JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Druhá vlna epidemií: V řežii globální oligarchie? Prorocká výroční zpráva banky bank. Regulace a kontrola nad občany roste. Bez ohledu na místní vlády. V souladu se zájmy Bažin. Globalizace si cestu najde

Přinášíme komentář k výroční zprávě Banky pro mezinárodní vypořádání, která vysvětluje sýčkování médií v souvislosti s očekávanou „druhou vlnou“ pandemie koronaviru

Média neustále pozvolna připravovují společnost na novou, druhou vlnu koronaběsů. Zprávy se postupně zaplňují příběhy o zpřísnění pravidel hygienické kontroly v Izraeli, Španělsku a dalších zemích v důsledku „nových ohnisek“ nákazy a Čínu začínají děsit dýmějovým morem ve vnitřním Mongolsku.

Kdo to neví – dýmějový mor již není nebezpečný, a jak ve vnitřním – čínském Mongolsku, tak i v samotném „vnějším“ Mongolsku se nachází přirozený zdroj této choroby, kterou šíří hlodavci. Dýmějový mor již dávno ztratil svoji patogenitu a je léčitelný současnými antibiotiky. Nicméně jak vyplývá z výroční zprávy Banky pro mezinárodní vypořádání (BIS), nová koronavirová panika již byla odstartována.

Výroční zpráva BIS byla zveřejněna 30. června. K tomu je třeba dodat, že BIS je nadnárodní instituce. A pokud všem známý americký Federální rezervní systém (FED) „působí“ za oceánem, pak BIS ve švýcarské Basileji předepisuje, co mají dělat všechny centrální banky rozvinutých, nerozvinutých i částečně rozvinutých zemí. Na základě BIS byl vytvořen Basilejský systém kontroly nad činností systému světového bankovnictví. Banka rovněž působí jako provozovatel Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD). BIS také řídí poskytování zotročujících půjček naivním zemím „usilujícím o demokracii“ a kontroluje jejich splácení. Nejdůležitější však je, že vypracovává doporučení, jež musejí dodržovat všechny centrální banky, které jsou zakladateli BIS. Je jich celkem dvaašedesát, včetně Federálního rezervního systému USA, Ruské centrální banky a České národní banky.

Příprava na řízený chaos

Při představení výroční zprávy požádal generální ředitel BIS Agustín Carstens členské centrální banky, aby podaly zprávu, jak plánují ukončit podporu svých ekonomik se završením pandemie COVID-19, a varoval, že „finanční trhy nejspíše příliš benevolentně ohodnotily rozsah krize.“

Vzhledem k tomu, že celá historie „pandemie“ kopíruje plány amerických neokonzervativců (přesněji globální oligarchie) destabilizovat situaci v klíčových „vazalských zemích“ s cílem zavést nucený digitální dohled nad jejich občany a posílit kontrolu nad jejich finančními a sociálními vazbami, vyžadují slova respektovaného super-bankéře zvláštní pozornost.

BIS ve své výroční zprávě uvádí:

  • „Centrální banky sehrály spolu s finančními institucemi a státními orgány rozhodující roli ve společné reakci na krizi Covid-19.“ Jinými slovy splnily plán předepsaný BIS.
  • „Role úvěrové činnosti centrálních bank se významně rozšířila jejich snahou zmírnit dopady na ekonomiku.“ Prakticky to znamená, že regulátoři uvedených zemí dosáhli nové úrovně vlivu na stát a stali se tak účinným globálním nástrojem.
  • „Bezprecedentní neočekávané zastavení ekonomiky způsobené pandemií“ se z problému likvidity mění na podstatnější hrozbu platební insolvence firem a domácností a zasahuje zájmy mnoha lidí. Čili půda pro řízený chaos je fakticky připravena.
  • „Pandemie se stala zásadní generační událostí,“ tvrdí Agustín Carstens. Podle jeho názoru bude v následující fázi krize prověřena dlouhodobá životaschopnost mnoha firem, zatímco „síla pro zotavení bude záviset na vývoji pandemie a na tom, jak velké škody ve výsledku přinese.“ Ve skutečnosti se jedná o oficiální potvrzení pokračování koronavirové krize na nové a pro lidi citelnější úrovni.

Globální bankovní diktát

Leč to nejdůležitější je soustředěno v následující větě ředitele BIS: „Centrální banky znají dobře úkoly, před nimiž stojí, nakolik vyhlídky na vývoj světové ekonomiky jsou stále velmi nejisté. A je pravda, že některé z těchto problémů přesahují jejich pravomoci,“ dodal Carstens. Potvrdil tak plánovanou „druhou vlnu“ COVID-19 a předurčil reakci centrálních bank na tuto událost s dovětkem, že se nebudou ohlížet na potřeby místních vlád.

Agustín Carstens také poznamenal, že předtím, než se situace normalizuje a centrální banky začnou rušit podpůrná opatření, musí si pro to připravit půdu. Všechno do sebe zapadá zvláště s přihlédnutím k následující myšlence generálního manažera švýcarské banky: „Strategii východiska bude obtížné rozhodnout, nicméně je třeba ji dobře promyslet, protože trh musí vědět, že pobídkové stimuly nemohou existovat věčně.“

Generální ředitel BIS je zároveň přesvědčen, že vlády budou muset i nadále poskytovat pomoc, a předpokládá, že „další finanční prostředky pumpované do finančního systému budou pravděpodobně vyvolávat inflaci.“

Basilejské proroctví

Carstens vedle toho vystupuje jako „prorok“, když hovoří o možném opakování podobné hospodářské situace „jako po Druhé světové válce“. Ta nastane, pokud „vleklá pandemie zanechá nad očekávání velký otisk jak v globální ekonomice, tak v politické sféře“. Klíčovým vyjádřením je tu „vleklá pandemie“. Prognóza banky má posílit roli státních regulací v předních ekonomikách: „V takovém případě výrazně vzroste státní dluh i podíl veřejného sektoru na ekonomice, zatímco globalizace bude nucena značně ustoupit.“

Z toho tedy vyplývá, že jedním z klíčových bodů při posuzování situace ze strany BIS jsou očekávané změny režimů v řadě zemí zaměřené na posílení byrokratického aparátu a distancování se od Bruselu jako centra rozhodování v EU. Přímo se to týká zejména Německa, jehož kancléřka Angela Merkelová je připravena vyjít vstříc Rusku při stavbě Nord Stream 2, která bude pravděpodobně obnovena začátkem srpna tohoto roku. A to představuje velkou ránu pro zájmy bankovních globálních elit.

Agustín Carstens tak slovně připustil narušení plánů neokonzervativců, pokud jde o cesty rozvoje globalizace, ale to neznamená, že by se světové elity rozhodly opustit myšlenku budoucí světové vlády, všeobecné digitalizace a úplné kontroly nad občany.

Pro své cíle jednoduše zvolí jinou cestu.

Odeslat komentář