JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Poslanec Foldyna o Hamáčkově předsudeční „inkvizici“ a likvidaci Českého národa: „Toto šílenství, tento hon na lidi, ten útok na svobodu „rozpoutala“ současná ČSSD. Předsudečná nenávist je její vynález. Nechápu, jak se z ČSSD mohlo stát něco tak odpudivého!“

ČESKO: Skandál v justici, je potřeba důkladná reforma. ParlamentnímListům.cz to řekl poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. Reaguje na rozhodnutí soudu, který potrestal jeho asistenta a poradce Michala Waltera Krafta za články, které publikoval na téma migrace.

Pane poslanče, váš asistent byl soudem potrestán za některé své texty dvouměsíčním vězením, nebo pokutou. Co si o tomto rozhodnutí soudu myslíte?

To, jak se celá věc dostala k soudu, i to, jak soud rozhodl a jak své rozhodnutí zdůvodnil, považuji za skandál a za důkaz, že naše justice potřebuje důkladnou rekonstrukci.

Proč myslíte?

Začnu tím, jak se celá věc dostala k soudu. Nejvyšší státní zastupitelství obdrželo nepodepsaný podnět z podezření ze spáchání trestného činu – dřív se tomu říkalo anonymní udání –, které obsahovalo podivnou kombinaci nesmyslů a prokazatelných lží. Nejvyšší státní zastupitelství to udání vzalo a přikázalo jej Policii ČR prošetřit. Policie ČR to udělala a shledala, že jde o snůšku nesmyslů, a věc odložila s tím, že k porušení zákona nedošlo. Rozhodnutí Policie ČR následně přezkoumalo místně příslušné státní zastupitelství, které došlo ke stejnému názoru. Kdyby tím celá věc skončila, tak by si člověk mohl říct, že na Nejvyšším státním zastupitelství zřejmě to udání ani pořádně nečetli a poslali jej dál do systému, ať si s tím nějak poradí. Šlo by sice o zanedbání povinnosti z lenosti, ale to by se ještě dalo pochopit. Ono se však stalo něco úplně jiného. Nejvyšší státní zastupitelství to celé vzalo a vrátilo to policii k dalšímu prošetření.

Co je na tom skandálního?

Policie a místně příslušný státní zástupce už v takovém případě nemají možnost věc odložit a vše automaticky putuje k soudu. To, že se několik složek, které mají prosazovat právo, zásadně rozchází v právním názoru, je nešťastné, ale ještě to skandál není. Za skandální považuji důvody, které k tomu Nejvyšší státní zastupitelství vedlo, a stejně tak za skandální považuji i důvody, které vedly soudce k vynesení rozsudku.

Jaké to důvody máte na mysli?

Ve zdůvodnění rozsudku, které je vlastně jenom jakýmsi výtahem z onoho udání, se například uvádí, že pan Kraft označoval ve svých textech Afričany za podlidi. Bedlivě jsem si ty texty přečetl a nikde jsem nic takového nenašel. Dále se v rozsudku tvrdí, že Kraft ve svých článcích, a teď budu citovat: „Hovoří o Afričanech jako o méněcenných bytostech.“ To je opět nehorázná lež! Nic takového v těch textech nenajdete. Nejen udavač, ale i státní zástupce a soudce tedy operují se stejnou a zcela zjevnou lží, ale navíc používají stejné výrazy. Člověk by skoro až mohl nabýt dojmu, že spolu nějak kooperují. Může ale také jít o milou shodu náhod…

To je všechno?

Není, ještě jsem ani nezačal. Dále je podle rozsudku pan Kraft vinen tím, že, a opět cituji: „Čtenářům cíleně předestírá a vnucuje katastrofické vize budoucnosti.“

Co je na tom zvláštního?

První věcí je urválkovský slovník. Pan Kraft ve svých textech racionálně, bez emotivních výkřiků popisuje několik variant budoucího vývoje, přičemž vychází z objektivních skutečností, historických zkušeností a současné úrovně vědeckého poznání, a všechny své teze logicky zdůvodňuje, přičemž vždy doporučuje to řešení, které podle jeho názoru bude stát nejméně lidských životů. Kdo chce, může si ty texty přečíst a udělat si vlastní názor, kdo nechce, číst je nemusí. Rozhodně tedy nejde o vnucování čehokoli. To je první věc. Druhou a podle mě naprosto skandální a alarmující věcí je, že pan Kraft je odsouzen za to, že podle soudu špatně předpověděl budoucnost. To je opravdová novinka. Zatím, a to i za nacistů a bolševiků, se vždy soudili lidé za to, co se stalo (ať již skutečně, nebo údajně) v minulosti. Dnes se soudí za to, co se stane v budoucnosti. Takže naše justice má jasnovidné schopnosti a soudí někoho za to, že je nemá? V tom případě by Nejvyšší státní zastupitelství a paní soudkyně něco mohli zavěštit i nám, politikům, protože by se nám pak o mnoha věcech lépe rozhodovalo. Co třeba, kdyby nám řekli, jestli covid-19 v budoucnu nějak zmutuje? Vypadá to jako legrace, ale ona to legrace není. Naše justice totiž zřejmě předpokládá působení nadpřirozených sil i na dalších místech.

Prosím?

Kraftovi je podsouváno, že, a znovu musím citovat: „Považuje Afričany za podlidi, násilnickou entitu, která není schopna nebo ochotna osvojit si západní politicko-ekonomický systém.“ Zde je také předpoklad soudu o působení nadpřirozených sil poměrně zjevný. O lži ohledně „podlidí“ jsem již hovořil…

Já tam předpoklad působení nadpřirozených sil nevidím.

Když Kraft tvrdí, že Afričané nejsou schopni nebo ochotni v rozumném časovém úseku si osvojit západní politicko-ekonomický systém, což on skutečně tvrdí, a já to tvrdím s ním, tak vychází z logického předpokladu, že kdyby toho Afričané ochotni a schopni byli, tak by si ten systém už dávno zavedli u sebe doma. Času na to měli dost: demokratické principy jsou známy cca 2 500 let a západní ekonomický systém se vyvíjí stovky let a je také všeobecně známý. Skutečnost je ale taková, že si Afričané v Africe za celou tu dobu západní politicko-ekonomický systém nezavedli. Je to tak?

Počkejte, ať už si nějaký systém zavedli, nebo nezavedli, pořád nevidím žádné nadpřirozené síly…

Tím, že potrestal výrok „Afričané si nejsou schopni či ochotni osvojit západní politicko- ekonomický systém“, soud tvrdí, že toho schopni a ochotni jsou. Jinak by přece soud trestal pravdivý výrok za to, že je pravdivý. V tom případě ale soud tvrdí, že si tento systém Afričani u sebe v Africe skutečně zavádějí, protože jinak by platilo, že to buď nejsou schopni, nebo ochotni dělat. Pak ale skutečnost, že v Africe tento systém není přítomen, nelze vysvětlit jinak než působením nadpřirozených sil, které úsilí Afričanů o zavedení západního modelu nějakým kouzlem ničí.

Mnozí tvrdí, že jde o důsledek kolonizace…

Koloniální systém po ekonomické a správní stránce vycházel ze systému západního – vždyť jej zavedl Západ. Afričané tedy od nás měli jasný návod. Oni ten návod ale buď nejsou schopni či ochotni používat, nebo jim v tom brání nějaké nadpřirozené síly. Jiné možnosti jednoduše neexistují! To, že se naše justice přiklání k tomu, že jde o nadpřirozené síly, považuji za alarmující. Pokud v soudních řízeních připustíme existenci nadpřirozených jevů, tak se celý systém rozpadne a my se vrátíme o mnoho set let zpátky.

Možnost, že soud operuje s existencí nadpřirozených sil, mi přesto pořád přijde hodně přitažená za vlasy. Vám snad ne?

Upřímně řečeno, mně také. Pak ale zbývají už jen tři možnosti. První z nich je naprosté selhání, kdy soud není schopen zohlednění prokazatelných faktů a na jejich základě jednoduché logické úvahy. Druhá možnost je, že justice pracuje na základě politického zadání. Poslední možností je, že justice, respektive Nejvyšší státní zastupitelství a někteří soudci, prosazuje vlastní politickou agendu. Nevím, která z variant nahání větší hrůzu.

Je něco, co vás na postupu justice zaráží nejvíce?

Zaráží mě úplně všechno. Kdybych měl říci jen jednu věc, tak asi zcela účelové vytržení a následné poslepování jednotlivých vět z posuzovaných textů, tak aby co nejvíce vyhovovaly záměru odsoudit jejich autora, kombinované s použitím zcela zjevných lží. Dále je také neuvěřitelný ten nenávistný urválkovský slovník. To nemá se spravedlivým a nezaujatým soudem společného vůbec nic. Je to jako vytržené z 50. let. Je to jako z filmu Kladivo na čarodějnice. Pokud někdo projevil nenávist, tak to byl nejen anonymní udavač, ale bohužel také Nejvyšší státní zastupitelství a soudkyně, které jeho slovník a ideologické slátaniny, postrádající logiku a popírající fakta, převzaly. Ještě víc mě ale vlastně udivuje něco jiného.

A to?

Že toto šílenství, tento hon na lidi, ten útok na svobodu „rozpoutala“ současná ČSSD. Předsudečná nenávist je její vynález. Nechápu, jak se ze strany, kterou jsem spoluobnovoval před třiceti lety, mohlo stát něco tak odpudivého.

Vám přijde potírání nenávisti odpudivé? Není spíše odpudivá nenávist jedněch lidí vůči druhým?

Chvályhodná, a především reálná je snaha o to, aby k nenávisti bylo co nejméně důvodů. To ale určitě nejde provozovat tak, že se bude popírat realita. Pokud chceme zabránit konfliktům, tak se musíme snažit odstranit, nebo alespoň minimalizovat důvody těch konfliktů, a nikoli lidi, kteří na možná rizika jejich vzniku a na jejich důsledky upozorňují. Abychom zabránili nenávisti, nemůžeme zabraňovat pravdě a logickému uvažování. Pravda je totiž až příliš často nehezká a hezká slova zase až příliš často jenom zakrývají lži. Kraft byl odsouzen za to, že řekl pravdu, i když není hezká, a navrhl řešení, která by vycházela z reality a z politických rozhodnutí. Ve svých textech navíc sám výslovně uvádí, že z navrhovaných řešení, jako je třeba použití zbraní při ochraně evropského území, není nadšen, ale že dnes máme k dispozici už jen špatná řešení, ze kterých musíme vybrat to, které je špatné nejméně. Něco takového může považovat za podněcování nenávisti jenom šílenec. Nenávistný šílenec. Pokud někdo nese vinu za nenávist, která v Evropě opravdu narůstá, tak to jsou ti, kteří to vše k současnému stavu nechali dojít, nikoli ti, kteří jen popisují a navrhují (ta nejméně špatná) řešení.

Budete nějak na rozhodnutí soudu reagovat?

Jako politik nemůžu do konání soudu jakkoli zasahovat nijak jinak než jako běžný občan. Jako politik jsem však povinen udělat vše pro to, aby justiční systém fungoval tak, jak ve svobodné a demokratické společnosti fungovat má. Pokud naše justice věří na působení nadpřirozených sil, nebo pokud jedná na politickou objednávku, či dokonce prosazuje vlastní politickou agendu, tak je evidentní, že potřebuje zásadní reformu. Co se týká paragrafů trestající slovo, nebo dokonce emoci, tak se ukazuje, že jejich existence je pro společnost nebezpečnější než svoboda slova.

Vy byste tedy chtěl paragraf o podněcování nenávisti zrušit?

Konkrétní kroky teď ještě nemůžu říci. Co ale říci můžu, je, že kdyby tento paragraf měla Velká Británie před druhou světovou válkou a vykládala ho jako naše soudy, tak by třeba takový Winston Churchill skončil za mřížemi, a ne na premiérském křesle. Jak bychom skončili my, si každý může domyslet sám.

Učiníte na základě vydaného trestního příkazu nějaká personální rozhodnutí? Bude s vámi pan Kraft nadále spolupracovat?

Jestli myslíte směrem ke svým lidem, tak ani náhodou. Jestli myslíte směrem k některým lidem z naší justice, tak k tomu nemám žádné kompetence, což je ovšem škoda. Podle mě osoby, které vynášejí rozsudky na základě věštění budoucnosti z kávové sedliny, nebo podle své vlastní politické agendy, nemají v justici demokratické země co dělat.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz

Líbí se vám naše stránky a síla svobodných informací, které šíří? Prosíme, podpořte nás! 

I malá částka zaslána anonymně pomůže a předem Vám za to moc děkujeme!

Podpořit nás můžete ZDE

Odeslat komentář