateľov. Incidencia je štatistický termín, ktorý udáva počet novovznikutých ochorení za určité obdobie na vzorke exponovanej populácie. V tomto prípade hodnotí incidenciu za 14 dní na 100 000 osôb.

Dňa 26.8.2020 konzílium zverejnilo incidenciu v Chorvátsku v náraste o 68. Nemyslite si, že tisíc. O 68 osôb na 100 000 obyvateľov. Slovensko eviduje taktiež nárast o 15 prípadov na 100 000! V Maďarsku, ako povedal Krajčí, sa situácia zhoršuje, zaznamenali nárast z predošlých 4 o 5 nakazených na 100 000 osôb.

Na stránke ÚVZ SR sa nachádza voľne dostupný súbor na stiahnutie s názvom Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2018/2019.

Chrípková sezóna na Slovensku trvá každoročne 7 mesiacov, od 1.10. do 30.4., vrchol dosahuje spravidla v 7. kalendárnom týždni roka.

„V Slovenskej republike bolo v uplynulej chrípkovej sezóne hlásených 1 470 688 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 55 104,9 na 100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2017/2018 počet hlásených ARO klesol o 8,2 %. Z celkového počtu ARO predstavujú CHPO (chrípka a chrípke podobné ochorenia) 10,7%.“

„V chrípkovej sezóne bolo hlásených 157 644 prípadov CHPO (chorobnosť 5 906,7 na 100 000 osôb). V porovnaní s predchádzajúcou sezónou ide o pokles hlásených prípadov CHPO o 19,9 %.“

Počas bežnej chrípkovej sezóny je priemerná chorobnosť na Slovensku 55 104,9 na 100 tisíc osôb, z toho samotná chrípka má chorobnosť 5 906,7 na 100 000 osôb! Chorobnosť sa vyjadruje ako pomer počtu chorých k počtu zdravých jedincov.

Čo sa týka údajov z roku 2020, na Národnom portáli zdravia bol 30.6.2020 publikovaný prehľad ARO v 26. týždni tohto roka. Dozvedáme sa, že v danom týždni bolo hlásených  6 440 akútnych respiračných ochorení. A 67 ľudí pozitívnych na COVID-19. Chorobnosť ARO bola v danom týždni 319 osôb na 100 000 a chorobnosť CHPO 13 prípadov na 100 000. Chorobnosť COVID-19 za týždeň ťažko štatisticky vyčísliť, preto hlavný hygienik Mikas uverejnil v júni na stránke ÚVZ SR mapu (predposledný obrázok), kde výskyt chorobnosti na COVID-19 spočítal za celý rok 2020, resp. počas prvej vlny. Vidíme, že v niektorých okresoch bola chorobnosť  0,v iných 5 alebo 10, 30, 50 na 100 000, v jednom okrese bola v intervale 100-160 osôb na 100 000 obyvateľov a v jednom okrese v intervale 160-187 prípadov na 100 000 osôb.

Počas chrípkovej sezóny býva iba v jednom slovenskom kraji, napr. Nitrianskom, hlásených 9000 prípadov ARO za týždeň. Z toho je 1000 prípadov chrípky. V Banskobystrickom kraji evidujú týždenne aj 4000 ARO, čo reprezentuje chorobnosť 1 350 osôb na 100 000 obyvateľov. Z toho je 260 prípadov chrípky týždenne, to predstavuje chorobnosť 90 ľudí na 100 000 osôb. V štatistikách sú uvedení iba ľudia, ktorí vyhľadajú lekára. Pacientov, ktorí sa doma vyliečia aspirínom a čajom, v týchto údajoch nenájdeme. Keď sa pozrieme na chorobnosť COVID-19 počas celej „prvej vlny“, musíme sa smiať. Týchto zhruba 4000 COVID-19 pozitívnych za pol roka (z toho je 70% bezpríznakových) sa nedá so 157 000 prípadmi chrípky ani porovnať! Keď sa medzi nami pohybovalo 1 470 688 ľudí s akútnym respiračným ochorením, nikto nerobil žiadne hygienické opatrenia. Komplikácie pri ARO udávalo viac ako 34 tisíc pacientov, t. j. 2,3% z celkového počtu hlásených ARO. Niektorí mali komplikovanú bronchopneumóniu alebo iné preumónie vyžadujúce si hospitalizácie, JIS a ventilátor. Na ARO zomrelo v minulej chrípkovej sezóne 123 ľudí. Väčšina trpela aj niektorým z rizikových faktorov ako diabetes mellitus, kardiovaskulárne a onkologické ochorenie, astma, obezita a iné. Vtedy sme nenosili rúška, nerobili sa policajné razie v obchodoch a MHD a deti v školách nemuseli sedieť s handrami plnými streptokokov a stafylokokov na tvári. Keď sú podľa českého ministra tieto vírusové ochorenia porovnateľné, prečo sa k nim pristupuje odlišne? Epidémiu možno vyhlásiť pri počte min. 1500-1800 pacientov na 100 000 obyvateľov. Tak sa to v minulosti aj robilo. Zatvorili sa dotknuté školy a obmedzili sa návštevy v nemocniciach. Pri počte 1500-1800 reálne chorých ľudí na 100 000 obyvateľov. Nie pri momentálne evidovaných 1 486-tich aktívnych prípadoch (pozitívne otestovaných) na COVID-19 z 5 a pol milióna občanov SR!

Ako napísal na svojom facebooku jeden slovenský lekár: „Keby sa na chrípku tak poľovalo ako na COVID-19, keby sa robili virologické vyšetrenia pitevného materiálu, tak to by sme videli čísla!“

Mám pocit, že si z nás niekto robí bláznov!

 

·

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář