JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

GENOM SLOVANSTVÍ: KDE DOMOV MŮJ? GAME OVER PRO OČKOVANÉ. PRO KOHO PRÁVĚ VZNIKAJÍ „KONCENTRÁKY“

 

Myšlenku, že Slované přišli do východní Evropy z jakési společné pravlasti, rozvinuli už středověcí kronikáři. Dodnes se však nepodařilo s jistotou zjistit, kde se tato pravlast nacházela. Otázku nedokáže zodpovědět ani moderní genetika, která celý problém původu Slovanů naopak spíše komplikuje.

V polovině 6. století vyjádřil východořímský kronikář Jordanés obavu z nového národa, který zabral rozsáhlá území ve střední a východní Evropě. Z jeho kmenů jmenoval jako nejvýraznější Sklaveny a Anty, přičemž si postěžoval na jejich nekulturnost – k životu jim stačily lesy a bažiny, místo aby stavěli města. Navíc šlo o pohany, kteří nehodlali jen tak přestoupit na křesťanství. Z pohledu Římanů šlo zkrátka o problémové a nepřizpůsobivé imigranty.

Co bylo horší, tito přistěhovalci v poměrně krátké době obsadili rozsáhlá území. Po bojích s kočovnými Avary a Byzancí pak v 7. století utvořili jednotnou Sámovu říši, která se sice zřejmě po smrti sjednotitele Sáma zase rozpadla, nicméně vybudovaná hradiště se udržela a vzkvétala i nadále.

Sklavenové neboli Slované zkrátka přišli, roztáhli se, kde je napadlo, a už je nikdo nevyhnal. To by vcelku odpovídalo scénáři líčenému Velkopolskou kronikou ze 13. století, podle něhož bratři Čech, Lech a Rus kdysi odešli z rodné Panonie, aby pro své kmeny našli nové místo k životu. Příchod Čechů k Řípu ale rozhodně nebyl tak romantický, jak ho později vylíčil Jirásek ve Starých pověstech českých.

Předně, střední Evropa v 6. století rozhodně nebyla neobydlenou krajinou. Dokážeme si představit, že původní germánské kmeny nepřijaly Slovany s otevřenou náručí a zemi medem, mlékem a strdím oplývající jim nepředaly v míru. Podle bioarcheologa Jaromíra Beneše Češi na území pronikli vojensky a Germány si podmanili podobně, jako dříve Germáni ovládli Kelty. Původní populace přitom nebyla nahrazena druhou, vyměnily se jen elity. Obyvatelstvo se smísilo a dále žilo pod nadvládou slovanských vůdců.

Analýza DNA naznačuje, že současné „slovanské populace“  jsou vždy geneticky bližší sousedním neslovanským národům než geograficky vzdáleným národům slovanským. Poláci a Lužičtí Srbové jsou tak blízcí Ukrajincům a Bělorusům, obyvatelé severního Ruska vykazují podobné geny jako baltské národy, zatímco mezi Čechy se vyskytuje notná dávka genů germánských. Pestrou genetickou směsici najdeme také na Balkáně.

„Genetika slovanských populací převážně odráží genetické složení populací předslovanských a jen slabě se shoduje s mapou slovanských jazyků,“ uvádí archeolog John Mallory se svými ruskými kolegy. Znamená to tedy, že ačkoli jako Slované hovoříme podobnou řečí a zahováváme si podobné kulturní tradice, geneticky spojeni zase tak nejsme? A přestože slovanské kmeny zřejmě na přelomu 5. a 6. století opravdu přitáhly do východní Evropy z blíže neurčené pravlasti (tedy z mýty opředené Tartárie jejíž existence, podle nosatého vedení dnešního světa, má být nejlépe zcela vymazána z historické paměti lidstva), původní obyvatelstvo těchto zemí odtud nevytlačily. Naopak se s ním smísily a vnutily mu vlastní jazyk a kulturu. Tím vznikly nové národy, které se dnes svorně nazývají slovanské, i když je spojují už jen ty společné rysy jazyka, ale nikoli geny.

Nevím, čím to je, ale od jisté chvíle mého již „dospělého“ (v uvozovkách je to z důvodu jisté relativity tohoto pojmu, v mém případě tedy zcela jistě) se považuji za slovanku. Ačkoli mí předci, alespoň z matčiny strany určitě, pochází ze země na západ od nás, já se prostě celý svůj dospělý život cítím být slovanem-slovankou. Mezi mými přáteli je mnoho Rusů, Poláků, Slováků, ale i Moldavců, nebo Makedonců. A čím východněji od nás, tím víc té široké slovanské duše v sobě mají, ačkoli mnozí z nich již také podlehli vlivu onoho „eugennického západního záření“ a to slovanství se snaží schovat do pytlíku od hamburgra z McDonaldu, aby nebylo vidět. No v těch šik džínách a v brýlých Gucci s kabelkou stejné značky stejně vidět není. Přesto je stále někde uvnitř, hluboko v nich, schované před tím neoliberálně-fašistickým šílenstvím toho neskutečně progresivního západu, ačkoli teď už trošku vyčerpaného a značně nasraného z operace Covid, které jim připravili světové „elity“ (čti: nemorální žumpa světa) jako překvápko století v roce 2020. Nebo spíš největší podvod všech dob. Nebo největší biologicko-geneticko-transhumanistický experiment všech dob. A to na nic netušících ovčanech toho třpytivého západního světa, umírajícího právě na svoji vlastní demokracii. Tak dlouho ji západ vyvážel na východ, až mu doma žádná nezůstala. A tak se rozhodl, pod nenápadnou taktovkou jedné agentury Pentagonu jménem DARPA, tu demokracii přeočkovat. Očkování je totiž prý lék na vše, zázrak moderní medicíny, který léčí vše, od nemocí, přes nespokojenost a nasranost ovčanů až po mezinárodní politiku. Proto ta nonstop propaganda zázračných vakcín který z vás sice udělají pokusného králíka amerických vojenských laboratoří a geneticky zmanipulovaného mutanta, ale v zájmu celého lidstva, té elitní mizivé jednoprocentní části z něj pak obzvláště! Jednak se někteří z nich stanou legislativně vašimi majiteli, tedy budete jim patřit, pak se stanete chodící továrnou na nebezpečné patogeny jimiž budete nenápadně vraždit lidi ve svém okolí, což elity naprosto zbožňují a navíc, budete brzy i naprosto ovladatelní, jednoduše a prostě, vašeho vědomí, tedy vás celých se nenápadně chopí AI a vy začnete její myšlenky považovat za své vlastní. Ani si toho nevšimnete. Za to si toho zcela jistě všimne vaše okolí a vsadila bych se, že zanedlouho se to začne pozorovatelně dít.

Stanete se lidmi 2.0, plně ovladatelnými bio-roboty, kteří si této své vakcinační proměny ani nevšimli. Navíc geneticky modifikovanými organismy patřící držiteli patentu. Již nadále nebudete lidmi a bavit se tedy v tomto případě o nějakém „genomu Slovanství“ naprosto pozbývá jakéhokoliv smyslu. Pro vás GAME OVER.

Ale stále je tu dost takových, kteří tu jejich zlověstnou habaďůru prokoukli, a přesto vykazují známky západní neoliberální společenské degenerace a to minimálně ve smyslu ztráty onoho „genomu slovanství“ v nich. Nebo jeho přepsání genomem snad keltským, či germánským, či jen modifikovaný šílenou silou zlověstného eugenického záření.

Projevuje se to ztrátou vztahu k tomu pro všechny slovany absolutně ze všeho nejcharakterističtějšího a nejdůležitějšího, ztrátou vztahu k převelikému Rodu nebeskému, tomu největšímu ze Slovanských Bohů, k našemu RODU, tedy k naší vlastní RODINĚ! Protože my, slované, jsme tradičně měli své Rodoverie. Svoji Rodnou víru. Svůj hrdý Národ. Svoji posvátnou Rodinu. A také svoji Rodnou zemi, na níž jsme od nepaměti a tradičně nedali dopustit za žádných okolností!!! A dnes ji klidně rozprodáme nadnárodním koncernům od nichž si necháme navíc vládnout a diktovat to, jak ve své zemi můžeme vlbec žít. Naši předkové se musí obracet v hrobě a prabog Perún od nás znechuceně odvrací svoji stále více a více zachmuřenou tvář.

A dnešním rodičům, čest vyjímkám, na svých dětech, tedy na své vlastní rodině, zdá se mi, již moc nezáleží. Kdyby záleželo, nikdy by nedovolili, aby jim kvůli nesmyslu strkali pofidérní špejle, které ani nemusí být atestované, lidé na nich nacházejí všelijaké podivné sračky, které navíc reagují na teplo, či na pohyb, dvakrát týdně do nosu! Aby jim hrozilo akutní nebezpečí propuknutí zánětu mozkových blan po tom jejich špejlování, nebo aby se jim objevil nádor na krku, v prsu, čí někde jinde po reakci na vysoce karcinogenní EO, kterými se tyhle čínské testovací špejle, přebalované v úkrytu podzemí pražské vietnamské velkotržnice SAPA, dle údajú na testovací sadě „sterilizují“. Ale karcinogemmí účinek EO přetrvává a to roky. Tohle vládou vynucené „špejlování“ dětí, je ryzí teror. A to, že to české rodiče nechává v klidu, svědčí o tom, že genom slovanství je, v pr….. pryč, eugenické záření našeho prostředí jej zcela vymazal.

Hlavni problém tkví v tom, že dnešní lidé jsou naprosto závislí na paradigmatu světa, který jim je předkládán z médií. Současní ovčané, smutně proslulí svědcí kovidovi jsou toho dostatečně odstrašujícím příkladem. Nemít své kovidové zpravodajství, hadry na hubě, očkování a testování tak by se jim zcela zhroutil svět. A těm z nich, kdo jsou ještě svědci prostituti, tak ti by návdavkem přišli i o zdroj svých jistě lukrativních příjmů. Luxusní prostitutky mívají nadstandartní příjmy. Ale to vše zcela nemorální „mocní“ současného světa velice dobře vědí. Proto jim veškerá současná média patří a proto svět ve kterém žijeme, a který tato média do značné míry spoluvytváří a řídí, tedy alespoň v tom smyslu, že určují jakýsi společenský narativ, jakýsi všeobecně akceptovaný vektor směřování společnosti. A tak vytváří mohutný proud tohoto eugenického záření našeho prostředí, což způsobuje právě podprahové přeprogramovávání našich nejvnitřnějších podstat, třeba právě vztahu k naší rodině, potažmo k národu, k rodu, k rodové tradici, k rodové vůli. A buďte si jisti, že ona novoaeonská teze o tom, že pouze taková vůle je pravá, která je zcela v souladu s vůlí našich předků je bezezbytku platná a pravdivá a to nejen v novoaeonské magii.

Ale také to přeprogramovává náš charakter, či způsob vnímání reality. Pak tito lidé, ač jinak třeba ani nepropadající té tak vládami žádané hysterii z Covidu, panického „očkování“ hodně divnou vakcínou, tak stejně nevidí, že je něco špatně. Tito lidé nevidí, že mizí naše lidské svobody a občanská práva, nevidí, že stát, který má svým občanům sloužit, je místo toho vraždí, terorizuje a uzurpuje, neštítí se při tom doslova mafiánských a zločineckých praktik, a doslova tyranizuje vlastní obyvatelstvo. Nevidí, že to nesmyslé špejlování dětí je ryzí teror, nic jiného! Nevidí, že prezentovaný výsledek toho testu dvakrát týdně veřejně a před ostatními dětmi je teror! Nevidí a nechápe, že není možné, aby soukromý údaj jako je zdravotní stav vlastního dítěte byl dvakrát týdně veřejně prezentován, ale stejný údaj učitele byl považován za soukromý a neveřejný! NEchápe a nerozumí tomu, že tohle je opětovné zavedení jakéhosi postmoderního společenského kastovního systému. Že dělání rozdílu mezi dítětem a učitelem je v tomto ohledu první krok ke vzniku kast, vyšší kasty, učitele a nižší, dítěte! A to teď přišli dokonce s tím, že rodiče nemají právo na to vědět, zda-li učitel byl očkován či nikoliv. A to vzhledem k vektorovému působení vakcín může být v nepříliš vzdálené budoucnosti pro děti (obzvláště pro ty neočkované) skutečný zdravotní problém, leckdy domnívám se, doslova otázkou života a smrti. Já naprosto nerozumím tomu, že tohle nikomu z českých rodičů nevadí! Že nasrané matky nevletí na ministerstvo školství, či zdravotnictví a nezačnou tam házet židlemi a vázami! Tak jak by to udělala každá normální „slovanská“ máma, kdyby se cizinec pokusil ublížit jejímu ditěti, A to o otcích ani nemluvě.

Existuje taková jedna psychologická metoda, známá jako „Bidermanova tabulka donucování.“ Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor. Je v ní celkem osm bodů a tyto jsou:

1. Izolace. Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli; čím více je ekonomie ničena, tím více my lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě.

2. Monopolizace chápání. Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes, radio a televize nemluví o ničem jiném než o koroně a to pouze z jednoho náhledu. Jsou odstraněny veškeré informace, které by byly s v nesouladu. Censura odstraňuje všecko kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor, nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazováním volného pohybu dělá odpor víc obtížný než souhlas. Nakonec jaksi souhlasíme, protože se bojíme následků.

3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizace. Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se co dalšího přijde, to je debilizuje, bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu.

4. Výhrůžky. Všichni musí mít hadr na hubě, nebo budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, nebo … Hrozby vytváří v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou. Budu poslouchat, abych měla klid. Nechci mít úctu k sobě samé, chci mít klid.

5. Občasné uvolnění. Dočasné zmírnění požadavků, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby – příští týden to bude lepší, atd.

6. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti. My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný; musíte poslouchat.

7. Ponižování. Muset chodit venku, před dalšími lidmi s plenou na obličeji je velice ponižující. Mnozí z lidí si  na to snad již zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil. Já osobně hadr na hubě nosit nemohu, právě kvůli tomu, abych si zachovala úctu k sobě samé. Ale když jsem jediná v celém Baumaxu ve Znojmě, kdo nemá hadr na držce, tak se cítím také velice nepříjemně.

8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého. Čím více triviální a hloupý požadavek a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě; ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijdou šikany policie, šikana vlády a toto vše postupně zlomí člověka v jeho samotném jádru (podstatě – lidskosti) a udělá to z něho vrcholně poslušného tvora zcela podřízeného a poslušného své „vládě“. Misto toho, aby „jeho vláda“ poslouchala člověka, tak jak by to mělo správně být a taky bylo normální, v případě kdyby i naše společnost byla ještě normální a zdravá! A ne zcela zlomená neoliberálním nosatým fašismem našich „přátel“ ze západu, kteří se na nás při prvni příležitosti vyserou jen proto, že nás třeba nebudou právě potřebovat, tak jako nás potřebují právě nyní pro svoji diplomatickou „hru na válku“ s Ruskem.

Skrze tyto manipulace se lidé postupně stanou naprosto poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sama sebe. Je to psychologické programování; je to změna lidské povahy na poslušnou ovečku, která čeká, až jí  páníček něco dalšího přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne „to neudělám, to je hloupost,“ tak pomáhá spoluvytvářet novou, fašistickou společnost, ve které nakonec všichni budeme žít. Dnes je to pro nás snad ještě docela snadné, ale pro naše děti bude život v takové společnosti, ve které jim budou vládnout nadnárodní korporace prostřednictvím psychopatů ve vládách, o hodně horší. A absolutně nerozumím tomu, že současní dospělí nechápou, jaký svět budují svojí ovčí posraností svým vlastním dětem. Protože ty jejich dnešní posraný postoj, skutečně již odnesou celým svým životem. A hadr z huby, tedy současný sociální symbol ovčanské „poslušnosti“ a v okultní rovině symbol rituálního přijetí své otrocké role (jen si vzpomeňte na výraz v obličeji u ministerského předsedy Egypta, jak s hadrem na hubě fascinovaně sleduje globalistický rituál symbolizující převzetí vlády na světem globalisty společně s prastarým egregorem božstva AmonRa v rámci Golden Pharao Parade na letošní Velikonoce), za svého života již nesundají.

Evidentně dnes dochází k totální debilizaci a degeneraci společnosti a to jak na úrovni společenské, kulturní, vzdělanostní, tak ale už i genetické. A do toho ta doslova naprosto brutální globalistická vakcinační manipulace onou pekelnou mRNA COVID technologií, která je zcela v souladu s jejich kategorickým imperativem lhát, krást a podvádět klasicky pravdoláskařsky převlečená do nenápadného hávu „vakcíny proti Covidu“, čistě jen kvůli společenské přijatelnosti tohoto transhumanistického celosvětového děsivého genetického experimentu na lidstvu.  A to jim již díky neustávající propagandě v médiích minimálně 200miliónů lidí podleho! Pro mě je to něco naprosto nepochopitelného, jak může 200miliónů lidí, leckdy i inteligentních, podlehnout hysterii z nemoci, o které ani nené úplně jisté, zda-li skutečně existuje a nechat do sebe píchnout prapodivnou rádoby vakcínu, o níž se ví, že je nebezpečná, že se na ní umírá, nebo že se po ní dá ochrnout, že člověka geneticky modifikuje a že za její výrobou stojí americko-čínský vojenský průmysl a firmy s nacistickou minulostí. V tomto kontextu, když pak slyším výlevy lidí jako je pan Flégr se svými mrazáky na mrtvoly v ulicích, nebo zprávu na ČT24 o mimořádném zasedání vlády kvůlu krematoriím co nestíhají, tak to ve mě vyvolává nutkavý pocit na zvracení. Naštěstí jsem již dávno vyhodila televizi a rozhodně nemám v plánu si pořizovat další, takže jsem těchto zpráv ušetřena, ale bohužel občas má televizi třeba někdo, koho navštívím a pak i já musím tyto „informace“ vstřebávat.

Informace typu propagandy Green Deal strany zelených, která zaštítila nechutný „hororový dokument“ o přípravě jídla z dětského masa a hrozně se nad ním baví (z čehož se mi chce také zvracet). Propagandy eko-nesmyslu o tom, že aby se Evropané mohli svézt elektromobily s nulovými lokálními emisemi, musí být vzácné kovy nejprve dopraveny z Chile či Konga do Číny, kde nejprve dojde k jejich zpracování za pomocí milionů tun CO2 ze spáleného uhlí. Následně jsou pak dopraveny do Evropské unie, kde z nich teprve vzniknou ony tak „ekologické“ automobily. Vskutku pravdo-láskařsky „čistá“ budoucnost ekologické a zelené Evropy úžasné budoucnosti Brave New World Order!

A to je jen jediný ze střípků z té celé mozaiky „třeštivého eko-snění“ evropských zelených plánovačů naší úžasné budoucnosti v elektronickém koncentráku přicházející utopie celosvětového socialismu Brave New World. Zatím také doufají, že celé to šílenství nakonec odneseme a ještě zaplatíme my – skrze dotace ze státních rozpočtů – firmám z našich daní. A že pod vlivem vakcíny firmy Moderna to nebudeme řešit. Že si nasadíme hadr na hubu a budem držet hubu a krok a těšit se z toho, jak pospolu „zachraňujeme“ naší planetu!

Takže nebojte se nic, nasaďte si hadr na hubu abyste se náhodou něčím nenakazili a pěkně jen vzhůru zpátky na stromy a do jeskyní, soudruzi! Zachráníte planetu a změníte tím celý svět. K horšímu pro vás a k lepšímu pro elitu jež vám vládne rukou přísnou a spravedlivou.

Mám přátelé takové tušení, a intuice mívá vždycky pravdu, takže i nyní ji bude mít, že tento experimentální a dousd nikdy nevyzkoušený typ genetické technologie, který má být dle webových stránek jejího výrobce, firmy Moderna, jakýmsi „novým operačním systémem člověka“ způsobí nenápadné přeprogramování podstaty lidí, každého člověka, který podlehne, pro přijetí nového řádu světa. A to z genetické úrovně. Aby takový očkovaný člověk neviděl, že je něco špatně. Aby nechápal, že vyměnit svoji svobodu za falešný pocit bezpečí covidového pasu je úplná debilita. Že dobrovolně delegovat opdovědnost za své „bezpečí“ na psychopatickou vládu, která se zavázala k tomu vraždit své občany v rámci Agendy 2030 je nesmysl. Že se nechat geneticky modifikovat kvůli nemoci o níž není úplně jisté, zda-li skutečně existuje je naprostá blbost a projev nesvéprávného ovčanství. Že jezdit sám v autě s hadrem na hubě je známka vypatlanosti a hysterické hrůzy vyvolané mediální propagandou. Bééééé, béééé bečí vyplašené ovečky čekající ve frontě na svoji vražednou injekci s genetickým experimentem, aby obdrželi kovidový pas a mohli jet v létě na týden k moři do Chorvatska zapůjčeným elektromobilem, aby si alespoň na týden odpočinuli od života ve sdíleném bytě s dvěma dalšími cizími lidmi, protože na pořízení svého vlastního se po Great Reset pana Schwaba ze Světového ekonomického fóra za celý svůj život nezmohou.

A také „pravda a láska“ ve vztahu k bratrskému slovanskému Ruskému národu konečně, bohužel neslavně – slavně zvítězila, Rusko nás oficiálně připsalo na seznam svých nepřátel hned za Ukrajince a Poláky. Kruh vzájemných vztahů se nám tak po smrti Petra Kellnera krásně uzavřel.

Oficiální verze (ona k uvěření) zní, že Rus dostal od sebevědomého a hrdého Čecha pořádně a zaslouženě po papuli, že naši neoliberálně fašističtí spojenci nás jednoznačně podpořili a že jsme proto slavně zvítězili. Ta neoficiální říká, že jsme se po dlouhých a velice důkladných přípravách úspěšně a teatrálně střelili do vlastní nohy a spojenci se na nás jako vždycky vysrali. A vzhledem k okolnostem jsme se pouze stali horkými favority na zisk prestižního evropského titulu Idiot roku v kategorii států.

Obávám se, že onen tak očekávaný Soumrak bohů na konci času Velkého finále člověka právě započal. A také si myslím, že není vůbec jisté, pro koho ty dnes vznikající „koncentráky“ (zdravotní detenční centra) nakonec budou, jestli pro nás, pro ty neočkované, nebo spíš pro ně, pro ty „očkované“. Opět mi má intuice našeptává, že ačkoliv to tak nyní nevypadá, tak to druhé bude nakonec správně. A také, že ačkoliv to vypadá právě v této chvíli ještě dost beznadějně, tak nějaká ta cesta z tunelu ke světlu přeci jen stále existuje, a že spočívá vlastně pouze v tom, nepodlehnout jim za žádných okolností!

 

AUTOR: Myšpule

Zdroje:

Odeslat komentář