JSME TU PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ
SKUTEČNĚ POZNAT PRAVDU

Zpět

CZ 24 News

Sebrali ti dětství… Musela jsi těžce pracovat, zneužívali tě, umírala jsi hlady? Český politik napsal dopis Gretě. Hodně pikantní

Člen politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita Oldřich Lukáš sepsal otevřený dopis šestnáctileté aktivistce Gretě Thunbergové. A to s ironickým nadhledem, jak podotýká.

„Nedávno jsem se vrátil ze Středního východu, kde jsem se setkal se sirotky, které válka připravila o všechny příbuzné. V Africe jsem viděl děti, které trávily denně deset i více hodin v hlubinách země, kde za směšnou mzdu těžily pro nadnárodní korporace vzácné nerosty, aby uživily své mladší sourozence, jelikož rodiče jim zavraždili islámští fanatici. V jihovýchodní Asii mě šokovala děvčátka donucená beznadějnou bídou k prostituci. Ve své rodné zemi jsem působil v ústavech pro děti narkomanů či alkoholiků, které se už nikdy domů nevrátí, neboť není kam. Žádné z těchto dětí nemělo šanci prožít dětství takové, jako většina nás, běžných Evropanů. Šílení vládci světa je přímo či nepřímo připravili o vše, téměř i o život, natož pak o dětství,“ poznamenal Lukáš s tím, že cítil velké pohnutí, když Greta při zahájení klimatického summitu v New Yorku osočila světové státníky, že jí ukradli dětství.

„Jen bych rád věděl, jak konkrétně se ti něco tak smutného stalo. Připravili tě o rodinu, o střechu nad hlavou, musela jsi těžce pracovat, zneužívali tě? Umírala jsi na mor, hladem či zimou? Nejspíš všechno najednou, vždyť jsem tě neviděl ani jedinkrát se usmát, což nemůže být náhodou. Do očí dětí jako jsi ty přeci patří radost, nikoli nenávist,“ podotkl.

Následně se věnoval revizi svých názorů na roli oxidu uhličitého v oteplování planety a Gretu požádal o to, zda by jeho postoje zhodnotila.

„Představ si, že zcela ignorují, že v atmosféře je 78 procent dusíku, 21 procent kyslíku a jedno procento ostatních plynů, z toho CO2 plných 0,04 %. A že za posledních 100 let stoupl jeho podíl z 0,03 na závratných 0,043 procent! Když si z toho odečteme produkci požárů (Brazílie, Sibiř, Kalifornie, Afrika), sopek (vč. podmořských), má člověk na svědomí za oněch sto let vzestup podílu CO2 možná až o celou jednu setinu procenta! Přitom teprve zdvojnásobení celkové koncentrace tohoto plynu by vedlo k oteplení atmosféry o jeden stupeň Celsia. Teprve teď plně vidím celý smysl obrovského humbuku kolem snižování produkce CO2. Nebýt tebe, nikdy bych tu hrůzu nespatřil,“ dodal.„Navíc tvoji odpůrci, kterým nevadí, jak jsi rozhořčená, tvrdí, že daleko větší vliv než CO2 mají na teplotu atmosféry vodní páry. Ba co víc, že CO2 není škodlivý plyn, neboť je důležitý pro fotosyntézu v pevninském i vodním prostředí, tedy pro růst lesů, plodin či planktonu, dokonce i korálů. A vyvozují z toho nepochybně scestné závěry, že než obětovat tisíce kilometrů čtverečních půdy pro malebné fotovoltaické elektrárny je prý přínosnější na té půdě hospodařit dle zkušeností mnoha generací našich předků, zalesňovat, budovat remízky, rybníčky, meandry apod. Vidíš, takovými pitomostmi se, Gréto, zabývají, a přitom tvoji fandové (říkají si prý gretens) přicházejí s naprosto převratnými návrhy na řešení krize s CO2. Například ve tvém rodném Švédsku navrhnul jeden gretén, dokonce prý profesor, abychom baštili své mrtvé. A jiná greténka nedávno navrhla na setkání s US zákonodárci pojídat malé děti, aby se zabránilo klimatické katastrofě. Lidstvo by se prý tak přirozeně vrátilo k pradávným tradicím indonézských či afrických prapředků,“ pokračoval dál Lukáš.Dále hovořil o tom, kolik tepla vyprodukuje v létě městské sídliště, hovořil i o rozvoji elektromobilů. „Posledním výkřikem odpůrců greténismu je tvrzení, že hlavní příčinou klimatických změn není CO2, ale celosvětový úbytek vegetace, která je jakousi planetární klimatizací. Prý že za posledních 20 let jsme zlikvidovali 350 milionů ha zeleně (více než čtyřicet Českých republik). A že za posledních sto padesát let se množství zelené hmoty na zemi snížilo o třetinu. Vrcholem drzosti je tvrzení, že boj proti CO2 je největším celosvětovým podvodem, že globální oteplování se prý již dokonce na celou generaci zastavilo. Že i kdyby se oceány na povrchu nepatrně ohřály, hlubinných vod se to vůbec nedotkne (aby se za současných podmínek ohřály o 1 stupeň, museli bychom takto topit 40 tisíc let),“ uvedl a horoval za to, aby se znovu vyrazilo do ulic.

„Musíme umlčet hlasy volající po podpoře lokálních malorolníků a zákazu přepravy potravin z druhého konce světa, po vytěsnění TIR tranzitu na kontejnerové vlaky, po využívání jaderné či dokonce volné energie, po zastavení válek, testů raket a jaderných zbraní, po zákazu vypalování pralesů, po tvrdé kontrole a redukci HAARP, G5, elektrosmogu, chemtrails, po rušení zbytečné letecké a námořní dopravy včetně vojenské. Neboť tam prý jsou hlavní rezervy boje s CO2 a oteplováním. Představ si, že dokonce svalují vinu i na invazi islámských imigrantů, kteří jen v Paříži dokážou za noc podpálit 3000 aut. Tomu říkám demagogie! Vidím to správně? Přeji ti, milá Greto, pevné duševní zdraví, smysl pro humor a úsměv na tváři. Buď tím, čím opravdu jsi! Máš přeci svůj rozum, svou duši, své svědomí. Jen loutky si potřebují půjčovat cizí!“ uzavřel.

Odeslat komentář