JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Francouzská armáda: Výcviková základna pro džihádisty?

FRANCIE: Namísto výcviku vlastenců cvičí francouzská armáda nepřátele Francie, kteří se pokoušejí získat přístup do klíčových pozic.

Studie zveřejněná Centrem pro analýzu terorismu (CAT) 19. prosince podrobně popisuje cesty 23 jednotlivců, shromáždila informace od velkého počtu francouzských vojáků, kteří se připojili k IS. To umožňuje poznat jejich postavení ve francouzské armádě a ve funkci IS. Francouzská armáda si byla od 90. let vědoma chování svých vojáků, ale nadále rekrutovala z hrozící populace.

V dokumentu se píše, že „asi třicet bývalých francouzských vojáků“ se „připojilo k operačním silám hlavně v irácké oblasti“ nebo „se účastnilo projektů teroristických útoků ve Francii“. Tito vojáci byli cvičeni francouzskou armádou několik měsíců nebo několik let, kdy „byli vycvičeni v zacházení se zbraněmi, výbušninami a bojovými technikami“.

Armáda ví, že její vojáci, kteří se rozhodli zradit Francii a kteří „se nezúčastnili operací“, se zavázali, že budou proti Francii plánovat útoky na různých strategických místech obvykle v armádě.

„Francouzská armáda je dobře informována o žalostné situaci svých vojáků a dozvídáme se, že samotná armáda je místem radikalizace, jako je tomu ve francouzských věznicích, protože „k radikalizaci došlo po integraci v řadách francouzské armády. Jiní uvedli, že radikalizace začala poté, co opustili armádu „a horší je, že „jejich plán jít do džihádu byl stanoven dlouho předtím, než byli přijati do armády“.  Tito džihádisté jdou do armády, aby se naučili vojenské znalosti „ne z vlastenectví, ale s perspektivou, že se nakonec připojí k zemím džihádu“. Ve zprávě se dále píše, že muslimské elementy jdou ke svým bratrům v džihádu, protože kritizují „válečnou politiku, kterou francouzská vojska uplatňují proti muslimskému obyvatelstvu“.

Džihádistický duch je ve francouzské armádě dobře známý, protože „vzhledem k radikalizaci některých jejích členů zavedla francouzská armáda různé mechanismy prevence a detekce, aby omezila riziko v rámci svých řad “. Důvody této radikalizace sahají od propuštění z armády, po zklamání z toho, že neměli odpovídající postavení, k odmítnutí jít a zabít „bratry v náboženství“.

Z dokumentu se také dozvíme se, že se francouzští vojáci připojí k nepříteli během akce. Francouzští vojáci jsou tedy v samotném boji  ohroženi nespolehlivostí spolubojovníků,  nemluvě o sabotážních akcích.

Je zvláštní, že Středisko pro analýzu terorismu (CAT) uklidňuje: „Ve srovnání s některými dalšími veřejnými službami však zůstává v ozbrojených silách islámská radikalizace okrajová“.

Odeslat komentář