JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

78 nemeckých lekárov varuje pred rizikom nosenia rúšok počas vyučovania

78 nemeckých profesorov, pediatrov, školských lekárov, psychiatrov a ďalších medicínskych špecialistov spísalo informačný list pre rodičov, riaditeľov škôl, učiteľov, pedagógov a školský personál o nebezpečenstve hyperkapnie.

Hyperkapnia je označenie stavu zvýšenej hladiny CO2 (oxidu uhličitého) v krvi pri dlhšom nosení rúška. Poukázali tiež na minimálne riziko, ktoré nový koronavírus predstavuje pre deti.

Tuto nasleduje znenie uvedeného listu:

Drahé dámy a páni,

týmto informačným listom by sme vám radi poskytli súbor informácií týkajúcich sa každodenného školského života v podmienkach pandémie COVID-19.

1. Riziko hyperkapnie súvisiace s rúškom u detí a adolescentov

Príznaky a liečba

Hygienický plán nijako neupozorňuje školy na možné zdravotné riziká spojené s rúškami. To je veľmi znepokojujúce, pretože prípady hyperkapnie sa v školách už skutočne vyskytli.

Nosiť rúška nevedie síce k zníženiu saturácie kyslíkom, ale k zvýšeniu hladiny CO2 v krvi v dôsledku akumulácie CO2 pod rúškom.

Toto zvýšenie oxidu uhličitého je overiteľné už po niekoľkých dychoch príslušnými meracími zariadeniami (pozri prílohu).

Hyperkapnia, teda zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi, môže mať niekoľko rôznych účinkov:

Obmedzuje mozgové funkcie. Prvé príznaky sú bolesť hlavy, malátnosť, závraty, ťažkosti so sústredením, únava a nakoniec zmätenosť, sčervenanie kože, zášklby svalov, zvýšený pulz alebo búšenie srdca. V pokročilých fázach môže zahŕňať paniku, záchvaty, pokles krvného tlaku a poruchu vedomia. Nastáva stav bezvedomia.

U ľudí s určitými, už existujúcimi stavmi, zhoršenou funkciou pľúc, nadváhou, rovnako ako u detí, predstavuje osobitné zdravotné riziko.

Deti na základnej škole často mávajú rôzne zdravotné ťažkosti, preto bolesti hlavy, strata koncentrácie, náhla únava alebo závraty nemusia byť vždy spojené s rúškom. Avšak niekedy ich bagatelizovanie s tým, že sa jedná o snahu vyhnúť sa školským povinnostiam, nevedie zo strany učiteľov k pokynu, aby si deti odstránili zakrytie tváre.

Je preto veľmi potrebné rozpoznať príslušné varovné príznaky a správne zareagovať – okamžite odstrániť rúško!

Takisto je vhodné sledovať zdravie detí a študentov. U letargických detí alebo u detí, ktoré sú nezvyčajne ticho, je rovnako potrebné rúško okamžite odstrániť.

Môžete si byť istí, že keď dieťa v rúšku omdlie, tak to nie je známka náhlej infekcie COVID-19, skôr sa jedná o nahromadenie oxidu uhličitého v krvi. Toto nie je nákazlivé.

Prvým a najdôležitejším krokom je okamžité odstránenie rúška, ktoré v mnohých prípadoch reguluje hladinu CO2.

S ohľadom na pandemickú situáciu však odporúčame, aby ste poradili deťom dať si dole rúška vždy, keď sa budú cítiť zle alebo unavené.

Či to nebude mať vplyv na šírenie COVID-19 v školách objasníme v ďalšej kapitole.

2. Zmysel požiadavky nosenia rúšok deťmi

Pre učiteľov je súčasná situácia veľmi ťažkým vyvažovacím aktom.

Na jednej strane sú učitelia a rodičia, ktorí môžu patriť do rizikových skupín a veľmi sa obávajú, že by ich niekto mohol nakaziť.

Na druhej strane však existujú študenti, ktorí by si chceli dopriať maximálne bezstarostné a šťastné detstvo a normálnu školu bez drastických obmedzení ako sú pravidlá rúškok, rozstupov a hrozby karantény.

Aby sme to viac osvetlili, radi by sme odpovedali na tri otázky:

  1. Akú ochranu ponúkajú rúška?
  2. Aká je súčasná „pandemická situácia“?
  3. Aké je riziko infekcie u detí na COVID-19?

3.1 Akú skutočnú ochranu ponúkajú rúška?

Zakrytie úst a nosa neposkytuje nám samým ani iným ľuďom spoľahlivú ochranu proti COVID-19.

Z tohto dôvodu nie je povolené pod hrozbou vysokých pokút predávať látkové rúška pod označením „maska ​​na tvár“ alebo ako „ochranná maska“. Takýto výraz by bol zavádzajúci.

BFAR (Federálny inštitút pre lieky a zdravotnícke pomôcky) píše na svojej domovskej stránke k používaniu látkových rúšok nasledovné:

Nositelia vyššie popísaných pokrývok úst a nosa sa nemôžu spoľahnúť na to, že ochráni ich alebo ostatných pred prenosom SARS-CoV-2. To preto, lebo u týchto rúšok nebol preukázaný žiadny zodpovedajúci ochranný účinok.“

Vírus SARS-CoV-2 má priemerne 0,08 až 0,14 μm (mikrometra). Chirurgické rúška sú pre tieto vírusy i pre aerosoly o priemere 0,9 až 3,1 mikrometrov priepustné. V prípade textilných rúšok sú póry látky ešte väčšie. (1)

Niektoré pokrývky tváre ako napríklad tenké šály (tzv. multifunkčné šatky) dokonca zvyšujú riziko infekcie, pretože pri hovorení rozdeľujú kvapôčky na menšie kvapôčky, a tým môžu zvýšiť šírenie vírusu. (2)

Pri nosení tvárových pokrývok, ktoré nechránia pred nákazou, ide sotva o bezpečnosť, ale skôr o upokojenie ľudí.

(1) www.aerzteblatt.de, (2) advances.sciencemag.org

3.2 Aká je súčasná pandemická situácia v Nemecku?

Napriek zaplneným plážam v letných mesiacoch neexistuje v Nemecku ani zvýšený počet infikovaných ľudí, ani žiadny dôkaz o COVID-19 v overovacích vzorkách Inštitútu Roberta Kocha.

V novinách sa opakovane objavujú správy o zvýšenom počte infikovaných ľudí. Tieto však treba vidieť vo vzťahu k masívne zvýšenému testovaniu. To, že v mediálnych správach nie je vykonaná správna interpretácia týchto čísel, je zavádzajúce a v skutočnosti škandalózne.

Ak by ste sa pozreli na čísla pozitívnych výsledkov testov vo vzťahu k počtu vykonaných testov (teda percento pozitívnych testov), tak by to nepredstavovalo tak znateľný nárast prípadov COVID-19 v populácii.

Naopak, v percentách je vidieť, že existuje jasný pokles pozitívnych výsledkov testov (pozri prílohu).

Pred niekoľkými týždňami pán Spahn povedal v správach, že celoštátne testy pravdepodobne majú viac falošne pozitívnych výsledkov, než tých skutočne pozitívnych.

Táto chybovosť testov PCR nie je v štatistikách zohľadnená. Falošné poplachy sa počítajú ako pozitívne. Taktiež rozdiel počtu medzi zdravými nakazenými (bez príznakov) a skutočne chorými nie je v štatistikách rozlíšený.

Je teda možné, že súčasné pozitívne výsledky testu, ktoré tvoria 1 percento testov v Nemecku (k 32. týždňu) sú zväčša falošne pozitívne prípady. (3)

Je preto dôležité pozrieť sa na sentinelovú skúšku z Inštitútu Roberta Kocha, pretože táto skúma vzorky skutočne chorých ľudí.

V prípade vzoriek Sentinel, ktoré sú podľa Inštitútu Robert Kocha pravidelne používané lekárskou praxou po celom Nemecku, neexistuje od apríla jediný prípad COVID-19.

Všetky predložené vzorky sa ukázali byť odlišné – vírusy prechladnutia či chrípky, najmä rinovírusmi. (Pozri prílohu)

(3) www.presse.online

3.3 Aké je riziko infekcie u detí na COVID-19?

Pokiaľ ide o zavedenie požiadavky nosenia rúška, je tiež potrebné rozlišovať, či sa jedná o dospelých (učitelia, rodičia) alebo žiakov (deti, mládež).

Na novom vírusu SARS-CoV-2 je zvláštne to, že riziko infekcie závisí od veku. Neexistuje jediná štúdia na svete, ktorá by dokazovala, že COVID-19 predstavuje nebezpečenstvo pre deti.

Naopak, existujú desiatky štúdií potvrdzujúcich, že deti nie sú roznášačmi tejto nákazy.

Zdá sa, že deti majú na vírus menej receptorov – vírus sa môže dostať na sliznice, ale neprežije tam a je telom okamžite zničený.

V novej štúdii z Drážďanskej fakultnej nemocnice sa deti dokonca stali brzdičmi pandémie, pretože tým, že vírus neprenášajú, tak jeho šírenie spomalia. (Pozri prílohu).

Deti sú infikované len veľmi zriedka a aj keď sú nakazené, neinfikujú ostatných. Táto skutočnosť už nie je len predpoklad, ale podľa profesora Debatina ide o jasný fakt. Pozri poznámku pod čiarou (4)!

Ak sú u detí pozitívne výsledky testu, je potrebné vykonať druhý test a skontrolovať, či nešlo o falošný výsledok.

(4) Tvrdenie pána Drostena z jari, že deti budú mať rovnaké riziko infekcie ako dospelí, sa ukázalo ako nesprávne a bolo vyvrátené. Výskumy univerzitných nemocníc v Heidelbergu, Ulme, Freiburgu, Tübingene a Drážďanoch preukázali, že na rozdiel od toho, čo tvrdí pán Drosten, nový koronavírus NIE JE porovnateľný s konvenčnou chrípkou.

Ukázalo sa, že u detí je menej pravdepodobné, že budú nakazené, pretože vírusom sa u nich nedarí usídliť. Profesor Debatin k tomu hovorí „… jasná skutočnosť, že detí je podstatne menej nakazených“.

Tieto tvrdenia sú potvrdené podobnými pozorovaniami a štúdiami zo zahraničia, ako napríklad z Francúzska, Nórska, Holandska alebo od WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).

4. Rozpor v nosení rúšok

Deti by si v škole mali nasadiť rúška, ktoré potom zložia po odchode zo školy alebo pri hraní sa s kamarátmi zo školy.

To je rozpor, ktorý je pre deti ťažko pochopiteľný.

Môžu sa vírusom nakaziť len v škole, ale už nie na ihrisku alebo doma? Aké škody vznikajú na psychike dieťaťa, keď sa ho iné deti boja, alebo keď sa zavrhuje ľudská blízkosť?

Existuje mnoho lekárov, pediatrov a psychiatrov, ktorí poukazujú na nárast behaviorálnych a psychosomatických porúch a porúch súvisiacich so stresom detí.

Nekrátený originál, prílohy a ďalšie informácie nájdete v pôvodnom liste nemeckých lekárov (viď zdroj).

Záver

Vyhotovili sme časť predmetného listu nemeckých lekárov aj v PDF formáte. Stiahnuť si ho môžete TU.

Odporúčame vám tento list buď vytlačiť a dať ho riaditeľovi/učiteľom v škole, do ktorej chodia vaše deti, alebo im ho môžete aj priamo poslať emailom ako prílohu.

Nech si ho prečítajú, aby aj oni vedeli správne rozpoznať príznaky možnej hyperkapnie a rýchlo zasiahnuť, čo môže doslova zachrániť zdravie a životy detí.

Keď už naša sadistická vláda a úrady nemajú zdravý rozum, tak nech ho majú aspoň učitelia a riaditelia škôl.

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář